Prosinec 2011

Připomenutí Milady Horákové

30. prosince 2011 v 16:24 | Jiří Pondělíček |  Jiní autoři

Výročí narození JUDr. Milady Horákové

25.12.2011 jsme si připomněli nedožité 110. Narozeniny JUDR. Milady Horákové.
Při této příležitosti se v podvečer 28.12. sešlo několik členů strany Národní socialisté - LEV 21 u pomníku Milady Horákové a dalších obětí politických procesů v Praze 4 na Pankráci. B. babinec, J. Pondělíček, V. Trkal a R. Pavlík zde na počest této statečné ženy položili věnec a zapálili svíčky.
Přítomní zdůraznili že M. Horáková byla nejen významnou vlastenkou a bojovnicí za svobodu a demokracii, ale zároveň průkopnicí sociálního státu, což je nutné si připomínat zejména dnes, kdy je sociální stát ohrožován nezodpovědnou politikou pravicové koalice.

O kompetentnosti vlády

28. prosince 2011 v 22:33 | zaslal Jiří Pondělíček |  Jiní autoři

Neznámý autor věnuje své vládě

Doma v Nečasově
Milé děti,
víte, jak to u nás doma vypadá,
když se o vše starají jen ti nejlepší z nás?
Zubař vrtá do kultury.
Geograf velí armádě.
Hasič sklízí úrodu.
Diplomat spravuje silnice.
Právník zkoumá přírodu.
Kybernetik dává práci.
Vězeňský psycholog učí učit.
Lékař resuscituje obchod a průmysl.
Chemik počítá společné peníze.
Vítejte doma v Nečasově!
Milé děti,
víte, co z toho nakonec vzejde?
Bezzubé umění.
Ztracení vojáci.
Shnilá úroda.
Nesjízdné silnice.
Vykácené národní parky.
Lidé bez práce.
Zdeptaní učitelé a zavřené školy.
Mafiánské kšefty a mrtvé firmy.
Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná,
ve třetí nic.

At home in Badweathervillage

Dear children,
do you know how it looks at home,
when everything is managed by the best of us?
Dentist is drilling into the culture.
Geographer is commanding the army.
Firefighter is harvesting crop.
Diplomat is repairing roads.
Lawyer is exploring the nature.
Cybernetician is providing jobs.
Prison psychologist is teaching to teach.
Doctor is resuscitating trade and industry.
Chemist is calculating common money.
Welcome to homein
Badweathervillage!
Dear children,
do you know what come in the end?
Toothless arts.
Lost soldiers.
Rotten harvest.
Impassable roads.
Felled national parks.
People without jobs.
Gutted teachers and closed schools.
Mafia cheats and dead companies.
One pocket empty, the second poured out,
nothing in the third.
http://www.vlada.cz/cz/vlada/default.htm
Welcome to home in Badweathervillage

Vzpomínkové setkání

27. prosince 2011 v 16:25 | Bohdan Babinec |  Jiní autoři

na počest Milady Horákové a dalších obětí

Sestry a bratři,
ve středu, 28.12.2011 si připomeneme narození Dr. Milady Horákové. Stane se tak formou setkání u pomníku Dr. Milady Horákové a dalších obětí politických procesů na Náměstí hrdinů v Praze 4 na Pankráci. Sraz v 17.00 - 17.15.00. přímo na místě.

Dr. Milada Horáková se narodila 25.12.1901. Letos si tedy připomínáme její nedožité 110. narozeniny.


J. Pondělíček

Pozvánka do Nehvizd

27. prosince 2011 v 12:13 | zaslal Jaroslav Nešpor |  Aktuality
P o z v á n k a
dovolujeme si Vás pozvat na událost roku 2011
k 70. výročí seskoku skupiny ANTHROPOID v Nehvizdech
Datum konání: 28. prosince 2011 od 14,oo hodin do 19,oo hodin
Místo konání: Úřad městyse Nehvizdy (Pražská 255, 250 81 Nehvizdy)
Kostel sv. Václava (nachází se hned vedle úřadu městyse)
velký sál sokolovny TJ Sokol Nehvizdy (Na Příštipku 135,
Nehvizdy)
Pomník prašutistům v Praze_____________________________

Program:
14:oo Mše za parašutisty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše a oběti
heydrichiády v kostele
15:oo Položení květin k pomníku parašutistům před úřadem (pro
zájemce bude před úřadem přistaven autobus s průvodci, který
je odveze na samotné místo seskoku,kde je pomník a
informační tabule)
15:3o - 16,3o Prohlídka 24 panelů s výstavou Někomu život, někomu smrt,
kterou připravila Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET)
v místní sokolovně
16:3o Zahájení oficiální části programu v sokolovně
16:45 Přednáška historiků a autorky výstavy
17:oo Promítání dokumentu o seskoku parašutistů v Nehvizdech
17:3o - 19:oo Občerstvení a diskuze s pamětníky a hosty

Těšíme se, že svou přítomností podpoříte významnost této události.

S úctou
Vladimír Nekolný
starosta městyse Nehvizdy

Před pohřbem Václava Havla

22. prosince 2011 v 21:02 | Jaroslav Skopal |  Aktuality

Pieta i velká podívaná

Zítra 23. prosince 2011 proběhne státní pohřeb i rodinné rozloučení s Václavem Havlem. Dnešní zprávy ve státní televizi se zaměřily na technickou stránku pohřbu a objevila se i zmínka o velkém logistickém problému. Dosavadní zájem lidí je veliký a porovnání významu Václava Havla s T. G. Masarykem má rozhodně něco do sebe. Listopad 1989 jej vynesl nahoru mj. proto, že předtím představoval nepovolenou politickou opozici, dostal se neformálně do jejího čela a pak zvládl sametový nekrvavý přechod. Jeho součástí byla mnohá jednání s představiteli odcházející moci, u nichž mu sekundovali někteří jeho političtí souputníci a přátelé.
Svoboda se dostavila a díky ní můžeme číst kromě chvály i projevy hany vůči zemřelému Václavu Havlovi. Zaráží mě i vyjímečná nenávist vůči bývalému prezidentovi u některých osob, které blogují nebo jsou nějak podobně mediálně aktivní. Vadí jim patrně to, že dohody s odcházející moci zaručili konkrétním lidem minulého režimu určitou beztrestnost, pokud jde o jejich politické skutky před listopadem 1989. Jiní vyčítají Havlovi orientaci republiky na Západ, na NATO, EU a tak podobně.
Sociální problémy dneška jsou již dílem exekutivy, jejích některých konkrétních aktérů, kteří si službu lidem, celku a státu spletli se službou sobě a svým blízkým.

Absurdity Václava Havla

21. prosince 2011 v 23:21 | František Rozhoň |  Aktuality

Převzato z www.svedomi.cz

Václav Havel po Sametu vzbuzoval naději, že dobře naváže na kardinála Františka Tomáška a desetiletí duchovní obrody národa. Dopadlo to neslavně, protože známý český sociolog Ivo Možný říká "žijeme v době, která až nápadně připomíná chvíle před pádem antického Říma", a primas český Dominik Duka (v MFD 17.12.2011) k tomu dodává: "Jsme na úrovni období, kdy přišli Germáni, Keltové, Slované. Vše se rozbilo a pak stavělo znova. I pro církve je obrovský úkol hledat způsob, jak zachránit hodnoty." Havel zemřel aukázalo se, že neslavně dopadl i on sám. Je vsituaci, vjaké bývala KSČ aV.Havel se tomu vysmíval - ti, kdo se přiživují najeho pověsti, připisují mu pouze úspěchy, o nezdarech mlčí. Absurdit spojených s životem a politikou Václava Havla, autora mnohého absurdního divadla, je však mnohem víc.
Havel je považován za symbol úspěšného vůdce revoluce. V MFD 10.12.2011 "úspěch" upřesnil komentátor Jan Petránek. Havel mu připomíná hrdinu z knihy Christophera Dawsona Bohové revoluce. Dawson píše, že v popředí revoluce jsou vždy rétoři, kteří mají krásná hesla, ale v pozadí stojí manipulátoři, kteří cynicky udělají všechno pro vlastní zisk. Ti, kteří udělali ten samet podle hesla Nejsme jako oni, jako by měli klapky na očích, že za rétory je hrstka pragmatiků, kteří rozkradou, co můžou, připsal Petránek. Odpovědnost však nesou rétoři, kteří mohli využít svou moc a autoritu, aby pragmatikům čachry stopli.
Havel zachraňoval lidskou důstojnost, řekl 19. 12. 2011 na veřejnoprávním rozhlase komentátor Ivan Hofman. Slova Václava Havla z roku 1989 si však dnes lidé přeposílají jako ukázky slibů, které nedošly naplnění - nedůstojných slušného člověka. I mně se tak vrátil se zvýrazněním text, který jsem před pár lety vložil na svedomi.cz.
Havel dovedl naši společnost k demokracii, říká kdekdo (výjimkou byl Karel Kryl). Nedodávají už, že výchozímu (předsametovému) režimu se tehdy říkalo dokonce nejvyšší forma demokracie. Neexistuje univerzálně platná definice demokracie, vzepřeli by se jí všichni politici, kteří se chtějí holedbat, že jsou nejlepšími demokraty - to říkal už Orwell, znalý toho, že být nejlepšími demokraty Hitlerovými ústy slíbili i nacisté. O Havlovi řekl v již zmíněném rozhovoru Jan Petránek, že Havel je velmi necitlivý k tomu, co cítí veřejnost. A mně připadá absurdní, že k jakékoli verzi demokracie, vládě lidu (koho čeho), by mohl společnost dovést člověk velmi necitlivý k tomu, co lid cítí. Tato cesta vede snad jen k vládě falešných elit, které umí dobře brnkat na struny, práva, spravedlnosti a obecného blaha, ale vytvoří autoritářskou státní moc opírající se onekritický způsob myšlení, tajnou diplomacii, byrokracii aapolitické občany.
Havel porazil komunismus, zopakoval několikrát komentátor Ivan Hofman. Je pravda, že Havel porazil myšlenku komunismu jako vzdálené vize společnosti. Neporazil však "komunisty", kteří skrytí zamyšlenkou komunismu tropili neplechy izločiny mnohého druhu. Sám Havel se knim přidal už včase kultu osobnosti J. V. Stalina, patřil tehdy mezi první, kteří ve škole nosili košili svazáka, jak připomínali nejednou jeho spolužáci Mašínové. Vopoziční Chartě 77 mu nevadilo spolupracovat snedávnými stalinskými sekerníky, kteří ani nerehabilitovali všechny své oběti apřesto si začali říkat "reformní komunisté". Havel jako vůdce revoluce začal spolupracovat scyniky, "komunisty" husákovskými, ahned mu to vyneslo volbu prezidentem. Bylo by proto upřímnější říkat, že Havel se zasloužil ovíceméně beztrestnépřevlékání kabátů, dnes též zvané přestup do jiného vlaku, po kterém se pachatelé neplech ani zločinů vůbec necítí poraženi.
Převlékat kabát (přestupovat) uměl i státník Václav Havel -klidně odmrštil pacifismus květinových dětí a dovedl nás do NATO a k proslulému absurdnímu pojmu "humanitární bombardování". Došlo kvýše zmíněnému zakonzervování bolševického černobílého myšlení, odsuzování antisocialistických sil přešlo vstejně absurdní odsuzování "extremistů".To považuji za nejhorší výsledky Havlovy vlády a autority, aSametu vůbec. Podstatně horší než fakt, že jsme s Havlem došli od kultu osobnosti Stalina ke kultu osobnosti Václava Havla, který tak hezky reprezentuje iHavlova busta v Národním divadle odhalená (po stalinsku) už za Havlova života.
Všechno špatné bývá k něčemu dobré. Havel znějakého důvodu 22let vedl společnost k pádu, o kterém mluví I. Možný, k nutnosti znovu hledat hodnoty, jak říká D. Duka. Pokud vtéto krizi nad absurdnostmi konečně převáží neodmrštěné vize, smysluplnost, rozum, jak o tom mluví Duka, bude časem mnoho lidí Havlovi vděčných, že je svou špatnou politikou vyburcoval k činům. František Rozhoň,19.12.2011

Přestřelka mezi Jaroslavem Rovným a Jiřím Paroubkem

21. prosince 2011 v 23:02 | od Jaroslava Rovného |  Jiní autoři

Ukradená strana i s historií?

Prohlášení ČSNS a národních socialistů
> Sobota 26. listopadu 2011 je černým dnem českých národních socialistů.
> Poprvé od 26. února 1948 se nám někdo snaží ukrást historii a stranu.
> V roce 1948 tak činili bratři Neuman a Šlechta, v roce 2011 štafetu
> převzal pan Jiří Paroubek se svou populistickou politikou.
> Národní socialisté ? Levice 21. století dnes provedli sloučení s
> Českou stranou národně socialistickou 2005 a nazývají se národními
> socialisty. Do jejího čela se postavil pan Jiří Paroubek, který o sobě
> tvrdí, že je slušný člověk proti všem nepravostem a tunelům. V rozporu
> s verbální politikou pana Paroubka klame nová strana veřejnost a bok
> po boku s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti používá název Národní socialisté.
> Vyzýváme proto pana Paroubka, aby odstranil z názvu své strany Národní
> socialisté, protože se jedná o klamání veřejnosti, jelikož slova
> ?národní socialisté?se historicky i politicky vztahují pouze k původní
> ČSNS, kterou nadále reprezentujeme a která navzdory třem stoletím existence ( konec 19.
> století, 20. století, 21. století dosud) existuje, vyvíjí politickou
> činnost a sklízí drobné úspěchy na poli komunální politiky.
> Domníváme se, že se jedná o krádež, či Paroubkem tolik odsuzované
> tunelování strany. Jiří Paroubek se ukázal jako KRÁL VŠECH ŠIBALŮ, jak
> sám rád nazýval své spolustraníky v České straně sociálnědemokratické,
> pokud se mu znelíbili a přestali poslouchat jeho rozkazy.
> Věříme, že po prvním volebním neúspěchu pan Paroubek vyhoří a přestane
> lhát o sobě, že je pravověrným národním socialistou. Přežili jsme
> Rakousko-Uhersko, nacismus, komunismus a přežijeme i Paroubka.
> Máme v ruce důkaz, že nová strana není ani nijak personálně spojená s
> národněsocialistickými stranami. Z 220 zúčastněných delegátů se v sále
> nachází 23 národních socialistů a zbytek jsou členové pochybné
> Libčeveské organizace ČSSD, kteří museli odejít z ČSSD před týdnem,
> aby se mohli účastnit televarieté pana Paroubka.
> Za ČSNS
> Jaroslav Rovný
> předseda
> Michal Klusáček
> 1. místopředseda
> Ladislav Svoboda
> místopředseda

Pomohou novináři?

Vážení novináři,
> zasíláme Vám prohlášení ke sjezdu národních socialistů, prosím o
> uveřejnění a zveme Vás na mimořádný briefink s novináři za účasti
> předsedy České strany národně sociální a Předsednictva strany v
> restauraci Plzeňka v přízemí Obecního domu, kde odhalíme minulost pana
> Jiřího Paroubka, důvody, proč v roce 1986 odešel z
> národněsocialistické strany, jeho současnou motivaci, dostanete od nás
> informace k právním krokům, které podnikneme k nově ustavené straně Národní socialisté - Levice 21. století.
> V příloze vám zasíláme skandální odhalení podvodu na dnešním sjezdu
> samozvaných národních socialistů, kterých je podle našich propočtů
> celkem
> 23 a v příloze vám zasílámne seznam libčeveských sociálních demokratů,
> kteří před týdnem ukončili členství v ČSSD jen proto, aby pan Paroubek
> mohl uskutečnit televarieté na téma národní socialisté nikoli v počtu
> 23 lidí, ale v poštu 220 delegátů. Už to samo o sobě zakládá doměnku,
> že celý ustavující sjezd je politický podvod šibala Paroubka.
> Prosím o vaši neodkladnou účast za dvě hodiny tedy v 16:00 v
> restauraci Plzeňka v přízemí Obecního domu, kde se právě sjezd pana Paroubka koná.
> Dostanete od nás opravdu exkluzivní informace a rozhovory a oddhalení
> celého politického podvodu. Obracejte se na nás na číslech 602170256 a
> 602591440
> Prosíme volejte neprodleně, v příloze seznam lebčeveských sociálních
> demokratů, kteří se dnes vydávají za národní socialisty a plný text
> našeho prohlášení ke sjezdu NS-LEV21 S pozdravem
> Jaroslav Rovný
> předseda ČSNS
> tel. 602170256

Jaroslav Rovný cituje Jiřího Paroubka

Cituji Jiri Paroubek <ParoubekJ@psp.cz>:

> Milý bratře Rovný,
> především bych Vám chtěl sdělit, že jsem si prohlédl Vaše webové
> stránky a chtěl bych Vás velmi zdvořile požádat o jednu závažnou opravu. Zkratka V.
> J. u Klofáčova jména není zkratkou Václav Josef, ale Václav Jaroslav.
> Ten, kdo to psal, neví o nár. soc. hnutí vůbec nic!
> Myslím, že z Vašeho e-mailu je patrné jediné, že dostáváte "informace"
> (a ty informace nejsou právě přesné) od známých ústeckých šibalů
> Housky a Fišery. Kdo jiný by Vám mohl dát přesný seznam bývalých členů
> ČSSD v Libčevsi zúčastnilo na ustavujícím sjezdu něco přes dvě desítky delegátů.
> Ostatní se stanou členy strany v nejbližší možné době.
> Žádám Vás zcela bratrsky, abyste se příště nepokoušel šířit o naší
> straně lži. Pokud byste v tom pokračoval, nebudu váhat použít vůči Vám
> všech dostupných právních kroků. Není jistě mou chybou, že ČSNS,
> kterou vedete zbankrotovala politicky, lidsky i ekonomicky.
> S bratrským pozdravem,
> Jiří Paroubek

Nejnovější dopis J.Rovného J.Paroubkovi

Vážený pane Paroubku,
dovolte mi několik poznámek k Vašemu dopisu.
Oslovení ,,milý bratře Rovný" mě potěšilo pouze do té míry, pokud význam slova bratře dáváte do souvislosti s výrokem ,,Čech Čechovi bratrem jest". Pokud jste však tímto tradičním národně sociálním oslovením chtěl naznačit, že jste národním socialistou, tak musím bohužel s velkou lítostí prohlásit, že to není na místě. Při vší úctě k Vám a k tomu, čeho jste v politice dosáhl, jsem jednoznačně přesvědčen, že v tomto čase jím nejste a ještě dlouho nebudete. Pro váš přeskok od sociální demokracie k národním socialistům velmi těžce nacházím příměr. Nemám potřebu Vám sdělovat, kde jsem čerpal informace o Vašem ustavujícím sjezdu a jeho delegátech, pouze si dovolím malou opravu v části, kde se zmiňujete o tom, že vedu stranu, která zkolabovala politicky, lidsky a ekonomicky. O politice níže a o ekonomice až po skončení konkurzu.
V případě lidského kolapsu Vám musím sdělit, že u ČSNS se potvrzuje, že někdy to zlé mnoho dobrého přinese. Lidé, kteří v ČSNS zůstali, využívají šanci znovu začít. Naši členové i já osobně věřím, že národně sociální program je velice těžko napodobitelný originál s velkým potenciálem. Je bezpodmínečně nutné jej zachovat a rozvinout pro novou generaci. Neskrýváme, že naše strana v roce 1990 v prvních postkomunistických volábech totálně propadla. Absence národního cítění a záměna sociálního programu za socialistický (v čemž i Vy máte trochu zmatek) měla za důsledek, že v podstatě jediným programem ČSS byl ,,balkon Melantrichu", trochu málo proti OF a rehabilitace za účast v NF. To je fakt, ale my neskrýváme ani to, že jsme v konkurzu, protože jsme byli vytunelováni. Víte, ono je to tak trochu příznačné pro naši dobu. Všichni žijeme ve vytunelovaném státě a my politicky působíme ve vytunelované straně. A je příznačné i to, že tak jako většina občanů našeho vytunelovaného státu tak i naši členové si zachovali ideály a mravní hodnoty, jež na penězích nezávisí a jež nás znovu povznesou. A to je to, na čem my stavíme. My nejsme pragmatici jako Vy. My si nespočítali, že s použitím slova ,,národní" v názvu strany je v budoucích volbách možné se dostat do Parlamentu. My jsme slovům ,,národní a sociální" byli věrní i v dobách, kdy to možné nebylo. Být v ODS nebo ČSSD případně v jiné občanské straně je pouze otázka charakteru a souznění s programem té či oné strany. Naplnit význam slova ,,národní" v souvislosti s politickou stranou je mnohem složitější než se Vám zdá a být příslušníkem nár-soc strany si žádá od člověka něco víc než pouhý souhlas s programem.
Nemám v úmyslu se nějak rozepisovat, chci Vám pouze sdělit, že Vámi založenou stranu a především způsob jakým jste to provedl považuji za špatný tah. Při Vaší inteligenci si přeci musíte být vědom toho, že naše vzájemná konfrontace o nár-sociální historii a její symboliku v konečném důsledku bude poškozovat nejen nás, ale i Vaší novou stranu.
Vy utratíte zcela zbytečně hromadu peněz, ale historická ČSNS tím nezanikne. Vy nejste ten, kdo by byl schopen národně sociální hnutí zaštítit, protože Vaše vystupování a způsob jakým prosazujete své politické cíle lidi spíše rozděluje než sjednocuje.
Závěrem chci připomenout, že Česká strana národně sociální je nejstarší stranou v zemi, neboť od svého vzniku v roce 1897 nikdy nepřerušila svou činnost, a jako jediná může být spojována se jmény V. J. Klofáče, E. Beneše, M. Horákové, P. Zenkla a dlouhou řadou dalších velikánů československé politické scény. Důrazně Vás žádám, nespojujte Vaší novou stranu s naší historií.
S přátelským pozdravem,
Jaroslav Rovný, předseda ČSNS

115 let ČSNS

20. prosince 2011 v 15:53 | Od Vladislava Svobody |  Aktuality

Bude výročí ČSNS příležitostí k rozmachu navzdory podivnému neuzavřenému konkurzu?


Nedávno jsem telefonoval s Karlem Doskočilem. Informoval mě o novém proudu v konkurzem postižené ČSNS. Ve zkratce: Noví členové, např. ing. Michal Klusáček, se snaží dát straně s historií novou dimenzi. Říkají, že úspěch strany nemusí nutně záviset na penězích. Klusáček je častým hostem ČT 24 a rozhlasu. Svou politiku musí strana vykřičet z balkonu k lidem. Politika není o schůzování. Tak nějak to říkali zakladatelé. J.Skopal

Evokace po úmrtí Václava Havla

19. prosince 2011 v 22:29 | Jaroslav Skopal, Karel Doskočil |  Aktuality

2 a 22 let po 17. listopadu 1989

Především chci úvodem konstatovat, že bývalého prezidenta Václava Havla si vážím, i když jsem já i mnozí další tehdy vůči němu zaujímali poněkud odlišné pozice na politické scéně. Musíme si přiznat, že i sametová revoluce byla o přebírání moci bez ohledu na lepší vize a ideály, které sebou přinášela. Karel Doskočil, spravedlivý a pravdu hledající socialista, je i vlastníkem či udržovatelem celé řady archivních materiálů, které nám umožňují nástup demokracie vidět i v jiném než pouze oficiálním světle.
Podívejme se na dokument, který nabízí tehdy vycházející České Slovo (dřívě Směr a předtím Socialistický směr) vydávané Čs. stranou socialistickou.
Titulní strana nás zavádí k Janu Kačerovi, herci a režisérovi, který se vyznává ze vztahu k Čs.straně socialistické (ČSS). Dále je zde zpráva o vzniku Liberálně sociální unie a o předsedování Ladisava Dvořáka v tehdejší ČSS.
Na obrázku vpravo je Ladislav Dvořák v rozhovoru s Ludmilou Kučerovou. Snímek je z prosince 2011.
Jan Škoda byl v roce 1989 tajemníkem Čs. strany socialistické a po dvou letech uváděl na pravou míru různé zvukové a jiné záznamy z politických jednání Václava Havla a jeho spolupracovníků.
Výřez části jednoho záznamu dle Jana Škody:
Tím jediným socialistou ve vládě tzv. národního porozumění se tehdy asi na půl roku stal výše zmiňovaný Ladislav Dvořák.

K úmrtí Václava Havla

18. prosince 2011 v 20:52 | Jaroslav Skopal |  Aktuality

18. prosince 2011

Se jménem Václava Havla jsem se zpočátku setkával hlavně po roce 1968 při poslechu Hlasu Ameriky. V sedmdesátých letech systematicky dělal představitelům vedoucí komunistické strany potíže. Proto ho občas zavřeli. Jeho pozdější postupné vystupování na protestních akcích mu dělalo jméno. K tomu přispívaly i komentáře v zahraničním rozhlase, které ho nenápadně stavěly do jakési vůdčí role odpůrců režimu. Byl to intelektuál, který si postupně získával autoritu opozičníka. Některé pozdější komentáře po změně režimu v listopadu 1989 tvrdily, že Havla si ti, co v zákulisí ovlivňují běh věcí, vybrali za představitele budoucího nového režimu. V tomto náhledu je reálný základ.
Václav Havel však šel v politice svou cestou a záleželo především na něm, jak vysoko chce vystoupat.
Václav Havel jednal koncem listopadu 1989 mj. i s předsraviteli Čs. strany socialistické
Cestu ke svému zvolení prezidentem, spolupráci s Marianem Čalfou při tvorbě nové vlády a různá další jednání, která v té době vedl doma i mimo republiku, nakonec popsal v knize Prosím stručně, což je záznam rozhovorů s Karlem Hvížďalou a zdokumentovaných pracovních poznámek.
Listopadová revoluce byla nazvaná "sametovou", což bylo věcně správné. Při této revoluci se nemělo střílet a tvrdě trestat hlavní komunistické představitele bývalého režimu. Tak se to dohodlo a v podstatě i dodržovalo. Ti, kteří později tvrdili a někteří si to myslí dodnes, že právě to byla chyba, by měli říci, jak byli sami připraveni na to, že revoluce bude nesmiřitelná a povede k řežbě.
Věci se vyvinuly tak, jak dozrály a k veslu se dostali ti, kteří k tomu měli vůli a byli ochotni dodržovat to, co se krátce předtím dohodlo, mj. i s Gorbačovem v Kremlu.
Jiná je otázka, jakou cestou se politický vývoj ubíral dál až po dnešek. Ale za to už má odpovědnost celá řada dalších lidí ve vysoké politice.