Březen 2012

Různé chápaní následnictví původní ČSNS

31. března 2012 v 18:25 | Tomáš Sazima, Jiří Paroubek, Jaroslav Rovný

Národní socialisté si připomněli 115. výročí svého vzniku

Přidáno 31.3.2012 13:38
Národní socialisté si dnes v Obecním domě v Praze připomněli 115. výročí vzniku národně-socialistické strany. U této příležitosti strana Národních socialistů - levice 21. století, jakožto pokračovatelka odkazu národních socialistů 1. republiky, předala čestné uznání Za věrnost řadě významných funkcionářů národně socialistické strany.
Mezi oceněnými jsou například RNDr. Viktor Trkal CSc., účastník pochodu studentů v únoru 1948, Mgr. Jan Jonáš, zaměstnanec Melantrichu, spoluorganizátor "balkonů Melantrich", RNDr. Josef Skalník, významný funkcionář strany, MUDr. Bohdan Babinec CSc., koordinátor a iniciátor památníku Dr.Milady Horákové na Pankráci, JUDr. Jaroslav Král CSc., dlouholetý člen strany, JUDr. Jan Obst, dlouholetý člen strany či Libuše Kalabisová, rovněž dlouholetá členka strany.
Se svými příspěvky k historii strany a jejímu ideovému pojetí vystoupili historik Prof. PhDr. Robert Kvaček, který pohovořil o postavení národně-socialistické strany v české politice a o odkazu prezidenta Dr. Evarda Beneše, CSc., JUDr. Jaroslav Král připomněl vztah národních socialistů k Evropě, ThDr. Jan Hradil, ThD, který promluvil k tématu české reformace, národního obrození a národně-socialistické strany, a předseda strany Národních socialistů - levice 21. století Jiří Paroubek přednesl mimo jiné poselství národních socialistů pro budoucnost a vývoj naší země.

Ze závěru projevu předsedy NS-LEV 21
Máme slabou a špatnou vládu, ale máme také slabou opozici. Komunisté nesou těžké dědictví své neblahé minulosti. Sociální demokraté jsou rozděleni, jejich hlavní lídři nevědí nic o skutečném životě. Nikdy nebyli ve skutečné praxi, v reálném životě, dělali profesionálně jen politiku. To je velký handicap. V tomto jsou zcela podobní P. Nečasovi. A obávám se, že mohou shořet úplně stejně jako P. Nečas.
Pro současnou sociální demokracii není žádná programová otázka tak svatá, aby nemohla být záhy opuštěna. A tak jednou opustí soc. dem. zájmy českého sportu a v dojemném spojenectví s harpagonským ministrem financí Kalouskem připraví sport v běžném rozpočtovém roce nejméně o 1,2 miliardy.
Podruhé soc. dem. odhlasuje ve sněmovně návrh ODS, kterým jsou zrušeny finanční sankce v novém zákoně o ovzduší. To je "dárek" zejména pro občany Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kde největší znečišťovatelé ovzduší nebudou motivování k uplatnění moderních technologií zmenšujících znečištění ovzduší. A občané v těchto krajích, ale nejen v těchto krajích, se budou dále dusit vzduchem plným zplodin v době inverze.
U církevních restitucí sociální demokracie vůbec nereaguje na mé výzvy, aby se zavázala, že, po vzniku levicové vlády, sníží finanční reparace českého národa poskytované po příštích třicet let katolické církvi. Zato ve slovní pyrotechnice vůči zákonu o církevních restitucích nemá sociální demokracie v české politice konkurenci.
Soc. dem. také nedělá žádný problém upustit myšlenku zrušení poplatku za pobyt v nemocnici, byť zrušení poplatků ve zdravotnictví bylo jejím hlavním volebním poselstvím před krajskými volbami v roce 2008.
Republika potřebuje nejen ve svém vedení lidi zkušené, idealistické, čestné a zásadové. Neustupující v zásadních otázkách pod tlakem.
Národní socialisté - budou-li úspěšní v příštích volbách do sněmovny a stanou se parlamentní a třeba i vládní stranou - budou zásadově trvat na naplňování svého programu. Budou nesmlouvavě prosazovat plnění základních cílů programu strany.
Sestry a bratři, národně-socialistická strana vznikla před 115. lety. Stála vždy na straně svého národa. Přichází doba, kdy národní socialisté mohou opět významně promluvit do veřejných záležitostí a již v blízké budoucnosti opět významně pracovat ve prospěch české veřejnosti.
Jiří Paroubek, předseda NS-LEV 21

Reakce Jaroslava Rovného:
Vážení, dnes jsem si přečetl projev p.Paroubka, který pronesl u příležitosti 115 výročí založení ČSNS. Opět se potvrdilo, že jmenovaný pán, pokud jde o lež,nemá sebemenší zábrany. Opakovaně jsem vždy upozorňoval, že v případě ČSNS 2005 se při její presentaci velice často vykrádala historie původní ČSNS. Není proto divu, že ti samí lidé, kteří přešli do nové strany NS-Lev 21, v tomto pokračují. Bohužel našli si ještě většího lháře než jsou oni samotní. Nikdo z nás, kdo byl ve straně ČSNS po roce 1990, by si neměl jen tak otřít ruce a říci já zanic nemůžu. To, že strana která byla založená v roce 1897 je dnes v konkurzním řízení není žádná politická setrvačnost. Za tím vším jsou lidé, a nejen ti kteří se na tom aktivně podíleli, ale také ti kteří tomu nedokázali zabránit. Vždy jsem prohlašoval, že nejsem žádný hrdina. Tím bych byl, kdyby se mě podařilo odstranit ty, kteří nás rozkradli dříve než své dílo dokonali. Proto dnes považuji za svou povinnost své málo úspěšné jednání odčinit a uchovat pro budoucnost původní stranu. Ta totiž jako jediná má právo oslavovat své 115. narozeniny, ona jako jediná prožila život plný úspěchů, ale také období, za které se dnes stydí. Každá jiná se může k odkazu národních socialistů přihlásit, dokonce z něho i čerpat, ale to je asi tak vše. Mohu každého, kdo se rozhodne zneužívat historii ČSNS k vlastnímu prospěchu, ujistit, že se ČSNS bude bránit.
J.Rovný, předseda ČSNS

Spor o BIS

30. března 2012 v 12:37 | Vladimír Hučín |  Jiní autoři

Prohlášení k situaci v BIS

Na svých stránkách (www.vladimirhucin.cz), ale i jinak, po řadu let, na základě svých letitých zkušeností varuji před Bezpečnostní informační službou (BIS), která se díky své nepostižitelnosti soustavně dopouští závažných trestných činů.
BIS - Bezpečnostní informační službaPokud někdejší premiér Mirek Topolánek nyní prohlásil: "Mám Jiřího Langa rád a spolupracovalo se mi s ním velmi dobře", je to od Topolánka projev naprosté neznalosti instituce zvané BIS a nebo důkaz, že na mnohých zločinech BIS sám participoval, nebo je natolik kompromitován, že se musí o řediteli BIS Jiřím Langovi takto vyjadřovat.
Zločinecké praktiky BIS jsou umožňovány chronickou nekontrolovatelností této bezpečnostní složky. Zde je nutno upozornit a varovat před poslancem Františkem Bublanem, který je dnes členem Stálé komise PS PČR pro kontrolu činnosti BIS a který se např. podílel na účelovém neobjasnění bombových útoků v Přerově spolu s ředitelem BIS Jiřím Langem a dalšími.
Za naprosto skandální považuji informace (Novinky.cz) o tom, že by se mohl stát ředitelem BIS plk. Stanislav Vrána, který po celou dobu svého působení na teritoriu BIS Olomouc prováděl nekalou činnost, porušoval vnitřní předpisy BIS a významně se podílel na zastavení zpravodajských operací, které prokazovaly mimořádně závažnou trestnou činnost mající charakter terorismu. Zavrženihodnou činnost plk. Stanislava Vrány a poměry v BIS jsem popsal ve své knize "Není to o mně, ale o nás" (II.vydání).
BIS - Bezpečnostní informační službaVeřejnost si musí i na základě toho, co bylo zveřejněno v mediích uvědomit, že BIS je z velké části škodlivá a nebezpečná instituce, která požírá miliardy z našeho rozpočtu a na neutěšené situaci v ČR doslova parazituje.
Varuji každého občana, který v dobré víře napomáhá BIS, aby okamžite přerušil kontakty s touto nebezpečnou a nekontrolovatelnou organizací.
Vladimír Hučín, v Přerově 29.3.2012

NS-LEV 21 pro referendum

28. března 2012 v 21:41 | Převzato z webu NS-LEV 21 |  Jiní autoři

Vyvlastňování ve veřejném zájmu už mohlo být

Národní socialisté budou hlasovat pro zákon o obecném referendu

Přidáno 28.3.2012 13:00
Národní socialisté vítají kladné stanovisko vlády k návrhu zákona o obecném referendu. Ačkoliv se jedná o vládní návrh, obecně jej považujeme za správný. Jsme přesvědčeni o tom, že zákon o obecném referendu je významnou chybějící části Ústavy ČR.
Národní socialisté podporují formu přímé demokracie a svou politikou chtějí přispívat ke stále rostoucímu počtu otázek, o nichž budou rozhodovat nikoli politici, ale samotní občané. Přestože vláda dala zákonu o obecném referendu zelenou, nezdá se, že by bylo jisté, že dojde k jeho schválení v parlamentu.
Tento zákon totiž poněkud připomíná problematiku přímé volby prezidenta, kterou sice všechny strany slibovaly voličům, ale politici ji fakticky svými nekončícími požadavky blokovali. Z reakcí jak zástupců ODS, tak i ČSSD se zdá, že zákon o obecném referendu bude mít obdobný osud.
Národní socialisté budou v Poslanecké sněmovně hlasovat pro obecné referendum.

Jiří Paroubek, předseda NS-LEV 21

Bič na spekulace jste tu mohl mít již dávno, pane premiére

Přidáno 28.3.2012 13:13
Když jsem jako ministr pro místní rozvoj a následně i jako premiér země prosazoval ve veřejném zájmu vyvlastňovat soukromý majetek například pro výstavbu klíčové dopravní infrastruktury, strhla se mezi pravicovými politiky - toho času v opozici - hysterická vlna nevole. Někteří pravicoví novináři, jako například Martin Komárek, v této souvislosti dokonce hovořili o krádeži.
ODS tehdy velmi emotivně mluvila o přebírání "komunistické ideologie znárodňování, vyvlastňování a likvidování soukromého vlastnictví". Toto stanovisko dokonce prezentoval někdejší místopředseda a dnešní předseda ODS Petr Nečas. Překvapuje mne proto, že premiér Nečas dnes hovoří o tom, že tato novela zákona bude bičem na spekulace s pozemky. Takový bič jsme zde ale mohli mít už nejméně šest let! Česká pravice zkrátka zaspala.
Byl jsem tehdy kritizován za to, že v předkládaném návrhu nebyl dostatečně vysvětlen veřejný zájem. Po přečtení důvodové zprávy k dnešní vládní novele zákona o vyvlastňování majetku ale musím konstatovat, že ani dnes není vláda schopna všeobecný zájem dostatečně interpretovat. Ostatně, ono to ani nejde, neboť všeobecný zájem prostupuje celý právní řád a v mnoha ohledech se může lišit.
Věřím, že česká média zástupcům pravice, a především pak ODS, jejich slova připomenou.
Jiří Paroubek, předseda NS-LEV 21

Písničky Karla Kryla znovu aktuální

27. března 2012 v 21:20 | Zaslal Jiří Pondělíček |  Jiní autoři

Příčinu jeho smrti - utrápení srovnali se smrtí Karla Čapka po Mnichovu 1938

Karel Kryl rok ´93
Cenzura funguje jako dřív. Veřejně se tato píseň nikdy nezpívala v radiu ani v televizi. Rok po této písni Kryl zemřel.Text je pravdivý i dnes (právě dnes). Už tehda asi věděl kam to směřuje.
Tuto skladbu Karla Kryla nezavřela do trezoru KSČ, ale strana, která nám dnes vládne. Prezidentem byl Václav Havel, premiérem byl Václav Klaus dnešní, vlastní osobou prohlašovaný prezident, na ministerstvo vnitra se už třásl Jan Ruml a ve vládě bylo pár pomýlených komunistů jako např. Vladimír Dlouhý. Ostatní je na vaší paměti, tak proč by takovou píseň o pravdě měli poslouchat. Proto ji teď máme na internetu. Jestlipak se někdy někdo bude zajímat proč tak náhle zemřel? Dubček musel zemřít, protože nesouhlasil s ODS, (zmizely filmové záběry nehody).
Má pravdu a dopředu to věděl.

http://www.youtube.com/embed/W0Mydquf9S8

NS-LEV 21 otevřeli novou kancelář

27. března 2012 v 18:51 | Zaslal Bohdan Babinec |  Aktuality

Plnou parou v politice

Strana Národních socialistů - levice 21. století dnes v Ústí nad Labem otevřela nový krajský sekretariát v Ústeckém kraji. Současně byla na stejném místě otevřena i nová poslanecká kanceláře předsedy strany a poslance za Ústecký kraj Jiřího Paroubka. Občané v kraji tak od dnešního dne budou mít k dispozici kontaktní místo, kde se mohou seznámit se stranou, jejím programem a přinášet podněty ze svého okolí, které mohou národní socialisté pomoci řešit.

Krajský sekretariát národních socialistů je od dnešního dne k nalezení v Bratislavské ulici v Ústí nad Labem (Bratislavská 1444/10, Ústí nad Labem). Kontaktní osobou na krajském sekretariátu bude pro občany tajemnice krajské organizace Alena Nesměráková. Občané se však mohou na stranu obracet i prostřednictvím e-mailové adresy ustecky@nslev21.cz.

Součástí dnešního slavnostního otevření sekretariátu i poslanecké kanceláře byla autogramiáda knihy pamětí Jiřího Paroubka Plnou parou v politice. "Jsem velice rád, že se nám podařilo v rychlém čase pro občany Ústeckého kraje připravit prostor, kde se s nimi budeme moci setkávat. A to přímo v krajském městě. Nyní jsme občanům v kraji opět o něco blíže a věřím, že to lidé nejen v Ústí nad Labem ocení. Všichni cítíme, že nabídka stávajících politických stran na pravém i levém spektru, ať už je to ODS nebo ČSSD, není dostatečná. Lidé, kteří tyto strany reprezentují, nejsou pro občany mnohdy ani trochu důvěry hodní. Národní socialisté přicházejí s kvalitním politickým programem. Například v Ústeckém kraji se přímo zaměřujeme na problematiku sociálního vyloučení, ale také na kriminalitu, budeme v krátkém čase představovat program v boji proti kriminalitě, program pro dostupné a kvalitní zdravotnictví nebo program podpory průmyslu a s tím související boj proti nezaměstnanosti. Věřím, že v krajských volbách budeme pro občany kvalitní alternativou," uvedl lídr národních socialistů pro podzimní volby v Ústeckém kraji a zároveň předseda strany Jiří Paroubek.

Tomáš Sazima, tiskový mluvčí NS-LEV 21


K Slávkovi Popelkovi přibyl další výrazný nespokojenec

26. března 2012 v 12:51 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

Řidič Roman Smetana svérázně pokračuje ve vyjádření své nespokojenosti

Jde o starší případ z období posledních parlamentních voleb. Byl už dostatečně popsán. Roman Smetana nesvolává demonstrace, ale svérázným způsobem dotahuje svůj nesouhlas s politiky parlamentních stran do konce. Ivan Langer byl dominantní postavou na olomoucké kandidátce ODS v Olomouckém kraji do sněmovny před necelými dvěma roky a voliči ho vykroužkovali. I on si slízil na počmáraných plakátech své od Romana Smetany. Soudkyně Markéta Langerová se necítila podjatá a Romanu Smetanovi také nevadila. Udělal si z toho "výhodu" a bývalého ministra veřejně počastoval něpekným přívlastkem.
Obecně jde o to, že přibývá případů, kdy se soudy zabývají takovými "prkotinami", zatímco skutečně vážné případy se z různých důvodů nedotahují a vlečou.
Někteří naši spoluobčané, kteří neradi chodí v zákrytu, se pak odvážně pouštějí do soukromého vzdoru. Dostávají tak možnost poznat i poměry v našich věznicích a nápravných zažízeních.
Noviny mají o čem psát, ale i ony, tím, že věci zveřejňují, probouzejí netečné občany k věcem veřejným z letargie.

Dominik Duka: O církevních restitucích, státu a tunelování

25. března 2012 v 22:38 | Dominik Duka |  Aktuality

Převzato z Radiožurnálu

Kardinál Dominik Duka - Foto: Alžběta Švarcová
Kardinál Dominik DukaFoto: Alžběta Švarcová
Strukturální hřích, na který všichni doplácíme. Tím jsou korupce, tunelování a podobné nepoctivosti. Odvěké téma hříchu se tak mísí s aktuálními okolnostmi naší současnosti.
Postní doba je dobou reflexe, kdy si uvědomujeme, co je opravdová kvalita života. Úvaha nad hříchem je vždy úvahou o svobodě a odpovědnosti. Je skutečně tak staromódní hovořit o hříchu? Není třeba mít odvahu přiznat vlastní selhání? Zamysleme se nad tím v kontextu těchto dní.
Biskup Mario Toso, sekretář mezinárodní komise Iustitia et Pax - Spravedlnost a mír (podotýkám, že pořadí slov v názvu není náhodné), hovoří o dluhové krizi a varuje před takzvanou kolektivní vinou. V právní praxi nemá kolektivní vina své místo. Právě za ni se mimochodem ukrývali nacističtí zločinci při procesu v Norimberku, v našem případě se mnohdy jedná o zločiny z doby komunismu.
Tento biskup tvrdí, že viníky dluhové krize jsou konkrétní bankovní sektory a jejich vedení. Obětí není jen ekonomická a finanční stagnace, ale také zničené životy řady podnikatelů, dlužníků a nezaměstnaných. K nejvíce ohroženým řadí Toso střední a malé podniky a jejich zaměstnance.
Podle české veřejnosti však naši společnost nejvíce pálí korupce, tunelování a podobné nepoctivosti. Jde o strukturální hřích, na který všichni doplácíme. Nemohu si však pomoci, ale stále mne pronásleduje problém nízké produktivity a kvality naší práce. Snad si mohu dovolit zmínit problém dálnice, ale své by k tomu mohla říci každá jednotlivá domácnost, každý stavebník.
Postní vyznání a neexistence kolektivní viny mě přivádí k pokání, neboť se stále dočítám, že jsem spolupachatelem největšího tunelu v našem státě. Opravdu - jestli by v této těžké situaci stát měl darovat ony miliardy, pole a lesy církvi, pak musím říci, že by se jednalo o špinavost, ne-li o zločin. Nevím ovšem, u jakých jednání moji žalobci byli a kdo jim podstrčil zfalšované dokumenty. Jedná se přece nikoliv o dar, ale o vyrovnání. Za zabavený majetek, který zůstane v držení měst, obcí a soukromníků, je tu odškodné. Stát už dále nebude financovat církve.
Posledním argumentem je průzkum, který položil otázku, zda lidé chtějí, aby církve dostaly dar ve výši 59 miliard. Vůbec se nedivím odpovědi.
Pokud se někdo domnívá, že je řešením, aby si stát zabavený majetek bez náhrady ponechal, pak je to vůči církvím, které tvoří vaši spoluobčané, skutečný tunel, kterému se dříve říkalo krádež. Nedivím se pak, že nás charakterizuje korupce, tunely a zlodějna. Staré přísloví říká: "Kdo lže, ten krade."
Vox populi, vox Dei! Věřím však, že absolutní většina našich spoluobčanů takto nepřemýšlí. Věřím, že jde spíše o malou informovanost a ne o zlou vůli.
Poznámka správce blogu: Právní neurčitost, co s majetkem, který dříve spravovala církev a dnes jej někdo užívá, ale nemůže investovat do jeho rozvoje, by měla skončit. Navštěvuji jednu zahradnickou firmu v okolí Frýdku - Místku, která s tímto problémem zápasí a přeje si horoucně rozuzlení. Nevím, zda ona dáma, která zorganizovala tiskovou knferenci k problematice vyrovnání s církví, ví o konkrétních problémech. Díky svobodě slova však může dnes kardinála Duku označovat hanlivými přívlastky. A těch, co se rádi přidají, je také dost.

Vertikála politické odpovědnosti

24. března 2012 v 9:13 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

Jak nastavit a posuzovat plnění kritérií politické odpovědnosti na vertikále politické kariery?

Zkoušel jsem jednu současnou demoverzi kdysi pro mne atraktivného grafického programu VISIO. Autoři program vybavili větším komfortem a poměrně rychle se mi jeho pomocí podařilo vytvořit schéma, jemuž jsem navrhl název "vertikála odpovědnosti". Zajímalo by mě, zda je srozumitelné a zda vyjadřuje alespoň trochu i pocity Vás, čtenářů a diskutérů tohoto blogu.

Trh reaguje na vaječnou krizi v Česku

23. března 2012 v 21:04 | snímek převzat od Rost. Hedvíčka |  Aktuality

V marketech přibývá neprodejných vajec

I Ross Hedvíček občas zveřejní něco trefného, když se nesplete jako Knížák

K vystoupení Růženy Krásné v Poště pro tebe 21. března 2012

21. března 2012 v 21:16 | Jaroslav Skopal |  Aktuality

Byl to již "třetí odboj" či jeho začátek

Z krátkého vystoupení sestry Růženy Krásné bylo vidět a slyšet, jak komunisté po únoru 1948 "pitomě" ničili své potenciální politické spojence ve svém proklamovaném úsilí za sociální spravedlnost a lepší svět, v němž nemělo být pánů ani žebráků.
Nešlo jen o národní socialisty, ale i o lidovce a další. Příběh Růženy Krásné z poválečného období, prezentovaný v Poště pro tebe, se týká dvou dcer lidoveckého činovníka Kolína, se kterým se znala, a jehož dcerkám nosila mléko, které sama dostávala od svých příbuzných pro sebe. Byli odsouzeno mnoho národních socialistů, ale též lidovců. Růžena Krásná popsala i své pocity, když byla v roce 1950 odsouzena k dlouholetému žaláři i to, jak to vše snášela.
To už je nejlépe si přečíst z různých publikovaných článků. Uvádím dva odkazy.
Ve dnech 7. až 11. února 1950 probíhalo v Jihlavě soudní přelíčení se skupinou ...ve dnech 18. až 21. července 1950 v Liberci rozsudek, podle kterého byliodsouzeni k ... Tolik Václav Vaško o případu lidoveckého poslance Kolína a odbojové ...
protikomunisticke.misto.cz/svedectvi/4c.htm
13. duben 2008 ... Růžena Krásná prožila padesátá léta minulého století v komunistickém žaláři. Za to ... Věděli jasně, že jsem byla národní socialistka jako ona.
zpravy.idnes.cz
zpravy.idnes.cz/o-tajemne-kavalirove...nic...-/domaci.aspx?...