Květen 2010

Zemřel Milo Komínek

31. května 2010 v 10:19 | František Rozhoň, Martin Bacík |  Aktuality

vydavatel Svědomí

Milo Komínek
vydavatel vlasteneckého časopisu Svědomí (Conscience), který ve svém kanadském exilu v Torontu s dalšími mnohými osobnostmi jako J.Škvorecký či J.Stanislav nejen morálně a finančně pomáhal českým vlastencům k znovunabytí svobody a demokracie v ČS(S)R, který slovem i se zbraní v ruce se dokázal postavit proti nacistům i bolševikům, který zabezpečil rodinu, pomáhal přátelům a zbytečně neublížil snad ani mouše, který vyprávěním dokázal upoutat dnešní mladé a starší upozornit na nedostatky dnešní svobody a demokracie, který byl pomlouván jako údajný extremista, zemřel 25. května 2010 ve frýdecké nemocnici ve svých nedožitých 84 letech.
Rozloučení s Milo Komínkem se koná v pondělí 31. května 2010 ve 13 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku, odkud M. Komínka doprovodíme na hřbitov v Hodoňovicích.

(Kostel je naproti Lidovému domu v Místku, moravské části Frýdku-Místku, autobus pro smuteční hosty bude přistaven u kostela.)

Sedm statečných z jara roku 1942

30. května 2010 v 23:18 | Přemysl Votava |  Jiní autoři

Vzpomínka

V těchto květnových dnech si připomínáme významný den, který před 68 lety vstoupil před do dějin československého protifašistického odboje. 27. května 1942 byl v Praze, v ulici V Holešovičkách, proveden úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, na SS obergruppenführera Reinharda Heydricha, jednoho z autorů plánu na konečné řešení židovské otázky.
Tento jeden z nejvyšších představitelů Říše, přišel v září 1941 do Protektorátu a 28. září 1941 vyhlásil zde stanné právo. Denně byly vykonávány rozsudky smrti nad českými vlastenci. Heydrich krátce po svém nástupu prohlásil " … tento prostor se musí stát německým a Čech tady nemá co pohledávat. Tento prostor je srdcem Říše. Ti kteří nejsou způsobilí poněmčení se odešlou do prostoru kolem Ledového moře… " Tato jeho slova jsou i dnes aktuální, je nutno je i dnes některým politikům připomínat, zejména těm, kteří se snaží pozměnit výsledky II. světové války. Z viníků druhé světové války tak dělat oběti.
Rozhodný čin československých vojáků
na jaře 1942 upoutal pozornost celého světa k osudu českého národa v době německé okupace. Statečné vystoupení národních
hrdinů Josefa Gabčíka, Jana Kubiše, ale i těch dalších nesmí být zapomenuto. Tak jako následný teror nacistů, který vyvrcholil vyvražděním a vypálením českých obcí Lidic a Ležáků v červnu 1942. Českoslovenští parašutisté poté v červnu 1942 důstojně ukončili svůj poslední boj v kryptě kostela v  Resslově ulici v Praze. Stovky dalších našich občanů, dnes již mnohdy zapomenutých hrdinů,kteří parašutistům pomáhali, skončilo na popravišti. Ti všichni za lásku k vlasti a svobodu národa zaplatili daň nejvyšší. Umírali často na prahu svého života na jaře roku 1942.
Ani po těchto dlouhých letech nezapomeňme na jejich statečný čin a půjdeme - li v následujících dnech jarní Prahou, zastavme se i u pamětní desky na zdi kostela, v Resslově ulici poblíž Karlova náměstí. Tam, kde svedli 17. června 1942 svůj poslední boj. Zde také naplnili svoji vojenskou přísahu. Kubiš, Gabčík, Valčík, Opálka, Švarc, Hrubý, Bublík to jsou jména těch sedmi statečných z jara 1942.
I dnes po 68 letech je nutno si jejich statečný čin zejména mladé generaci připomínat.Zároveň odmítáme snahy mnohých politiků zpochybnit výsledky druhé světové války.
Přemysl Votava
místopředseda ČSNS 2005

Stalo se před volbami

30. května 2010 v 22:39 | Bohdan Babinec |  Jiní autoři

23. května 2010 při odhalení pamětní desky u pomníku Milady Horákové

Projev Bohdana Babince

Milé dámy, vážení pánové, sestry, bratři, přátelé!
To, že máme dnes možnost odhalit pamětní desku se jmény obětí politických procesů padesátých let je především zásluhou vídeňského Čecha, kamaráda J. Paroubka. Jmenuje se Eduard Harant a jeho rodištěm je Vídeň. O čem to vypovídá? Nechávám tuto otázku otevřenou.
Lidé, jejichž jména můžeme na této desce číst, vyrůstali a byli vychováváni v duchu vlastenectví a demokratických ideálů první republiky. I když republika existovala pouhých 20 let, dokázala být 6. a 7. ve světové úrovni těžkého průmyslu a měla 4. nejstabilnější měnu. Pochopitelně měla také své problémy. Vrcholní představitelé státu se ale nikdy nevymlouvali na téměř třistaletou habsburskou nadvládu. Bylo jim totiž jasné, jak této republice zajistit odpovídající a důstojné místo v Evropě a ve světě.
A rozhlédněme se dnes kolem sebe! Jak negativní rétorika ovládá současnou volební kampaň. Kolik finančních prostředků některé strany neváhají utratit v boji o moc. Pak není divu, že na pomník obětí procesů už nezbývá. Někteří dokonce rozesílají upomínky s výzvou k úhradě státního dluhu, přičemž se sami na jeho současné výši podíleli.
Lidé, jejichž památku zde chceme uctít, obětovali své životy s vírou, že český a slovenský národ se jednou probere z komunistického marasmu 50. let a znovu vybuduje svobodnou, suverénní a demokratickou republiku.
A zeptejme se sami sebe: Už se tak stalo? Už jsme se probudili?
Letošní volby nám možná odpoví.
Na závěr bych
rád poděkoval moderátorům paní Dr. Bittnerové a J. Pondělíčkovi a všem přítomným, kteří svou účastí vzdali poctu průkopníkům naší současné svobody.
Děkuji vám všem.

Zemřel Rudolf Mazůrek

30. května 2010 v 21:41 | Ivan Fenz |  Aktuality

člen ČSNS 2005 a kandidát na její kandidátce

Členové jihomoravské organizace ČSNS 05 upřímně truchlí nad ztrátou svého obětavého funkcionáře a především kamaráda Rudolfa Mazůrka, který nás v úterý 25. května 2010 navždy ve věku 63 let opustil po dlouhé těžké nemoci. I přes svou těžkou nemoc se do posledních chvil aktivně organizačně i finančně podílel na přípravě květnových voleb. Byl na jihomoravské kandidátce ČSNS, bohužel voleb se nedožil.
Ruda Mazůrek vždy patřil k nejobětavějším členům strany na Jižní Moravě, ochotně pracoval na všech úkolech, kterými byl pověřen, a vždy patřil k nejodpovědnějším, nekonfliktním a vysoce společenským lidem politiky.
ČSNS 2005 jak ve své jihomoravské organizaci, tak i v ústředních orgánech strany, kde bratr Mazůrek vykonával řadu významnných funkcí, se bude dlouho vzpamatovávat z nedocenitelné ztráty tak dobrého člověka a kamaráda.
Věčná čest jeho pamatce!
Jménem JmKR Dana Pokorná a PhDr. Pavel Sobola

Odezva na vystoupení Karla Janka

20. května 2010 v 14:57 | Tibor Šavel |  Jiní autoři

v Hyde Parku

Zdravím
a sděluji se vší úctou, že reakce mého okolí / 30-40let / na vystoupení p. Janka byla veskrze pozitivní. Narozdíl od profesionálních lhářů typu Kalousek apod. jeho vystoupení nepostrádalo upřímnosti a tzv. bezelstnosti. Shrnuto, tento postoj k problematice dalšího postupu řesení směrování naší republiky bude asi stěžejní.
Jediné co zaznamenali, že nejsme bohatá strana /materiálně/ patrně, a to jenom z důvodu, že o nás bohužel nevědí.
Typ lhář, velký estrádní prodej politiků / typ einkesselbuntes / není postoj kultivovaného člověka 21. století.
K levicovosti naší strany si myslím a pevně tomu věřím..., že jsme LEVICOVĚ orientovaná strana. Kdo nepochopil, možná já nebo někdo jiný, tak se hlásíme k odkazu strany z prvorepublikového období! Ne k divokému a tendenčnímu liberalismu, k tomu jsou zde strany typu ods, top 09, spo, v v apod.
S pozdravem Tibor Šavel

Výzva členům a příznivcům

19. května 2010 v 12:44 | K.Janko, P.Votava, V.Jakubčík |  Jiní autoři

České strany národně socialistické k volbám

Vážené sestry a bratři!

V příštím týdnu proběhnou volby do PS  PČR. Naše strana staví své kandidáty ve třech krajích tj. kraji Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském.
Hlavním limitem naší účasti ve více krajích byly důvody finanční, které diskriminují mimoparlamentní strany.
Řada dalších našich členů je proto i na  kandidátkách stran, které jsou nám blízké svým programem národním a sociálním. Je na každém z Vás, jak budete postupovat se svým hlasem. Naším cílem by měla být podpora těch stran, které nám blízké jsou svým národním a sociálním programem.
Naše programové cíle jsou presentovány v těchto dnech na ČT 1  od 13 do 15 hod. a v Českém rozhlase  povětšinou ve večerních hodinách. 

S bratrským pozdravem  Karel Janko,  Přemysl Votava, Václav Jakubčík.

Pozvánka na 23. května 2010

18. května 2010 v 9:53 | Jiří Pondělíček |  Aktuality

Česká strana národně socialistická

ve spolupráci s ČSSD a Masarykovou demokratickou stranou
Vás zve na odhalení pamětní desky věnované obětem politických procesů z dob totality, umístěné na pomníku Dr. Milady Horákové.
Stane se tak v neděli 23. května v
parku
na Náměstí Hrdinů v Praze na Pankráci
ve 13.30 hod.
Za Českou stranu národně socialistickou:
Ing. Karel Janko v.r., předseda
strany,
MUDr. Bohdan Babinec, v.r., člen PÚR,
Jiří Pondělíček, člen PÚR

Slovo

15. května 2010 v 10:57 | Ivan Fenz, Brno |  Jiní autoři

ke Kalouskovýum složenkám


Miliony lidí v ČR obrací každý peníz, než ho vydají. Děsí je každá složenka s rudým páskem Upomínka. Není to způsobeno neodpovědností lidí, ale finanční tísní. Každý takový člověk vidí za upomínkou s nápisem IHNED ZAPLAŤTE !!! hamižného exekutora, jemuž páni poslanci dali neomezená práva k šikaně a teroru.
Tuto skupinu lidí poctil pan exministr Kalousek dárkem v podobě poštovní platební složenky s nápisem Upomínka - ihned zaplaťte. Pominu-li běžnou slušnost, že dluhy se připomínají uzavřenými dopisy, což strana TOP 09 asi neví, stále zbývá vjem, kdo si takovou lumpárnu, může v ČR dovolit?
Vyvolávat stav poplašné správy mezi starými anebo věci neznalými lidmi? Kdo, bývalý poslanec s doživotní imunitou zde předvádí, jak lze tuto výsadu zneužívat podle své zvůle. Jeho principál, knížepán, je buď senilní a věci nechápe, nebo je v tom spřažen taky. Volit takové sestavy, mohou jen kumpáni, bez morálky a ohledu.
Ivan Fenz, člen ÚR ČSNS 2005

Potvrzení přijetí

14. května 2010 v 12:03 | Ivan Fenz |  Jiní autoři

a pověření

Exministře Kalousku,
dnešní pošta mi doručila vámi podepsanou upomínku s výzvou ihned uhraďte dluh!!!
Potvrzuji, jako řádný občan přijetí této zásilky.

Souběžně vám tímto vystavuji pověření ( jako bývalému ministru financí, který se odborným postupem podílel nejméně na 1/5 státního zaúvěrování ), abyste našel způsob úhrady.
K vlastnímu provedení vám postupuji zaslanou upomínku, s rukopisným rubopisem a podpisem.
Na vysvětlenou: Nic jsem od vás nežádal, ve funkci na ministerstvu financí jsem nebyl a tudíž za nic neodpovídám.
Beru na sebe občanskou odpovědnost hned za vámi, pokud důvěryhodně prokážete splacení dluhů, které jste ve funkci republice způsobil. Jste odpovědný osobně a osobně zaplaťte těch cca 200 miliard. Hned potom co to provedete mi dejte vědět, abych se mohl v podobném duchu zapojit i já.                                                                             
S pozdravem  "Bůh vám tu dobrotu zaplať " 
Ivan Fenz, člen  ÚR ČSNS 2005 

Prohláčení PÚR ČSNS 2005

12. května 2010 v 20:24 | Jiří Pondělíček |  Aktuality

k průběhu volební kampaně v letošním roce

Volební kampaň je ve standardní demokracii období, kdy vrcholí soutěž názorů na správu
veřejných záležitostí. Může být prudká až vášnivá. Může být ostrá a kritická. Nemá v ní ale co ohledávat násilí a žhářství. Ani na transparentech, ani ve skutcích.
Tím hůře je, že se v letošním roce oboje objevilo. Střílení zatím jen na transparentech, rány pěstí a oheň ve skutečnosti. Je celkem zřejmé, kdo je ideovým původcem těchto výstřelků, kdo ochotným realizátorem a kdo cílem. Jsme si vědomi toho, že se tyto jevy už delší dobu stupňují. Na začátku pořezání poslance Dostála břitvou v obličeji. Pak výzvy k mobilizacím, nacistická rétorika o nocích dlouhých nožů a o tom jak přijde den ( es kommt der Tag, v originále). A zcela nedávno házení vajec. A krajně nevkusná videa, šířící nenávist mezi generacemi. Uvědomme si, že politika není nic jiného, než služba veřejnosti. Jako taková má být slušná. Z toho vyplývá že ten, kdo používá násilnou terminologii a násilné metody se neuchází o službu ale jde mu jen a pouze o moc.

Předsednictvo České strany národně socialistické takové chování odmítá a odsuzuje.