Červen 2010

Kalousek zametl miliardový podvod

30. června 2010 v 9:22 | poskytl Martin Bacík |  Jiní autoři

18:00, Čtvrtek, 21.května, 2010 zdroj: www.headlines.cz  

Jako ministr financí odpustil Ostroji Opava jasný podvod s výmazem zástavního práva ČR ve výši přes 1 miliardu Kč - Ostroj Opava věnoval straně TOP 09 milion korun na volební kampaň
PRAHA - Miroslav Kalousek, jeden z lídrů TOP 09, se v předvolební kampani představuje jako velký bojovník proti dluhům. A přitom jeho partaj přijímá miliony od zadlužených firem, ba dokonce existuje podezření, že se Kalousek v minulosti dopouštěl krytí podivných podvodů této firmy a okradl tak stát o stovky milionů! Tvrdí to právník Miloslav Budirský, který se obrátil na média se závažnými skutečnostmi. Ve výpisu sponzorů TOP 09 figuruje i opavská firma Ostroj, která nové straně darovala z neznámých důvodů celý milion korun! Ostravský právník Miloslav Budirský však tvrdí, že ví moc dobře, proč Ostroj právě Kalouskově partaji přihrál milion. Ostroj totiž obral stát o stamiliony korun a právě Kalousek ve funkci ministra financí tento podvod svou liknavostí přikryl. Zrovna vy se teď nestydíte posílat občanům složenku na 121 000 korun! Zrovna vy si dovolíte občanům kázat o tom, jak je nutné, aby stát začal šetřit. Jak má šetřit, když mu ministři financí takto pouštějí žilou?! Přijímám Vaši výzvu k úhradě. Až České republice zaplatíte oněch 392 713 017 korun, které jí dlužíte krytím podvodu, zaplatím já oněch 121 000 korun na vaší složence, napsal Budirský Kalouskovi v otevřeném dopise poté, co pravicový politik rozeslal všem občanům ČR složenku, jejímž prostřednictvím na nich vymáhá státní dluh ČR. Pro doplnění faktů jen dodávám, že iniciátor protizákonného výmazu zástavních práv Vladimír Trochta, majitel Ostroje, je dlouholetým přítelem předsedy ODS Topolánka a bývalého náměstka ostravského hejtmana, nyní přeběhlíka k TOP 09 Pavola Lukši. A že společnost Ostroj najala jako PR agenturu firmu New Deal Communications Topolánkova alter ego Marka Dalíka… dodává Budirský ve svém obvinění. Celý případ podle Budirského začal v roce 2001. Společnost Ostroj tehdy dlužila státu 533 milionů korun. Tehdejší ministr financí Jiří Rusnok nechal dluh spravovaný Českou konsolidační agenturou (ČKA) podezřele levně prodat za pouhých 141 milionů přes nastrčené bílé koně - firmy Eximtra a Karajan financial sevrices z Bahamských ostrovů. Během dvou dnů byla pohledávka od státu zpátky u dlužníka. Ztráta státu tak činila 392 milionů.
Manažeři dlužníka později byli u Krajského soudu v Ostravě souzeni, že si za tuto transakci nechali na svá soukromá konta poslat přes Kypr 50 milionů Kč. Krajský soud vynesl tresty, Vrchní soud v Olomouci je však zrušil. Při tom dlužník všem ostatním věřitelům, kromě státu, splácel a sám majitel Ostroje Vladimír Trochta se pro tisk vyjádřil, že stát zapůjčené stamiliony zpátky nechtěl, upozorňuje Budirský. A nyní podle ostravského právníka přišla nejpodivnější peripetie celé kauzy. »Pohledávka státu spravovaná Českou konsolidační agenturou byla v roce 2001 zajištěna zástavními právy nemovitostí dlužníka ve výši přes 1 miliardu, na katastrálním úřadu v Opavě. Dlužník však dosáhl výmazu těchto zástavních práv tak, že zkorumpovaní státní úředníci zneužili pravomoc veřejného činitele. Přitom šlo o více než miliardu korun náležící České republice! Podvodnost výmazu dokazuje mimo jiné závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv,« říká Budirský, který se s případem obrátil právě na ombudsmana. V jeho stanovisku, které má naše redakce rovněž k dispozici, se mimo jiné uvádí, že se »Katastrální úřad v Opavě dopustil - nikoli jen formálního - pochybení, když provedl výmaz zástavního práva. Pak již do celé hry vstoupil sám "dluhobijce" Kalousek. V roce 2008 totiž ministerstvo financí, jež bylo právě pod Kalouskovým vedením, převzalo povinnosti po zrušené České konsolidační agentuře. S tím převzalo i prapodivný případ Ostroje, tedy jeho pohledávku i záhadný výmaz této pohledávky. Podle Budirského měl Kalousek v této chvíli udělat jedinou věc: podniknout právní kroky k tomu, aby dlužník byl donucen bezdůvodné obohacení státu vrátit. Sám ho na případ upozornil osmi dopisy. »Předal jsem Vám úředně ověřené listinné důkazy z katastru, které podvod dosvědčují. Vaší povinností proto bylo podvodníky žalovat. Na má vytrvalá upozorňování, abyste konečně začal jednat ve prospěch státu, jste reagoval tak, že jste za sto tisíc nechal vypracovat právní rozbor. Jeho předmětem však vůbec nebylo to, nač jsem Vás po tři roky upozorňoval. Záměrně jste pominul rozhodující věc, tzn. podvod při výmazu zástavních práv,« píše Budirský Kalouskovi v otevřeném dopise, jejž mají Haló noviny k dispozici. Podle právníka bylo Kalouskovou povinností jen a pouze podat trestní oznámení, nikoli nechat vypracovávat jakýsi právní rozbor. »Vy jste to neučinil a podezřelého jste kryl. Právní rozbor byl jen fintou, krycím manévrem, aby se stamilionová pohledávka nemusela vymáhat, uvádí Budirský. Třešničkou na dortu celé aféry pak je, že právě firma, po níž Kalousek jaksi opomněl vymáhat stamiliony, posílá sponzorské miliony jeho nově vzniklé partaji!

Opomíjené svátky

30. června 2010 v 8:31 | Jiří Pondělíček |  Aktuality
   
Státní svátky a historická výročí
jsou běžnou a nepostradatelnou součástí kulturního odkazu každého společenství, státu nebo národa. Ta, která se týkají poměrně nedávných období,nedávných pochopitelně v kontextu tisícileté historie naší země, bývají přece jen připomínána a nebývají jen tak přecházena. I když se to některým rádoby intelektuálům nelíbí a všemožně je shazují. S těmi staršími je ovšem problém. Některé bývají pokládány spíše za církevní, tedy náboženské, než státní. Jako by si s tím naše současná společnost, včetně jejích nejvyšších představitelů , nějak nevěděla rady. Ano, mám na mysli svátek Sv. Cyrila a Metoděje a Den památky mistra Jana Husa. V devadesátých letech dokonce jeden ministr kultury, dramatik a disident ,prohlásil, že Cyril a Metoděj psali azbukou(!) a tahali náš národ kamsi na východ. Jistý poslanec, člen ODS s křesťanským zaměřením, se zase nechal slyšet, že Jan Hus byl upálen oprávněně, protože narušoval soudobý řád. A to nemluvím o nesmyslech, které můžeme číst či slyšet od historizujících pisálků. Pro takové lidi prostě jsou věrozvěsti východními agenty ( ještě že si všimli, že Sovětský svaz tehdy neexistoval) a Hus dobrodruhem, jehož nástupci byli bandou lupičů a žhářů.

Při tom stačí poměrně málo. Nemusíme odmítat kritický pohled na historické osobnosti ( i ony byly totiž jen lidskými bytostmi se svými klady a zápory). Můžeme ale připomínat jejich pozitivní odkaz naší společnosti. A nestydět se za něj, není totiž za co. Oba tyto svátky připomínají především to, co pro náš národ představuje to nejcennější. Dlouhodobou a hlubokou tradici naší vzdělanosti. Cyril a Metoděj nebyli jen náboženští misionáři, oni byli tvůrci slovanského písemnictví, které se šířilo z Moravy do dalších slovanských zemí. Do Čech, na Krakovsko, do Bulharska, Chorvatska a na Rus. A že pocházeli z východu? Pocházeli z Řecka, kde tehdy žila i početná slovanská komunita. A prostředí raně středověké Byzance, dědice řecké a římské kultury bylo prostě vzdělanější než tehdejší Východofrancká říše, tehdy ještě poměrně barbarská. Takže o nějaké východní agenty v dnešním slova smyslu opravdu nešlo.

Jan Hus zase symbolizuje významný přínos naší země evropské kulturní tradici a tím je středověká reformace. V 15. Století se to ovšem neobešlo bez válečného konfliktu, protože reformace byla tvrdě potlačována a tak došlo k výbuchu. Prostě nová myšlenka musela být probojována husitskými cepy aby byla vůbec prosazena. Podařilo se a řada evropských zemí se touto cestou vydala a čekaly je zámořské objevy, rozvoj průmyslu a cesta k moderní demokracii. My jsme se ovšem z tohoto našeho daru Evropě dlouho netěšili. Přišla Bílá hora a po ní
protireformace, germanizace,inkvizice, pálení knih a domnělých čarodějnic. A tak jsme vše doháněli v 18. a 19. století národním obrozením. Bohudíky se to podařilo.

K 60. výročí justiční vraždy Milady Horákové

25. června 2010 v 11:39 | Přemysl Votava, Karel Janko |  Jiní autoři

Dr. Milada Horáková i Dr. Edvard Beneš byli národní socialisté

Již poněkolikáté si v krátké době připomínáme památku dr.Milady Horákové a dalších obětí totality.V květnu jsme si připomněli i narozeniny Dr.E.Beneše.
Jak Dr. Milada Horáková, tak Dr. Edvard Beneš byli národní socialisté. Zejména v posledním desetiletí je často urážen či zneužíván pojem národní socialismus. Národním socialismem se ohání, jak pravicový, tak i levicový extremismus. Všemocná media jej velice často a záměrně hází do jednoho "pytle" s německým či italským sociálním hnutím, z prvé poloviny minulého století, které bylo totalitní a fašistické. Tato hnutí byla jak programově, tak i fakticky vždy v přímém rozporu s českým národním socialismem.
Pro neznalé je nutno připomenout, že český národní socialismus se zrodil na konci 19. století, jako hnutí českých dělníků. Toto hnutí, později jako Česká strana národně socialistická (ČSNS), ovlivnilo český, později československý politický vývoj. ČSNS stála u zrodu novodobého státu Čechů a Slováků v roce 1918. Dr. Edvard Beneš, pozdější prezident, byl místopředsedou České strany národně socialistické meziválečném období. Česká strana národně socialistická, tak postupně vyrostla z malého hnutí v druhou nejsilnější politickou stranu po druhé světové válce. Národní socialisté hájili vždy zájmy národní a sociální, vystupovali důrazně proti všem projevům totalitní moci a diktatury. Tím se český národní socialismus odlišoval od stran, které ač měly v názvu pojem sociální či národní, byly ale  programově totalitní.
Čeští národní socialisté umírali za svou vlast na bojištích první a zejména druhé světové války. Po roce 1948 byl národní socialismus umlčen, jeho představitelé v lepším případě byli vyhnáni ze země, desetitisíce dalších  skončili ve věznicích a v pracovních táborech. Desítky z nich na popravištích.
Symbolem protikomunistického odboje se stala nepokořená, statečná Dr. Milada Horáková, národní socialistka. Dr. Milada Horáková, která prošla i nacistickým koncentrákem, byla v červnu 1950 popravena komunistickou totalitou. Letos
uplynulo 60 let od její smrti na pankráckém popravišti. Trvalo dlouhých dvacet let, než její oběť byla připomenuta zejména mladé generaci tímto pomníkem. I těchto dlouhých dvacet let pasivity a nečinnosti radnice v Praze svědčí o lhostejnosti, či úpadku morálky v české politice. Často se ptáme, jak by se dívala Dr.Milada Horáková na současnou politiku. Víme ale zcela jistěže by stála opět na svých zásadách, stála by opět na straně sociálně potřebných, odmítala by opět jakoukoliv totalitu.
Přemysl Votava, místopředseda ČSNS 2005,
Ing. Karel Janko, předseda ČSNS 2005

Volební matematika k zamyšlení

22. června 2010 v 20:55 | Přemysl Votava |  Jiní autoři

a problémy nové koalice 

ODS letos ve volbách do Poslanecké sněmovny získala kolem 20% z odevzdaných hlasů. Ve volbách před čtyřmi lety to bylo přes 35%. Letos tedy výrazný propad. Pokles v samotných mandátech z 81 na letošních 53. V minulých volbách do PS PČR ODS zvítězila, letos skončila druhá za ČSSD, ta zvítězila s 22%. Voliči tak potrestali zejména ODS za její aroganci k občanům. Přes tyto zjevné neúspěchy, nepoučená ODS jde dál po své staré cestě. Přesto, že prezentuje jen 20% voličů, nárokuje si vedle premiéra, tak i předsedu Sněmovny parlamentu ČR. Je nutno také připomenout, že z dob minulých, kdy se ODS ještě dařilo, má i předsedu Senátu PČR. I pan prezident byl zvolený za ODS. ODS si tedy nárokuje, všechny čtyři nejvyšší ústavní funkce. Volby však takový mandát ODS nedaly. Občané v těchto volbách jednoznačně odmítli totalitní praktiky, známé z nedávné minulosti. Vláda jedné strany skončila už před dvaceti lety. Naše mladá demokracie, si snad zaslouží jiný přístup politiků. Jinou politickou kulturu. ODS svým přístupem k občanům, se vrací k totalitnímu myšlení. Jako poslední příklad arogance moci je možno uvést přístup pražské ODS ke komunálním volbám. Tedy k volbám do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Většinová ODS si rozdělila Prahu na sedm, zcela nesourodých obvodů, jejímž jediným cílem je vyřadit z volební matematiky menší strany. Ztížit tak opozici volby a opět si uzurpovat moc na další volební období.
Nabízí se potom otázka, zda se mají tyto nechtěné (opoziční) politické strany, této volební taškařice zúčastnit. Nedělat tak kulisu, této falešné hře na demokracii. ODS zde má dnes velikou zodpovědnost, demokracie je vláda lidu, nelze ji obcházet.
Přemysl Votava, místopředseda ČSNS 2005

Je politika o programech nebo o osobách?

17. června 2010 v 19:01 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

Porovnávejme

Politiku by zřejmě měli dělat důvěryhodní a erudovaní lidé. Ti pak jistě dokážou napsat dobrý volební program. Druhým problémem je pak jeho prosazování a získávání voličů. Diskuse na tomto blogu zatím svědčí o tom, že by politika měla být hlavně o "politicích".  Objevuje se totiž velké vzájemné napadání a osočování, hledají se škraloupy z minulosti a o politice se mluví nejvýše, když se rozebírá pojem nacionalismus nebo co nás čeká, až nová koalice začne skutečně vládnout, pokud se dokáže dohodnout.
Našel jsem v programu jedné současné strany pasáž, kterou jsem dále přepsal. A táži se, jak se Vám líbí a víte, která česká strana ji má ve svém volebním programu? Správná odpověď: Pasáž je z úvodní části současného volebního programu KDU-ČSL.

"Naše základní představa, jak by taková společnost měla fungovat, je jednoduchá:
• Kdo pracuje, měl by se mít dobře. Třeba i hodně dobře.
• Kdo nepracuje, protože opravdu nemůže, tomu pomůžeme - ať se na nás spolehne.
• Kdo nepracuje, protože nechce a práci se vyhýbá, ať počítá jen s almužnou.
• Kdo krade a podvádí, ať sedí co nejdříve ve vězení.
• Kdo se chce vzdělávat, tomu v tom nesmí nic bránit - kromě jeho nedostatečných schopností a píle.
To je našich pět srozumitelných pravidel, to je naše základní východisko. Zkrátka odmítáme "pravicovou" svobodu bez spravedlnosti, právě tak, jako "levicovou" spravedlnost bez svobody. Chceme ve společnosti obnovit důvěru, protože
jedině pokud si lidé důvěřují, může vzniknout spravedlivá společnost. Chceme obnovit vzájemnou soudržnost, protože konfliktní společnost vede k chudobě. A také chceme obnovit bezpečnost ve společnosti, protože jedině tehdy můžeme
své životy prožít v klidu a míru. Naším cílem je spoluvytvářet společnost soudržnosti, důvěry, spravedlnosti a bezpečí."

Úspory po česku

15. června 2010 v 21:03 | David Khol |  Jiní autoři

K nové české koalici

Připravovaná vládní koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných ještě není na světě - a už vydala celou řadu poměrně závažných vyjádření. Evidentně jde o vládu velice ambiciózní, která se hodlá zaměřit především na deficit státního rozpočtu a rostoucí státní dluh. Což o to, ambice je to velice chvályhodná, státní finance opravdu nejsou v dobrém stavu a státní dluh se nebezpečně navyšuje.
Je ale otázkou, zda tyto ambice nejsou až příliš přehnané. Dalo by se říci, že dnes se tak naplno projevilo to, co bylo vidět v předvolební kampani, kdy zejména TOP 09 se jednostranně zaměřila na jeden problém (státní dluh, deficit rozpočtu) a v podstatě zcela ignorovala problémy další (vysoká nezaměstnanost). Bohužel, tyto problémy představují spojené nádoby - a ignorování jednoho z problémů se může v budoucnu vymstít. Možná vhodnější cestou jeví se proto scénář, narýsovaný Fišerovou vládou, který se také zaměřil na snižování státního deficitu, ale spíše postupným a volnějším tempem, méně ambiciózněji - a dalo by se říci i pragmatičtěji. Ostatně - pro mnohé zahraniční investory je milejší jasně narýsovaný dlouhodobý scénář než některá velkohubá prohlášení, pronášená některými politiky toužícími se zavděčit těm svým, neberoucím v potaz dlouhodobé perspektivy státu.
    Obdobně spíše fanfarónstvím zavání různé plány, jak snížit státní administrativu a počet státních zaměstnanců. Jedni předhánějí v plánech druhé, snížit o deset, o patnáct procent stav státních úředníků. Dalo by se ale říci, že to jsou jen hesla, která nemají žádný reálný podklad, ostatně proč ne devět či jedenáct procent ?! Situace tak připomíná spíše padesátá léta, kdy pa-dala podobná hesla - a státní úředníci byli posíláni do průmyslu mezi dělnickou třídu. To, že tento krok měl pro českou ekonomiku neblahé následky snad ani není třeba připomínat. Evi-dentně se tak jde na problém spíše od lesa. Ti státní úředníci přec dnes vykonávají nějakou konkrétní práci - zamysleme se tedy spíš nad tím, zda tuto práci potřebujeme, zda musí být vykonávána v daném rozsahu - a zda by nemohla být vykonávána jinak a efektivněji. Pokud tato konkrétní práce nebude potřeba, nebude třeba ani konkrétní úředník, který ji dosud vykonával.
      Za podobný výkřik do tmy lze označit i návrh Věcí veřejných, aby byl o deset miliard zkrácen rozpočet ministerstva obrany. Lze v této souvislosti připomenout, že Česká republika má jedny z nejnižších výdajů na obranu v rámci NATO a onen škrt deseti miliard by znamenal, že ministerstvo obrany by muselo zrušit veškeré akvizice a zřejmě i zahraniční mise, ke kterým jsme se přitom zavázali. Obecně je otázkou, zda je odpovědné snižovat výdaje na obranu v době, kdy bezpečnostní rizika spíše rostou. Především od představitelů strany, která se tolik tváří jako odpovědná, zní tyto plány spíše absurdně. Souvisí s tím i otázka, jakým stylem by úspory měly probíhat, škrty by měly být evidentně plošné, rovnoměrně rozložené po všech resortech. Nelze státní prostředky rozdělovat jen podle toho, že daný resort se tomu či onomu politikovi líbí nebo nelíbí! Celkově by se pak k řešením mělo přistupovat spíše s rozvahou a se schopností vidět problém v širších souvislostech - a zejména se schopností vidět i trochu následky, které se mohou objevit v blízké budoucnosti.
     Mnozí komentátoři už dávno upozorňovali na to, že pokud připravovaná reforma nebude konána s rozumem a rozvahou, může to způsobit sociální rozvrat státu, který může zrodit nového Paroubka či nového Fica. Nebezpečí je možná ještě větší. Přehnaná, příliš ambiciózní a asociální vláda tak může zrodit spíše nového Klementa Gottwalda.

Prohlášení PÚR České strany národně socialistické

14. června 2010 v 18:58 | Jiří Pondělíček |  Jiní autoři

k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 2010.


Výsledek těchto voleb, který je vítězstvím jakési novodobé " panské koalice" pokládáme za nešťastný, je však zákonný a musíme ho respektovat. Dobře ale víme kde je naše místo v poltickém životě této země a to jak historicky tak i
jako současné strany která nemá v tomto okamžiku v parlamentu své zastoupení. Jsme Národní socialisté a proto není naše místo na straně koaličních subjektů. Budeme podporovat sociální opozici v parlamentu. Tato podpora ovšem bude mít své meze. Naše podpora se nebude týkat Lisabonské smlouvy ani dalšího omezování státní suverenity, naši podporu nebude mít ani rozpoutávání třídní či jakékoli jiné nenávisti. Podporovat budeme sociální solidaritu, vzdělanost a podporu národní kultury. Také jsme si vědomi toho, jak potřebný je kvalitní státní aparát a proto naše úsilí bude směřovat ne k jeho likvidaci, ale ke zvyšování jeho efektivity jako kvalifikované služby občanům.
Řadě věcí se naopak budeme snažit zabraňovat. Budeme bránit privatizaci veřejných služeb, mrhání veřejnými finančními prostředky a budeme pranýřovat podivné a neprůhledné
financování pochybných projektů. Budeme bránit další privatizaci ve zdravotnictví a také privatizaci zdravotního pojištění. Budeme útočit proti všem projevům šedé ekonomiky, které vysávají peníze na důchody a na zdravotnictví. Budeme protestovat proti vyplácení mnohamiliardových částek církvím na úkor potřeb celé naší země. Stále budeme odmítat umísťování cizích vojenských posádek a zařízení na našem území , včetně civilních objektů, souvisejících s cizí armádou. Rovněž budeme odmítat podporu a udržování pochybných státních útvarů. Budeme požadovat řádnou správu finančních zdrojů na výplatu důchodů a odmítat jejich zavlečení do rukou spekulantů. Budeme stále odmítat zavádění školného na vysokých školách a experimentů, snižujících úroveň školní výuky. Budeme žádat regulaci cen energií a zavedení systémové energetické koncepce státu. Budeme odmítat absurdní zdražování nájemného a krácení sociálních dávek opravdu potřebným, budeme žádat opětné zavedení progresivní daně.
Nebudeme akceptovat omezování práv zaměstnanců pod falešnými hesly konkurenceschopnosti či "flexibility". Je samozřejmé, že budeme trvat na platnosti Dekretů prezidenta republiky Dr. E. Beneše, suverenitě české republiky a na úctě ke všem státním symbolům. Bude toho jistě mnoho, co se nová koalice pokusí prosadit v zájmu monopolů, nadnárodních korporací a dalších svých mecenášů na úkor této země a tohoto národa. Jsme ale stále zde a přestože náš současný politický vliv není velký, nemusí tomu tak být nastálo. A věříme, že opravdu nebude.
12.6. 2010
Předsednictvo ústřední rady České strany národně socialistické

Prohlášení předsednictva ČSNS 2005

14. června 2010 v 18:39 | Karel Janko |  Jiní autoři

k trvalé platnosti Dekretů prezidenta dr. E. Beneše

Předsednictvo České strany národně socialistické na svém dnešním zasedání potvrzuje své programové stanovisko k trvalé platnosti Dekretů prezidenta Dr. E. Beneše, schválené Národním shromážděním ČSR v roce 1946.
Snaha některých zahraničních i vnitřních politických organizací zvláště
německých a maďarských změnit výsledky 2. i 1. světové války považuje za nestoudné a nepřijatelné. V tomto směru proto odmítáme jakékoliv jejich snahy na změnu majetkových i územních poměrů, vzniklých Trianonskými a
Postupimskými mezinárodními dohodami.
Podporujeme a nadále budeme podporovat zákonné nároky občanů České a
Slovenské republiky i Republiky Srbské na jejich jazykovou, hospodářskou i územní integritu.
V Ostrovačicích dne 12.6.2010

Po slovenských volbách 12.června 2010

13. června 2010 v 12:23 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

Cesty našich národů jsou podobné

Včera se odehrály volby do slovenské Národní rady. Jejich výsledek v něčem připomíná výsledek voleb v českých zemích před dvěma týdny. Robert Fico se svým socialistickým Směrem suverénně zvítězil, ztratil však potencionálního partnera v Mečiarově politické straně, která se nedostala přes 5%. Slotovi nacionalisté se s bídou do Národní rady dostali. Říká se, že čtyři středově-pravicové strany mají šanci vytvořit většinovou vládu. Pokud se tak stane, můžeme uvidět v čele budoucí slovenské vlády poprvé ženu. Podobně jako u nás, bude záležet na tom, zda se ty strany s parlamentní většinou dokážou dohodnout na tom, co společně chtějí prosazovat. Stejně jako u nás je možné, že se nedohodnou, a sociální demokraté u nás i u nich vytvoří něco na způsob velké koalice. Vzhledem k inklinaci prezidenta Gašparoviče k levici není vyloučeno. že na Slovensku první pokus sestavit vládu dostane Robert Fico.
Sám jsem se českých voleb do Sněmovny nezúčastnil. Byl jsem v té době ve slovenských lázních, konkrétně v Trenčianských Teplicích. Líbilo se mi tam, protože jsem měl pocit, že jsme s manželkou za vynaložené peníze obdrželi adekvátní služby. Pozorovali jsme místní dění a četli noviny SME. Ty se tehdy zabývaly dvěma tématy. Nejdříve hodnotily maďarskou kartu, která se zamíchala do předvolební politiky. Objevovaly se články říkající, že Orbánův zákon na podporu sounáležitosti všech Maďarů obratem svolal i Slovenskou národní radu, která měla předem připravená opatření k hlasování. S Maďary býval v posledních šedesáti letech na Slovensku většinou pokoj. Oni jsou se svým životem na Slovensku spokojeni. Učí se tolik slovensky, kolik ke svému životu potřebují. Kdo chce dělat vysokou politiku nebo se uplatnit manažersky, umí slovensky výborně. Někteří znají slovensky málo. Je to podobné, jak jsem to kdysi četl v texaských novinách. Mexičtí imigranti se učí anglicky tolik, kolik potřebují ke svému uplatnění na americkém pracovním trhu. Obdobně američtí politici se učili španělsky tam, kde žilo Mexikánů hodně a záleželo jim na tom, aby je dokázali oslovit před volbami jejich řečí a získat jejich hlasy. Zkrátka jde o věci , které se regulují samy. Tím druhým tématem probíraným na Slovensku před dvěma týdny byly výsledky voleb v Česku. Vyskytly se první prognózy, že Slovensko může kopírovat českou cestu. A jak dnes vidíme, do jisté míry se tak i stalo. Inu máme se Slováky mnoho společného. Mimochodem, budu jim fandit v jejich zápasech na mistrovství světa v kopané.
Přál bych Slovensku dobrou vládu, která vydrží a bude mít pochopení pro sociální problémy lidí a nebude rozhazovat peníze a zadlužovat svou zemi.

Na horním obrázku výborně fungující hotel Flora v Trenčianských Teplicích

Na spodním obrázku někdejší proslulý hotel Machnáč postavený v třicátých letech minulého století, tedy za první společné republiky. Dnes tato architektonická funkcionalisticky laděná památka chátrá a hledá se pro ni kupec. Takových chátrajících staveb je v Tr. Teplicích povícero, některé jsou  naštěstí postupně renovovány.

K ČSNS

13. června 2010 v 11:16 | Jaroslav Rovný |  Jiní autoři

Reakce předsedy na téma smyslu ČSNS psaná při fotbale

Sestry a bratři!
Pokud se pánové Bacík a Kronus vyjadřovali pouze k ČSNS 2005, tak jsem nepovažoval za potřebné do té diskuze vstupovat. Vzhledem k tomu, že oběma pánům přišla chuť také na ČSNS bez "numera", tak si dovolím tento vstup. I když jsem si vědom toho, že se na názoru a způsobu diskuze obou pánů nic nezmění. Takže, pánové. Nikdo z nás, ani David Khol, jsme nezastírali, že vše, co se stalo v ČSNS, je hodně špatná vizitka nás všech, kteří jsme u toho byli. Určitě Vám oběma nebudu předkládat elaborát uplynulých dvaceti let. Proč ? Protože z toho, co jste doposud napsali, jste mě přesvědčili, že byste nic nepochopili. Ne, že byste byli hloupí, to určitě ne. Dost možná, že svou slepotu a hluchotu pouze předstíráte, nicméně v každém případě se jakýkoliv pokus Vás dva přesvědčit o tom, že národně sociální program je životaschopný, pouze znamená házení hrachu na zeď. Jestliže někdo obdivuje Suverenitu, tak si myslím, že nemůže vůbec chápat to, co se v našem státě stalo. Jenom pro přesnost. Vstoupil jsem do ČSS až když jsem shledal, že OF, které jsem v našem městě zakládal, jde do voleb. To znamená, že mnohem dříve něž například p. Klaus přišel na to, že tak rozdílné názorové spektrum lidí nemůže řídit ani auto, natož stát. Přestože jsem nikdy předtím politiku aktivně nedělal a hleděl si své "HOSPODY" tak jsem věděl z knížek, že politika bez pevných základů (ideálů) je o ničem. Panové Sládek, Vandas a další opravdu umí zaujmout, tihle vám mohou slíbit cokoliv, a víte proč? Proto,e nic z toho, co slibují, nikdy nebudou muset splnit. On je totiž nikdy nikdo do žádné koalice nevezme, stejně jako p.Bobošíkovou. Ta dáma je opravdu dobrá, ona byla dobrá již jako redaktorka. Proč se nezamyslíte nad tím, že do EU neprošla. Protože ona nemá žádnou politickou vizi a lidské zásady. Prostě říká pouze to, co jiní neříkají, ale někteří lidé to rádi slyší. Stejně jako Sládek rozkradl st. příspěvky, tak ona pomáhala finančně firmě svého manžela. Ta paní se za účelem úspěchu spojí třeba s ďáblem, hlavně zůstat u peněz. Je to přesně ten typ lidí, kteří udělali z naší politiky neskutečný byznys, kde je důležitost občana objevena pouze v čase voleb. Počkejte a uvidíte, co se stane s programem VV. Já Vám to řeknu dopředu.Prosadí pouze to, co jim dovolí ODS a TOP 09. Právě začíná fotbal. Přenos, a ten je pro mne opravdu důležitější než vy dva, takže dál již jen krátce. Každý může vstoupit do jakékoliv polit. strany, ne každý však může být národním socialistou. To, že jsme se dostali na samé dno, je výsledek toho, že národní socialisté skončili de facto v r. 1948, bohužel neskončili z pohledu práva. Proto to muselo dopadnout tak, jak to dopadlo. Dnes nás je skutečně tak do výtahu, mohu Vás ujistit, že je to stav který mně, D. Kholovi, L.Svobodovi a dalším dovoluje postavit moderní nár. soc. program, který bude vycházet z těch ideálů, ze kterých vyrostli prvorepublikoví nár. socialisté. Určitě nečekáme a ani nevezmeme mezi sebe nové Šuly anebo nějaké Bacíky a Kronuse. Právě dali Angličané gól a já ho neviděl. Davide, prosím Tě, neztrácej čas s lidmi, kteří si ho nezaslouží.