Září 2011

Protest stíhá protest

17. září 2011 v 20:40 | Eva Recová |  Jiní autoři
Neutáhnout ale sundat
Žebrácký opus 21. století - ne utáhnout, ale sundat opasky a hnát naše rádoby chlebodárce sviňským krokem !!!
Je smutné, že si tady lidé většinou jen zasílají legrační obrázky a videa a dělají blbinky a přitom utíká čas, během kterého se rozhoduje o nás bez nás.
Přitom je internet mocné medium, které by mohlo posloužit k důležitějším účelům.
Proč se nepostavíme těm nesmyslně plánovaným změnám DPH, které ožebračí polovinu národa?!
Z čeho mají lidé spořit na důchody, když nemají ani na základní důstojné přežití a na kus chleba. Ten si budeme muset za chvíli péct doma, abychom nejedli ty plesnivé nedopečené zmetky, kterými si nás vláda dovolí uctít. Za víc jim totiž nestojíme.
To si necháme vše lajnovat od těch, kteří nemají dostatečné vzdělání a bohužel nejsou obdařeni ani klasickým selským rozumem, který by mnohdy stačil k posouzení tak jednoznačně špatného nastavení daňové reformy, která je likvidační pro malé a střední podnikatele?
A potažmo také pro ty nejchudší vrstvy obyvatel!
Lidi, přemýšlejte, pište svoje názory. Dejme se dohromady a zabraňme těm novodobým loupežníkům, kteří vidí jen krátkodobý zisk, bez ohledu na dlouhodobé a likvidační škody v oblasti všech, ještě z posledních sil fungujících odvětví české ekonomiky.
Budeme jen přihlížet, vztekat se u televize, dohadovat se u piva a nadávat na ten špatný svět?
Nebo se semkneme a nedovolíme, aby z nás udělali to stádo tupých jedinců, kteří se nechají od vládní garnitury mlátit bičem po zádech a ještě za to poděkují.
Není za co děkovat, ale rozhodně je za co bojovat.
Řekněme dost nechutnému kupčení politiků, kteří bez jakékoli strategie a naprosto bezhlavě ženou naše národní hospodářství do úplného konce!
Nedovolme jim, jednat za nás!
Ukažme, že se nám to nelíbí a že tvrdě nesouhlasíme s plánovanými neefektivními reformami.
Kdo se přidá se svými názory?
Kdo je schopen zorganizovat setkání s výměnou názorů a dohodnout účinné strategie k potlačení egoistických kapitalistů, kteří mají za úkol zlikvidovat poslední zbytky naší ekonomiky a pak nás s velkým šklebem roznesou na kopytech, za což dostanou od svých pohlavárů státní vyznamenání za očistu jejich nově připravovaného teritoria.
Už dnes nemáme svůj domov, ale stali jsme se vyhnanci ve vlastním státě.
Nebo snad má někdo jiný názor? A je spokojený s tím, s jakou kuplířskou formační strategií z nás vysávají poslední zbytky síly, energie a chuti do života?
Opravdu si myslíte, že žijeme v demokratickém státě?
Zajímají mě Vaše názory.
Pokud souhlasíte, pošlete dál!
REva

Národní socialisté začínají (mnohým) vadit

14. září 2011 v 12:50 | Stanislav Palša, Přemysl Votava |  Jiní autoři

K procesu konvergence Paroubek - ČSNS 2005
V dnešním (13.9.2011) vydání Lidových novin vyšel článek pod zavádějícím názvem "Po
Paroubkovi v ČSNS netouží". Obsah článku je zkreslující.Tedy slušně řečeno. Cílem tohoto článku je vložit klín mezi Národní socialisty a Jiřího Paroubka. Účelově zneužité názory či vyjádření v článku na probíhající jednání mezi ČSNS 2005 a Jiřím Paroubkem, mají jediný cíl zastavit tento slučovací proces.

Připomínáme zejména médiím, že v drtivé

většině otázek nacházime shodu. Jistě jsou i rozdílné názory. Tak to v 
demokratické společnosti, tedy i v naší straně bývá. Je skutečností, že
jednání probíhají a budou nejspíše uzavřena na říjnovém zasedání
ústřední rady České strany národně socialistické. Vedení strany na všech
svých zasedání vyjadřuje zásadní podporu těmto jednáním.
V této souvislosti připomínáme Stanovisko strany přijaté na sjezdu v
dubnu letošního roku. Tam zcela jasně říkáme," že strana se otevírá
všem, kterým není lhostejný osud naší vlasti ". Obdobně přijaté
Stanovisko následné ÚR, které přímo vyzývá ke vstupu do strany a
deklaruje otevřenost strany pro příchod nových členů.
Česká strana národně socialistická i přes snahy zastavit tento proces,
který je důsledkem zejména vnitropolitické situace v České republice,
jednání úspěšně dokončí. Pravicová media, ke kterým zmiňované Lidové
noviny patří, mají snahu svými články odvrátit pozornost od korupčních
skandálů, asociálních kroků a narůstající nespokojenosti občanů či
deficitní ekonomiky této vlády. Vláda panské koalice přitom neřeší tyto
závažné otázky, media ve své většině kryjí či zastírají skutečné
problémy. Taková je skutečnost. Je příznačné, že začínáme pravici a
pravicovým mediím vadit.
*Připomínáme i dnes, že naší prioritou jsou otázky národní a sociální.
Na významu v dnešních dnech nabývá nutnost udržet jednotu strany.
Povýšit zájmy celku, tedy zájmy strany nad zájmy osobními. Chceme i do
budoucna se stát stranou naděje.
Vzkazujeme - z nastoupené cesty neuhneme.

RNDr. Stanislav Palša
1.místopředseda
České strany národně socialistické

Přemysl Votava
místopředseda
České strany národně socialistické *
 
 

Pozitivní příspěvek k romské problematice

12. září 2011 v 12:48 | Josef Mrázek |  Aktuality

Převzato z Britských listů na doporučení Michala Pondělíčka

12.9.2011
Jak jsem požádal Romy o pomoc
Je to už dávno, tehdy se smělo Romům říkat Cikáni a Romové nic nenamítali. Proč také, vždyť změna jména nic neřeší, jak dnes vidíme jasně. Ale nepochopení problémů tohoto etnika na jedné straně a jeho převážně nevalná pověst na straně druhé, existovaly již tenkrát. V Praze Karlíně byla blízko řeky končina, kde ve starých činžácích bydlelo hodně Romů a to místo nebylo považováno za moc bezpečné. Jednou jsem tudy projížděl se svou zasloužilou škodovkou a při nahodilém zastavení mi zhasl motor. Baterie byla špatná, nastartovat se mi nepodařilo. To místo bylo v dolíku, rozjet se z kopce nepřipadalo v úvahu. Tak jsem vystoupil a oslovil Romy pohybující se kolem. Bez váhání obklopili auto a roztlačili mne s radostnou vervou. Reakce na žádost o pomoc nemohla být lepší.
Rád na tuto příhodu vzpomínám a doporučuju ji všem jako důvod k zamyšlení. Chceme-li navázat na tuto dobrou zkušenost, uvažme, proč asi jsem byl tak vstřícně přijat.
1. Ocitl jsem se uvnitř romské komunity, přijal jsem toto postavení a byl jsem tam menšinou.
2. Byl jsem v tu chvíli ten slabší, potřeboval jsem pomoc a umožnil jsem ostatním, aby mi pomohli.
3. Nebyli to jen jednotlivci, ale skupina neformálně svázaná, zdá se, že docela dobrým řádem.
4. Nebylo zde nic, co by deformovalo běžné lidské projevy zúčastněných.
Obsah těchto bodů nám může pomoci pochopit, proč obraz Romů vypadá v popsaném případě tak dobře a jinak je nad nimi tak často "lámána hůl" a uchylujeme se k bludnému termínu "nepřizpůsobivý". Trpělivě uvažujme, jak využít to dobré, co v Romech je:
1. Považujme Romy i se strukturou jejich komunit za součást naší společnosti. Nechtějme jen jednotlivce "přizpůsobit" podle našich představ.
2. To, co považujeme za pomoc, nemusí být pomoc, kterou potřebují.
3. Je třeba spoléhat na společenské vazby v jejich komunitě, nedají se nahradit působením zvenku.
4. Věřme, že Romové jsou ve své podstatě stejně dobří, jako všichni ostatní občané a umožněme jim, aby se tak projevovali.
Ovšem, je tady pádná námitka, že kradou okapy, kryty od kanálů, funkční kabely a dokonce i na hřbitově a kdekoliv. Myslím, že samy romské autority by tomu zabránily, kdyby byla pro Romy práce. A co stát udělal proti výkupnám, které kradené věci kupují? Ale kradení není specifická vlastnost Romů, jako třeba určité hudební vlohy, nebo rychlejší reakce svalů u černochů. Jeho zvýšená četnost je produktem hmotné nouze.
Šluknovský výběžek je laboratoří problému Romové. Do léta letošního roku trval zde neutěšený, ale dost stabilizovaný stav. Usedlých Romů zde bylo hodně, práce málo. Ve středověku vymyslel panovník stavbu Hladové zdi, nebyla nutná, ale ani zbytečná, a řešila sociální problém. Nástupem ministra Dobeše se velmi zhoršily vyhlídky, že i v odlehlém výběžku dojde ke klíčové změně, lepšímu vzdělávání Romů. Za tohoto stavu zasáhla Šluknovsko kulminace přílivu Romů do míst, která byla již přetížena značným počtem starousedlých Romů a nezaměstnaných. A teď sem byli z vnitrozemí přestěhováni četní Romové vytržení z komunit, kde určitou úroveň společenského chování udržovaly místní romské autority. Zároveň se přesídlenci ocitli v prostředí bez pracovních příležitostí a vznikla situace, kdy při pokusech získat něco nelegálně, způsobovali velké nepřímé škody.
Největší škoda ale vznikla zničením klidného venkovského otevřeného soužití všech starousedlíků včetně Romů. Stalo se to kvůli zisku několika spekulantů, kteří zde koupili levné byty a přeplnili je Romy z bytů ve vnitrozemí, které mohou po uvolnění upravit a draho prodat. Zákon, bohužel, takové jednání neupravuje a ani přihlašování nepřiměřeného počtu bydlících v bytě nereguluje.
Nově příchozí se dostali do rozporu dokonce i s místními Romy. Připravili je nepřímo o klidné soužití s ostatními občany. Známý incident posloužil neonacistům a rasistům jako záminka pro akce proti všem Romům. Na sobotu 10.9. 2011 naplánovala Dělnická strana sociální solidarity (DSSS) tři pochody a demonstrace proti Romům na severu Čech. Je velmi cenné, že proti těmto akcím se postavila občanská společnost "Nenávist není řešení" a v koalici s ní Iniciativa ProAlt a řada dalších organizací. Odmítají toto zastrašování Romů a hlásání rasismu Dělnickou stranou a směřují na sever Čech, aby demonstrovali, že naše společnost je dostatečně zdravá a schopná novým formám fašismu čelit.


Z každé netečnosti vznikne časem problém

11. září 2011 v 15:02 | Ivan Fenz |  Jiní autoři
Z každé netečnosti vznikne časem problém. Za veřejný pořádek zodpovídají pověření! Kdo to je?
V obci starosta s obecním úřadem, v kraji hejtman s krajským úřadem, ve státě vláda s ministerstvem.
Možným problémem může být, že vrcholně odpovědní lidé jsou volení a z nejrůznějších důvodů se o veřejný pořádek řádně nestarají. Ne že by to sabotovali, ale prostě to není asi to hlavní. Zde nastává reminescence na historicky vzniklý a stále funkční "úřední šlamperei". Je to přímý následek přístupu k povinnostem podle hesla "nevidím, neslyším, nedělám, nic nepokazím".
S přijetím volené funkce přichází povinnosti a odpovědnost. Není třeba nic vymýšlet, vše lidské už tu bylo.
Zásadou každého jednání musí tedy být, že pořádné lidi úřední instituce chrání a těm, kteří veřejný pořádek narušují musí umět ukázat, zač je toho loket nebo metr. Jak to mají zvládat, na to měli myslet než si dřepli do sesle! Pokud to nezvládají, měl by zakročit stát, suspendovat starostu nebo hejtmana ve věci a řešit to úředně z vyššího stupně. Tady ovšem selhává krajský úřad i ministerstvo. Místo odborně zkušených a sebevědomých úředníků, jsou zaměstnávání kamarádíčci, ohební nixmachři a úřady jen čerpají peníze, aniž co dovedou vyřešit.
Pravda je, že ryba smrdí od hlavy. Stačí jeden pohled na premiéra, který neumí k věci nic konkretního říci. Neumí ani připomenout ministrovi, hejtmanovi a starostovi, jejich odpovědnost.

Výše uvedený článek je převzatý komentář Ivana Fenze k rómské problematice. V podmínkách nemocnice mohu též přijímat e-maily a čerpat z nich pro blog. JS

Je práce pro Romy a ochota pracovat?

10. září 2011 v 10:28 | Jiří Pondělíček |  Jiní autoři

Sever se bouří

V nejsevernější části Čech je pozdvižení. Starousedlíci prý demonstrují proti Romům, nebylo daleko k pogromu, padají silná slova z obou stran. Na počátku byl krvavý útok několika Romů ozbrojených mačetami proti několika starousedlíkům.

Část médií se vyjadřuje o české veřejnosti jako o mimořádně xenofobní až rasistické, z prostředí extrémní pravice se zase ozývá cosi co nepříjemně připomíná nacismus.
Oba tyto názory jsou samozřejmě scestné. Problém je hlubší a složitější a viníky nalezneme na obou stranách barikády.
Je naprosto pochopitelné, že starousedlíci se nechtějí nechat do nekonečna terorizovat zlodějskými a násilnickými tlupami. Útok mačetami pak spustil lavinu dosud potlačovaných emocí. Lidé, kteří přišli demonstrovat, nejsou z principu rasisté, jsou jen naštvaní, že je policie tohoto státu není schopna ochránit před kriminalitou. Když se pak v davu objeví několik provokatérů s rasistickým pokřikem začne být situace nebezpečná a může dojít až k násilí. Zejména pokud rozvášněnost začne popichovat navíc mediálně známý povodníček známý svými originálními výlety po světě na útraty parlamentu. A obětí násilností se pak mohou velice snadno stát lidé, kteří nemají s kriminálnickými partičkami nic společného.
Proč se to tedy děje?
Příčin je celá řada. Všeobecná nejistota, vyvolávaná nezodpovědnou vládní politikou, deptající sociálně slabší občany a to bez rozdílu barvy pleti. Problematické chování NĚKTERÝCH romských komunit, kde vedle sociální frustrace není vzácností alkoholismus a gamblerství. K majetkové a násilné trestné činnosti pak zbývá jen krůček.Bohužel i někdy neopodstatněné předsudky u většinové populace vůči Romům,kteří mezi problematické osoby nepatří. Nedávno se objevily zprávy o spekulantech s nemovitostmi , kteří v zájmu jednorázového zisku stěhují Romy do údajně levnějších bytů a často pak vymáhají neúměrně vysoké nájmy. Tito obyvatelé se pak stávají obětí lichvářů, často z řad majetných Romů. Vybřednout z neustále rostoucích dluhů je pak prakticky nemožné. Je příznačné, že romský lichvář se vůči vlastním lidem dovede chovat se stejně upírskou bezohledností jako bílý spekulant.
Co s tím?
Kohorta policejních těžkooděnců je až tím posledním řešením, i když policisté v těchto dnech na severu nasazení jistě neměli snadnou situaci a nelze jejich činnost podceňovat. Vyřvávání nenávistných hesel sice může rozbouřit emoce ale žádné rozumné řešení přinést nemůže. Řešením není ale není ani tzv. pozitivní diskriminace nebo politická rádoby korektnost.
V první řadě je třeba si uvědomit, že neplatí " co Čech to rasista" a neplatí že " co Rom to kriminálník."
Musí platit rovnoprávnost před zákonem. Bez diskriminace a bez privilegií.
Tam, kde vzniká podezření na vyděračskou, lichvářskou nebo hospodářsky podvodnou aktivitu nezastávat alibistické postoje ale žádat vyšetření těchto případů od všech kompetentních míst od finančních úřadů až po policii. Tam kde dochází k opakované kriminalitě a dokonce k násilnostem musí být přítomnost policie samozřejmostí a případy musí být vyšetřovány a viníci odhalováni a předáni soudu. Včas a bez průtahů.
Úřady a instituce republiky by prostě měly vykonávat to, k čemu jsou určeny. Stejně tak specialisté na menšinovou problematiku a romští aktivisté. Možná to není tak mediálně zajímavé ale právě tam někde lze nalézt uspokojivé řešení. Oprávněně se také volá po tradičních okrskářích, kteří dobře znají své svěřené rajóny a jejich obyvatele. Policie v takovém případě není jen nástrojem represe ale plní i důležitou preventivní úlohu. Zastaralé a nemoderní? Možná že to opravdu připomíná časy Karla Čapka a rady Vacátka, ale autoritě policie a veřejnému pořádku by to určitě pomohlo.
Určitě více než nenávistné hulákání a násilnosti na jedné a přemoudřelé tlachání o rasistickém zatížení většiny české populace na druhé straně.
J. Pondělíček
Člen PÚR ČSNS 2005