Únor 2013

Na co ty politiky máme

28. února 2013 v 17:07 | Miroslav Rozkošný

Ryba smrdí od hlavy

Delší dobu byla středem zájmu našich sdělovacích prostředků tragédie, která se stala ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde výbuch plynu v domě zanechal šest mrtvých. Ale ani přeživší se nemohou moc radovat, protože kromě toho, že přišli o majetek, přišli také o zdraví. Nejen ti popálení, ale také jednotlivci, kteří přežili zdánlivě bez úhony. Pomoc psychologa prý budou potřebovat všichni. To všechno se nemuselo stát, kdyby úřady včetně policie po několikerém upozorňování ohrožených nájemníků zavčas zasáhly proti osobě pachatele. Ale to prý nemohly, není na to zákon. To mi připomnělo tragédii v Přerově - Předmostí, kde po několikerém vyhrožování pachatele a stížnostech ohrožených na policii, otec rodiny nakonec zabil manželku a dceru. Vzpomínám si, že krátce po této události byl v Přerově na návštěvě pozdější předseda vlády Stanislav Gross a měl zde besedu s veřejností. V diskusi jsem vzpomněl předmostskou tragédii a potom nanesl otázku, co s tím, aby se neopakovala ? Stačila první má slova a v lidmi nabité sokolské vinárně, kde se beseda konala, by bylo slyšet i špendlík, kdyby upadl na zem. Natolik citlivě tenkrát vnímala přerovská veřejnost tuto tragédii. Moje otázka však tohoto kdysi velmi oblíbeného politika vůbec nezaskočila a v hrobovém tichu utěšoval přítomné, že se bude zasazovat o přijetí zákona, který by podobným tragédiím zabránil. Stanislav Gross se již dávno přesunul z kategorie oblíbených politiků do plejády podivných zbohatlíků a nic se v tomto směru nestalo. Stále slyšíme i v případě frenštátské tragédie: není na to zákon. Zřejmě si politici stále myslí, že u lidí platí stejně jako u zvířat - pes, který štěká nekouše. To však neznamená, že politici nic nedělají. Třeba vymysleli S karty a spoustu dalších novot. Z velké části však takové, o které většina veřejnosti nestojí. Třeba v současné době tolik diskutované cirkevní restituce. Je chvályhodná na našem parlamentu snaha, že chce vrátit, co bylo ukradeno, ale kdyby cirkevní restituce prospěly cirkvím i státu, stejně všechen ukradený majetek nikdy už vrácen nebude. Třeba majetek rolnických akciových společností mezi které jen na Přerovsku patřila chemička v Přerově, některé cukrovary, mlékárny a další hospodářská zařízení. Nemusíme však chodit daleko do minulosti. Zřejmě nenávratně ztracený je pro vlastníky majetek, o který přišli také za posledních dvacet let. Díky Klausově prezidentské amnestii přijdou tisíce lidí o své investované peníze a desítky podvodníků si jich budou užívat. Jak se říká - ryba smrdí od hlavy.

Ústavní žaloba na prezidenta republiky

27. února 2013 v 22:09 | Tisková zpráva LEV 21

LEV 21 se odvrací od Václava Klause

Již 27 senátorů podepsalo ústavní žalobu na prezidenta Václava Klause u Ústavního soudu. Senátoři tak reagují na článek II prezidentské amnestie, který umožní beztrestnost desítek či spíše stovek tunelářů, podvodníků a šibalů velkého formátu, kteří ve své době okradli stát či soukromé osoby nebo jinak promarnili desítky miliard korun.
Amnestie v pojetí V. Klause je nesporně zneužitím pravomoci, kterou prezidentovi poskytuje ústava státu. Nenaplňuje však u Václava Klause skutkovou podstatu trestného činu velezrady. Odsouzení V. Klause může být v tomto případě vedeno pouze v rovině morálního odsouzení.
Jiří Paroubek, předseda LEV 21

Pozvánka na protestní shromáždění 7. března

26. února 2013 v 19:25 | Jiří Pondělíček |  Aktuality

Protestovat proti někomu a něčemu nebo podpořit někoho a něco?

Vážené sestry, vážení bratři,
ráda bych Vás pozvala na protestní shromáždění proti ministru zahraničních věcí K. Schwarzenbergerovi v souvislosti s jeho výroky k Benešovým dekretům a prezidentu Benešovi - významnému Národnímu socialistovi.

Národní socialisté proto společně s dalšími občanskými společnostmi pořádají protestní shromáždění, které se uskuteční
dne 7. března 2013 od 17:00 na Loretánském náměstí u sochy Dr. E. Beneše.

Věřím, že se sejdeme v hojném počtu, vítáme i vaše přátelé a sympatizanty, kteří se s námi v této otázce ztotožňují!
Přeji vám krásný den a prosím o krátké potvrzení účasti!


S přátelským pozdravem

Mgr. Kateřina Průdková
Krajská manažerka - Praha NS-LEV 21
Radlická 58, 150 00, Praha 5
mob.: +420 602 680 052

Ostudná podlézavost Petra Nečase v Mnichově

26. února 2013 v 19:03 | Tisková zpráva LEV 21

Směřuje NS LEV 21 k nacionalismu?

Když jsem v srpnu 2005 prosadil v tehdejší české vládě vstřícné gesto vůči sudetoněmeckým antifašistům, byla ODS jedinou parlamentní stranou v zemi, která spustila hysterický pokřik o zradě českých národních zájmů ("Gesto české vlády nejenže nic nevyřeší, může vést k eskalaci požadavků z politických kruhů, napojených na zájmové skupiny kolem některých sudetoněmeckých organizací," řekl například Petr Nečas Lidovým novinám 25. srpna 2005).

Tehdy jsem ve společenském diskursu zdůrazňoval, že v roce 1938 - těsně před rozbitím ČSR - byla sudetoněmecká menšina v zemi silně infikována virusem nacismu. Ve zcela svobodných obecních volbách získala totalitní Henleinova SdP (Sudetendeutsche Partei) 93 % německých hlasů. Bez smutné role absolutní většiny sudetských Němců - tehdejších našich československých spoluobčanů, kterých využil A. Hitler k agresi vůči demokratické ČSR - by nebylo možné rozbít mnichovskou smlouvou v září 1938 Československo.

To vše v ostudném projevu P. Nečase před bavorským zemským sněmem nezaznělo.Nečas a Schwarzenberg vyprodávají soustavně české národní zájmy. Jsou ostudou naší země.

Národní socialisté, jako strana Edvarda Beneše, udělají vše pro to, aby pravicová vláda vedená těmito dvěma individui skončila brzy v propadlišti dějin.

Jiří Paroubek, předseda LEV 21


Únor 1948 a 65 let poté

25. února 2013 v 18:18 | Jaroslav Skopal |  Aktuality

Různá chápání

Jiří Wolf na blogu R. Hedviceka uvedl:
"Dnes v podvečer se na Pražském Újezdu uskutečnila vzpomínková akce na všechny umučené politické vězně. Muklů se u památníku sešlo kolem dvaceti.
V převaze byli fotografové, reportéři, novináři a členové televizních štábů. Krásně k přítomným mluvil textař Horáček a další řečníci, kteří dokázali rozplakat dvě přítomné babičky. V televizních novinách vystoupil býv. mukl, který prohlásil. "Komunistické federální shromáždéní jednomyslně zvolilo Václava Havla za prezidenta, takže všude byli posléze do úřadů dosazováni opět komunisté!"
A já jen dodávám; Jeden z nich byl i muklobijec bachař Vondruška! Dvakrát se tento komunista dostal do parlamentu! K čemu potom všechna ta krásná slova u pomníků umučených. Není to jen alibismus a pokrytectví nemorální společnosti, která nechá za sebe vládnout bolševiky?! A ke všemu té zhovadilosti říkají demokracie a svoboda!"
Pamětníků ubývá, politiku však stále více hodnotí a ovlivňují lidé mladší, kteří si únorovou krizi 1948 musí odněkud nastudovat.
V roce 2012 krátce zazářil na politickém kritickém nebi matematický a finanční fenomén Karel Janeček. Pustil se do boje proti korupci svým pojetím politiky, např. způsobu pravidel voleb. V jednom pořadu(Hyde park na ČT 24 z 28. března 2012) dostal otázku, jak hodnotí premiéra Nečase a jeho vládu. Byl jemně kritický, ale v podstatě ji za snahu provést reformy mírně pochválil. Karla Janečka bych se na únor 1948 ani neptal, je to člověk současnosti, který ve svém konání vychází z daru, jímž ten nahoře obohatil jeho rozum a schpnosti, jak zákonně vydělat peníze a být politicky nezávisláým. Kolik ale takových v republice máme a jak se můžeme na ně spolehnout, že politiku chtějí dělat pro blaho všech?
V období před 25. únorem 2013 i v den samý jsem hledal v médiích nějaké články či zmínky o únorové krizi 1948. Bylo jich poskrovnu, spíš se zabývaly situací pozdější, tedy následky.
V České televizi se téměř žádný programový bod na to nezaměřil. Tak jsem alespoň sledoval na ČT 2 dne 24. února tzv. sběrný dokument Rozhořčené 2012, jak jej autor David Vondráček nazval.
Vystupovaly v něm především ženy, které by se daly označit jako aktivistky, snažící se podpořit zájem sociálně slabších lidí o veřejné akce směřující proti korupci, nechtěným změnám sociálně orientovaných zákonů a vůbec prohlubujícím se rozdílům mezi bohatými a chudými. Jiří Peňás v LN zmíněnému pořadu věnoval článek již den předem. Odtud mohu převzít informace o hlavních protagonistkách, docentce ekonomie a zakladatelce "Alternativy zdola" Iloně Švihlíkové, socioložce Tereze Stöcklové, novinářce Alexandře Uhlové a obyčejné aktivistce Aleně Jiřičné.
V některých jejich vystoupeních zazněla i revoluce jako nezbytná forma změny, která byla pojata jako vyvrcholení demokracie. Tuto myšlenku nepřímo podtrhovaly i záběry na plakáty a transparenty zejména z těch demonstrací či pokojných setkání, na nichž se prezentovali mladí komunisté.
A právě v této situaci mě napadlo, že by si všechny zmíněné dámy, ale nejen ony, měly prostudovat literaturu o tom, jak to po únoru 1948 v naší tehdy ještě Československé republice chodilo. Cesta k socialismu byla od samého začátku lemována oběťmi nevinných lidí, které byly vysvětlovány jako nezbytný důsledek třídního boje či jako odsouzení reakce a zrádců národa.
Karel Löbl, který ministroval za čsl. socialisty od roku 1968 do roku 1989, mi vysvětloval při debatě o jeho nedávno poblikované knize vzpomínek ještě jeden negativní jev tehdejšího režimu. Ministerstva byla místem, odkud se řídila těžba, výroba, obchod, služby, kultura a téměř všechno. Do dobrého úmyslu vše proporcionálně naplánovat vstupovala komunistická byrokracie na ministerstvech, na krajských národních výborech i na dalších nižších stupních. Ta byrokracie přikláněla někomu víc, někomu méně, podle intenzity známostí a vztahů mezi konkrétními lidmi. Tím se disproporce prohlubovaly ještě víc.
Návrat k socialismu by fungoval podle podobných pravidel jako ještě před 25 roky a dříve.
Závěr k tomu mám jediný, nevracejme se k tomu, co bylo neefektivní, ale podstatně napravme to, co je v dnešním systému deformováno a na co poukazují i mnohé rozhořčené a mnozí rozhořčení. Jde o hledání optima. Osobnosti, které to dokáží, musíme umět najít.

Milan Zelený odpovídá z New Yorku

24. února 2013 v 22:27 | Milan Zelený, Jaroslav Kronus - zdroj |  Jiní autoři

Na německý hospodářský pokles doplatí ČR

Milý pane Kronusi,
děkuji za rozsáhlé komentáře; jsem rád, že Vás moje práce tolik stimuluje.
Odpovídám jen krátce:
Ohledně mého "levičáctví" by mělo stačit přečíst si ode mně cokoliv od r. 1990, nebo i předtím. Pro info jsem také přiložil loňskou "Nabídku". Ohledně různých hnutí: nebyl jsem spojen ani s jedním, i když mnohá byla "spojena" se mnou. Pokud si pamatuji, tak jsem kandidaturu ani neohlásil, celý podzim jsem byl v USA.
K otázce Německa: to, že jejich elity řešily hospodářské a politické problémy v minulosti neznamená, že vyřeší i bezprecedentní problémy současnosti (které jsou zcela jiného typu). Vše nasvědčuje tomu, že ne. Hlavně na německý hospodářský pokles doplatí ČR. Pokud vidím, německá elita nevníma NIC, jede si postaru, zachraňuje banky a byrokracii EU. Je třeba vyčkat voleb, zda je odvolí jejich podvedená populace.
Ten článek o nezaměstnanosti již jen podtrhuje co nastane a proč. Proces transformace prostě akceleruje bez ohledu na naše konání. Vysvětluji to již deset let, je to stále horší, ale mnozí tomu stále odmítají "věřit" - i když to není otázka víry, ale jen racionálního uvažování. Věřit lze jen v papeže.
Tak hlavně, aby Vám to vycházelo v Kolíně.
Pozdrav z New Yorku,
Milan Zelený

Jedna z forem připomenutí 65. výročí února 1948

24. února 2013 v 21:33 | bez-komunistu.cz |  Aktuality

Nedovolme komunistům návrat k moci!

Nedovolme komunistům návrat k moci!
Ilustrační foto: iniciativa REPELENT 21.
V Praze na Staroměstském náměstí se 25. února v 17hodin uskuteční demonstrace s názvem "Nedovolme návrat komunistů k moci". Demonstraci pořádá Platforma občanských demokratických a protikomunistických iniciativ bez-komunistu.cz/.
Podle organizátorů se na akci budou připomínat zločiny a "výsledky" komunistického režimu. Pořadatelům především vadí návrat komunistů do veřejných funkcí. Součástí demonstrace bude také průvod k sídlu ČSSD, která podle organizátorů umožnila návrat komunistů do krajských rad. Podle nich je to vyjádření nesouhlasu s touto politickou stranou, která svým konáním zve komunisty k moci.
V úvodním odstavci svého manifestu iniciativa píše: "Návrat komunistů k moci na krajské úrovni je ostudou české společnosti. Komunismus je bludná ideologie, je v přímém rozporu s demokracií, komunisté a jejich diktátorské režimy spáchali ve 20. století nejhorší zločiny proti lidskosti, zavraždili na 100 miliónů lidí, čeští komunisté a jejich strana se k tomuto svému vymezení a dědictví plně hlásí. Česká veřejnost ve stavu nepozornosti a letargie tuto skutečnost nevnímá v jejím plném dosahu. Mnozí lidé jsou s to věřit i pohádce, že komunismus je vlastně dobrá myšlenka, která se jen při realizaci pokazila. Přitom nic není vzdálenějšího skutečnosti. Komunisté od samého svého počátku, od Manifestu komunistické strany, deklarují násilné zničení dosavadních společenských vztahů. A k tomuto základnímu cíli se hlásí také současná česká komunistická strana, která ve svých usneseních potvrzuje, že se nezřekla své komunistické sebeidentifikace."
Dále iniciativa připomíná roli ČSSD. V prohlášení přímo píše: "V krajských volbách veskrze vítězná ČSSD se v rozporu se svýmbohumínským usnesením dobrovolně vrhla do náruče komunistů a otevřela stavidla povodni třídní nenávisti. Voliči v krajských volbách ale volili z 80 % demokratické strany. Vyzýváme proto ke spojení demokratických sil, všech slušných zastupitelů a k vytvoření demokratických, nekomunistických koalic."
Iniciativa dále vyzývá občany, aby si na demonstraci přinesli papír s napsaným jménem své obce nebo města. Tak bude podle pořadatelů všem jasné, kde všude si lidé nepřejí návrat komunistů.
VIDEO: ÚNOR 1948 - pozvánka


Nečasova pouť do Bavor na kobereček

23. února 2013 v 19:58 | Přemysl Votava (NS - LEV 21) |  Jiní autoři

Československo se při dělení Evropy dostalo do sféry sovětského vlivu na dlouhých 40 let. I to jsou důsledky německé expanze.

Čeští panovníci v dávné minulosti putovali skládat přísahu mocnému protektorovi. Také pomnichovský Emil Hácha jel do Berlína, poúnorový Klement Gottwald zase do Moskvy. Premiér Petr Nečas se vydal na obdobnou cestou, navštívil sousední Bavory a zde vystoupil před bavorským sněm. Chtěl nejspíše tam smazat nepříznivý dojem z naší prezidentské volby. Snad se chtěl omluvit za nás české spoluobčany. Tedy za naše odmítnutí knížecího kandidáta.
Nečasovu poníženému projevu, dle tisku, aplaudovali bavorští poslanci ve stoje. Pohlazení po duši tam prožíval i Bernd Posselt, předák Sudetoněmeckého krajanského sdružení. V Bavorech měli z návštěvy premiéra dobrý dojem. Společná fotografie Nečase s Bernd Possltem to potvrdila. Také doma jsme byli potěšeni, že český premiér v samé horlivosti, nevložil osud naší české země do bavorských rukou. Tedy, že si nevzal zářný příklad z Háchovy cesty do Berlína, v březnu 1939.
Je obdivuhodné, že i přes dlouhá léta, bývalí sudetští spoluobčané, na nás nezapomínají. Druhá světová válka se opět stává mediálně zajímavou. Množí se nové výklady. Výsledky druhé světové války se zpochybňují. Z viníků se dělají oběti. Také Československo, již krátce po listopadu 1989, se proto stalo terčem zájmů německých politiků. Dekrety Dr. Edvarda Beneše tam nedají mnohým spát. Zejména, když lidská paměť je tak krátká a mnozí čeští politici, tak vstřícní k německým požadavkům.
V této souvislosti je nutno připomenout, že Německo rozpoutalo druhou světovou válku, bylo poraženo, podepsalo následně bezpodmínečnou kapitulaci. Německo tedy bezpodmínečně delegovalo na vítězné velmoci pravomoci o tom, co s ním bude.
Novodobé dějiny českoněmeckých vztahů nezačaly v květnu 1945. Transferu sudetských obyvatel předcházel Mnichov 1938, následně německá okupace v březnu 1939. Musíme sudetským krajanům připomínat i jejich prvorepublikovou zradu Československa. To oni stáli u zrodu Sudetoněmecké strany, která v roce 1935 ve svobodných volbách získala přes 80% hlasů od německých voličů. Jejich heslem bylo " Heim in Reich ". Sudetští Němci rozhodovali za okupace o osudech českého národa. Každoročně jim připomínáme, jak Lidice, Ležáky či Terezín, tak i desetitisíce popravených či odvlečených do koncentračních táborů. Obrovské válečné škody v ekonomice země. Připomínáme jim také, že Československo i zásluhou postoje prezidenta Dr. E. Beneše a českých vlastenců, se zařadilo mezi státy vítězné koalice. Naši vojáci bojovali na všech frontách druhé světové války. Za několik dnů si připomeneme 8. března, tedy 70.výročí bitvy u Sokolova. Nezapomeneme na statečnost našich vojáků, do historie této bitvy vstoupil i národní hrdina kapitán Otakar Jaroš. První zahraniční voják, který dostal nejvyšší sovětské vyznamenání. Tisíce hrobů zůstává, jako připomínka válečné hrůzy.
Připomínáme to nejen Berndu Possltovi, ale i domácím reformátorům, tvůrcům nových českých dějin, Petru Nečasovi i Karlu Schwarzenbergovi. Také jejich obdivovatelům z Bavor připomínáme, že Československo se při dělení Evropy dostalo do sféry sovětského vlivu na dlouhých 40 let. I to jsou důsledky německé expanze. Očekávali bychom tedy spíše jejich omluvu a prosbu za odpuštění, než poníženou cestu českého premiéra do Bavor.

Přemysl Votava
(NS - LEV21)

Ještě k prezidentské volbě

23. února 2013 v 19:28 | Filip Uzel |  Jiní autoři

Demokracie znamená respektovat názor druhého.

V prvním kole jsem volil Karla Schwarzenberga. V druhém kole jsem volil Karla Schwarzenberga. Pana Zemana jsem nikdy moc nemusel a rozhodně se mi nelíbil styl jeho volební kampaně. Ale to co se děje nyní po volbě se mi též nelíbí. Volby byly svobodné a demokratické o tom není pochyb. Proto mě mrzí různé iniciativy typu - Zeman není můj prezident , Nevolil jsem Zemana tak ho nebudu respektovat.
Demokracie znamená respektovat názor druhého. Proto i přes názorovou rozdílnost, respektuji prezidenta Miloše Zemana, držím mu palce a věřím, že bude lepším prezidentem než Václav Klaus. Filip Uzel

ESA k 21. únoru 2013

21. února 2013 v 21:10 | Jiří Drtina

Epigramy - Satiry - Aforismy Jiřího Drtiny
Kolektivní práce neznamená, že všichni pracují.

17.02.

Včera odborným blábolením
ve zdravotnictví páchal zmatky,
Marek Šnajdr, v Čepru trafikant,
dnes je odborník na ropné látky.
Ve státních podnicích
princip je neměnný.
Čím je větší ztráta,
tím jsou větší odměny.

Kateřina Klasnová
jistě byla nadšená,
když Vít Bárta v Partii
dvacetkrát řekl 'má žena'.

V Novém Městě na Moravě
Mistrovství světa v biatlonu skončilo.
Účastníkům i divákům velice se líbilo,
přitom bylo levné, a ne prodělkové.
Neřídil ho tým kol Neumannové.

18.02.
Do krmítka slétají se
sýkorky i kosi,
vděčni za ten semenec,
co jim člověk nosí

Babiš podá trestní oznámení na Bártu.
Ten označil ho za zloděje,
neb na světovém trhu s potravinami
velká lumpárna se děje.

Poslanec Pekárek ve Sněmovně není
na byt a stravu přijat byl ve vězení.
Pětapadesát a třicet tisíc skrovný plat
s manželkou asistentkou budou brát.

Politici stále chrání
utajené podnikání.
Občánkové, nedivte se,
i jim rozkrádání nese.

Posudkovým lékařům slepota nevadí,
co oko nevidí mizantropie nahradí.
Postižení si příspěvky na péči užijí,
nenaordinují-li jim rovnou eutanasii.

19.02.
Na krásné Šumavě
změny se chystají.
Politické zadání
úředníci mají.
Kmotřenci pro kmotry
už smolí unikát,
který jim dovolí
i v Parku podnikat

Prvňáčky až od sedmi let by se měly stát
všechny děti, nejen ty, co žádají o odklad.
Senátor Marcel Chládek svou koncepci hájí.
Rodiče a učitelky zcela jiný názor mají.

V Albánii i v Bulharsku
nemají ČEZ rádi.
licence tam ztrácí.
Vládě to nevadí,
prý se není čeho bát.
Spoluvlastníkem je stát.

Anonymní akcie už téměř měly jméno,
mazané řešení však bylo nalezeno.
Vlastnictví akcií bude k soudu uloženo,
pro veřejnost však přísně utajeno.

Na vrchní státní žalobnictví
chybička se vloudila.
Vrchní státní Bradáčová
platy uveřejnila.
S nimi, bohužel, i jména.
Ta měla zůstat utajena.

20.02.
Loni byl náměstek Šiška. v poutech odveden,
nyní ministerstvem mimořádně je odměněn.
Jen pár měsíců byl členem Drábkovy party,
přes milion od ní shrábne. Že prý za sKarty.

Že maminky s batolaty
bez dávek třou bídu,
ministryni Millerovou
ponechává v klidu.

V Bulharsku, dík ČEZ, padla vláda.
V Česku je vláda ČEZ správní rada :
ministr Kuba je optimistický,
Kalousek značně skeptický,
Schwarzenberg spí diplomaticky.

Když slunce paprsky
mraky neprozáří žádné,
podivná se nemoc vkrádá,
tělo slábne, duše chřadne.