Duben 2011

Ke kauze bachaře Josefa Vondrušky

30. dubna 2011 v 18:53 | Vladimír Hučín |  Jiní autoři

Pohled informovaného člověkaZe skandálního osvobozujícího rozsudku Okr. soudu v Liberci nad komunistickou bestií - bachařem z věznice v Minkovicích JUDr. (SNB) Josefem Vonduškou je především nutno obvinit vyšetřovatelku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu pplk.PhDr Evu Michálkovou, která za pomocí okr. státního zástupce v Liberci Mgr. Miroslava Mareše naprosto nedostatečně připravila podklady pro Okr. soud v Liberci. Již na počátku tohoto šetření jsem byl varován několika pracovníky ÚDV o tom, že vyšetřovatelka ÚDV PhDr. Eva Michálková celou věc pohřbí a bachař Vonduška nebude odsouzen. O podrobnostech z vyšetřování jsem se již opakovaně zmiňoval, ale nad komentářem někdejšího člena Revoluční mládeže - trockisty Petra Uhla v Právu ze dne 30.dubna 2011 "Chybí komunistickému zlu tvář" je nutno se pozastavit. A proto se ptám. Jak je možné, že se Petr Uhl, který v prokazatelně nejhorším komunistickém kriminále Minkovice nikdy nebyl, staví za účelové tvrzení, že bachař Vondruška v Minkovicích nepůsobil v době, kdy jsem tam byl vězněn já? Co tento levicový extrémista může vědět o nezákonných převýchovných metodách, které se děly v minkovické věznici?! Při psaní těchto řádek si nemohu nevzpomenout na politického vězně Miloslava Dolejšího - autora Analýzy 17.listopadu, který byl vězněn v Minkovicích spolu se mnou a který mne opakovaně varoval před zakladateli Charty 77, což jsem ostatně popsal v knize "Není to o mně, ale o nás". Petr Uhl v tomto případě do varování Miroslava Dolejšího maximálně zapadá. Proč se někdejší ultralevičák Uhl raději nezabývá např. tím, jak ÚDV změnil datum úmrtí mého otce, aby tak zpochybnil událost, která byla příčinou zákeřného útoku bachaře Vondrušky na moji osobu v prostorách Oddělení výchovy kázně a trestu v minkovickém koncentračním táboře.
K celé věci je nutno se zamyslet i nad tím, zda-li již na počátku celého vyšetřování kauzy komunistického bachaře Josefa Vondrušky nebyl stanoven cíl a to jej jako představitele KSČm neodsoudit a celou dobu hrát s veřejností hru na "blbce". ÚDV měl po řadu let nějakou náplň práce, skutek utek a daňoví poplatníci to ze svých daní nakonec zaplatí. Jak jinak si vysvětlit, že opakované zájezdy pracovníků z ÚDV v čele s vyšetřovatelkou PhDr.Evou Michálkovou do Přerova za účelem mne vyslehnout jako svědka a poškozeného, nebyly jen účelovým trávením času za peníze jiných. Já osobně jsem na vyšetřovatelku ÚDV PhDr.Evu Michálkovou podal dne 8.února 2008 trestní oznámení a stížnost za její manipulaci s výše zmíněným datem úmrtí mého otce. Po měsících mi bylo okr. státním zástupcem Mgr. Miroslavem Marešem odpovězeno, že moje stížnost je částečně důvodná, neboť můj otec skutečně zemřel k datu, které jsem uvedl, ale že Vězeňská služba ČR skartovala dokumenty, které evidují příchody a odchody dozorců do věznice. Za naprosto nestandardní považuji i snahu státního zástupce a vyšetřovatelky ÚDV znenožnit mi vypovídat u okr. soudu v Liberci a osobně tak konfrontovat komunistického bachaře Josefa Vondrušku před soudem.
Očekával jsem nějakou aktivitu trockisty Petra Uhla v Právu na případ bachaře Josefa Vondrušky, a proto mne jeho reakce nepřekvapuje, neboť za dobu svého desetiletého působení u BIS a po svém zatčení v r. 2001 mohu dnes hodně nahlas prohlásit a snadno prokázat, že na mém uvěznění se ruku v ruce podíleli bývalí příslušníci komunistického SNB-StB spolu s chartisty, před kterými mne autor známé Analýzy 17.listopadu Miloslav Dolejší v minkovické věznici tak varoval. Jen mne mrzí, že jsem Miroslavu Dolejšímu na základě tvrdě nabytých zkušeností nemohl dát zapravdu, neboť v době, kdy já jsem byl v r. 2001 opět uvězněn na Pankráci, on bohužel na následky devatenáctiletého (!) věznění zemřel.
Petr Uhl je představitel levičáckých struktur, které svého času mezi sebou sváděli urputné frakční boje o to, který ten druh komunismu je lepší a tak se ani moc nedivím, že mne prostě nemusí. Uhlova pochybnost v jeho komentáři v Právu o tom, zda-li byl politický vězeň Jiří Wolf bit bachařem Vondruškou je přinejmenším nemístná. Uhl by si měl uvědomit, že ne každý měl ve vězení takové podezřelé vymoženosti, aby mohl psát nějaké dopisy třeba Olze a aby mohl dělat ve věznici "barákového" tedy kápo. Svého času měl Uhl značné obavy z toho, že budou zpřístupněny osobní svazky StB známých disidentů. Já se jeho obavám po svých zkušenostech s chartisty z BIS ani trochu nedivím.
Vladimír Hučín - tajemník NFAN a místopředseda KPV Přerov.

Produkt panské koalice

30. dubna 2011 v 17:04 | Přemysl Votava

Policejní informátoři, jak od strážmistra Flanderky.Policie ČR, tedy její protikorupční útvar, připomíná slavného putimského strážmistra Flanderku a jeho placeného agenta Pepka Vyskoče. Strážmistr Flanderka byl ale jen malým drobečkem, proti dnešnímu balvanu, který se valí na Policii ČR. Tam ze státní pokladny si udělali domácí kasičku. Kdo přišel, ten si vzal. Asi tak to fungovalo. Možná po dlouhá léta. Spisovatel Josef Hašek, svého strážmistra Flanderku, nechal brát jen drobky, ti dnešní mají představy, jiné kapsy.
Není pomalu dne, aby se nám občanům korupce ve státním aparátu důrazně nepřipomněla. To tolik proklamované " padni komu padni" bylo jen předvolebním výkřikem panské koalice. Hroší kůže panské koalice, tak v klidu přežila i včerejší hlasování o důvěře panské vlády, vedené Petrem Nečasem.

1. máj, svátek práce

30. dubna 2011 v 17:00 | Ivan Fenz |  Jiní autoři

K historii svátku i jeho zneužívání

Den celosvětového uznání, není dodnes samozřejmostí všude. Jeho historie vznikla v USA. Souvisí s požadavkem Americké federace práce na zavedení osmihodinové pracovní doby. Dne 1.5. 1886 byl tento požadavek vyhlášen v Chicagu a podpořen generální stávkou.
Při následné demonstraci byli 3.5.1886 policií zastřeleni 3 demonstrující.
Další den 4.5.1886 zahájili najatí provokatéři na demonstranty střelbu. Předáci demonstrujících byli křivě obviněni, nespravedlivě odsouzeni a čtyři popraveni. Pozdější soudní vyšetřování případu odhalilo svévolný a nezákonný postup policie a soudu. Trvalou památku 7 nevinných obětí zmíněných demonstrací zdůraznila Mezinárodní organizace práce (International Labor Organization) v Ženevě, vyhlášením 1. máje za Svátek práce, slavený poprvé v r. 1889 a v Rakousko-Uhersku až v r. 1890.
Svátek práce v umírněné podobě vzdává hold pracovním obětem lidí na celém světě bez rozdílu. Připomíná potřebu součinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů s odpovědností vůči sobě a společnosti (takto chápou 1. máj dodnes národní socialisté).
V protestní podobě se 1. máj stává skupinovým vystoupením s požadavky.
Tato druhá podoba je známější a Svátek práce posouvá do roviny návrhů, hmotných a politických cílů předkládaných veřejně (na ulici) skupinou občanů. (takto chápou 1.máj členové a sympatizanti ČSSD)
Tak zvané pravicové strany a jejich sympatizanti považují práci za samozřejmost, která nepotřebuje nic připomínat. Práce sama je zajímá jen, pokud tvoří zisk. Sociologická funkce práce, vliv pracovních zvyklostí na rozvoj osobnosti, na demokratické principy a na osobní realizaci jednotlivce považují za věc podružnou, týkající se námezdně pracujících lidí. Výsledkem těchto vizí je upřednostňování majetku a opomíjení odpovědnosti z vlastnictví pro zajištění zaměstnanosti.
Nejhorší podobu Svátku práce vtiskla režie komunistů. Marxovy výmysly o třídách daly komunistické podobě 1. máje konfrontační polohu. Úmyslně byla směšována s podobou sociálně demokratickou. Komunistické pojetí vyústilo ke zneužívání málo informovaných lidí pro násilné revolty s politickým cílem, násilně měnit společenské poměry. Po komunistickém ovládnutí veřejné moci přešel Svátek práce do křečovitého předstírání oslav práce pod vedením komunistů. Vždy šlo o devótní poklonkování vyžadované na občanech pod sankcí obav z následků, pokud se tomu nepodrobí. Nešlo o oslavu ale o psychický teror nebo alespoň lidí nedůstojnou šaškárnu, při niž si papaláši tleskali na podiích a tribunách. Bezobsažné, plané a dlouhé řečnění patřilo neodmyslitelně ke komunistickému koloritu.
Dodnes sklízíme následky komunistických šaškáren a pitomostí. Všemi prostředky chtěli zastřít pokrokové cíle regulace námezdního pracovního zatížení, řešeného poprvé USA.
V dnešní Evropě přetrvává podoba sociálně demokratická. Jde o naplňování lidských práv v hospodářské a návazně i v politické oblasti. Lidská práva ovšem upírali komunisté občanům od vyhlášení 10.12.1948 až do 17.11.1989. Komunistickým výplodům dneška, věř kdo můžeš.
Pravda je, že v českých zemích se odštěpili od sociální demokracie ze lživých pohnutek a setrvali v nich dodnes. Přesto je celkem 10 % všech voličů bezvýhradně podporuje. Lidská paměť je zkrátka děravá. Komunistické způsoby i po vstupu do EU přetrvávají.

Jiří Wolf k osvobození Josefa Vondrušky

29. dubna 2011 v 11:10 | Jiří Wolf

Převzato z blogu R. Hedvíčka

Na otázku redaktora ČT. 24, co říkám na osvobození býv. dozorce
Vondrušky jsem telefonicky odpověděl:
"Já jsem takové rozhodnutí prvostupňového soudu v podstatě
očekával. Volal mi pan Petr Cibulka a sdělil mi: Já jsem, Ti Jiří, přece
říkal, že si komunisté svého zločince osvobodí! A měl pravdu. Potom ale
nechápu, když nevěřil naší justici, proč na bývalého dozorce vůbec
podával trestní oznámení. Okresní soud v rudém Liberci byl od
prvopočátku silně zaujatý a o nestrannosti se vůbec nedalo hovořit. To
dávalo dopředu tušit, jak celá causa nakonec dopadne. Vždyť od roku 1989
nebyl odsouzen jediný dozorce z bývalých komunistických táborů, kteří se
ocitli před trestními soudy. V tomto případě dozorce Vondrušky dostala
Česká justice další šanci složit si opravný reparát z práva a
demokracie, což se jí opět po 20 letech nepodařilo úspěšně složit a tuto
novou šanci prostě nevyužila. To dává, jak domácí, tak světové
veřejnosti dostatečný obraz v jakých otřesných poměrech se naše justice
nalézá, o justici, která je nadále ovladatelná bývalou komunistickou
mocí. Vždyť většina předsedů okresních a krajských soudů, podobně tak
prokuratur, a dokonce |Nejvyššího soudu (Rychetcký) jsou bývalí
komunisté, kteří direktivně řídí své podřízené. To je hanba justice
nadále v rukou zločinců! To, že Josef Vondruška nebyl prvostupňovým
soudem uznán vinným ovšem neznamená, že by od soudu odcházel bez viny,
tedy morálně rehabilitován a zcela očištěn! Nese vinu jako
spolupachatel na zločinném systému a teroru, kdy se jako vychovatel
aktivně podílel na vykořisťování levných pracovních sil v NVÚ
Minkovice u Liberce, kde porušoval tehdy platné zákony a drastickými
metodami donucoval odsouzené k plnění až 12 větších norem, než jaké
měli civilní zaměstnanci. Jednalo se o tejné pracovní tábory jako v 50
letech. Liberecký soud v podstatě veřejně vyhlásil, že za doby teroru
se v komunistických pracovních táborech nic nezákonného nedělo a oběti
si všechno jen vymýšlejí! Jak vidno k soudu se nechodí pro spravedlnost,
ale i pro osvobozující rozsudek pro zločince. Zbavení viny dozorce
Vondrušky je výsměchem spravedlnosti jako takové, a ukazuje to v jakém
marasmu se naše soudnictví nalézá. Nemáme tudíž právo prohlašovat, že
se Česká republika nalézá v plnohodnotné demokracii. Od roku 1989 zatím
stále ještě nedošlo k tomu, aby instituce Ministerstva Spravedlnosti,
či Nespravedlnosti z dob 70-80. let, byla veřejně odsouzena jako
organizace zločinecká!"
Praha, Jiří Wolf, oběť která může být postavena před soud za
křivé obvinění.

Janko s Vyvadilem se pošťuchují

24. dubna 2011 v 11:27 | Jiří Vyvadil, Karel Janko, František Červený |  Aktuality

Vzájemné knížecí rady

Jirka (Pondělíček) to pochopil dobře.
Na sjezdu vlastně zásadní témata o směřování strany byla jen nakousnuta. A my všichni si musíme prodiskutovat 1. jak dál, 2. jaké máme pohledy ke klíčovým otázkám a hlavně co navrhujeme, 3. zásadně musíme být noví, neotřelí, zajímaví, ale přitom ne lacině populističtí.
V tomto duchu bychom měli právě na prvé ÚR tuto širokou vnitrostranickou diskuzi zahájit a pokusit se ji co nejoriginálnější cestou přetáhnout i na veřejnost.
Veškerá politika se dělá z okna, pro lidi a ne dovniř pro členy.
Jiří Vyvadil
Vážení přátelé.
Kdo pozorně poslouchal na sjezdu moji zprávu a chtěl v ní nalézt cestu do budoucna strany, mohl.tak učinit. Není to poprvé, co jsem ji naznačil. Je však skutečností, že v tom "tahu na bránu " a jejím prosazení nám stále bránili vnitrostranické spory a půtky. To musí skončit!
Kromě toho je naše politické směřování dané již přijatým programem, který je uveřejněn na našich webových stránkách. Jak dál , se jistě stane předmětem naší debaty. Ostatní dva níže uvedené body jsou jen knížecí rady. Zdravím a přeji pěkné velikonoce.
Karel Janko
Na výzvu správce blogu k účasti na sjezdu odpovídá František Červený (kráceno):
Jaroslave, to víš že jsem se zúčastnil a nejen jako host, ale jako delegát s volebním právem. Obnovil jsem své členství v plné kontinuitě ČSS od roku 1988. Jen neumím něco posílat na jakýkoliv blog. Jen krátce, před sjezdem jsem byl osloven ze tří skupin. Přiklonil jsem se k se staronovému předsedovi Karlu Jankovi, se kterým se znám ještě z naší alma máter VŠE Praha. Jinak tam byl jaksi předsunut jako předseda i Dr. Vyvadil, proti kterému je v OL i ZL kraji viditelná nelibost, tak skončil jako 1. místopředseda. Osobně jej neznám, jen jsem s ním mluvil na sjezdu, stejně jako se dvěma dalšími neúspěšnými kandidáty na předsedu Jessicou Horváthovou a Dr. Štěrbou.
Hezké velikonoce.
František Červený

Téma 1. máj

23. dubna 2011 v 13:55 | Miroslav Rozkošný |  Jiní autoři

v různých obdobích minulosti a dnesSocialistického svátku 1. máj se lidé dřív tolik nebáli. Slavit Svátek práce 1. máje není v posledních letech u nás módou. Stačilo čtyřicet roků totality s vynucovanou účastí na těchto oslavách a řadu lidí dodnes roztrpčí jen pouhá připomínka tohoto socialistického svátku. Zato dnes o to více s chutí si lidé užívají úniku před městskými oslavami 1. máje do ticha lesních samot na svých chatách a chalupách.


Některé lidi rozčiluje i zmínka o oslavách Svátku práce v novinách. Vzpomínám si, že v roce 1994, když krátkou dobu znovu v Přerově vycházel týdeník Obzor, stěžovala si jedna čtenářka na to, že vůbec vyšla zpráva v tomto týdeníku o průběhu přerovské oslavy 1. máje, přestože byla velmi krátká. Její zaujatost zase rozčílila již tenkrát nemocného chartistu Stanislava Miloše, který novinám šéfoval. V období tzv. první republiky však tako averze vůči Svátkům práce zřejmě neexistovala. Dokonce o nich s obdivem psal i pravicový deník Venkov. V článku uveřejněném 3. 5. 1921 pod názvem Baťovci slaví 1. máj, píše redaktor V.
T., že prvomájových oslav ve Zlíně se zúčastnilo padesát tisící baťovských ševců a v předních řadách průvodu se standartami a alegorickými vozy kráčel továrník Antonín Baťa spolu s dalšími vůdci závodu. Možná se tomu dnes lidé diví, ale celý průběh zlínských oslav 1. máje byl překvapením i pro tehdejšího pravicového novináře.


Ten napsal o dělnicích v průvodu: "Nejsou to naprosto ony typy, jak o nich píší socialistické listy, že úmornou prací, zmučení, opouštějí se zaťatými pěstmi otrokárnu, přísahající si v duchu, že jednou až příjde den odplaty. .. ." Po únorovém převratu v roce 1948 byli Antonín Baťa i jeho nástupce Jan označováni jako tzv. vykořisťovatelé a proto jedni z hlavních nepřátel lidu. Jinak ho v roce 1921 viděl redaktor V. T., který napsal. " Z jeho chování naprosto byste neusoudili, že je to muž s mnohamilionovým majetkem."


Po průvodu se tisíce lidí rozešlo po travnaté stráni, kde jim řada atrakcí poskytovala zábavu a celý Zlín se stal jediným zábavním prostorem. Houpačky, sportovní závody, různé hry a dokonce k pobavení účastníků oslav přijel i pražský kabaret se známým umělcem Karlem Hašlerem. "Zkrátka Baťovci si užili", zhodnotil průběh oslav 1. máje ve Zlíně pravicový novinář V. T.. Nenechal se však unést jen povrchním dojmem, ale přiznal, že Antonín Baťa je stále ještě dosti velkou výjimkou, když napsal, že republika potřebuje více takových Baťů. O známém továrníkovi dále píše, že bližší než známé přísloví chudoba cti netratí je mu vlastní názor, že člověk, má-li být spokojen, musí míti peníze na vše, co potřebuje a tuto svoji vizi se snažil také uvést v praxi. Vzpomínám si, že asi před třiceti lety mě vyprávěla známá ze Staré Vsi, že jako mladá a ještě svobodná holka vydělávala u Baťů víc peněz než její otec jinde jako kovář.
Použitá fota jsou z archivu Františka Králíčka a dokumentují, že i řada dnešních sokolů šla "s dobou". Chtěli dělat gymnastiku.
Maturanti přerovského gymnasia (tehdy právě jedenáctiletky) s prapory 1. května 1954, archiv Vojtěcha Hlavačky. Nedalo se odmítnout.

Našim politikům

22. dubna 2011 v 15:19 | od dvou Marií |  Jiní autoři

Autentičnost citace neověřena

To by měl někdo poslat našim papalášům, je to na ně jak ušité. M.
Předmět: Fwd: FW: Cromwell k českým politikům
Datum: 21.4.2011 12:48:52
Výpisky z četby - aneb Cromwell dnešku Alex Koenigsmark
Tato slova pronesl Oliver Cromwell 20.4.1653 v Londýně při rozehnání tzv. Dlouhého parlamentu:
"Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého Boha zradili pro pár drobných jako Jidáš.
Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla # # vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň.
Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi # # alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji hájil zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi # neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku neučinili doupě lotrovské? Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd! Tak tedy!
Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha, jděte!"

Po sjezdu národních socialistů

22. dubna 2011 v 11:24 | P.Votava, K.Doskočil, J.Vyvadil, J.PondělíčekPrávo |  Jiní autoři

Ohlasy a názory

Pozdrav a hezké dny Vám všem.

Jsme už po sjezdu. Emoce ustoupily rozumu a realitě. Děkuji všem delegátům sjezdu, kteří ukázali politickou rozvahu. Drobné pokusy o znevážení sjezdu, byly jen malým koloritem, který nás ostatně provázel často na našich minulých jednání ÚR. Výsledky voleb potvrdily politický kurs strany, který je prosazován zejména poslední tři roky. Volba ÚR byla toho jasným důkazem. ÚR se zásadně omladila, přišli tam ,jak noví členové, tak i řada odborniků. Také ÚRK a RoS zvýšily svoji kvalitu.
Děkuji všem, kteří přispěli ke zdaru našeho jednání. Jistě ne všichni byli s výsledky sjezdu spokojeni, tak to bývá. Politická soutěž, to jsou vedle vítězů i ti co neuspěli. Neprohráli. To však nebrání k tomu, aby vítězem byl celek, tedy naše strana.
Ještě jednou děkuji za pomoc při přípravě sjezdu.
Velikonoční svátky prožijte v klidu a ve zdraví.
S pozdravem Přemysl Votava

Právo 19. dubna 2011 v článku nazvaném Paroubek je v kontaktu s národními socialisty mj. napsalo, že tento pátek (22.4.) měla být další schůzka Paroubka se špičkami ČSNS 2005. Po zveřejnění této zprávy to však šéf ČSNS Karel Janko popřel a zdůvodnil to Velikonocemi a jiným programem představitelů strany.

Bývalý krajský předseda ČSNS 2005 v Pardubickém kraji Karel Doskočil reagoval 20. dubna na Poděkování Přemysla Votavy takto:
Vážení přátelé čí nepřátelé, bratři a sestry, každý z nás jsme si zvolili tu svoji cestu a směr kam patříme nebo si to myslíme, že tam patříme, jen čas ukáže, zda to byla ta správná volba. Prosím Vás, přestaňme na sebe kydat všechnu špínu, kterou najdeme, je to naprosto zbytečné a vysilující. Tato země potřebuje několik odvážných vzdělaných jedinců ,kteří dokáží s pomocí nás prostých občanu vykydat ten politický hnůj, který této zemi vládne. Jiné cesty bohužel již není a je to 5 minut po dvanácté. S přáním příjemně prožitých svátku velikonočních bývalý předseda Pardubického kraje Karel Doskočil.

Jiří Vyvadil s odstupem několika dnů píše členům a příznivcům strany:
Sestry a bratři,
jak známo vystoupil jsem na sjezdu strany s důraznou kritikou přešlapování na místě a sebezničujícího poklepávání po ramenou.
Je třeba říci, že s tímto projektem jsem neuspěl poměrem hlasů 37 pro Karla Janka a 21 pro mne.
Karel v podstatě vycházel z koncepce udržování dosavadního stavu a ve svém kanididátskám pokud si vzpomínám, žádný nový námět, jak změnit tuto situaci nepřinesl.
Mandát Karla Janka je velmi silný, zejména, když ve druhé kole získal i hlasy jinak náležející Jessice Horváthové.
V každé normální straně je vždy věcí především lídra, jaký nastaví kurs a jaké zvolí metody.
Tím lídrem byl zvolen Karel Janko a já, jakkoliv si myslím, že to dělal špatně musím a budu tento fakt repsektovat.
Nepokládal bych ani za správné za této situace představovat svou vlastní koncepci, jak bych věci dělal, kdybych byl předsedou. To by nebylo fér.
Na druhé straně 21 delegátů sjezdu , kterí mi dali hlas, si rozhodně přálo zásadní změnu a jsem přesvědčen, že jejich jménem mám právo požadovat, aby Karel Janko na první ústřední radě představil svou vizi, jak docílit v průběhu příštího roku, aby se o ČSNS 2005 začalo alespoň trochu hovořit jako o alternativě, aby alespoň se objevila ve výzkumech veřejného mínění, byť třeba s 2 procenty.
Jak jsem očekával, novináře zajímalo bohužel jen to jak dopadnu, k tomu uveřejnili rozhovor v Parlemtních listech s Karlem a mně nezbylo než na něj reagovat. Bohužel tí to také skončilo.
Obávám se však, že zájem, který se začal zdvihnat, se minimálně do doby než někdo významný neprojeví zájem o vstup, opadne a opět o nás nebude ani zmínka.
Na tyto všechny otázky musí dát Karel Janko odpověď.
Proto budu navrhovat, aby jako bod programu byl zařazen bod:
Nejbližší úkoly pro ČSNS 2005 v parlamentní stranu.
Diskuze na toto téma nepochybně může být bohatá a nemusí být ukončena na této první schůzi.
Naopak: Bylo by moudré, aby se k tézím, které Karel přednese, členové vyjádřili a společně je obohatili.
Chtěl bych každého ujistit, že jakoukoliv pozitivní změnu oproti současnému stavu jednoznačně budu podporovat a budu jen rád, když se tohoto tématu Karel jako předseda se vší silou ujme.
Srdečně všechny zdravím.

Jiří Pondělíček dal k tomu své vyjádření:
S mnohým, co zde J. Vyvadil napsal lze souhlasit. Nemám ale pocit, že by K. Janko obhajoval přešlapování na místě. Víme všichni že v současné době není snadné pozvednout stranu, která má národní a socialistický program ode dna. (tlačí se mi do klávesnice spíše hrubší výraz ze s..)
Přesto se to po dvou letech Jankova úřadování a úřadování současného vedení začíná dařit. Jistěže s chybami, nejsme placení profesinálové, udržovaní na slunci hejnem sponzorů a různých iamgemakerů. Jsme jen lidé, kteří ve svém volném čase, ze svých kapes a bez nároku na odměnu (není -li odměnou urážení, posměch a nadávky), dokázali za cenu osobních obětí něco pozitivního udržet. Jinak by přece J. Vyvadil ani neuvažoval o tom, že do strany vstoupí, jinak by o spolupráci neuvažoval ani J. Paroubek. Jinak bychom se my všichni už něco přes rok nesetkávali s pomalu vzrůstajícím zájmem o naši politiku a program.
Vážím si bratra Vyvadila a jsem rád že se do strany vrátil. Vážím si i práce Karla Janko a B. Babince i P. Votavy. I řady dalších členů.Nemohu ani zapomenout na to že i ze strany kritiků z opoziční skupiny bylo vykonáno dost prospěšné práce.
Text J. Vyvadila, který jsem si právě přečetl a na který reaguji, chápu jako výzvu k týmové práci na společné věci. To beru.
Pojďme tedy spolu do toho važme si sebe navzájem a nedělejme si navzájem naschvály.

Pozvánka do Ostravy

20. dubna 2011 v 23:36 | Martin Bacík |  Jiní autoři

Vzpomínková akceMěstská rada Česko-ruské společnosti v Ostravě a Klub ČRS s ,,Ostravským Ruským domem" vás srdečně zvou na akci:
Koncert s besedou, pořádaný na počest 66.výročí osvobození Ostravska a ČSR Rudou armádou !!!
Hosté? Sergej Zubkevič a Igor Katajev...amatérští umělci a studenti...vítězové soutěže Puškinův památník
Kdy a kde? V pátek 29.dubna 2011 od 16hod ve společenském sále Bulharského kulturního klubu na tř.28.října 4 v Ostravě ( v centru Ostravy, vedle Ostravské městské knihovny a Sýkorova mostu )

Zpráva a Prohlášení sjezdu ČSNS 2005

17. dubna 2011 v 22:13 | Jiří Pondělíček |  Aktuality

O prioritách a směřování

Zpráva o výsledku sjezdového zasedání


Řádného sjezdu České strany národně socialistické se zúčastnilo 63 delegátů z pozvaných 70. Průběh sjezdu byl určován nejen volbou do orgánů strany a výběrem osobností funkcionářů, ale i živou diskuzí o budoucím politickém směřování strany.


Funkci předsedy strany obhájil Ing. Karel Janko, do funkcí místopředsedů byli zvoleni Dr. Jiří Vyvadil, Přemysl Votava a Dr. Stanislav Palša.
Ve svém prohlášení se delegáti sjezdu vyslovili ve prospěch opozičního postoje vůči současné vládě panské koalice. Strana zaujímá v souladu s dlouhou tradicí svého vývoje pozici na umírněné levici politického spektra s tím že vedle udržení sociálně solidární společnosti patří mezi její priority i důsledná obrana národních zájmů.
Nové vedení strany předpokládá spolupráci se všemi ideově blízkými politickými subjekty s demokratickým smýšlením, z nichž v této chvíli připadá v úvahu nejvíce ČSSD.
Jiří Pondělíček - tiskový mluvčí
Prohlášení sjezdu
České strany národně socialistické

Delegáti řádného sjezdu projednali na svém dnešním zasedání kritickou vnitropolitickou situaci a konstatují, že současný politický systém, reprezentovaný vládní koalicí již nemá podporu drtivé většiny občanů tohoto státu. Letitá korupce prorůstající nejvyšší vrstvy politické i hospodářské sféry, arogance moci, pohrdání občanem, vzájemné špiclování a uplácení poslanců a ztráta soudnosti, to je realita a výkladní skříň současné vlády, vedené ODS. Panská koalice se propadá do politické i morální stoky. Jsme svědky postupné destrukce sociálního státu. Oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče se vzdalují potřebám řadového občana. Roste zadluženost rodin i státu. Ekonomické dopady postihují i střední vrstvy. Česká republika je vtahována do vojenských dobrodružství proti vůli svých občanů. Naši důvěru ztratila nejen vláda Petra Nečase, ale i vládní strany jako takové.
V této politické atmosféře se sešli delegáti sjezdu České strany národně socialistické a prohlašují, že programovou prioritou strany zůstává nadále pohled národní a sociální, který má na zřeteli prospěch celého národa a všech jeho vrstev. Současný celosvětový vývoj, který dopadá zejména na střední a nízko příjmové skupiny obyvatel, je proto výzvou k jednotě a široké spolupráci všech stran se sociálním programem. Je tedy povinností dnešních dnů udržet jednotu strany, povýšit zájmy celku nad úzkými a často subjektivními pohledy jednotlivce. Česká strana národně socialistická se chce stát stranou naděje. Naším dnešním hlavním úkolem je otevřít stranu širší veřejnosti a spolupracovat s ostatními programově spřízněnými subjekty při přípravě voleb jak krajských, tak i parlamentních. Zvolené vedení strany má k tomu mandát delegátů.
V roce 1897 byly položeny základy českého národního socialismu. Český národní socialismus byl pro mnohé včera strašákem a je jím i dnes. Přes stesky slabých a nerozhodných, přes útoky novodobých politických rádců, jsme vytrvali pod naším praporem. Jména Václav Klofáč, Dr. Petr Zenkl, prezident Dr.Edvard Beneš a Dr.Milada Horáková i Fráňa Zemínová jsou pro nás národní symboly, na jejichž odkaz navazujeme. V této souvislosti potvrzujeme platnost prohlášení našeho zakládacího sjezdu "Kdo jsme a co chceme" i platnost dekretů prezidenta Dr. E Beneše jako neměnného uspořádání hraničních a majetkových poměrů Evropy po druhé světové válce, vyjádřené v "Prohlášení předsednictva ústřední rady" ze dne 12.6.2010.
Česká strana národně socialistická uvítá ve svých řadách všechny, kterým není lhostejný osud naší vlasti. Podáváme ruku každému, kdo chce změnit současný neokonzervativní politický systém a jít s námi k tomuto cíli. Hledejme spojence v každé obci, v každém městě, všude kolem nás!
Jsou napravoi nalevo. Cíl musíme mít společný.
Delegáti sjezdu
V Praze dne 16.dubna 2011