Duben 2013

Květen, důvod vzpomínat

29. dubna 2013 v 20:41 | Krajská organizace Praha

Nezapomínáme, dějiny neměníme !!

V květnových dnech si připomínáme události v Evropě, spojené s koncem druhé světové války. V květnu 1945, tedy před 68 lety, vyvrcholil náš domácí odboj proti německé okupaci, povstáním českého lidu. Československý protinacistický odboj, jak domácí, tak i zahraniční, se svými výraznými činy přiřadil ke státům vítězné protinacistické koalice. V souvislosti s výročím konce druhé světové války si proto dnes připomínáme zásluhy a oběti našich vojáků, často bezejmenných hrdinů na všech frontách této války. Naše zahraniční jednotky se významně podílely na osvobození naší vlasti. Je ale smutnou skutečností, že i dnes je nutno vystupovat proti snahám zneuctít jejich odkaz.

Zdůrazňujeme to zejména, jsme-li svědky řady pokusů změnit výsledky druhé světové války. Právě proto jsme 7.března na Loretánském náměstí v Praze před Ministerstvem zahraničních věcí vyzvali dopisem ministra Karla Schwarzenberga k rezignaci. Svými výroky před volbami prezidenta zpochybnil závěry Jaltské a Postupimské konference. Urazil památku nejen obětí nacismu, ale i svým přímým útokem i odkaz a osobnost prezidenta Dr. Edvarda Beneše.

Národní socialisté stáli u zrodu našeho státu, čelili represím, jak nacistickým, tak komunistickým. Proto zásadně odmítáme dnešní snahy o zkreslování dějin. Tedy zaměňovat viníky za oběti. Obcházet otázku viny za rozpoutání válečných hrůz. Národní socialisté Dr. Edvard Beneš i národní mučednice Milada Horáková jsou pro nás národními symboly. Jejich odkaz vyžaduje naši úctu. Parlament České republiky jejich statečné činy a životní postoje uctil i zákonem.

S koncem války si připomínáme i návrat Dr. E. Beneše 16. května do osvobozené Prahy. Byla to triumfální cesta napříč vlastí. A pro něj samotného nejvyšší pocta od československého lidu.

V květnu si připomínáme i narozeniny prezidenta Dr.Edvarda Beneše (1884-1948). Ke květnu 1942 ale patří i statečný čin našeho odboje, spravedlivý národní soud na zastupujícím říšským protektorem R. Heydrichem.

A květen, to je i 1.máj - Svátek práce. I ten se zařadil již před mnoha lety ke státním svátkům. Je uznávaným svátkem ve většině vyspělých států světa. Je výrazem sociálního boje za spravedlivou společnost. Ani ten by neměl ztratit na svém významu.

Národní socialisté si s vlasteneckou hrdostí připomínají všechna tato významná výročí. Vyzýváme všechny naše členy, aby je ve svém okolí vhodně uctili.Krajská organizace Praha

Národní socialisté - LEV 21

Jde o smyšlený příběh či reklamu firem?

25. dubna 2013 v 11:54 | Zaslal Bohdan Babinec
Datum: 24.04.2013 23:56
> Předmět: Otevřený dopis prezidentu republiky - agresivita romů
>
Váženýpane prezidente,

dovoluji si Vám napsat tento otevřený dopis jako jeden z deseti milionů občanů,jejichž jste prezidentem i sám za sebe jako Váš volič. Byl jsem včera se svojíženou svědkem neuvěřitelně brutálního a zcela bezprecedentního útoku romů naslabého nevinného českého chlapce. K případu byla sice přivolána policie, nicméněna jeho vývoj nemám žádný vliv a byl bych nerad kdyby tento případ"vyšuměl".

Sobota, 13.4.2013, supermarket Globus Černý most, Praha 9, krátce po poledni.
Romská rodina - otec, matka, babička + dvě malé dcery jsou na nákupu. Kroměnich též množství nakupujících české národnosti. Malé romské dívky se honí aběhají po obchodě. Jedna z nich naráží do přibližně patnáctiletého českéhochlapce a padá. Ten jí pomáhá a zvedá jí. V tom se na něj vrhá dospělá romka,matka této malé dívky, a s křikem "ty zmrde já tě zabiju" jej mlátípěstmi do těla - oblasti ledvin a do hlavy. Obstoupen romy, v pozici na kolenouje chlapec zbit. Romové odcházejí.

Já osobně jsem stál asi 15 metrů odtohoto napadení. Vše se seběhlo velmi rychle a nikdo z přítomných v podstatě nereagoval.Naše společnost nemá pro tyto případy vypracované obranné reflexy. (zatím) Nežjsem se zorientoval a pochopil co se děje, bylo po všem. Šel jsem se zeptatnapadeného chlapce co se stalo, ale ten byl totálně v šoku, plakal, nebylschopen cokoliv říci a třásl se p celém těle. Ani jeho maminka toho přílišmnoho nesdělila, protože musela kromě něj utěšovat svého druhého mladšího syna.
Nikdo z přítomných nereagoval v průběhu napadení, ani potom. Sklopili hlavy ašli dále nakupovat. Nezbylo tedy než pozvednout vlastní hlas a řešit vzniklousituaci sám. Vyzval jsem okolo stojící k přivolání policie a k zajištěnípřípadných svědků. Jistě patřičně nahlas, aby všichni v okolí alespoň třiceti metrů poznali, že se najde alespoň jeden, kdo seromů a současné situace ve společnosti nebojí. Posluchačů bylo dostatek ajejich reakce byly zpočátku váhavé.
Když romové zjistili, že jejich akce může mít nějaké další pokračování, takjednají také. Otec dívky mne se slovy "zasraný gadžo" napadá, vyrážími věci z rukou a dochází k fyzickému kontaktu. Poznává ale, že se nebojím a žeje vlastně sám a bez přesily. Útok nepokračuje. Volí jinou taktiku. Svoji maloudceru, ano, tu které bylo pomáháno na nohy, narážejí hlavou do regálu aby bylazraněná a aby mohli svůj útok zdůvodnit, případně získat finanční odškodnění.

Celou situaci nakonec bravurně zvládá přivolaná městská a republiková policie.Romové nemají doklady. Přidávají se další svědci ochotní svědčit - zajímavé, žepouze ženy. Napadený chlapec i po ca půl hodině od útoku je stále v šoku, třesese a bojí se o život. Dopuručujememamince napadeného návštěvu lékaře a nabízímeodvoz. Říká, že má vlastní vozidlo a že s chlapcem lékaře navštíví.

Celý tento sobotní zážitek byl pohledem na tu nejsyrovější formu zloby a nenávistitéto romské rodiny vůči čechům. Nezmiňuji proud těch nejhorších nadávek, kteréjsme museli vyslechnout. Nepíši Vámtento dopis proto, že mne to baví. Píši ho proto, aby jste měl další informacido mozaiky dění v tomto státě. Tento útok romů neskončil smrtí nebo fyzickýmzraněním někoho z nás, ale byl zcela bez pochyby rasově motivován.
Nechci být špatným prorokem, ale pokud se současný stav nebude řešit, bude tostále horší. Pokud bude výkon trestu pro některé "potrestané" formourekreace, mine se účinkem. Pokud budou mít romské rodiny při výplatě sociálníchdávek přednost před českými matkami s dětmi, napětí ve společnostiporoste..nechci pokračovat.

Chtěl bych vyšší míru spravedlnosti pro dobro nás všech a vy máte moc.

S úctou Pavel Jelínek.

zastoupení firem

Konrad RumpOberflächentechnik GmbH & Co. KG
tryskací stroje a zařízení

Eisenwerk Würth GmbH
abrazivo

Hagenkötter GmbH &Co.
náhradní díly metacích jednotek

PantaTec
aditivo

Techconsult Praha s.r.o.

Slatiňanská 942
CZ-19300 Praha 9Ing. Pavel Jelínek
tel. +420 731 533 111

E-Mail techconsult@rump.cz

http://www.rump.cz/
http://www.rump-oft.de/ http://www.eisenwerk-wuerth.de/ http://www.hagenkoetter-edelstahl.de/ http://www.pantatec.de/

Tento e-mail obsahuje důvěrné a/nebo právněchráněné informace. Pokud nejste správný adresát, nebo jste tento e-maildostali omylem, informujte prosím neprodleně odesilatele a tento e-mail zničte.Nepovolené kopírování či předání tohoto e-mailu třetí osobě není dovoleno.

Nezabetonovat Staroměstské náměstí

24. dubna 2013 v 11:51 | Václav Novotný |  Jiní autoři
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva MHMP
které se koná dne 25.4.2013 od 9 hodin na MHMP
Mafiánské/ Mariánské náměstí 2, Praha 1
Budoucnost bude taková, jakou připustíme
Devět radních se rozhodlo změnit tvář Prahy, Staroměstského náměstí a na něm zabetonovat vlastní pohled na dějiny, historii znovupostavením Mariánského sloupu v pořád ještě mladé dříve Československé, dnes České republiky. Je jí teprve 95 let v porovnání třistaletou porobou českého lidu. Devět mocných nezajímá názor miliónu pražanů. Pohrdají svými voliči.
Obracíme se na Vás, přijďte na zítřejší zasedání zastupitelstva a následující 23.5. a 20.6. 2013 a upozorněte, že vláda 9 lidí má své hranice.
Interpelujte členy rady, požadujete zařadit bod Mariánský sloup do jednání zastupitelstva.
nejen za Ne základnám
Novotný Václav

LEV 21 zaprotestuje proti sKartě

24. dubna 2013 v 10:32 | Zaslal Jiří Pondělíček |  Jiní autoři

7. května Pod Emauzy

Vážené sestry, vážení bratři,
dne 7. května t.r. uspořádáme další ze série protestních akcí. Jistě jste zaznamenali velkou vládní kauzu spojenou s výplatou sociálních dávek státu prostřednictvím tzv. sKarty. Celý tento projekt nejenže zcela zkrachoval, ale navíc je komplikací pro desetitisíce našich spoluobčanů závislých na výplatách dávek od státu. Zejména se pak jedná o důchodce či zdravotně postižené.
Vyzveme proto ministryni práce a sociálních věcí Ludmilu Müllerovou, respektive celou vládu, k ukončení tohoto projektu, který je uměle udržován při životě zejména ze strany vládní TOP 09.
Protestní shromáždění se uskuteční dne 7. května 2013 od 16:30 hod. na pražském náměstí Pod Emauzy (vedle budovy ministerstva práce a sociálních věcí), kde vzneseme své požadavky. K celé akci přizveme krom dosavadních spolupracujících sdružení i Radu seniorů ČR a Radu osob se zdravotním postižením ČR.
Žádám Vás o účast na této protestní akci a zároveň si Vás dovoluji vyzvat, abyste přizvali další občany z Vašeho okolí, kterým není lhostejný osud našich spoluobčanů z řad seniorů a zdravotně postižených a kterým nejsou lhostejné zbytečně vynaložené prostředky z peněz daňových poplatníků na provoz projektu sKaret.
S přátelským pozdravem,
Jiří Paroubek
předseda strany

Z aktivit NS-LEV 21

21. dubna 2013 v 22:22 | Tomáš Sazima |  Jiní autoři

Vyjíždíme do krajů

Datum: 19.04.2013 19:38
Vážené sestry, vážení bratři,
srdečně Vás u příležitosti dalšího informačního e-mailu členům strany zdravím z Pardubic, z jedné za našich cest po krajích.
Jak jste se dozvěděli z našeho e-mailu v minulém týdnu, předseda strany Jiří Paroubek zahájil návštěvy všech našich krajských organizací. Konče dneškem jsme navštívili již osm krajů. V uplynulém pracovním týdnu jsme navštívili Liberecký, Jihomoravský a Pardubický kraj. Navázali jsme tak na setkání se členy v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji, a také v Praze, kde jsme se společně zejména s pražskou organizací setkali na demonstraci proti znovuobnovení Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí.
Navštívili jsme řadu významných regionálních podniků a ve všech zmíněných krajích jsme se setkali i se členy našich krajských organizací, kde probíhaly poměrně otevřené diskuse o naší budoucnosti.
Fakt, že naše úsilí myslíme skutečně vážně, dokazuje mimo jiné to, že vedení strany dnes dalo Vám všem k diskusi aktualizovaný ekonomický program LEV 21 pod názvem "Program obnovy české ekonomiky". Text programu naleznete ke stažení na našich centrálních internetových stránkách společně s výzvou předsedy strany Vám všem, abyste se zapojili do diskuse nad konečnou podobou tohoto programu.
Vaše případné náměty, návrhy či sdělení a komentáře zasílejte zhruba do měsíce (na adresu Mgr. Zdeněk Rybář, ústřední sekretariát strany Národní socialisté - levice 21. století, Radlická 58/5, Praha 5, 150 00 anebo na e-mailovou adresu zdenek.rybar@nslev21.cz), nejpozději však do 20. května. Tedy tak, aby návrh programu v definitivním znění mohl být projednán na programové konferenci strany LEV 21, kterou plánujeme uspořádat 1. června tohoto roku.
Všechny podrobnosti k aktualizovanému ekonomickému programu naleznete zde: http://www.nslev21.cz/aktuality/novy-ekonomicky-program-lev-21-k-diskusi

Zaujmout by Vás mohl článek předsedy strany k zahraniční politice Pražského hradu. Článek byl uveřejněn na serveru Aktualne.cz na blogu Jiřího Paroubka (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=19758).
Byli jsme nicméně aktivní i jinak. V týdnu přišla ze Spojených států celá řada smutných zpráv. Zareagovali jsme zejména nabombový útok v Bostonu, kterému bylo přítomno i několik českých občanů. Reakci předsedy strany naleznete zde: http://www.nslev21.cz/aktuality/stanovisko-k-vybuchum-v-bostonu
Náš odborný mluvčí pro oblast vnitřní bezpečnosti státu doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D. podpořil v jednom ze svých článků jménem celé strany petici za zachování české myslivosti. Všechny důvody pak shrnuje ve svém článku: http://www.nslev21.cz/aktuality/lev-21-plne-podporuje-petici-za-zachovani-ceske-myslivosti
Další články a blogy našich představitelů pak naleznete v archivu článků po kliknutí na následující odkaz: http://www.nslev21.cz/archiv-blogu
Přeji Vám za vedení strany LEV 21 příjemné prožití nadcházejícího víkendu. Těšíme se na setkání s Vámi.
V úctě,
Tomáš Sazima
tiskový mluvčí NS-LEV 21

Vybráno z článků o světovládě

17. dubna 2013 v 20:52 | Od Daniela Solise a z Hayeka |  Jiní autoři

Zdroje Parlamentní listy a Hedvičkův blog

Konspirace byly, jsou a budou

"Konspirace jako taková existuje a vždy existovala a vždy existovat bude. Jakmile máte několik lidí pohromadě, kteří mají společný zájem a chtějí ho prosadit zločinným spiknutím, lze mluvit o konspiraci. Taková zločinná spiknutí dělají velké organizace, tajné spolky, nadnárodní korporace či nadnárodní oligarchie - lidé, kteří jsou spojeni nějakým společným zájem, například obchodním, průmyslovým či zájmem o suroviny, který přesahuje zájmy národních států," říká Solis.
"To, že si lidé myslí, že žijí v demokracii a že si myslí, že demokracie je toto, v čem žijeme, nemusí znamenat, že je pravda. Svým studentům se snažím předat, že věci jsou jiné, než se jeví, ea non sunt quae videntur a že je nutné o všem pochybovat - de omnibus dubitandum est," dodává znalec konspiračních teorií.
Uvádí, že Spojené státy americké mají dlouhý seznam mnoha tajných operací, infiltrací a subverzí režimů, revolucí: "Otázka je, komu tyto akce sloužily. Sloužily občanům USA, nebo spíše nějakým skupinám, které Spojené státy využívají jako nástroj prosazení svých zájmů?"
Podle Solise bývá termín "konspirační" používán jako nadávka: "Spíše než termín konspirační teorie bych používal termín konspirační hypotéza. Ve věděcké praxi je vždy hypotéza platná, pokud není vyvrácena."

Z Nového Jičína do Přerova jsme utíkali v noci

15. dubna 2013 v 20:49 | Zpracoval Miroslav Rozkošný |  Jiní autoři

Rozhovor s Milanem Gerykem, členem Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

__________________________________________________________________________

Letošní prezidentské volby opět rozvířily diskusi kolem odsunu většiny obyvatel německé národnosti z Československa po druhé světové válce. Ve sporu kandidátů Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga bylo také vzpomenuto sudetoněmecké krajanské sdružení (Landsmanschaft). Málokdo však ví, že existuje také organizace českých vyhnanců, kteří museli opustit své domovy v pohraničí zabrané v roce 1938 nacistickým Německem. Založena byla v symbolickém datu 28. října 1993 a nese název Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí (dále jen Kruh).
Jedním z jejích členů je stále aktivní člen přerovského Sokola RNDr. Ing. Milan Geryk, DrSc.

Milane, jaký rozdíl vidíš mezi poválečným odsunem Němců z českého pohraničí a vyhnáním Čechů z pohraniční oblasti tzv. Sudet ?

Němci měli v Československé republice rovnoprávnost a přesto pomáhali Hitlerovi v uskutečnění jeho plánů. Skoro všichni se nechali strhnout k fanatickému jednání. Věřili Hitlerovi, že jsou nadřazená rasa a ostatní rasy méněcenné a určené k vyhubení. Odsun Němců z Československa v souladu s Postupimskou dohodou vítězných mocností byl řešen zákonem a podle něho byl také prováděn. Nedá se vyloučit, že v prvním období odsunu došlo v některých případech k páchání bezpráví na občanech německé národnosti.

V době vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938 ti bylo šest roků, přesto se zeptám, vzpomínáš si na tuto dobu ?

Docela dobře. Naše rodina žila ve dvojjazyčném městě Nový Jičín v rodinném domku, který si rodiče - odborní učitelé na české škole - postavili. 1. září 1938 mě tatínek poprvé zavedl do školy. Stálý rodičovský doprovod děti byl nutný, protože v ordnerském prostředí hrozilo dětem nebezpečí. Pochodující útvary ordnerů shazovaly klobouky do řeky všem, kteří nesmekli před hákovým křížem. Byla zdemolována městská synagoga. Němci jásali v očekávání německé armády a pokrývali celé fasády domů obrovskými prapory s hákovými kříži. Při mobilizaci tatínek narukoval.
Po oznámení, že naše republika přijala Mnichovskou dohodu, maminka plakala, sehnala taxíka, naložila nás tři děti a ještě v noci jsme odjeli do Přerova k její tetě Marii Kozánkové, které jsme byli vděčni za ubytování. Stejně pomohla i druhé rodině příbuzných z Ostravska.Možnost vrátit se po válce zpět do Nového Jičína vás nelákala ?


V roce 1945 jsme se chtěli vrátit, ale našli jsme tam zpustošené prostředí. Zmizeli sousedé Němci, které jsme znali. Jejich zapečetěné byty zlatokopové otevřeli a zřejmě vykradli zbytky majetku. Museli jsme bojovat o uznání vlastnictví našeho domku.V Přerově jsme si už zvykli.

Na obrázku teta Marie Kozánková, vdova po varhaníku Bedřichu Kozánkovi, po kterém je pojmenována přerovská ZUŠ. Na dalším obrázku je část dnes už zbořené ulice Trávník, kde v č.7 bydleli Kozánkovi naproti tehdejší i dnešní ZUŠ. Fota z roku asi 1938.

Po listopadu 1989 se začalo hovořit o hromadném odsunu Němců na falešném základě jejich kolektivní viny. Vidíš to stejně ?

Odsunuti nebyli všichni. Můj spolužák studoval na vysoké škole v roce 1951, přestože v mládí sloužil v Hitlerjugend. V roce 1955 pracoval na stavbě ve Štramberku německý mistr, který také nebyl odsunut. Někteří Němci však sami emigrovali z naší republiky po roce 1968.

Kruh se snaží o komunikaci s německým Landsmanschaftem. S jakým úspěchem ?

V roce 1998 Landsmanschaft napadl tehdejšího premiéra Miloše Zemana s požadavkem zrušení Benešových dekretů, odsouzení vyhnání Němců a navrácení majetku sudetským Němcům. Ve svých 20 požadavcích Landsmanschaft dál pokračoval v roce 2001. Bylo nutné vytvářet protiváhu jeho požadavkům na české straně, a proto vznikl Kruh. Starý latinský název ORA SUDETA se nyní použil na naše severní pohoří a občas i na celé Čechy a Moravu. Kruh vydává dvakrát ročně Zpravodaj Kruhu, kde informuje o stavu věci. Zástupci Kruhu se snaží jednat s Landsmanschaftem, ale jejich vystoupení na těchto srazech nejsou vítána. Kruh ve zpravodaji 2/2012 blahopřál svým členům s kulatými narozeninami 90, 85, 80 (je jich 96) a připomíná minulost mladší generaci, která není vedena k vlastenectví. Nesmí darovat dědictví otců, ať už jde o podniky, půdu nebo nerostné bohatství. Proti Landsmanschaftu jsou však i některé německé spolky, například Ackermanngemeide.

Rozmlouval Miroslav Rozkošný

Řev lvů v Brně

15. dubna 2013 v 20:12 | Zaslal Karel Janko |  Jiní autoři

Nesoudná sebestřednost JP

Na 18.4. je písemnými pozvánkami svolán "aktiv" NS-Lev21 do hotelu Avanti, kde je možno vyslechnout projev Jiřího Paroubka o cílech jeho strany. Za rok se budou sestavovat kandidátky politických stran a je nejvyšší čas vyvinout úsilí k potvrzení mandátu nejhlasitějšího Národního Lva.

Celý dojem tohoto aktivu však kazí několik dosavadních proměn Jiřího Paroubka. Dosud není přesně známo, kdo jeho aktivity a plánovaný come back financuje, ale recyklovaní politici uspějí málo kdy. Úspěch Jiřího Paroubka ( dále JP) proto nelze očekávat. V dávné ČSS poklonkoval Jakešovým komunistům, po přeměně ČSS na skutečnou a sebevědomou politickou stranu nebyl ani tehdejšími funkcionáři přizván do vyšší funkce a tak raději rezignoval a přešel k Jiřímu Horákovi obnovovat ČSSD. Ani tam z počátku nijak neoslnil. Naopak byl ostrakizován pod novým vedením Miloše Zemana. Vzal proto místo na pražské radnici a jako její ekonomický náměstek pomohl utopit v později zkrachované 1.Pražské bance stamiliony korun. Už tehdy si dobře rozuměl s dr. Bémem a konec Bémova primátorství je dobře znám. Následně se nabídl vyvézt ČSSD z Grossovy nechvalné aféry převzetím úřadu premiéra. Povolební projev v červnové neděli v r. 2010 ohromil nejenom samotné soc. demokraty, ale znechutil všechny demokratické strany. Nesoudná sebestřednost znemožnila JP jako volebního vítěze sestavit vládu. Přitroublá rétorika zdůraznila chtivost neomezené moci a funkcionáři ČSSD viděli nezvladatenou figuru, která je vtáhla do opozice. JP tímto skutkem umožnil vznik dodnes působící vlády pravicových stran. Nic nevysvětlil a z ČSSD zhrzeně odešel k potěšení vedení ČSSD. Nic nového, totéž udělal i Miloš Zeman po prezidentské volbě před deseti lety . Jenže JP není M. Zeman i když usiluje o totéž. JP bere do spolku kde koho, kdo mu bude pochlebovat- třeba dr. Palšu, velmi ohebného člověka, který mu pomohl s částečnou destrukcí ČSNS 2005. Pro nábor členů tvořících křoví Lví strany je tím pádem nejvhodnější. JP, halasný Národní lev, usiluje již ve třetí politické straně o stejný cíl, mít se z politiky dobře. Jeho podílnictví na sluneční elektrárně dobře objasňuje , o co se snaží. Toto jsme povinni sdělit veřejně, pro nastávající orientaci voličů. Předsednictvo ČSNS 2005 varuje všechny občany před tímto oportunistickým spolkem Jiřího Paroubka.

15.4.2013 Předsednictvo ČSNS 2005

Tak to v politice chodí

12. dubna 2013 v 22:33 | Zaslal Jiří Pondělíček |  Jiní autoři

Z českého současného humoru


Spor o odvolání Daniela Hermana

12. dubna 2013 v 20:44 | Dominik Duka v Novinkách.cz |  Jiní autoři

Dominik Duka byl politickým vězněm, Lubomír Zaorálek s tou možností počítal v Ostravě během podpory pražské akce studentů 17.listopadu 1989

Duka zkritizoval Zaorálka kvůli ÚSTR, mluví prý jako hlavní komunistický ideolog

Kardinál Dominik Duka, který je členem Konfederace politických vězňů, se vložil do sporu kolem vedení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Odvolání dosavadního ředitele Daniela Hermana podle něj nepovede k rozvoji této instituce. Navíc ostře zkritizoval Lubomíra Zaorálka (ČSSD) za jeho slova o "depolitizaci" ústavu.


Dominik Duka
FOTO: Petr Hloušek, Právo
Dnes 18:29
ODS a ČSSD se navzájem osočují ze snahy politicky ovládnout ústav, jenž se zabývá zkoumáním totalitní minulosti země. Podle ODS má levice zájem na tom, aby byl ústav umlčen, a neinformoval tak o zločinech komunismu. To ale opozice odmítá.
Duka uvedl, že jej v "nejvyšší míře" zaskočil způsob, jakým byl odvolán Herman. Podle něj to bylo zřejmě dohodnuto na základě politické objednávky.
Rovněž poukázal na slova místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka, že v případě ÚSTR jde v současnosti pouze o "depolitizaci" tohoto ústavu. Zaorálek podle Duky hovoří jako hlavní ideolog českých komunistů Václav Kopecký či prokurátor Josef Urválek, když hovoří o "antikomunistickém třeštění".
"Neštítí se nazvat gestapáckými či estébáckými metodami skutečnost, že paní (Monika MacDonagh-Pajerová) ocitovala z jeho dopisu, který jí před časem napsal a v němž jasně hovoří o tom, že 'ústav je špinavá, hnusná instituce, kterou je potřeba vymést'," uvedl Duka na adresu Zaorálka.

Přiklonil se k Sobotkovi

Dle Duky nezbývá než přikývnout slovům senátora Přemysla Sobotky (ODS), který prý na adresu Zaorálka řekl, že lže občanům. "Projevy tohoto typu jsme soustavně ohlupováni, to už není dělání si legrace z občanů a voličů, to je přímo výsměch pravdě a poctivosti, absolutní neúcta ke slušnosti," uvedl Duka k výrokům Zaorálka.
Situace kolem ÚSTR se vyhrotila v posledních dnech. Ve středu Rada rozhodla o odvolání Hermana, ve čtvrtek pak na protest proti tomuto rozhodnutí rezignovala část vědecké rady. Další její členové skončili v pátek. [celá zpráva]