Prosinec 2009

Strany a zdravotnictví

31. prosince 2009 v 18:00 | Bohdan Babinec |  Jiní autoři

Bez komentáře


Místo PF 2010

31. prosince 2009 v 10:34 | Od Václava Jakubčíka |  Jiní autoři

Stalo se před Vánocemi 2009

24. prosince 2009 v 11:15 | J.Skopal, P.Hannig, I.Fabián
Jan Šinágl se stal opět českým občanem
Stalo se tak 22.prosince 2009 na Městsksém úřadě v Hořovicích. S Janem Šináglem jsem se poprvé setkal v Oetzu v květnu 1994 o Svatodušních svátcích, kdy se tam tradičně připomíná tragická smrt spoluzakladatele Sokola Miroslava Tyrše.
Angažovanost Jana Šinágla z té doby je patrná i z dopisu, který jsem od něho dostal o měsíc později.

Suverenita - Strana zdravého rozumu nás pozvala k volbám takto:

Vážení přátelé a příznivci Suverenity - Strany zdravého rozumu.
Celý náš tým pracuje na tom, aby Suverenita ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspěla natolik, abychom mohli pozitivně ovlivnit atmosféru v naší společnosti. Před volbami do Evropského parlamentu, kdy nám průzkumy dávaly minimální šanci jsme nakonec všechny překvapili tím, že jsme ve volebním výsledku byli nejsilnějším uskupením ze všech mimoparlamentních a dokonce jedné parlamentní strany. Scházelo nám jen velice málo, abychom překročili onu hranici, kterou si pro svou ochranu vytvořily stávající parlamentní strany, aby si zachovaly své výhody.
Počítáme s volebním výsledkem kolem 9 % a celý tým našich spolupracovníků a odborníků na komunikační kampaně na tom pracuje. Připravujeme podle mediálního plánu účinnou volební kampaň, která bude spuštěna v ten nejoptimálnější okamžik. Proto se na Vás obracíme, abyste nám i nadále zachovali svou přízeň a hovořili o nás se svými známými.
Nejenom já, ale i celostátní lídr Suverenity paní Ing. Jana Bobošíková Vám přeje radostné a spokojené prožití Vánočních svátků.
Mgr. Petr Hannig, hlavní volební manažer kampaně

Ivan Fabián nás pozval na lednový výlet
slovy:Vážení přátelé a příznivci ČSNS 2005 a sdružení Suverenita,
jste všichni srdečně zváni na 10. jubilejní Tříkrálový výstup na jihočeskou Kleť, který Českobudějovická pobočka těchto sdružení pořádá v sobotu dne 16.1.2010. Všem do nového roku přeji mnoho štěstí v kruhu svých blízkých mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.
Ivan Fabián, ČSNS Č.Budějovice

O vánocích k historii

22. prosince 2009 v 21:29 | Jaroslav Skopal, Přemysl Votava

K hitorii jedné strany

Prostřednictvím facebooku jsem dostal od Bc. Jana Kopala výzvu:
"Nemůžete pro lepší pochopení vývoje po roce 1989 vypracovat přehlednou tabulku předsedů a členů předsednictva spolu s funkčním obdobím...? Ta personální kontinuita mi přijde zajímavá a má sama o sobě vypovídací hodnotu."
Odpovídám, že v takovém rozsahu by to bylo těžké pátrání. Ale s přispěním Přemysla Votavy vznikl alespoň tento přehled:

Předsedové strany ČSNS od vzniku v roce 1897
Do února 1948 byli pouze tři předsedové. Po únoru stranu ovládli Emanuel Šlechta a Alois Neumann, v roce 1968 se předsedou stal Bohuslav Kučera, ten po listopadu 1989 odstoupil a stranu krátce řídil Jan Škoda (nebyl ale předsedou), v březnu 1990 zvolen Jiří Vyvadil.

Úplná historie v kostce:
Ustavující sjezd 4.dubna 1897 na Staroměstské radnici svolali "národní dělníci" - předsedou národně sociální strany se stal František Kváča;
I. řádný sjezd se konal 9 -11.4. 1898 v Národním domě Vinohrady - zvolen Václav Jaroslav Klofáč, používal se název Strana národně sociální či Česká strana národně sociální.
V roce 1918 byl přijat název Československá strana socialistická (ČSS), v roce 1926 pak název Československá strana národně socialistická.
17. května 1945 Lucerna Praha - zvolen Petr Zenkl, název Československá strana národně socialistická zůstává.
Po únoru 1948 zvolen Emanuel Šlechta, název ČSS, od roku 1960 Alois Neuman, od roku 1968 Bohuslav Kučera.
Od března 1990 Jiří Vyvadil, 1991 Ladislav Dvořák, v roce 1993 přijat název Liberální strana národně sociální (LSNS) - Pavel Hirš, prosinec 1995 sloučení Svobodných demokratů a LSNS (SD-LSNS), spolupředsedové Vavřinec Bodenlos + Jiří Dienstbier, prosinec 1996 Tomáš Sokol, od září 1997 přijat staronový název Česká strana národně sociální (ČSNS) a Miroslav Tampír po rezignaci Tomáše Sokola se stal jako 1.místopředseda jen úřadujícím předsedou. Jan Šula se stal předsedou v říjnu 1998; v červenci 2002 zvolen Jaroslav Rovný. ČSNS je v ekonomickém konkurzu, přesto formálně existuje a občas dá o sobě vědět. V březnu 2006 byla založena Česká strana národně socialistická se zkratkou ČSNS 2005. Předsedou byl zvolen Jiří Stanislav, v současnosti je předsedou Karel Janko.
Dalších jmen místopředsedů a členů vedení se lze dopátrat mj. ve Skopalově knize Konec jedné velké strany?, která je u autora stále ještě k mání.

Vánoční zamyšlení a poděkování

21. prosince 2009 v 17:36 | Přemysl Votava |  Jiní autoři

Veselé Vánoce, radost Vám všem.


Vánoce jsou tím nejkrásnějším ročním časem. Jsou i dobou, kdy jako lidé máme k sobě nejblíže. Vánoce přinášejí radost zejména dětem z dárků, které mají pod stromečkem. Jsou i však i časem k zamyšlení, k bilancování. Závěrem rok a příchodem nového roku bude mnohé podtrženo a sečteno. Pan prezident v novoročním projevu zhodnotí stav České republiky v letošním roce. Postavení a výsledky práce České strany národně socialistické bude hodnoceno každým z nás. Každý z nás svým dílem se podílel na činnosti strany. Někdo více, někdo méně. Celkový součet této práce jednotlivců a organizací je i výsledkem celkové činnosti strany. Je potěšující, že do strany vstupují noví, mladší členové. Přinášejí sebou nejen mládí, ale hlavně elán a nové přístupy. Nejsou také zatíženi minulostí, ani únavou z mnohých našich nezdarů. Je na nás starších, aby dostali šanci, abychom využili jejich schopností. Jen tak otevřou dveře pro další mladší členy. Strana musí jít cestou obrody. Poděkování patří i těm krajským či oblastním organizacím, které se nebojí vstupovat do nerovného politického boje, jak na celostátní úrovni, tak v oblasti komunální politiky. Letošní rok v České republice byl i velkým bojem o naplnění cílů národních a sociálních. Politika bývalé asociální konzervativní vlády Topolánka stála u zrodu současné vnitropolitické ekonomické krize, která měla své kořeny za oceánem. Tento rok byl i připomenutím 20.výročí listopadu 1989. Pro většinu z nás to bylo spíše zamyšlení nad polistopadovým vývojem. Kriticky hodnotíme, že antikomunismus je pro mnohé politiky jedinou cestou. Ve stanoviscích strany jsme se vyjádřili kriticky k současnému vnitropolitickému stavu státu. Korupce, beztrestnost mocných, nečinnost soudní moci to je realita dneška. Přebujelá bruselská administrativa pracuje ve prospěch velkých států Evropy. Masmedia manipulují s veřejností. Tento stav jsme připomněli i v projevu předsedy strany u památníku Dr. Milady Horákové 28.října na Pankráci.
Za zamyšlení stojí tento názor : " Socialismus není o tom, aby měli všichni stejně, ale o tom aby člověk zůstal na prvním místě, že se s ním nebude jednáno jako s odpadem ".
V těchto vánočních dnech k zamyšlení nad stavem společnosti patří i poděkování Vám všem, kdo jste pomáhali změnit tento stav ve prospěch lidu této země.
Veselé Vánoce Vám všem, štěstí a zdraví do nového roku.
Příjemné a klidné vánoční svátky
přeje všem
Přemysl Votava
(místopředseda České strany národně socialistické)

Pozdrav ze Zásady

16. prosince 2009 v 14:24 | J. Jůna |  Jiní autoři

Bratru Kohlovi

Vážený bratře Khole, hovoříš o svém neúspěchu v politice. Asi se mýlíš, aby se dostavil neúspěch, musí tomu předcházet též jakýsi úspěch nebo úspěchy. V tomto případě je to pouze Tvoje snaha o vstup do politiky. Je důležité ovládat dobře svoje povolání a úspěšnost v něm je důležitá pro nastávajícího politika. Dále jsou asi vhodné zkušenosti a tím i umění hodnotit přítomnost a i minulost. V Národní frontě byl od roku 1945 celý národ až na časové i osobní vyjímky. V
tom jsme dospívali a všichni žili. To byla v té době neměnná fakta s vírou v konečnou a skutečnou změnu ve skutečnou demokraci. Nemá výchozího a konečného bodu, je to trvalý vývoj v dokonalejší svět. Za vše špatné si můžeme všichni občané sami. Nedostatek našeho snažení, ale i nepochopení i u mladých lidí je možné označit za pozůstatek z minulých totalitních let. Pohled Jožky Pejskara
byl pohled z exilu, a ten je pro všechny vždy osobní, smutný a hlavně s touhou po domově a po nápravě všech napáchaných křivd.
V Zásadě 15.12.2009 J.Jůna

Jak vznikl státní dluh?

14. prosince 2009 v 11:45 | Bohdan Babinec |  Jiní autoři

V závěru reakce Petra Neuberga

V současné době jsme svědky politického hašteření o výši deficitu státního rozpočtu i výši celkového státního dluhu. Čelní představitelé naší politické sféry jeho výši zdůvodňují tím, že my občané jsme se měli velice dobře a projedli jsme tolik peněz, že jsme zadlužili i svá vnoučata. Nikdo neřekne, jak doopravdy tento dluh vznikl, kde se stal chyba a kdo za to může. Poslanci i funkcionáři parlamentních stran se bojí říci pravdu, neboť se sami svým chováním o to přičinili. Myslím si, že jsme stádo beranů s krátkou pamětí, protože spousta veřejných peněz odputovala různými kanály na nákup příbytků do zahraničí - domy a vily na Floridě, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Francii, Itálii , tryskáče a jachty atd. A když ještě k tomu připočítáme drahé dovolené v luxusních hotelích, honosné partajní sjezdy a kongresy, pak se nedivme, že statní dluh je téměř bilionový. Kolik miliard nás stáli Kožený, Krejčíř, Pitra, Mrázek a "zlaté padáky" v bankrotujících bankách a vytunelovaných podnicích nikdo zatím nespočítal. Ale veškerá vina se přehazuje na celý národ.
Ano národe, můžeš si za to sám, co jsi si zvolil, to pak máš! A nediv se tomu, že tě obviňují z přežírání, i když máš prázdnou kapsu. Vlastní tradiční výrobu jsme zlikvidovali, nastavěli jsme na zemědělské půdě velkosklady a supermarkety pro zahraniční majitele, kteří převádějí zisk do zahraničí, a my jsme spokojení otroci cizího kapitálu. Tak se nyní těš poctivý občane, že dluhy jiných budeš celý život splácet Ty a Tvé dětičky a možná i vnoučata!
Jménem České strany národně socialistické vyzývám občany: Jděte do voleb a svými hlasy přispějte k výměně současné politické garnitury. Přemýšlejte nad tím, koho volíte!
MUDr. Bohdan Babinec, CSc. - Česká strana národně socialistická

Petr Neuberg k tomu napsal:
Nevím jestli výrok pana Babince měl být jen sarkastický útok, ale jestli každoroční deficit vidí v kupování tryskáčů a vil ve Španělsku, tak dle mého soudu je to jen další populistický výrok, nebo jen výrok nekompetentní a neodborné osoby. Tím, že poslanci budou jezdit v žigulíku a jezdit na dovolenou k Máchovu jezeru, se státní rozpočet nespraví. Pokud nejste ochotni připustit, že se do kladných čísel stát nedostane bez výrazného zásahu v oblasti výdajů a to včetně sociálních, pak to musím odsoudit, možná nesprávně, jako hospodskou politiku.

Zlatá Praha

12. prosince 2009 v 16:03 | Přemysl Votava (ČSSNS 2005) |  Jiní autoři

Z koně dolů, pane primátore

Máme tu zlatou, stověžatou Prahu trochu ušmudlanou. Alespoň tak to vyznělo dle zveřejněného žebříčku Green City Index, v něm jsme obsadili z 30 hlavních měst Evropy 24.místo. Jistě pozoruhodné zjištění a možná i spravedlivé, zejména když k tomu připočteme další pražské věhlasy, které nás proslavují v celém světě. Herny už máme v každé ulici, nepoctiví pražští taxikáři vyhrávají svůj boj s radnicí, prostitutky zaplavují noční centrum města. Těch věhlasů je jistě více, ale my domácí už jsme si na mnohé zvykli. Umíme se vyhýbat psím hromádkám, zavírat oči nad mnohým nešvarem. Je to ale nepříliš lichotivé zjištění pro Prahu, která ještě nedávno požadovala olympijské hry, aby se světu předvedlo.
Pan primátor by měl se rychle vrátit z výšin Mount Everestu, do každodenní pražské reality. Vrátit do práce poctivost, vidět běžné věci pohledem řadových obyvatel Prahy. Těch příběhů či právních caus,je celá řada, na jedno stověžaté město za poslední rok až příliš. Z těch nejznámějších lze připomenout: Karlův most a jeho rozporuplnou opravu, projekt čipové karty Opencard, na který vyhodila radnice 880 miliónů korun v době, kdy se hledají v rozpočtu města peníze na veřejnou dopravu, která hrozí kolapsem. Na jedné straně velké pražské tunely, jak ty betonové, tak ty ekonomické, na snahu zaplevelit Prahu pochybnými stavebními výtvory, kterými mělo být např. delfinárium na Letné. Na druhé straně pak jsme svědky každoročních zápasů o příspěvky města na provoz divadel, galerií, na provoz sociálních služeb. Smutný je také pohled na tisíce pražských bezdomovců, kteří zejména v zimním období bloudí Prahou a bojují o holé přežití.
Veselé Vánoce a jeho symboly, jako jsou rozsvícené vánoční stromky, vánoční trhy na pražských náměstích, přeplněné obchody zbožím i kupujícími, by neměly zakrýt bolesti města. Dvacet let po listopadu 1989 by Praha měla vypadat jinak. Historický a architektonický věhlas města by neměl upadat do šedi, nepořádku a špíny. Praha byla vždy vizitkou naší vlasti, ale i nás občanů Prahy.

Kongres evropských socialistů v Praze

9. prosince 2009 v 21:44 | Přemysl Votava |  Aktuality
Předseda naší strany byl pozván jako host na jednání evropských socialistů.

Praha byla ve dnech 7.- 8. 12.2009 hostitelem kongresu Strany evropských socialistů (PES). Tohoto významného setkání se zúčastnilo cca 400 zástupců 28 socialistických stran ze všech zemí Evropské unie. Vedle těchto stran se jednání účastní i řada pozvaných hostů. Mezi těmito hosty byl i předseda České strany národně socialistické na základě pozvání ČSSD. Jeho účast byla důležitá zejména z důvodů spolupráce všech demokratických socialistických stran, zejména nyní v období probíhající celosvětové ekonomické krize a jejích dopadů na životní úroveň většiny obyvatel. Prvý den jednání byl věnován ekologické problematice
a druhý den ekonomice a současné krizi. Všemi diskutujícími bylo shodně konstatováno, že základem krize je nastolený liberalismus a zvláště bezohledné spekulativní jednání finanční sféry nejen v Evropě, ale především v USA. Předseda naší strany Karel Janko v průběhu tohoto kongresu se setkal s řadou delegátů i hostů, a to zejména z ČSSD.
Znovu konstatujeme, že pravicový liberální a asociální přístup většiny evropských vlád
k občanům (včetně vlády Topolánkovy) je jedním z příčin hospodářské krize, růstu nezaměstnanosti a tím i zvyšování napětí ve společnosti.
Přemysl Votava
V Praze dne 9.12.2009

Ke splácení státního dluhu

9. prosince 2009 v 21:26 | Pavel Sobola |  Jiní autoři

Znovu, již po několikáté, jsem se rozčílil nad neomalenou drzostí médií, která mi, jakožto občanovi, periodicky vnucují myšlenku, že mám jakýsi podíl na státním dluhu a vypočítávají mi výši mého údajného podílu.


Znovu důrazně opakuji, že jsem si od nikoho nic nepůjčil a nikomu nic nedlužím.


Nikdo, ani stát, není oprávněn půjčovat si mým jménem a zadlužovat mne.


Defacto by se jednalo o trestný čin. Nic také nikomu nebudu splácet.


Mou osobu si tento stát přivlastnil, aniž by se mne na cokoliv ptal, v okamžiku mého narození, ale to neznamená, že si se mnou může dělat co chce, respektive, zadlužit mne.


Pokud je stát podnikatelskou jednotkou a nedokáže splácet své dluhy, pak zřejmě musí vyhlásit bankrot a musí být zrušen. To ale neznamená,že mám být zrušen i já.


Dluh by měl být naúčtován podílově všem, kteří tomuto státu vládli v době od vzniku dluhu. Já jsem tyto osoby nikdy nevolil a jsem, co se týče jejich jednání (proti němuž jsem často protestoval), zcela bez viny.


Z každých 100 % Kč, které vydělám, si tento stát vezme 55 - 64 % Kč formou různých typů zdanění. Další peníze si ode mne stát bere formou daní z nemovitosti a jiných forem zdanění.


Když si za zlomek skutečné hodnoty mé práce, kterou mi stát milostivě ponechá, cokoliv koupím, je toto cokoliv také již mnohokrát zdaněno cestou od těžby suroviny k finálnímu výrobku a jeho prodeji. I zde platím v ceně výrobku státu odvody. Stát mi účtuje nejrůznější poplatky. Platím téměř nejdražší elektřinu v Evropě a jsem občanem energetické velmoci. Hospodář stát platí za kilometr silnice třikrát tolik, co kdekoliv jinde, atakdále. Stát mne připraví zhruba o


tři čtvrtiny hodnoty všeho, co vytvořím a vydělám a tyto prostředky prošustruje, nebo přerozdělí neznámo kam. Ani to mu však nestačí, ještě se mne a mé potomky pokouší zadlužit. Kdosi neznámý si na tento stát nabírá nehorázné půjčky, jako by byl stát jen nějakým bílým koněm zločinecké organizace.


Stát, nebo kdosi, kdo se za jeho nálepku schovává, si ode mne bere několikrát větší berni, než si panstvo kdy dovolilo vzít od poddaného.


Udržuje mne v chudobě, abych si nevyskakoval, aby mi snad ani nenapadlo z přebytků založit firmu, začít podnikat a zaměstnávat jiné. Sám stát však pracovní místa nezajistí a těm, kdo nemají práci pak bezostyšně přerozděluje to, co sebral mně, aniž by se mnou cokoliv konzultoval.


A teď mi ještě oznamuje jak mne zadlužil, za což pochopitelně nikdo nenese odpovědnost, to udělala nějaká anonymní nezodpovědná krize. Zítra na mne pošle exekutora, aby mi sebral i to poslední, co mi ještě zbylo.

Vážený a milý státe. Milá Česká republiko ....