Září 2010

Civilizační krize

30. září 2010 v 21:26 | Jaroslav Kronus |  Jiní autoři

Trocha filozofie nikoho nezabije

Dnes se zamyslím nad řekněme civilizační krizí. Čím více se ponořuji do české intuitivní filozofické školy, tím spíše začínám pohrdat světem kolem sebe. Abych byl správně pochopen, světem, který je ze značné části virtuální a je tvořen sdělovacími prostředky, kašpary jménem politici, tupým gojimským stádem, které okupuje hyper a supermarkety, předvádí se v pizzeriích či fashion prodejnách a jiných atributech konzumní společnosti. Začínám mít radost, že potkávám party excelentních Romů, kteří přes den dřou na výkopových pracích a ve sváteční den jsou součástí koloritu kolínské poutě, že v masném bistru, kam chodím na obědy jsou zdatné padesátnice, které odvedou solidní pracovní výkon, práce je baví a dělají kšeft majiteli prodejny na rozdíl od visážistou upravených 20 - letých holčiček šťourajících se v nose pro naprostou absenci zákazníků ve fashion prodejnách a skupinek rodin asijských obchodníků a jejich kouzelných dětí.

Mám radost, že si rozumím s majitelem antikvariátu a našel jsem společnou řeč s úřednicí knihovny, jsem nadšen z rodin s dvěmi a více dětmi, obdivuji mladé maminky, které vyrostly do krásy skrze mateřství. Ono i v tomto světě mamonu, zlatého telete a konzumu včetně duchovní vyprahlosti je neustále, na co se dívat. Děkuji prozřetelnosti za dar toto vše vidět! Již několik, či spíše mnoho desetiletí se mluví o krizi euro-americké civilizace. Na to dnešní myslitelé reagují různě. Samuel Huntington v principu tvrdí, že dějiny skončily a teď v duchu liberální demokracie bude vše dobré. P. Buchanan zase mluví o střetu civilizací a požaduje neoizolacionismus USA samozřejmě , že s mocenskou ochranou Izraele. To jsou jenom dva případy z poslední doby.

I běžný člověk nějak intuitivně cítí, že ho chaos nějak semílá. Rozpadají se rodiny, děti vyrůstají bez otců, nevěra je na denním pořádku, nevázaný sex je propagován téměř každým periodikem, politici jsou jako smyslů zbavení, feministky a lžihumanisté se mohou pominout při sebemenším odkazu na tradice, kostely se vyprázdnily, kriminály a blázince praskají ve švech. Konzumní stádo je ve vleku spotřeby a půjček, ti co se napakovali si dělají z národa blázny a pár jedinců skrze sebeuspokojení pracuje pro obecní blaho. Filozofové a politici si kladou otázku, kde je prapříčina současného statutu quo. Ta ušmudlaná sebranka jménem vrcholoví politici rétorickými cvičeními a sofismaty dosahují nemožného, často klamou tělem (i vlastní manželky).
Někdo si myslí, že prvopočátek je v první průmyslové revoluci, jiný že vše je spojeno s odvržením Boha coby reakce na následky industrializace společnosti. Mne ovšem ve škále názorů zaujal ten, který vidí prapříčinu všeho přijetím katolické scholastiky nad katolickou askezí. Jmenovitě spor mezi T. Akvinským a sv. Františkem z Assisi. Meritorně jde o střet dvou postojů k bohatství země. Zda tuto vyrabovat k potřebě jedince a slávě Boží, či se řídit principem, co jsem ze země vzal, to do ní vrátím. Samozřejmě mluvíme o lidech ukotvených ve vrcholícím středověku. Tento primární spor a vítězství racionalisty Akvinského jakoby eskaloval vývoj dalších událostí. Věci se hnuly dopředu a obrazně řečeno, sedli jsme do vlaku, který zrychluje a my ho nemůžeme nějak zastavit, respektive dělat vůbec nic. Ztrácíme půdu pod nohama , ztratili jsme to, čemu Archimédes říkal pevný bod jsoucna. Jsme vláčeni, uniká nám merit problému.

Někteří pošetilci se do toho snaží implementovat atributy filozofie východu. Tamější mudrci se smějí a říkají něco v tom smyslu, že naše civilizace je kromě jiného založena na starověkém Řecku a jeho mytologii. Jedním z hrdinů této mytologie je Prometeus, který ukradl bohům oheň a stal se pro nás hrdinou. Pro ně je prostě sprostým zlodějem a podlým člověkem. Proč? Protože svým jednáním porušil Boží princip a věčný řád - LOGOS. Oheň je symbol pokroku coby zdroj energie - páry. Ale on byl vyrván z řádu a Božstvu zlodějem, který je pro naši civilizaci vzorem.

Je smutné, jak při každé snaze přiblížit ducha islámu Evropě je dotyčný nazván okamžitě teroristou. Tři monoteistická náboženství tvořící světový teistický establisment mají stejný pramen a jde jim o totéž. Bohužel západní civilizaci chybí to, čemu staří Řekové říkali nussvětelné pole náboženství. Tímto principem se řídí islám. V principu nejde o nic jiného než o způsob prožívání, teologicky řečeno spiritualistiku. Jinak řečeno, jde o prožívání bytí, nikoliv si užívání světských výdobytků. Dnes jsme si všichni přibili na dveře P. Buchanana coby ikonu konservatismu a spasitele západní civilizace. Kam zmizel Huserl a jeho Krize evropských věd či Heidegger a jeho neblahé zapomínání. Evropané a Američané ztratili integritu vědomí. Povrchní prožitky, hédonismus, obcování zvané láska atd. jsou atributy odtržené od prožívání jsoucna formou formalizovanou a technokratizovanou. Ono tzv. zen-buddhistické kopnutí oslem do hlavy zřejmě bude vyžadovat padnutí na hubu v podobě války, aby se lidstvo vzpamatovalo.

My zatím umíme mluvit o raketách Tomahawk než hledat duchovní cestu. Ono toto vše má počátek v již citovaném odmítnutí sv. Františka a vítězství Tomáše Akvinského. Sekularizace posledních 100 let je jenom dovršením celého jevu. Dnešní situaci střetu západu a islámu lze vyhodnotit jako kritický bod , který měl analogii ve třicetileté válce. Předmětem sváru byl způsob čtení Bible a neochota si porozumět. Současná situace je téměř identická. Jeden evropský myslitel měl krásný příměr. Dva koukají do stejného akvária. Jeden z boku a druhý zepředu. Pro jednoho plave rybička ze předu dozadu a pro druhého zprava doleva. A to je v principu celý problém. Umět si porozumět a shodnout, umět respektovat odlišnosti. Ono mnou předstírané téma hodně souvisí se slovy MÍT a BÝT. Jinak řečeno, já mám ještě neznamená, že já jsem… Komunikace lidí našeho kulturního okruhu se přeměnila v artikulovaný přenos zpráv a to značně formalizovaný. Mobily, PC, DVD - ztráta ethosu, který je základem dvou slova a to: e t i k a a e s t e t i k a. To není útok proti technice, ale měl by existovat způsob ochrany proti jejímu zbytnění a utváření touto naší osobnosti, potažmo civilizace.

Jak z té šlamastyky ven? Homo sapiens má intelekt. Tento mu musí velet upozadit se, uskromnit, ukáznit a snažit se porozumět druhým. Dalším instrumentem je filozofie, která umí vystoupit ze systému, udělat si odstup a formulovat či definovat. Není žádný konec dějin či filozofie a je vcelku lhostejno, zda to hlásal Hegel před 150 lety či před 10 lety již citovaný Huntington. Svět dále směřuje svým LOGOSEM a záleží jenom na nás. Jsou základní tři filozofické otázky: kdo jsme, kam kráčíme a odkud jsme přišli. Bohužel tu třetí vnímají mnou uvedené kultury naprosto odlišně.

Komentář

30. září 2010 v 21:12 | Jaroslav Kronus |  Jiní autoři
Předseda Institutu Svatého Josefa Mgr. Semín na svém blogu -ihned.cz zveřejnil článek pod názvem - Děti, máte něco proti orgiím ?
Okomentoval jsem to následujícím způsobem :

Jen tak z nudy .......pokec na dálku !
Pane magistře,
přečetl jsem si Váš článek a se stoickým klidem mohu říci, že malujete straky na vrbu !
Já nepopírám, že ty tři knížečky stvořené na MŠMT a napsané ideovými devianty existují.
To že je vytvořili apoštolové či přímo užiteční idioti kruhů, pro něž předklon a sundané slipy, fet v nose či v krvi, nenávist k vlastní etnicitě a triádě Bůh-vlast-rodina je ideovým a potažmo politickým programem - o tom žádná. K tomu stačí ještě připočíst všechny formy gender/hnojniště a možná jsem na někoho zapomněl, ale to není důležité !
Je zpracováno jak akademicky, tak klinicky, že v každé době, která je sociálně, ekonomicky a geopoliticky vyhrocena, dochází k mobilizaci lidí, kteří jsou osobnostně rigidní, fundamentální i radikální /ve smyslu etymologickém k poslednímu slovu /.
Tito lidé brání vstávající řád před vším, co ho dle jejich názoru či objektivně ohrožuje.
Dokud se věci děly ve smyslu či spíše duchu pozitivní destrukce -jak ji definoval prof. Schumpeter/, byl to přirozený vývoj. Ovšem po generování těchto snah rozumáři, pokrokáři a pozitivisty dochází již mnoho desetiletí k tzv. pokroku, který nese kromě mnoha kladného i spoustu záporného a zůstává otázkou, zda nula od nuly nepošla.
Nedávno jsem četl zajímavý postřeh, že současné změny jsou tak rychlé co do kvalitativní stránky věci, že ani intelektuální establisment nestačí věcně reagovat. V takovémto případě se lidé uchylují k prostředkům mimo-rozumovým a je vcelku jedno, zda jsou to okultní záležitosti či vybroušená mystika !
Osobně pozoruji, že střet reprezentovaný navenek duelem Kocáb-Joch je analogií, kterou již postřehly řečtí filozofové. Lidé si prožitím jisté doby vytvoří normy a dle nich žijí. Tyto normy většinou mají kanonickou či obdobnou podobu, ale existuje právo nepsané -zvykové ! Jde tedy o známé Logos verus Nomos. Ovšem jak čas plyne a lidé sbírají skušenosti a společnost se vyvijí, dochází se časem k poznání, že tzv. NOMOS - zákon se stává brzdou či přímo překážkou v životě společnosti a pak probíhá opačný proces, kdy od NOMOS se jde opět k LOGOS. Ono je to vcelku pochopitelné. Nepřísluší mi a ani znalostně nemám na to, abych zde artikuloval detailní skutečnosti.
 Pro moji potřebu stačí, že se dnes vede ideová válka , kdy se od vstávajícího NOMOS pomocí Logos hledá cesta a hlavně délka odchýlení od původního či vstávajícího. To že to vyvolává velký protitlak a pokrokáři začínají prohrávat z důvodů vítězství ideologie nad zdravým rozumem a popřením zákonitostí Všehomíra je snad už každému vnímavému jasné ! Abych se vrátil od obecného ke konkrétnímu. On přeci Platon pro potřebu odlišení jevu či stavu nadefinoval potenciální, možné a reálné. Jsem názoru, že potenciálně Vámi uváděné existuje už jenom proto, že to mají ideoví devianti ve svých trockistických hlavách!
Že Vámi uváděná situace je "možná" nelze vyloučit už jenom z toho důvodu, že sebranka razící tyto teze je posedlá dětským rozkrokem a ONI jsou schopni zajít hodně daleko ! Zda je to reálné - dle mého soudu nikoliv. Víte , on i učitel a pedagogický pracovník žije v reálném světě a jsem přesvědčen- že každého takovéhoto"instruktora " vyhodí či na něj zavolá policii ! Věci předtím probere pedagogický sbor , budou projednány na SRPŠ a věci se i chopí odborníci typu gynekologů, dětských psychologů, výchovných poradců atd !

Ono to Švehlovo - Upracované ruce a selský rozum, nechť je naším jediným a nedotknutelným kapitálem platí v pozitivní konotaci i dnes ve společnosti, ke které i já shlížím silně skepticky !
Jaroslav Kronus

Téma státní kapitalismus

28. září 2010 v 11:06 | Wikipedie, Ivan Zahrádka, Týden |  Jiní autoři

Kam se hodí a má ještě budoucnost?

Sleduji zprávy z Ruska, kde "státní monopoly" kontrolující odkrývání a prodej energetických zdrojů se snaží společně sestátní reprezentací uzavřít strategické zakázky v zahraničí. Prezident Medveděv jedná v Číně o dodávkách plynu a ropy a zatím dohoda naráží na ceně za plyn.
U nás začíná bodovat u lidí ministr Bárta, který ťal do státních zakázek na výstavbu dálnic a velkých železničních staveb. Naopak někdejší ministr Řebíček upadá v nemilost u některých českých médií.
Čelní lídři českých socialistických stran při poukazování na projevy krize kapitalismu v českých zemích navrhují zvýčení daní bohatých a někteří požadují větší kontrolu státu nad hospodářstvím. S tím souzní i politika molocha, který nese název Evropská unie, kde k nelibosti Václava Klause i jiných vzniká celá řada návrhů pravidel, podle kterých by měly jednotně postupovat státy unie.
Dokonce i prezidentu Obamovi někteří vytýkají, že příliš zasahuje do liberálních tržních poměrů. Víme však, o co jde v USA?
Ze všech výše uvedených náhodně seřazených podnětů mi připadá osvětlení pojmu státního kapitalismusmu docela případným.
Jaroslav Skopal

foto - zdroj Týden
Definice podle Wikipedie:
Státní kapitalismus je pojem používaný zejména marxisty a heterodoxními ekonomy k popsání společnosti, kde produkční síly (výrobní prostředky a lidské schopnosti) jsou vlastněny a řízeny státem kapitalistickým způsobem, i když se takové státy samy nazývají socialistickými. V rámci marxistické literatury je státní kapitalismus definován jako společenský systém kombinují kapitalismus - námezdní práci a přivlastňování si nadhodnoty - s vlastnictvím a řízením státním aparátem. Podle této definice je státně kapitalistická země právě ta, kde vláda kontroluje ekonomiku a v podstatě jedná jako jedna obrovská korporace.

Další příspěvek Ivana Zahrádky jsem si dovolil převzít ze stránek ČSSD:

Demokracie jako pohroma pro tzv. státní kapitalismus

Jak odpovídá většina lidí na otázku: chcete vyrovnaný státní rozpočet, i když to bude znamenat škrty v sociální oblasti, školství, zdravotnictví, životním prostředí a u jiných (snad) populárních programů? Chcete vyrovnaný státní rozpočet takový, aby se ještě více snížila almužna pro nezaměstnané a almužna na chleba pro lidi v bídě a nouzi? Bohužel, odpověď na tuto otázku podle mého soudu neznáme, pokud vím, žádné referendum o tomto nebylo. Naše novináře z nějakého (níže popsaného) důvodu tyhle věci nezajímají. Podle mého soudu odpověď na tuto otázku zní: vyrovnaný státní rozpočet ano, škrty zejména v sociálních výdajích ne.
Je již dávno zjevné, že v politice tzv. "státního kapitalismu" jde o to, aby stát zcela ovládli ti, co reprezentují zájem nepatrné menšiny. Na tom není nic radikálního ani levicového, je to jen holý empirický fakt. Ideologové tzv. "státního kapitalismu" o to usilují z toho důvodu, aby prosadili zájem těch nejbohatších vládnout většině po svém a se všemi svými novodobými aristokratickými manýry. Zejména jde o to, aby nedošlo k uplatnění demokratických principů, protože ty samy o sobě představují riziko vůle většiny, a ta prý podle jejich představy světa usiluje o to, například, se zmocnit jejich bohatství nebo vést krvavý třídní boj. A tak jde zejména o to vytvořit iluzi demokracie.
Krásně to v naší zemi je například vidět na postoji k TGM. Každý si bere prvního prezidenta do úst, ve skutečnosti jeho myšlenky o rozvoji demokratické společnosti jsou tím nejhorším, co by pro ně mohlo nastat, kdyby alespoň jen částečně byly uvedeny do praxe. Tak vzniká žádoucí iluze: když vzýváme velké demokraty, musíme být přece také demokraté. Abychom se vrátili zpět k deficitu státních financí a nárůstu státního dluhu. Tady jde samozřejmě také o vytvoření iluze, iluze o tom, že tu je opravdu nějaká strašná pohroma, která se valí na lidi, a že to je přece zjevné kam to všechno spěje, že to je záměr nezodpovědných, kteří to už částečně přivedli a v budoucnu zcela přivedou na buben. Skutečnou analýzou příčin a vlastní zodpovědností se nezabývají, protože to je něco, co nesmí spatřit světlo světa. Argumentují také tím, že většina lidí by vskutku ráda měla vyrovnaný rozpočet, stejně jako by si přála, aby byl vyrovnaný i rozpočet jejich domácností. Za jakou cenu a co by si ale většina lidí nepřála, to je v duchu pojetí jejich novodobých (pro ně moderních) pseudoliberálních tradic nezajímá a také o tom záměrně mlčí. Oni mají již své osvědčené ideologicky motivované recepty, všude byli, všechno znají, vědí jak správně na to. Ano, matematika je jednoduchá, když máme deficit a chceme s ním teď hned něco udělat, buď škrtneme výdaje, nebo zvýšíme daně. Buď A nebo B, jinak to nejde. Oni ve smyslu mé teze o "státním kapitalismu" B pochopitelně odmítají - chtějí (rozuměj: musí) daně ze zisku (korporací) a přepychu snižovat a argumentují již zlidovělou a nepravdivou slovesností o tom, že prý snižování těchto daní podporuje rozvoj hospodářství. A pak mají také jasno v tom, že u A poškrtáme hlavně sociální výdaje, to jde snadno, máme "demokratickou" většinu, a nakonec lidi to přece prý chtějí, aby se zabránilo všem těm negativním tendencím a luxusu, na který si lidi zvykli v rámci zdivočelého sociálního státu, a oni lidi že to přece nebudou a nechtějí platit. Nepochybuji s nimi ani v nejmenším o tom, že demokracie je největší pohromou pro jejich "státní kapitalismus". Oni potřebují stát ve svém totalitním pojetí, a ne aby jim do toho někdo kafral. A tak je to stejně i se státním rozpočtem a jeho schodkem, a nejen s nimi.

Ivan Zahrádka
Sympatizant ČSSD Středočeský kraj

Odborová demonstrace státních zaměstnanců

27. září 2010 v 20:36 | Adin Vyhlídka |  Jiní autoři

Z fóra čtenářů DNES

Adina Vyhlídku sobně neznám, ale občas čtu jeho články v regionálním tisku Přerovska, kde většinou kritizuje unáhlené zásahy města, jež se dotýkají zeleně a vůbec životního prostředí. Tentokrát si vzal na mušku odbory státních zaměstnanců.  JS

Nadčasová báseň

27. září 2010 v 20:26 | od Marie Kolaříkové |  Jiní autoři

Drahota

Eduard Bass - Drahota (1913)
SLÁDCI KLEJÍ - ZATROLENĚ
CHMEL UŽ ZASE STOUPL V CENĚ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
PIVO MUSÍ PODRAŽIT

MOUKA DRAŽŠÍ VIZTE CENY
KŘIČÍ PEKAŘ USTRAŠENÝ
CHCEME-LI JEN TROCHU ŽÍT
HOUSKY NUTNO PODRAŽIT

ALE NÁM SE NEJHŮŘ DAŘÍ
NAŘÍKAJÍ UZENÁŘI
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
BUŘTY NUTNO PODRAŽIT

PAN DOMÁCÍ HNED SE STRAŠÍ
MASO, PIVO, CHLÉB JE DRAŽŠÍ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
ČINŽI NUTNO PŘIRAZIT

KDOPAK BY SE TOHO NELEK
STÁT TÍM TRPÍ JAKO CELEK
ABY MOHL VYJÍTI
NUTNO DANĚ ZVÝŠITI

KONSUMENTU NELZE VÍCE
NEŽLI JÍT A OBĚSIT SE
UČIŇ TO VŠAK NEPRODLENĚ
DOKUD ŠPAGÁT NESTOUP V CENĚ

Eduardu Bassovi bylo v roce 1913 25 let

Jaroslav Rovný shání hlasy

26. září 2010 v 11:29 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři

pro zvolení senátorem

 Vážené sestry, vážení bratři,

chci Vás požádat o pomoc v našich senátních volbách. Jak určitě víte, předseda  strany bratr Rovný kandiduje ve volebním obvodu 1 Karlovy Vary. Často o postupu rozhoduje několik hlasů. To je taky důvod, proč se na Vás obracím. Třeba někdo z vás má příbuzného nebo známého z tohoto obvodu a proto bych Vás rád požádal, kdybyste ho kontaktovali a požádali ho o hlas pro našeho kandidáta. Dále prosím, abyste tento mail přeposlali co nejvíce členům ČSNS ve vašem kraji.
Děkuji všem, kteří v tomto vyvinou jakékoliv úsilí.
 S pozdravem
 Vladislav Svoboda

Příloha - volební místa:
1. Abertamy
2. Andělská Hora
3. Bečov nad Teplou
4. Bochov
5. Boží Dar
6. Božičany
7. Březová
8. Černava
9. Čichalov
10. Dalovice
11. Děpoltovice
12. Hájek
13. Horní Blatná
14. Hory
15. Hradiště
16. Hroznětín
17. Chodov
18. Chyše
19. Jáchymov
20. Jenišov
21. Karlovy Vary
22. Kolová
23. Krásné Údolí
24. Krásný Les
25. Kyselka
26.Merklín
27. Mírová
28. Nejdek
29. Nová Role
30. Nové Hamry
31. Ostrov
32. Otovice
33. Pernink
34. Pila
35. Potůčky
36. Pšov
37. Sadov
38. Smolné Pece
39. Stanovice
40. Stráž nad Ohří
41. Stružná
42. Šemnice
43. Štědrá
44. Teplička
45. Útvina
46. Valeč
47. Velichov
48. Verušičky
49. Vojkovice
50. Vrbice
51 Vysoká Pec
52. Žlutice

Z myšlenek Antonína Švehly

23. září 2010 v 18:57 | Jaroslav Kronus

Politické osobnosti

Dnes Vám předložím něco z názorů, citátů a myšlenek jednoho z Mužů 28.října 1918 - předsedy Agrární strany Antonína Švehly. Agrární strana bylo lidové označení Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. A.Švehla se těšil velké přízni TGM a on sám věděl, jakou mocenskou silou tento iluminát anglo-amerických zednářů disponuje.
Jestliže byl TGM architektem ČSR, potom A.Švehla hlavním konstruktérem. A.Švehla byl po celá dvacátá leta až na pár vyjímek ministerským předsedou ČSR, v roce 1929 odstupuje ze závažných zdravotních důvodů - angina pectoris. Do čela Agrární strany vstupuje Rudolf Beran, jehož pozdější hlavní politickou tezí je heslo " zpět ke "Svehlovi ". A.Švehla umírá v roce 1933, kdy je velké podezření, že v souvslosti s hledáním nástupce TGM byl otráven Benešovy poskoky v Agrární straně bří. Udržalovými. V tomto smyslu se vyjádřil syn A.Švehly internovaný v roce 1945 na pokyn Beneše a okolnosti kolem rychlého pohřbu A.Švehly tomu nasvědčují.
Při snaze provést exhumaci a soudní pitvu jeden z bratří Udržalů páchá sebevraždu. Věc byla rychle politicky uzavřena a žádné vyšetřování neproběhlo. TGM byl již na hranici senility a dr. Beneš držel v rukou všechny mocenské páky a opratě, včetně materiálů c.a.k. policie, jimiž mohl vydítat tehdejší politickou elitu.
Zdravý selský rozum a upracované ruce jsou nejlepším a nedotknutelným kapitálem naší strany.
Národ, který je sám sobě nejlepším přítelem, nemůže si stěžovat, že se nemá na koho spolehnout. Nového náboženství netřeba. Bylo by nejlépe, kdybychom konečně se začali řídit tím starým.
Někteří politkové nevědí, kdy a kde mají se zastaviti, nebo se obrátiti, a tím méně dají se říci, čím více se vzdálili od pravé cesty.
Naše ( agrární demokracie) nezná rozdílu dle kabátu či výměry role...
V Čechách se kradlo od Adama a bude krást po posledního Robinsona...
Národ náš nezískal své svobody ani něčími zásluhami, ani něčí milostí. Je třeba poctivě přivésti jej ku poznání vlastní jeho síly a ukázat mu, že jedině on sám jako si dovedl svobody dobýt, bude v dobách zkoušky s to si ji uhájit a udržet.
Svědomí radilo každému. To byl rezultát té stoleté naší výchovy, to byl ten kapitál vytvořený drobnou, úžasnou prací generací, vyzkoušených persekucemi.
Na naši revoluci participují všichni počínaje těmi, kteří již před 100 lety nás začali budit.
Národ udeřil v nejvhodnější chvíli celou svou silou. V tom byl náš největší úspěch a potvrzení správnosti naší práce.
Naše revoluce měla úspěch jedině proto, že byla dělána za souhlasu a za naprosté účasti celého národa.
Síly své netříštit....
Význam a váhy budeme mít toliko, koliko dovedeme odevzdati hlasů.
My - rovnocennost všem.
Povedla se pozemková reforma - aniž porušila chod hospodářského života.

Jednou na A.Švehlou přišli dva straničtí šíbři a hledali sinekury pro svého známého. Nezapomněli prohodit, že dotyčný má dvě VŠ. Antonín Švehla se podíval tím svým krásným zrakem a odvětil, cituji: u nás na statku v Hostivaři bylo tele, to sálo od dvou krav a stejně se z něj stal vůl! konec citace.

Antonín Švehla razil heslo, že než být ve Vídni druhý, je lepší být první v Praze .
Jsem názoru, že výše dvě uvedené teze by neměly býti jenom inspirací, ale přímo imperativem pro mnoho rádoby politickým hochštaplerů !!!!!

Politika je také řemeslo!
V názoru na politické strany se Švehla lesčemus přiučil u soc-dem. Též usiloval o hnutí masové, davové, neměl smyslu pro pro jemné - zejména intelektuální rozdíly- dělící voliče na malé tábory.
V soukromí se vyjadřoval v tom smyslu, že každého je možno koupit. Jednoho za peníze, druhého k lásce k sobě sama, třetího za lásku ženy, čtvrtého za společenskou pozornost apod.
Pohrdal Národní demokracií coby spolkem zastupujícím cca 5% národa a dr. Kramářovi vyčítal pro jeho snahu vznešené ideály velkého formátu a naprostou absenci citu pro problémy všedního dne a drobných lidí.
Nemohli jsme ustrnout na úzkém podkladu liberalistickém. Ne jedině stav selský, ale celá skupina - na půdě pracující - bez rozdílu, zda sedlák, domkař, statkář či chalupník, zemědělský dělník či venkovský živnostník a člen agrární inteligence, ti všichni cítili potřebu širšího politického hnutí.....
Antonín Švehla dobře rozuměl duši českého člověka. Jeho dílo je dnes opomíjeno či jen zřídka se připomíná. Jediný z polistopadových politiků mu uměl veřejně projevit úctu - současný president V.KLAUS a současný senátor ing. Nádvorník, který blahé paměti byl starostou Prahy 15, místa rodiště A.Švehly.

Ze sokolského prostředí

22. září 2010 v 19:36 | Miroslav Rozkošný |  Jiní autoři

Velká Javorina 18. září 2010

Na Javorinu berte s sebou také mladé i vnoučata
Na setkání českých resp. moravských sokolů se slovenskými, které se konalo na Velké Javorině už po třetí, jsem jel letos poprvé. Alespoň jednou pojedu, říkal jsem si před odjezdem, abych navštívil památnou horu česko-slovenského přátelství a vychutnal si atmosféru této ojedinělé sokolské události. Cesty jsem nelitoval a pokud mi čas a zdraví dovolí pojedu i příště.
Dostat se do Uherského Brodu luhačovickým rychlíkem není z Přerova problémem a odtud cesta na Javořinu zvláštním sokolským autobusem byla příjemná a zajímavá. Také místo setkání na Velké Javořině nemohlo nikoho děsit svojí oficiálností s řadou nudných projevů. Pevně stanovený  program se nesl spíš ve velmi  přátelském  duchu, kdy obě strany si předávaly dárky. Byly mezi nimi i knihy. Představitelka Sokola Pobedim z obce ležící severně od známých Piešťan obdarovala zástupce moravských žup pěknou publikací o jejich obci, kde se daří činnosti Sokola na Slovensku. Bratr Jaroslav Skopal předal zase hlavním organizátorům setkání v čele s br. Jiřím Krejčiříkem ze Sokola Uherský Brod svou knihu Proti proudu času, kde jsou kapitoly věnované činnosti Sokola v Přerově, naší župě i jinde. Ocenění od pořadatelů dostali nejstarší a nejmladší účastníci setkání a upomínky na letošní setkání na Javořině v podobně zdobených perníčků si odnesla i řada dalších.
Možná ještě větší význam než tato v uvozovkách oficiální část mají na Javořině přátelské rozhovory  při krátkých čekáních nebo živé hudbě a jiných příležitostech. Přerovští sokoli při nich vyjádřili svůj obdiv  nad vzorně uspořádanými nedávnými Sokolskými tělovýchovnými slavnostmi v Trenčíně, což starostku Povážské sokolské župy Milana Rastislava Štefánika ses. Oľgu Samákovou viditelně potěšilo, a jak doufám, také povzbudilo v její další náročné práci. Došlo i na pozvánky. Zástupci Povážské župy a Sokola Trenčín byli pozváni na oslavu 140. výročí založení Sokola Přerov, která se bude konat v dubnu příštího roku. Starostka Sokola Trenčín Ľubica Držková předběžně slíbila, že si na připravovanou přehlídku tanečních souborů a pódiových skladeb v Přerově trenčínští něco připraví.
Buďme při hodnocení objektivní. Jeden nedostatek sokolského setkání vzpomněla při loučení se všemi účastníky právě sama župní starostka ses. Samáková, když řekla: "Příště sebou vezměte také mladé i vnoučata." Připomněla tím, že setkání na Javořině bylo především setkáním sokolských seniorů a ostatní zde byli ve výrazné menšině. Další nedostatek se projevil už při oficiální části u pomníků na Javořině. Byla to tak očividná neznalost textů a u některých možná i melodií sokolských písní a pochodů, že účastníci setkání přímo na místě dostali za úkol se ty nejznámější doma doučit. My v Přerově s tím začneme už na příští schůzi vzdělavatelské odboru.

Text slovenské hymny dle internetu:

Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú,
Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Kde se daří

20. září 2010 v 22:37 | Václav Jakubčík |  Jiní autoři

... kandidovat

Zdravím, na okrese Plzeň - Jih postavila naše strana, tj. ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ, omlouvám se za vsuvku, protože některým našim bratrům to ještě není jasné, za koho kopou, kandidátky do komunálních voleb.
Celé kandidátky, tj. úplné, ve Střížovcích, pod Jirkou Fejfarem a ve Spáleném Poříčí pod Pavlem Kraftem. V Blovicích, jsme postavili neúplnou kandidátku pod
vedením předsedy oblastní organizace naší strany v Blovicích Karla Polívky. V ostatních organizacích našeho kraje máme zprávu o tom, že naše organizace Plzeň-Bukovec nepostavila kandidátku a zbývající organizace zatím nepodaly zprávu.
Naše krajská organizace na Plzni Jihu - Střížovice, Blovice a Spálené Poříčí se dohodla s oblastní organizací Plzeň-Bukovec na společně vedených financích a zasílají polovinu vybraných příspěvků na ÚF naší strany ve výši 2 500 Kč.

Příběhy ze státní služby

16. září 2010 v 22:42 | Jaroslav Kronus |  Jiní autoři

Ze vzpomínek

1/ Když jsem v polovině devadesátých let minulého století působil u chlívka zvaného Hradní stráž / ono jaký pán, takový krám, že DRAMATIKU /, měli moji podřízení jako jednu z povinností úklid štábu. Jednoho dne ráno po příchodu do práce mi sdělil záklaďák coby staršina, že se mnou chce urgentně mluvit voják, který měl dozor při úklidu na štábu večer před tím ........
Já vojákům vykal a osloval křestním jménem, oni mně říkali pane Vrána. Tak říkám, povídejte, třeba Pavle /jméno si nepamatuji /, o co kráčí ? Voják poddůstojník chvíli nervozně přešlapoval a já říkám- sedněte si, mluvte a nebo s.rte písmena ! Chci jít cvičit a nemám moc času . On tedy začal ....
Při úklidu štábu včera nachytal dva jeho nižší důstojníky štábu a jednu "matku pluku" /náčelnice služby /, jak si to rozdávají coby švédská trojka. Sice vycouval, vojáky vyhodil-rozuměj podřízené při úklidu ,ale měl strach z možných následků ! Matka pluku byla vždy svižná a ani se tím netajila, jeden z těch důstojniků byl vcelku v pohodě, ale druhý byl nevyzpytatelný a mohl se nějakým způsobem "mstít" !
Šel jsem na to od lesa. Jelikož jsme byl přímo podřízen NŠ HS ČR, ohlásil jsem se u něho a s věcí se mu svěřil, respektive s obavami vojáků !
On byl dosti bezskrupulozní a uměl toho vždy využít . Na to jsem také spolehal a navíc byl šedou eminencí v této epoše Havlovy gardy !
On se na mne podíval, zasmál se přímo od srdce a řekl mi- Hele Jardo, klídek -mají se pitomci zamykat -když š.kají ! Punktum a bylo vymalováno ! když jsem to sdělil vojákům, měli ihned úsměv na tváři !

2/ Po předání moci se tehdejší ČSFR stala eldorádem nejenom ksindlu zahraničního, ale i všech forem domácího ! Na tehdejších ČSD začaly řádit klany vlakových zlodějů a to převážně z řad rumunských Cikánů a cikánů, u niž se toto řemeslo dělilo z generace na generaci již od první republiky.
V podmínkách ČR - tj jedné země tehdejší federace všechy tratě od Brna, Ostravy, Havlíčkova Brodu přes Prahu a to ať směrem k Pardubicím či Děčínu byly pod neustálým tlakem těchto kriminálních skupin . Všude měli jejich příslušníci zázemí, příbuzné, vše bylo koordiováno a obyčejné krádeže se začaly přeměňovat v loupeže s prvky banditismu - vlakové čety by mohly vyprávět !!!!!
Nebudu zabíhat do detailů, ono je to již dávno a byl to, co se rozsahu týče, dobový fenomén !
Tehdejší vedení SOOŽ rozhodlo, že kromě klasických doprovodů v uniformách budou zřízeny tak zvané Pohotovostné oddíly, které v civilním oděvu budou  doprovázet vytypované rychlíky či expresy a i silou potlačovat tento druh kriminality !
V Praze byl jeden zřízen, měl jsem tu čest mu coby zástupce šéfa občas i velet . Ony obecné detaily nejsou podstatné - viz výše. Chci popsat jeden doprovod vlaku, ze kterého mi ještě dnes tak trochu běhá mráz po zádech ..............
Dostal jsem za úkol spolu s dalšími čtyřmi lidmi doprovodit vytypovaný rychlík kamsi na Moravu, ve kterém se dle operativného šetření měl vyskytnout gang tzv. smižanských Cikánů / vysvětlím později /. Já se zatím v prostorách Wilsoňáku soustředoval na některé technické detaily a možné varianty, kolegové se šli tzv. rozcvičit. Co to asi in natura znamená, si každý umí představit. Stojíce v hale nádraží vidím najednou dva , jak tahnou osobu trochu "potlučenou " na Ž - Policii hl.nádraží. Ptám se jich , co je ? Ale byl opilý mezi kolejemi - proč má ale pouta a zkrvavený obličej mi "nevysvětlili" !
Ale to byla jejich starost, já tomu velel od doby, kdy jsme nastoupili do vlaku a nikdy jsem si na podobné manýry ani nepotrpěl, ani jsem je netoleroval !
Tuším kolem 22.00 hod rychlík vyrazil. Sedli jsme si do jednoho kupé a já šel na obhlídku. Čeho jsme si všiml jako prvního, že s námi jede asi 30 fanoušků Baníku, kteří se Bůh ví kde vzali v Praze. Mávl jsem rukou a prošel vlak. V Pardubicíh nám "hlásil" vlakvedoucí, že zloději nastoupili. Bylo jich tuším cca 4-5 a kdesi zmizeli ve vlaku. U České Třebové jsem si všiml, že začínají oblézat vlak - blížila se noc, dost cestujích bylo podnapilých a někteří již i spali. Bylo tam i několik cizinců......Řekl jsem - kluci jdeme , jelikož s námi jednou Baníkovci, tak budeme si hrát na fanoušky fotbalu a křičet nesmysly typu - Baník, jedéééééééém, apod.
Situace nazrála velice brzy - z jednoho kupé dotyční snědí fešáci vylezli a drželi v rukou hrst bankovek cizí měny. Začali jsme po nich jít, oni utíkat a dva se zamkli na WC a pokoušeli se peněz zbavit. Kolega měl ovšem kličku, chytil dotyčného i s penězi - trochu mu "domluvil", dotyční byli i za jízdy postaveni čelem ke kupatům a prováděna bezpečnostní prohlídka. Mnozí nosili u sebe nože apod a tak bylo dobré jim vše vzít a když se u někoho něco našlo, hned mu pomocí lehčího uderu na ledvinu vysvětlit, že porušil pravidla HRY ! V ten moment se ale objevila uvedená skupina vlajkonošů Baníku a ptal se v notné opilosti - o co prý  jde ? Když se dozvěděla, o co kráčí, pojala nápad,že dotyčné vyhází za jízdy z vlaku a dalo se jim téměř věřit. Ona přestala být legrace a muselo se velice rychle jednat !
Jel s námi kolega, který měl 125 kg a cca 190 cm. Říkám mu, zataras cestu a jedině projdou přes tvoji mrtvolu. On se pousmál a řekl: To není problém !!! Druhý kolega chystal ústupovou cestu a vlekli jsem dotyčné šupáky do uvolněných dvou kupé, kde byli střeženi do doby, než jsme dojeli do Havl-Brodu. "Drobeček " jasně vysvětlil Baníkovcům, že žádný lynč nebude, a bude -li třeba, tak se začne i střílet !!!
Jeden kolega si stoupl k ruční záchranné brzdě a byl úkolován, že kdyby se věci vymkly z rukou , tuto zatahne a děj se vůle Boží !
Vše dobře dopadlo, v HB byli dotyční výtečníci předáni tzv. zelené polici, přijela si pro ně kriminálka. My vyslechnuti a nad ránem jsme jeli domů .
Nechci ani domyslet následky , kdyby to nevyšlo či spíše se to nepodařilo "stabilizovat " !!!!!
Co jsou tzv. smižanští snědí fešáci - dojeďte se podívat na východní Slovensko do vesnice Smižany a vily, "mafie" Stojků z Ostravy mají docela slušnou konkurenci !!!!
Jaroslav Kronus

3  Závěrem si neodpustím téměř 18 let starou vzpomínku. Někdy zjara roku 1991 jsem náhodu vyfasoval funkci dozorčího útvaru SOOŽ Praha. Jinak jsem sloužil jako hlídkový. Už během večera přicházely zprávy z Ostravy, že baníkovci přijedou na utkání se Spartou. Zdržím se jednotlivostí . V Olomouci to ještě policajti a osožáci měli pod kontrolou, ale nad ránem přišla zpráva, že již před Pardubicemi je vlak mimo jakoukoliv kontrolu. V zásadě vlak byl tvořen lokomotivou, dvěmi vagony, kde byli normální cestující a zbytek ovládli Baníkovci. Zbývaly zhruba dvě hodiny do příjezdu.
Ono v zásadě nebylo co řešit. Stahl jsem vše, co mělo ruce a nohy na Wilsonovo nádraží v teritoriu Prahy. Jednalo se asi o 10 lidí včetně dvou psovodů. Policie na nádraží měla k dispozici asi čtyři lidi. Jejich operační vyrozuměl svého šéfa a já zatím s pomocí ln 158 jsem podal průběžné hlášení.
Operační Policie hl.m. Prahy zvedl vše, co mohl , vlak byl odkloněn na přístupné nástupiště a již očekáván. Ohromný kravál a lítání pivních lahví byl první dojem při zastavování vlaku. První Baníkovec, který vylezl, byl sražen k zemi. Jednomu pes preventivně košíkem rozrazil nos a začalo být jasno, že mají jedinou možnost- velice rychle se zklidnit.
Chvíli jim to trvalo, ale začínalo jim docházet, že by mohli býti biti ještě na nádraží.
Jedem mi vmetl do tváře- co čumíš švestko - ani nevím jak, ale jenom si pamatuji , že mne z něho sundavali a on se velice rychle zařadil do průvodu svých kamošů .
Nádraží už opouštěli spořádaně ........