Říjen 2011

Z Bacíkovy korespondence

31. října 2011 v 18:26 | Roman Sláma |  Jiní autoři

Recepty k tomu, co lidi trápí

Martine,
že to dopadne tak, jak dnes pozorujeme všude okolo sebe, bylo přece celkem jasné už od začátku. Ta listopadová taškařice ´89 byla přeci zkonstruována primárně kvůli tomu.
Když jsem v roce 1992 jel s (tehdy neznámým) profesorem ekonomie Milanem Zeleným z Ostravy přes Olomouc do Brna na republikánský předvolební mítink, tak mi mezi řečí už TEHDY předpověděl, že to co se Klaus se svou ODS chystá zahájit, nazývají na západě "SPIRÁLOU SMRTI"! A vylíčil mi, co bude pravděpodobně následovat. Musím přiznat, že ač to v té době znělo fantasticky, v podstatě to trefil a dnešní finanční a hospodářská krize je logickým vyústěním nastoupené cesty.

V této souvislosti mě napadlo, čím to, že dřív bylo běžné, že v rodině byl oficiálně zaměstnán jeden dospělý a ten druhý se staral o domácnost, děti, zvířectvo či malé hospodářství (u toho většího samozřejmě oba). Děti a senioři vypomáhali dle svých sil a možností. A všichni vyžili.
Dneska u většiny rodin stále ještě pracují oba, zadlužení až po uši (hypotéka, spotřební úvěry všeho druhu), takže kromě sebe ještě živí bankéře, lichváře a podobné parazity. Většina dětí (znám i výjimky) nejsou doma zvyklé ve větší míře pomáhat, svůj čas prosedí u televize, videa, PC a internetu. Důchodci žijí separé a užívají si svého důchodu, který dnešní střední a hlavně mladší generace nikdy neuvidí, a stěžují si na poměry, drahotu, doktory, apod.
Tak si říkám, že to bude asi obrovská neskromnost lidí, přímo zachtivost, a to nejen těch nahoře (co žijí ze státních rozpočtů nebo je tunelují), ale i těch dole. Všechno MÍT teď HNED, třeba i na dluh, bez ohledu na následky. Stát se otrokem konzumu a dluhu, hlavně že budu mít víc než soused. Pak není divu, že takto žijí i jednotlivé státy a je to jejich občany vnímáno jako obecná norma. Nikoho to nepohoršuje. K jakým koncům to vede, jsme v současnosti přímými svědky. V této tragédii sedí občané některých států v první řadě a ty to také jako první semele. Další přijdou na řadu poté, neboť celé dluhové impérium je dnes prorostlé napříč většiny zemí.
Přitom byli moudří jedinci, kteří před takovým vývojem varovali od začátku. Nikdo jim ale nedopřával sluchu. Důležitý byl ekonomický růst, růst, růst..., i za cenu nadměrné spotřeby a zadlužování. Tak teď to mají, a strhnou s sebou do propasti i většinu rozvážnějších.

Ale zpět k původní myšlence. Bylo spočítáno, že při dnešním stupni automatizace, robotizace a průměrné produktivitě práce by stačilo, kdyby každý práceschopný člověk ve vyspělých státech pracoval 4hodiny týdně. Za předpokladu, že by neživil neproduktivní jedince, nesplácel dluhy a neměl přehnané nároky na životní úroveň. Pokud bychom vzali, že je třeba živit děti, důchodce, nemocné či invalidní, a taky omezený počet neproduktivní státní správy, stále to dělá 16 hodin týdně, čili 2 osmihodinové směny. Pokud by v rodině byl zaměstnán jen jeden dospělý, tak 4 dny v týdnu. Takže všechno ostatní (přesčasy, 60-ti hodinová prac.doba v týdnu) je jen splácením dluhů, živením pijavic, či sycením svého neskromného ega. Pak není divu, že je nezaměstnanost a krize z nadvýroby: na jedné straně je mnoho lidí bez práce, případně práci předstírají (ve státní správě-umělá přezaměstnanost), na druhé straně se ti opravdu zaměstnaní mohou udříd, aby uspokojili nároky zaměstnavatele i ty své. Navíc nejsou díky podvodnému finančnímu systému dostatečně ohodnoceni, jejich relativně nízký plat nestačí na odčerpávání produktů z nadvýroby. Ti na konci řetězce (resp.na počátku), ke kterým nakonec doplyne většina zisku - bankéři, lichváři, miliardáři, a spol. - nejsou už schopni své příjmy utratit a pustit tak finance zpět do veřejného oběhu. I tak vlastní toto 1 procento lidí asi 80 procent všeho majetku na Zemi. Navíc ještě spekulují a hrají virtuální hry na způsob kasina (všelijaké deriváty dluhopisů, apod.) Výsledkem jsou finanční krize všeho druhu, které následně generují krize hospodářské.
Odstřihnout parazity od svých hostitelů a zavést čtyřdenní pracovní týden. A mít pod kontrolou vlastní státní měnu. Svrhnout z piedestalu i tzv.boha růstu (nikdy se už stejně nevrátí). To by byla účinná opatření na zmírnění dnešní hospodářské krize, do které se spolu s EU a USA neodvratně řítíme. Při zavedení pracovní povinnosti by se tak vyřešila i nezaměstnanost, byť problémy s nedostatkem některých profesí by přetrvávaly (typicky např.zubaři). Tohle by vyřešilo pouze střednědobé plánování - komunisti to se svým pětiletým plánováním měli celkem zmáknuté. Tak to jsou pouze hlavní body, ať úvaha není příliš vyčerpávající.
Je jasné, že proti takovému programu bude maximální odpor, vyvěrající z nejvyšších sfér. To by se musela uskutečnit opravdová revoluce, ne maňáskové divadlo jako v roce 1989. Jsem však v tomto pesimista a proto se snažím zabezpečit raději na osobní (a rodinné) úrovni. Hra na kapitalismus se bude zřejmě muset dohrát až do hořkého konce, až nedostatek zdrojů a dostupných energií srazí celou tzv.vyspělou společnost a možná i civilizaci do prachu, odkud kdysi vzešla. Čím déle se ta agónie bude natahovat, tím strmější bude následný pád.
Ale to je téma zase na někdy jindy…

S pozdravem Roman.

K výzvě Národních socialistů LEV 21

31. října 2011 v 18:03 | Jaroslav Rovný, Vladislav Svoboda |  Jiní autoři

Prohlášení České strany národně sociální

Na internetových stránkách nové strany Národní socialisté - levice 21. století se objevila výzva s názvem Provolání nové strany ke všem národním socialistům! Podepsaná bývalými členy Československé strany socialistické Jiřím Paroubkem, Jaroslavem Králem, Janem Obstem a Přemyslem Votavou, který je v současnosti místopředsedou ČSNS 2005. Ve výzvě tito pánové vyzývají jak bývalé, tak současné členy Československé strany socialistické, Národní sociální strany, Liberální strany národně sociální, České strany národně sociální a České strany národně socialistické 2005, ke vstupu do této vznikající strany. Ohánějí se ve svém provolání T.G. Masarykem: Státy se udržují těmi idejí, z nichž vznikly. Podle autorů prohlášení má totéž platit pro strany. S těmito slovy členové skutečné historické pokračovatelky předúnorové Československé národně socialistické strany - České strany národně sociální, souhlasí. Tyto slova se ale nemůžou vztahovat k nově vznikající straně, protože není a nemůže být historickou následkyní ČSNS, ke které se tak vehementně hlásí.
Chceme prohlásit, že se znepokojením sledujeme snahu bývalých členů ČSS, kteří z této strany z různých, někdy pochybných důvodů, odešli a snaží se zmocnit něčeho co jim nepatří a nikdy patřit nebude. Je s podivem, že bývalý předseda vlády a předseda ČSSD, náhle ve své mocichtivosti zjistil, že celá léta nebyl sociální demokrat, ale národní socialista.
Naše strana vznikla v roce 1897 po protistátoprávním prohlášení českých sociálnědemokratických poslanců v říšské radě dne 30. března 1897. Poslanců té strany, v které pan Jiří Paroubek dlouhá léta v různých funkcích působil. ČSNS v celé své historii nebyla levicovou stranou, natož aby stála nalevo od ČSSD, jak se nám někteří zakladatelé nové strany snaží namluvit. Bohužel někteří jedinci, kteří poslední léta urputně bojovali proti Evropské unii a ve svém odporu se snížili ke vstupu do Národní koalice se zaniklou Národní stranou, náhle, pod vlivem Jiřího Paroubka či nabízené účastni na případné moci, obrátili svou víru, ve slepou podporu k sloučení s novou stranou Jiřího Paroubka, a stali se v jejich řadách horlivými bojovníky za utužení Evropské unie navrhované Jiřím Paroubkem.
Naši členové odmítají jejich nátlak a žádají, aby se už nadále neoháněli naší historií, názvem naší strany a jinými arbitry spojené s naší stranou. Pokud uvedení pánové budou i nadále se ohánět něčím, co jim nepatří, bude to svědčit o jejich morálních kvalitách, které jim v touze po mediálním zviditelnění zatemnělo mysl.
Vyzýváme nově vznikající stranu, která si do nového názvu dala slova Národní socialisté, aby tato dvě slova ze svého názvu odstranila, protože patří k naší identitě! Tím pod výzvou podepsaný Jiří Paroubek, který se často ohání spravedlností a právem, že řeči o jeho touze dostat se, i za pomoci marťanů, k moci, jsou pouhou pomluvou! Dále vyzýváme všechny členy uvedených stran, aby nepodlehli vábivému zpěvu sirén které je vábí do pekla, ale naopak aby podpořili skutečnou historickou stranu Českou stranu národně sociální!
Jaroslav Rovný
předseda ČSNS
Vladislav Svoboda
2. místopředseda ČSNS

Přednáška o Mašínech

31. října 2011 v 8:46 | J Kubík

pondělí 31.10. od 19.30 na VŠE

----------------------------------------------
Přednáška "Život a boj bratří Mašínů"
organizují studenti VŠE.

Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3, v místnosti Rb210* je to hned za Hlavním nádražím zezadu za ním, je to před Domem odborových svazů, za kterým je Ústav pro studium totalitních režimů.

Promítnutí filmu Země bez hrdinů, země bez zločinců. . .
který objasní základní informace a poté diskuze pan Vadas, pan Blažek a Zdena Mašínová.

Místo - nejlépe vchod z ulice Italská, vejdete dvojitými prosklenými dveřmi a pořád rovně cca 100m až přijdete do velkého Atria, tam po schodech před Vámi nahoru a tam najdete místnost Rb210*)

Zúčastní se:
Zdeňka Mašínová, historik PhD.Petr Blažek, Martin Vadas diskusi povede David Rektorys přijede i paní Droescherová z Zurichu, dcera politické vězenkyně z lágu Minkovice www.dcery.cz http://www.dcery.cz/?nid=784&lang=cz
http://www.dcery.cz/?nid=809&lang=cz

mapa
http://mapy.cz/#x=14.444309&y=50.084224&z=15&d=addr_8945086_0_1&c=14-23-27-28-29-30&t=s&q=N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%20W.%20Churchilla%204&qp=12.034328_48.706484_18.736506_50.830791_6
Úterý 1.11.2011 kolem 12.-13.h.od Hlavního nádraží
----------------------------------------------------------------------------
exkurze autem ke komunistickému lágru Minkovice u Liberce s třemi bývalými muklyněmi z 50. let (návštěva místa činu po 60 letech s natočením amatérského vzpomínkového dokumentu) a s mukly, kteří se přihlásí, zatím máme jedno auto pro 7 lidí, může se jet dvěma auty.

Která ČSNS natírala kříž?

29. října 2011 v 17:00 | Převzato z iDNES |  Aktuality

Členové ČSNS natřeli kříž na památku zabitých Němců na růžovo

ČTK,iDNES.cz,mm29. října 2011 11:10, aktualizováno 13:04
Členové České strany národně sociální v pátek natřeli na růžovo kříž k památce německých válečných obětí na louce Budínka u Dobronína. Kromě toho zatloukli do země 64 dřevěných křížů, které mají připomínat oběti nacistického masakru z května 1945 ve Velkém Meziříčí.
Na místo podle reportéra MF DNES dorazila policie, aby věc prověřila. Nové kříže si přišel prohlédnout také starosta Dobronína Jiří Vlach. "Obecně mi žádné kříže nevadí, dotvářejí ráz krajiny," podpořil iniciativu národních socialistů starosta.
"Určitě podám trestní oznámení, protože škoda na kříži a jeho restaurování do původní podoby přesáhne deset tisíc korun," reagoval autor myšlenky postavit kříž ubitým Němcům Milan Litavský.
Z přebarvení kříže nemá radost ani šéf místní organizace ODS Martin Vyoral, který to označil jako politický útok.
K akci na Jihlavsku se přihlásilo deset členů České strany národně sociální. Akci provedli u příležitosti vzniku československého státu, sdělil místopředseda strany Michal Klusáček.

Růžový kříž za nacisty, 64 menších křížů za Čechy

"Na louce před křížem mrtvých nacistů jsme umístili 64 křížů připomínajících 58 plus šest obětí (nacistického) masakru ve Velkém Meziříčí ze dne 6. května 1945 a také jména některých obcí, které u nás byly za druhé světové války vypáleny a jejichž obyvatelé byli zčásti nebo zcela povražděni a umučeni," řekl Klusáček.
Železný kříž, který nově září růžovou barvou, stojí na louce od letošního léta na památku místních Němců, údajně ubitých po válce revolučními gardami. V lokalitě Budínka byly kosterní pozůstatky Němců údajně zavražděných na konci války z masového hrobu vyzvednuty loni v srpnu.
Podle antropologů tam byla zakopána těla nejméně 13 lidí. Podle některých zpráv byli Němci ubiti lopatami a motykami, ale antropologové to nepotvrdili. Kriminalisté vyšetřují případ od loňského září pro podezření z vraždy.
Na louce si podle něj asi desítka členů připomněla vznik samostatného československého státu, Jana Opletala a Václava Sedláčka, který byl zastřelen 28. října 1939 na protifašistické demonstraci.
"Tím jsme alegoricky vyjádřili, jakou posloupnost dějiny měly. V blízkosti křížů jsme umístili ceduli s popisem. Aby vše získalo na důrazu, natřeli jsme kříž nacistů narůžovo," uvedl Klusáček. Kauzu kříže na dobronínské louce podle něj politická strana sledovala a akci delší dobu připravovala.

Karel Kryl o demokracii

29. října 2011 v 12:22 | Pondělíčkové J. a M. |  Jiní autoři

Národní bard číslo 1 vždy aktuální

Předmět: Karel Kryl - Demokracie
Tohle je síla, jak to sedí! Viz odkaz:
http://youtu.be/W0Mydquf9S8

Národní socialisté byli u toho

29. října 2011 v 12:04 | Jiří Pondělíček |  Aktuality

Zpráva o oslavách 28.října 2011

Členové České strany národně socialistické si připomněli vznik Československé republiky v říjnu roku 1918. Praze na Hradčanském náměstí za účasti 1. místopředsedy ČSNS 2005 Stanislava Palši a poslance PS PČR Jiřího Paroubka. Oba představitelé zde položili květiny k pomníku Dr. Edvarda Beneše. K dalším setkáním došlo v Brně a ve Znojmě.
ČSNS 2005 zdůrazňuje, že Československá republika nebyla darem z milosti od dohodových velmocí, ale byla výsledkem dlouholetého státoprávního hnutí českého národa a především pak domácího a zahraničního odboje během 1. Světové války včetně obdivuhodného bojového nasazení Československých legií na řadě bojišť.
Republika nebyla nepřirozeným slepencem ani státem který selhal.
Naopak. Tato republika obstála v celé řadě dějinných výzev a nebylo to její vinou, pokud občas , na přechodnou dobu,podléhala. Byly a jsou ve světovém dění pohyby, které prostě jsou nad síly jednoho, sebemocnějšího státu. I v těchto pohybech Československo obstálo.
Československá republika byla vybojována a mnohokrát se o ní bojovalo. Její státnost a její svoboda, ke které se dnes hlásím. Nebyla nikdy žádným milodarem.
J. Pondělíček
Člen PÚR a tiskový mluvčí ČSNS 2005

Provolání nové strany k všem národním socialistům!

27. října 2011 v 10:25 | Přemysl Votava |  Aktuality

Sjednotí se národní síly?

Cílem provolání nově vznikajícího subjektu je sjednocení všech národně sociálních stran, přesněji řečeno národně sociálních sil. Významnou úlohu v tomto procesu má Česká strana národně socialistická. Je tomu již rok, co zahájila jednání o tomto společném cíli. Dnes v předvečer 28. října si také připomínáme úsilí našich předků. Národních socialistů. Jejich jednota a odvaha přinesla svobodu a samostatnost našemu národu. Buďme i my jednotní. Zbavme se malosti a výčitek. Stojí před námi velký cíl. Úkol pro nás, co ctíme myšlenky národního socialismu. Postavme se společně za jednotnou stranu nár.soc.

Sestry a bratři,

v uplynulých dnech se ustavil Přípravný výbor strany "Národní socialisté - levice 21. století", požádal Ministerstvo vnitra o registraci strany a zahájil registraci nových členů a přípravy na její ustavující sjezd.

Kromě naší strany působí také "Česká strana národně socialistická 2005", jejíž vedení většinově vyjádřilo vůli spojit naše síly ve společné straně národních socialistů.

Prezident T. G. Masaryk kdysi napsal, že státy se udržují těmi idejemi, z nichž vznikly. Jsme přesvědčeni, že totéž platí o politických stranách, zejména těch státotvorných, které spojily svůj osud s existencí a budováním naší republiky. Mezi ně nesporně patřila nár. soc. strana, založená Václavem Jaroslavem Klofáčem v roce 1897, jejíž členové ve službách vlasti a na obranu ideálů demokracie a humanismu namnoze neváhali položit i svůj život.

Jsme hrdi na odkaz našich předků a jednoznačně deklarujeme naši historickou a morálně politickou návaznost a kontinuitu na národně socialistickou stranu. Chceme být její důstojnou pokračovatelkou, o čemž svědčí mj. "Deklarace ideových a programových zásad strany". Výslovný souhlas s jejím zněním jsme proto dokonce učinili podmínkou členství v naší straně. Blíže k tomu viz: http://www.narodnisocialistelevice21.cz

Voláme vás, jak bývalé, tak i současné členy Československé strany socialistické, Národně sociální strany, Liberální strany národně sociální, České strany národně sociální a České strany národně socialistické 2005, a vyzýváme vás, abyste překonali to, co nás v minulosti rozdělilo, a připojili se k našemu úsilí vybudovat společný politický domov pro všechny, kteří ctí princip národní a sociální, jako základ oddané služby naší vlasti - České republice! Sjednoťme se a spojme své síly pod národně socialistickým praporem. Odkaz našich předchůdců nás k tomu zavazuje.

Byli jsme a budem!

V Praze 26. října 2011 Podepsáni: Jiří P a r o u b e k , v. r.
Jaroslav K r á l , v. r.
Přemysl V o t a v a , v. r.
Jan O b s t , v. r.

Svolán mimořádný sjezd ČSNS 2005

25. října 2011 v 22:39 | Jiří Pondělíček |  Aktuality

OZNÁMENÍ

Předsednictvo České strany národně socialistické oznamuje, že dne 12.11. se v hotelu DUO v Praze 9 koná Mimořádný sjezd ČSNS 2005.
Delegáti mimořádného sjezdu budou v ten den rozhodovat o důležitých otázkách organizace strany, jejího programu a vztahu k výzvám současného vývoje.
Tento sjezd bude rozhodovat o dalším politickém a ideovém směřování strany ve veřejném životě této země.
Za PÚR ČSNS 2005:
Jiří Pondělíček
Člen PÚR a tiskový mluvčí


K 28. říjnu 1918

25. října 2011 v 22:26 | Jiří Pondělíček |  Aktuality

Zamyšlení

České strany národně socialistické nad 28.říjnem 1918

V těchto říjnových dnech si připomínáme 93. výročí vzniku samostatného československého státu. 28. říjnem 1918 vyvrcholilo dlouholeté úsilí našeho a slovenského národa o získání samostatnosti. Zejména akce zahraničního odboje a československých legií na bojištích I.světové války stály u zrodu samostatného Československa. Připomeňme si dnes významné osobnosti zahraničního odboje, Tomáše G. Masaryka, Dr. Edvarda Beneše a Milana R. Štefánka. Domácí odboj byl reprezentován zejména Karlem Kramářem, Václavem Klofáčem, Aloisem Rašínem, Antonínem Švehlou. Národní socialisté byli v popředí tohoto boje za samostatnost. Nevyčkávali, naopak sami přinášeli oběti své vlasti.
Československo se v meziválečných letech stalo nositelem demokracie v Evropě. V tomto období se stalo také útočištěm a přechodným domovem pro pronásledované německé antifašisty. Zároveň tisíce našich občanů bojovalo ve Španělsku proti nastupujícímu fašismu. Mnichovská zrada na Československu byla následně vykoupena milionovými oběťmi v nadcházejícím válečném konfliktu. Nestáli jsme stranou, naši vojáci umírali na všech frontách. Patřili jsme k vítězné koalici. Poválečná Evropa se ale výrazně změnila. Demokratický vývoj byl u nás na dlouhá léta potlačen. Přesto v povědomí národa uchováván odkaz zakladatelů našeho novodobého státu, 28.říjen je proto svátkem národním. I proto události 17.listopadu 1989 byly neseny v duchu zakladatelů našeho státu. Národní socialisté vystoupili jako jedni z prvních vystoupili na obranu demokracie.
Na dnešní politické scéně schází osobnosti, jako byl T.G.Masaryk nebo Dr.Edvard Beneš. Naopak jsme svědky úpadku morálky, korupčního jednání, poklesu politické kultury. Dnešní politická elita má daleko k morálním hodnotám zakladatelů našeho státu. Uvědomujeme si zároveň důležitost renesance myšlenek národního socialismu. Úkolem nás národních socialistů je, jej uvést v život. Jen jednotný postup je cestou k našemu úspěchu. Je to výzva pro nás národní socialisty. Národní socialismus se musí stát nadějí pro občany naší vlasti.
Na základě úpadku vládní garnitury a jejich asociálního přístupu k občanům uzrává čas na provedení radikálních změn ! Česká strana národně socialistická vyzývá veřejnost k zamyšlení nad současným vnitropolitickým vývojem.
Odkazu T.G.Masaryka " Věrni zůstaneme".
Česká strana národně socialistická
V Praze 26. října 2011

Ilustrační obrázek je z výstavy o vzniku Sokola v Praze (Jednota pražská, později Sokol pražský v r. 1862) a Tělocvičné jednoty Sokol Přerov v r. 1871, tedy před 140 lety.
Záběr ukazuje část věnovanou sokolskému prvému odboji, jmenovitě Přerovanům Slavomíru Kratochvilovi, první politické oběti války, zastřelen po soudu 23.11.1914 v Ostravě, a Janu Gayerovi, který v červnu 1918 zemřel v Rusku na následky svého předchozího zranění v bitvě u Lipjagu. Byl velitelem 4. střeleckého pluku ruských legií Prokopa Velikého.

Národní socialisté už dnes straší ODS

25. října 2011 v 14:27 | Přemysl Votava |  Jiní autoři

Ke kongresu ODS

Sobotní kongres ODS velké překvapení nepřinesl. Vše dopadlo, jak bylo předem naplánováno. Scházel prý jen lesk minulých kongresů. Také celostránkové zprávy z kongresu nikoho nezaujaly. Jediný, kdo zaujal delegáty a media, byl Mirek Topolánek. Dle českých medií nejdříve zkritizoval místopředsedy ODS, jako loutky bez charakteru a bez zásad. A poté vyzval ODS, aby nehledala vnitřního nepřítele a soustředila se na skutečnou hrozbu. A tou, dle jeho slov, je národní socialismus. Národní socialismus v sobotu pořádně zabušil na vrata Občanské demokratické strany. Národní socialismus vystrašil a probudil z politického spánku politiky ODS. Byla to špatná zpráva pro delegáty kongresu ODS, byla to ale dobrá zpráva pro občany České republiky. Národní socialismus bez ohledu na kongres ODS se vydal na svoji cestu. Je nadějí a budoucností. Bude stále častěji bušit na vrata české politiky.
Přemysl Votava (ČSNS 2005)
(zaujalo z pondělního Práva - strana 3)