Leden 2013

Nad vítězstvím Miloše Zemana

28. ledna 2013 v 0:03 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

v přímé prezidentské volbě

Přerovsku vévodí Zeman, rozdrtil zde knížete 66:34

AKTUALIZUJEME
Přerovsko - Žádné velké překvapení. Tak by se dal shrnout výsledek druhého kola prezidentského klání na Přerovsku, kde s přehledem zvítězil Miloš Zeman.
Tak zní titulek článku v e-Deníku pro Přerovsko. A podobně může vypadat v mnoho dalších okresech naší republiky. Naznačuje jedno: Miloše Zemana upřednostnila levice, sociálně spíše slabší voliči, mnozí důchodci. Konečný průměrný výsledek zaokrouhleně 55:45 pro Miloše Zemana představuje třeskutou pravdu, kterou nezbývá než respektovat. I kdyby kampaň probíhala zcela férově, konečný výsledek by to patrně příliš nezměnilo. Sám jsem dal hlas Karlovi Schwarzenbergovi a když jsem o tom hovoři se svými kamarády v Sokole před samotnými volbami, říkal jsem jim, že čekám těsné vítězství Miloše nad Karlem, tak asi 52:48. Zřejmě to bylo jen zbožné přání, neboť sociální a z ní se odvíjející politická realita ve státě je taková, jak volba dopadla.
Miloše Zemana jsem jako mnoho mých vrstevníků poznal z jeho proslulého srpnového článku v Technickém magazínu 1989. Nečetl jsem tehdy, myslím, ani originál. Byl hojně kopírován a tak si jej tehdy technická obec v Přerovských strojírnách půjčovala z ruky do ruky. Miloš Zeman velmi zřetelně poukázal na to, že to v naší socialistické vlasti nefunguje dobře. Šikovně využil prognostické terminologie a nástrojů, aby ukázal, kam spějeme. I přestavba se hodila jako argument a to proto, že o ní tehdejší komunistické vedení jen mluvilo, ale nenašlo odvahu do systému ekonomiky a politiky patřičně říznout.
Když potom, jak řekl současný premiér Petr Nečas, změna režimu v listopadu 1989 vygenerovala tři osobnosti, Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana, byl jsem skutečně rád, že se Miloš Zeman v tom tehdejším politickém boji neztratil. Sledoval jsem jeho politickou dráhu i její sebehodnocení v Zemanově knize Jak jsem se mýlil v politice, kterou jsem si v roce 2005 rád koupil a s chutí přečetl. Vydal pak ještě jednu knihu, ale tu jsem již pominul, neboť jsem tušil, že v ní už nic podstatně nového neřekne. Jeho usilování o přímou volbu prezidenta a vyhlášení, že do ní by jako kandidát šel, to byl jeho zvláštní životní program a je s podivem, že mu to o uplynulém víkendu vyšlo. Sehnal si dostatek spojenců, kteří mu pomáhali finančně i s vlastní kampaní.
Jak bude vypadat Zemanovo vládnutí z Hradu, to navozuje mnoho otázek. Je až příliš nepřívětivý k médiím, příliš si jistý vlastními vyslovovanými výroky, příliš poučující a dokonce jsem slyšel i názor, že se chová diktátorsky. Dobře fungující ústavní systém by měl jeho četné politické představy o změnách udržet na uzdě. V každém případě půjde do politických střetů a patrně si najde cestu, jak v nich vyslovovat svou vůli a přání. Tato situace bude novou pro Zemanovu otevřenost, na druhé straně i on má své hříchy, které bude zakrývat. Politicky vznikne zajímavá situace, v níž aktivní postoje občanů opět mohou sehrát svou roli. Nějaká změna rozhodně přijde.

Jiří Paroubek blahopřeje a vyjadřuje naději

26. ledna 2013 v 22:53 | Jiří Paroubek v tiskové zprávě

Bude nový prezident usilovat o odstranění exponentů Nečasovy vlády?

Chci za sebe osobně i za stranu národních socialistů poblahopřát nově zvolenému prezidentovi a nástupci Václava Klause Miloši Zemanovi. Národní socialisté byli již v prvním kole prezidentské volby jedinou stranou v Poslanecké sněmovně, která Miloše Zemana otevřeně podpořila.

Věřím, že M. Zeman bude především takovým prezidentem, který se po vyhrocené předvolební kampani bude soustředit především na stmelení českého národa. Nebylo by vhodné, kdyby M. Zeman pokračoval ve šlépějích Václava Klause.

Karel Schwarzenberg byl důstojným soupeřem a zaslouží si blahopřání k jeho volebnímu výsledku. Nezvolení K. Schwarzenberga nicméně ukazuje, že občané si ve větší míře nepřejí mít v čele státu exponenta Nečasovy vlády.

Věřím, že M. Zeman dostojí svých předvolebních slibů a na Pražském hradě se mezi jeho blízkými spolupracovníky neobjeví žádná kontroverzní osoba typu M. Šloufa.

Miloš Zeman je svými politickými zkušenostmi schopen být dobrým prezidentem zastávajícím zájmy všech občanů i celé naší země.

Jiří Paroubek, předseda nár. soc.


Poznatky z ostré prezidentské kampaně před druhým kolem

26. ledna 2013 v 22:40 | Jan Kruml, Jaroslav Skopal

K používaným argumentům

Prezidentské volby skončily. Prezidentem byl zvolen Miloš Zeman před Karlem Schwarzenbergem a to rozdílem, který je nutno respektovat. Byl též používán termín "podpásovky", jejichž podstatou měly být nepřesné citace dokumentů a zkreslování pravého významu. K těm bychom se měli, dle názoru správce blogu, vracet a snažit se dohledávat pravdu o pravém významu citovaných dokumentů nebo výroků k nim.
Tak např. ve finálovém televizním duelu obou kandidátů, řízeném Václavem Moravcem, vystoupil podporovatel Miloše Zemana generál a veterán Alexandr Beer. Na jeho vystoupení regoval dopisem Jan Kruml z Brna, který zde uvádím:

Vážený pan
Alexandr Beer,
brigádní generál v.v.
ČSOL

Vážený pane generále!

Nejdřív mě dovolte, abych se Vám připomenul, neboť se známe. Byl jsem jednatelem Výboru pro postavení pomníku prezidentu Benešovi, jeho organizátorem i projektantem.

V novinách a v televizi jste se vyslovil proti volbě Karla Schwarzenberga na základě nepravdivých informací a cílené manipulace.

Dovolte mi, abych Vám připomenul skutečná fakta:

Oba bratři z orlické větve - tedy Karel VI a František Schwarzenbergové - byli vychováni jako Češi, v čs. armádě přísahali věrnost ČSR a to vždy dodrželi. V září 1938 sepsal Karel VI prohlášení české šlechty o věrnosti ČSR , který podepsalo 12 šlechtických rodů. Delegace šlechticů předala toto prohlášení prezidentu Benešovi dne 17. září 1938.

Oba bratři odolali nátlaku nacistů, aby se dali k Němcům, naopak se stali členy odbojových organizací. Karel VI byl hlavou odboje v Čimelicích a v boji byl raněn. František pomohl zorganizovat spojení vysílačkou mezi generálem Eliášem (a prezidentem Háchou) a vládou v Londýně. V Pražském povstání byl pobočníkem generála Kutlvašra. V době bojů o rozhlas přečetl provolání České národní rady ve čtyřech jazycích. Gen. Kutlvašr jej poslal převzít kapitulaci od velitele nacistických vojsk gen. Toussainta! Také dohodnout protokol o složení zbraní s velitelem vojsk na Wilsonově nádraží! Přikládám o tom doklad. Přesto byli donuceni roce 1948 odejít do exilu.

Z krumlovské větve Adolf Schwarzenberg finančně přispěl na výstavbu čs. opevnění, v r. 1939 emigroval do USA a odtud finančně podporoval exilovou čs. vládu. Jeho bratr Jindřich byl uvězněn v koncentračním táboře Buchenwaldu. Po skončení války se nemohli do ČSR vrátit. Jejich majetek jim byl v r. 1947 zabaven.

Karel Schwarzenberg byl aktivním členem čs. exilu. Umožnil, aby bylo na hradě v Scheinfeldu vybudováno čs. dokumentační středisko, které vedl Dr. Vilém Prečan. Každoročně se zde konala konference čs. exilu, jejímž tématem bylo obnovení svobody v ČSR. Jako předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva se zasazoval o dodržování lidských práv v Evropě. Svou aktivní činností v exilu prokázal své čiré vlastenectví. Domů se mohl vrátit až po pádu komunistického režimu. Svými styky v zahraničí pomáhá upevnit dobré jméno naší republiky.

Obviňování, že není Čech, že nadržuje Sudetským Němcům, sudetoněmeckému landsmannschaftu, že je ohrožena existence ČSBS jsou smyšlené a lživé. Naopak, zvolením Karla Schwarzenberga prezidentem vznikne naděje ke změně společenského prostředí, k prohloubení občanské společnosti, ke zlepšení mezinárodního postavení naší vlasti v Evropě i ve světě. Také ke zpřetrhání korupčních spojení, založených již od doby Opoziční smlouvy. Právě obava z tohoto činu je jedním z hlavních důvodů k neslušné kampani na něj. Také hra s protiněmeckou kartou je dnes - po 23 letém vývoji, kdy jsme se stali součástí Evropské unie a NATO, kdy Německo je naším největším obchodním partnerem - zcela nesmyslná. Dokonce obvinění, že se netají svým nepřátelstvím ke všemu českému je přímo nestoudná sprosťárna. Zneužití úctyhodných členů ČSBD a dalších vlasteneckých organizací do kampaně proti Karlu Schwarzenbergovi na základě nepravdivých důvodů považuji za nepatřičné a zlovolné.

Pane generále, doufám, že výše uvedená fakta přijmete a že budete se těšit z obnovy slušných, demokratických principů v naší vlasti.

S úctou Jan Kruml, Brno

Jiným argumentem využívaným k napadení K. S. byly Dekrety prezidenta republiky, např. Ústavní dekret č.33/1945, který byl zrušen 1.10.1949.
Uvádím jeho první polovinu, která bývá různě chápána:
Ústavní dekret presidenta republiky
ze dne 2. srpna 1945
o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, které podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti československého státního občanství.
(2) Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.
(3) Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky ( § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky.
(4) Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v této době přihlásili za Němce nebo Maďary, jsouce donuceni nátlakem nebo okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, neposuzují se podle tohoto dekretu jako Němci nebo Maďaři, schválí-li ministerstvo vnitra osvědčení o národní spolehlivosti, které vydá příslušný okresní národní výbor (okresní správní komise) po přezkoumání uvedených skutečností.
§ 2.
(1) Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem zachovává se československé státní občanství.
(2) Žádost o zjištění, že se československé státní občanství zachovává, lze podati do šesti měsíců od počátku účinnosti tohoto dekretu u místně příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise), anebo bydlí-li žadatel v cizině, u zastupitelského úřadu. Rozhoduje o ní ministerstvo vnitra na návrh zemského národního výboru, na Slovensku Slovenské národní rady. Tyto osoby jest až do vyřízení žádosti považovati za československé státní občany, vydal-li jim okresní národní výbor (okresní správní komise) nebo zastupitelský úřad osvědčení o okolnostech, uvedených v předchozím odstavci.
Můj komentář:
Dekretů bylo mnoho a skutečně celá řada byla později zrušena. Proto mohl K.S. mluvit o jejich neplatnosti.
Nikdo v debatě konkrétně neuvedl, o kterém dekretu se právě mluví. Karel Schwarzenberg např. uvedl, že nesouhlasí s principem kolektivní viny, což obsahují odstavce par.1. Vysekat se ze ztráty občanství mohl ten, kdo prokázal, že sám bojoval na české sgtraně nebo pod nacisty výrazně trpěl, což musel sám prokazovat. (Paragraf 2). Zde je právě ten zakopaný pes. K.S. říká, že tomu mělo být naopak. Zbavit čsl. státního občanství a následně odsunout ty, kterým by byla prokázána vina, že se provinili proti českému a slovenskému národu.
Plně argumentaci K.S. chápu, v tehdejší době bylo voleno rychlé a jednoduché řešení, které stálo mnohé bývalé čsl. občany život.
K.S. též řekl, že dnes žádné náhrady za ztracený majetek odsunutým nebo potomkům nepřipadají v úvahu, že je to již uzavřená kapitola.
Možná se někteří čeští občané či potomci, kteří díky přidělovacím dekretům národních výborů z poválečných let nabyli Němci opuštěný majetek, bojí, že by o něj mohli přijít. Ale to už je právě ta uzavřená kapitola.
Jaroslav Skopal

Jiné pojetí vlastenectví

24. ledna 2013 v 14:53 | Ondřrj Vetchý
Od: Ondrej Vetchy <ondrej@vetchyprokarla.cz>
Datum: 24. 1. 2013
Předmět: Tahle volba není o pravici nebo levici, ale o vkusu. Volte slušného prezidenta.
Ondřej&#10; Vetchý: Tahle volba není o pravici nebo levicí, ale o&#10; vkusuVolím&#10; Karla
Karel Schwarzenberg
Kandiduji na úřad prezidenta

Útok na všechny vlastence

23. ledna 2013 v 22:58 | Viktor Trkal, Přemysl Votava

Diktát Vídně a Berlína skončil

Stanovisko
Českého národního sdružení k výrokům Karla Schwarzenberga

České národní sdružení (ČNS), jejíž cílem je posilovat vlastenectví a národní uvědomění, odmítá důrazně zpochybnění výsledků druhé světové války Karlem Schwarzenbergem. Jeho útoky na prezidenta Dr. Edvarda Beneše a na poválečné zákony ČR, jsou útokem na všechny vlastence. Jsou urážkou československého odboje a útokem na suverenitu České republiky. Je nehorázné, že tyto výroky přednesl Karel Schwarzenberg, jako ministr zahraničí a takto zpochybnil zákony České republiky. Karel Schwarzenberg je 1. místopředsedou české vlády, ta má hájit české zájmy, nikoliv tedy zájmy Vídně, či Berlína. Jejich diktát skončil, s rozpadem jejich říší. Tyto dějinné souvislosti a znalost naší historie je třeba zdůrazňovat, zejména mladé generaci.

Podporujeme proto vyjádření národních hrdinů, jak z východní, tak ze západní fronty, kteří vystupují proti výrokům Karla Schwarzenberga. Tito vlastenci, kteří bojovali za svou vlast, dnes opět vyzývají spoluobčany k obraně naší státnosti. České národní sdružení se připojuje k nim a k dalším vlasteneckým organizacím, jako je Svaz bojovníků za svobodu, Sdružení osvobozených politických vězňů či Svaz vojenských veteránů. Vyzýváme spoluobčany k volbě kandidáta, který bude hájit národní zájmy a suverenitu České republiky. Naším kandidátem je Miloš Zeman.

Naší volbou není rakouský kníže, ale český Zeman !

Za České národní sdružení

RNDr. Viktor Trkal Csc.
předseda ČNS


Přemysl Votava
místopředseda ČNSV Praze dne 23.1.2013

Podpora písní

21. ledna 2013 v 21:15 | zdroj: blog R.Hedviceka |  Jiní autoři

Hlas pro Schwarzenberga...

Dnes v 16:22 | Clanky jinych autoru

Jankovi národní socialisté podporují Miloše Zemana

21. ledna 2013 v 21:07 | František Červený, Karel Janko |  Aktuality

Která je která?

Česká Strana Národně Socialistická


1. máje 86, 250 73 Podolanka , tel: 286854316, web:narsoc.cz
Karle a další přátelé, sestry a bratři. Češi, Moravané a Slezané,

Včera jsem zažil hrůzný film, jako když zfanatizovaný dav vítal Hitlera nejen v Berlíně, ale i v Praze, Brně, ale včera i "zase" v Olomouci..viz text komunikace s přáteli níže..

[8:18:54] Vodník Fanoš: Hanko, vím že jsme si všichni jaksi přestali rozumnět, včera jsem se byl podívat na suprmasáži lidiček k volbě Schwarzenberga v Olomouci, byl to znovu tak zfanatizovaný dav, jak když vítali Hitlera..Je mi z toho až úzko..Tlak mediálních aktérů byl tak silný, že přehlušil viditelnou koktavost a mrmlavost starého pána, na kterém bylo vidět, že je to jen loutka, kterou sem jeho loutkovodiči ze západního světa bohužel germánského ritu nastrčili už dávno k Havlovi, aby ho "kontroloval" i on byl totiž jen loutka....Lidé bděte.. Stojí-li ti to zato, přelož to do srozumitelné řeči svým přátelům na netu...Měj se hezky, a doufám že ne opět v německo rakousko švýcarském područí.., kde bude zase úřední řečí v první řadě nemčina..toho bych se dožít opravdu nechtěl..Vodník Fanoš (F)

Udělejme každý vše podle svého srdce, vědomí a svědomí, abysme se jednou zase nejen před sebou, ale i před svými dětmi, vnuky a pravnuky nemuseli stydět..Je mi těžké navádět k volbě..jen ne prosím loutku neumící nejen mluvit, ale mám zato že i myslet česky..Cítím, že za vším stojí skutečně "stínová vláda sedící ve Vídni", manipulující s moravanským cítěním se snahou rozbít naši tisíciletou jednotu a bratrství historicky nejstaršího středoevropského společenství na území Velké Moravy, dnes i Moravanů a Čechů, to proboha už ne..

Lide český, moravský a slezský, bděte…ze dvou alternativ.. volte českým prezidentem skutečného Čecha - Miloše Zemana.

V Olomouci dne 20. 1. 2012 František Josef Červený, Historický klub Moravia

Věrná Garda ČSNS - Země Moravskoslezská

ESA z 2. dekády ledna

21. ledna 2013 v 11:20 | Jiří Drtina |  Jiní autoři

Epigramy - Satiry - Aforismy Jiřího Drtiny

z ledna 2013

2.dekáda


Tomu, kdo se dívá, není žádná práce těžká.

11.01.

Na Úřadech práce

trestanci přednost mají.

Postižení a maminky

na dávky čekají.


Přímou volbou prezidenta prý národ žije.

Tak media posluhují tomu, kdo platí si je.

Ve volebním mumraji lidé jen stěží vidí,

tisk, rozhlas a televize že je skrytě šidí,

žádný komentář či článek není nestranný.

cílem propagandy je přec zblbnout občany.


Dík diletantské politice

hospodářství klesá ke dnu.

Nezaměstnaných je více,

nežli jiné roky v lednu.


Amnestii ocení

i zločinné spolčení.

Soudce Berka nemá vinu.

Dokonce pět milionů

od státu ho odškodní.


Zašroubovat žárovku, jak leckdo uhádne,

tým deseti policajtů jen s vypětím zvládne.

Vyšroubovat žárovku, ač to dá také dřinu,

svede jeden důchodce. Nemá na elektřinu


Tak tu máme zimu nanovo :

ledovky, vánice

neprůjezdné silnice.

A k tomu epidemii chřipkovou.


12.01.

Dokonáno jest. Urny promluvily.

Verdiktem čísel leckoho zarmoutily.

Dál už jen ze dvou lze si vybírat.

Zeman či Schwarzenberg.

Jen jeden se může prezidentem stát.


Nedůvěřuj, prověřuj


13.01.

Výsledky voleb každý po svém vítal.

Zeman novinářům vynadal,

Schwarzenberg hymnu skřehotal,

Fischer zklamání neskrýval,

Dienstbier si s lidmi pokecal,

Franz kreaci z toho udělal,

Sobotka modrým ptákům lál,

Rothová se potichu vytratila,

Fischerová úsměv neztratila,

Bobošíková si opět zařečnila.

Statistika reakce všech velmi ovlivnila.


Přes internet Tamiflu,

proti chřipce lék,

koupí jenom sebevrah,

nebo debílek.


14.01.

Dvacet devět senátorů na vědomost dává,

že Klausova amnestie porušuje práva.

Nahrává zločincům a na oběti kálí,

k Ústavnímu soudu stížnost si podali.


Referendum Plzeňáků

stopku dalo obchoďáku.


Když referendum stavbu zarazí

a investor utrpí tím ztrátu,

vracejí za předchozí přísliby

úplatky lidé z magistrátu ?


V řadách právních expertů

názor s názorem se míjí.

Otázka zní, je-li Nečas

spoluvinen amnestií.


Propuštění narkomani

svoji drogu rychle shání.

V Drop in centrech je jí

zatím málo k mání.


15.01.

Televizní obrazovka denně vítá

večer, ráno i v poledne :

Podívej, občánku, kalamita,

průšvih kam oko pohlédne.

Nejde však jen o počasí

a o dopravní nehody.

Výhodné jsou právě časy

pro zlodějny a podvody.


Chystá na alkoholiky

Heger úder veliký.

Ti posedí si v hospodě

při kohoutkové vodě..


Jako pravý Budweiser v Britanii

jenom Budvar z Budějovic pijí ,

Anheuser Busch je na značku bez nároků.

Tak rozhodl soud, co trval přes sto roků.


Chřipka už k nám letí,

kosí starce, děti.

V celém kraji je

epidemie


Uhlobaron z Czech Coal Pavel Tykač

nemá právě šťastný den.

Za miliardy, které z Mostecké vytěžil

z tunelu byl opět obviněn.


16.01.

O 'hladovce' studentů ví se

z tisku, rozhlasu i televize.

O 'žíznivce' jiných uskupení

nikde ani slůvko zatím není.


Česká pošta z počtu pošt

dvě sta odpočítá,

lidem navzdory.

Tyhle úspory

ministerstvo vítá.

Další za čas zruší se

a lidem bude blaze.

Ta doba nastane,

až v Česku zůstane

jen jedna pošta v Praze.


Z ministerstva financí dotace

pro obecní knihovny letos není,

Kalouskovi úředníci zrušili ji.

Neumí zdanit občanům čtení.


Nic dobrého nevěstí

zasněžené chodníky.

V sádře končí zápěstí,

kolena i kotníky17.01.

Mimořádnou schůzi Sněmovny

si opozice žádá.

Nedůvěru Nečasově vládě

vy vyslovila ráda.


Za ex-ministryně Peake vyhozen

zbrojmistr Bulant je zpátky,

by kšeftoval s kanony, s municí

předními i zadními vrátky.


Jak se zbavit grázlíků a šlapek

zákonem je vytýčená cesta :

zakázat jim žít mezi slušňáky,

šupem je hnát za hranice města.


V Řecku za špiony.

V Česku za hrdiny.

Martin Pezlar a Ivan Buchta

už jsou u rodiny.

Po čtyřech měsících,

než budou souzeni,

na kauci čtvrt milionu

byli propuštěni.


Ze Sněmovny špatná zpráva.

Moc se tu žvaní.

Vláda s Nečasem zůstává

i po hlasování18.01.

Postesknout si musím s Havlíčkem

na ty, kteří hubí Českou zem.

A ni jezuiti, ani moli,

ale volbami vyvolení voli.Nejvyšší soud na flákače

doporučil karabáče.

Kdo se z práce ulije,

těžce si to vypije,

na hodinu může ten

absentér být vyhozen.


Stěžejní je nyní mediální téma,

co dva chlapíky má v merku,

s otázkou zda zvítězí Zeman,

či Kalouskův kníže ze Šláfberku.


Nepřejí státní žalobci

amnestovaným šíbrům milionů vatu.

Když poškození odstrouhají,

ať zisky z rozkrádaček propadnou státu.

Z prostředí ČSNS o volbách

20. ledna 2013 v 21:11 | Ivan Fabián, Milan Harapát

Názorová debata pokračuje

Bohužel, volba každého z obou postupujících kandidátů se pro rozkvět suverenity českých zemí jeví jako špatná.
Apropo, divíme se , proč jste nebojovali za kandidaturu na volbu prezidenta ČR jeho vysoko blahorodí pana Paroubka.
Národní socialisté Svobodná Blata a hory


K diskusi na ÚR po volbě presidenta

Ústřední radase 1. prosince 2012 usnesla na podpoře presidentského kandidáta, který není spojen s ČSSD či KSČm, tečka. Vyplynou-li později nějaké důvody pro změnu, budiž. Podstatný je ale skutek, když jednotlivý člen strany (aÚR) předem rozešle 50 lidem ve vedení menších stran i regionální televize svoje stanovisko s podpisem za ČSNS, to je nepřípustné.
Pohnutkou pro názorbr. Doskočila byl článek z proklausovského serveru a článku, který snáší spoustu argumentů proti K. Schwarzenbergrovi. Všechny si ověřit nemohu, ale když je článek plný slov o spojení presidentského kandidáta s pravdoláskařskými kumpány, skandály ? opředeným Kalouskem, židozednářstvím, poklonkováním Bruselu a Izraeli zároveň, nestydatého majetku a na závěr s politováním jistého pana Bátory, jediného obhájce českých zájmů, tak mám taky svůj názor.

Předsednictvo ÚR ČSNS je oprávněno své stanovisko vydat, jak to v sobotu učinilo, obhájit je musí na Ústřední radě. Musí tedy prokázat, že názory kritizovaného kandidáta nebyly zmanipulovány, co je tedy vyhaslost Benešových dekretů či co s argumentem, že podobné akty (odsuny) jsou nyní u Mezinárodního soudu trestné, nemluvě o stanovisku strany k církevním restitucím.

Milan Harapát, SOLNICE 6
harapat.sol@ipnet.cz
předseda KrO Královéhradeckého kraje

Vtip na Miroslava Kalouska

20. ledna 2013 v 18:11 | z blogu R. Hedviceka |  Jiní autoři

Tri poutnici...

Dnes v 14:18 | Prislo emailem | Clanky jinych autoru
U osamělé farmy v daleko od města zazvoní tři poutníci - žid, muslim a Kalousek.
Farmář jim otevře a oni prosí o nocleh.
"Mohu vás ubytovat, ale mám v domě místo jen pro dva. Jeden bude muset přespat ve chlévě."
"To nevadí," říká muslim, "jsem zvyklý na nepohodlí."
Za chvíli znovu zvonek, farmář jde otevřít a za dveřmi muslim:
"Já jsem sice slíbil, že přespím ve chlévě, ale nikdo mi neřekl, že je tam taky kráva.
Tak to opravdu nemohu spát v místnosti se zvířetem."
"Mně kráva nevadí," řekne žid, "přespím tam já, ať nejsou potíže."
Za chvíli zvonek, farmář jde otevřít, za dveřmi žid: "Mně opravdu kráva nevadí, ale tam je taky prase. Nezlobte se, je šábes, nemohu sdílet jednu místnost s něčím tak nečistým, jako je prase."
"Prosím vás, vy toho naděláte," houkne Kalousek. "Ve chlévě budu spát já a hotovo. Dobrou noc!"
Za chvilku zvonek.
Farmář jde otevřít a za dveřmi kráva a prase...