Říjen 2013

Poděkování za účast na předčasných volbách do Poslanecké sněmovny P ČR

31. října 2013 v 18:23 | Jiří Drápela |  Jiní autoři

Bez účasti hlavního lídra strany nešlo udělat více

Vážené sestry, vážení bratři, vážení přátelé,
dovolte mi abych Vám jménem vedení strany Lev 21-Národní socialisté poděkoval za Vaši účast na kandidátce Lev21-NS,

za Vaše nasazení a vystupování v relacích Českého rozhlasu, za Váš čas, který jste kampani věnovali

a za Vaší pomoc v předvolební kampani před mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Není Vaší vinou, že se nedostavil očekávaný úspěch. V dané chvíli a v daných podmínkách

s omezenými finančními prostředky a bez účasti hlavního lídra strany nešlo udělat více.

Proto Vám i volebním zmocněncům patří velké díky za účast a pomoc při těchto volbách.

Srdečně zdraví

Ing. Jiří P. Drápela,

koordinátor stranické činnosti na Moravě

"Nescházel ani muzikant Vladimír Mišík."

29. října 2013 v 20:34 | Přemysl Votava |  Jiní autoři

Poděkování prezidentovi

Pondělní projev prezidenta Miloše Zemana to bylo velmi důstojné připomenutí událostí před 95lety, ale i osobností, které stály u vzniku Československa. Miloš Zeman ve svém projevu připomenul vůdčí osobnosti 28.října 1918, tedy T.G. Masaryka, Dr. E. Beneše a M.R Štefánika a také jejich, mnohdy složitou životní cestu, která společným úsilím vedla ke vzniku Československa. Snahou komunistického režimu bylo, tyto osobnosti vymazat z české historie. Jejich památka měla být zapomenuta. Je varující, že se to děje i nyní. Zejména Dr. Edvard Beneš, v posledních letech, je cíleně napadán novými vykladači dějin. Jak domácími, tak zahraničními. Právě proto je důležité, že prezident Miloš Zeman připomenul okolnosti, které vedly ke vzniku Československa. Myslím, že většina přítomných jeho projev ocenila. Všichni co sledovali přenos tak, jako i zaplněný Vladislavský sál, pozorně vnímali slova pana prezidenta. K dokreslení atmosféry tohoto večera, patří se zmínit o tom, že i Zemanův prezidentský protikandidát K. Schwarzenberg, během slavnostního večera pozorně poslouchal slova pana prezidenta, neusnul.

"Pozorná" Česká televize mnohokráte opakovaně zdůraznila, že slavnostního večera se nezúčastní na protest proti prezidentovi, většina rektorů vysokých škol. Přesto byla oslava 28.října 1918 a předání ocenění osobnostem českého národa velice důstojné. Pravda, rektoři nepřišli, nebýt sdělení české televize, většina přítomných by si toho ani nevšimla. Sami se rozhodli. Nescházel ani muzikant Vladimír Mišík. Rovněž jeho nepřítomnost na Hradě připomínala celý den Česká televize. Tak snad i on díky ní prožil, svůj den slávy.

Pro nás ostatní to bylo slavnostní a důstojné připomenutí 95. výročí vzniku Československa. Připomněli jsme si i památku tisíce dalších, kteří za nové samostatné Československo umírali. Jejich pomníky jsou v každé i v té poslední české, či moravské vesničce. Jejich hroby jsou rozesety po celé Evropě. Připomínáme si dnes i československé legie, které bojovaly statečně za Československo, na všech bojištích první světové války. Připomínejme si to nejen dnes, ale nezapomínejme na to ani zítra.

Děkuji pane prezidente.

Komentář: Chyběl Bohuslav Sobotka, ale v dané situaci to šlo pochopit. JS

Inspirováno výsledkem voleb 2013

29. října 2013 v 15:02 | Vlastimil Podracký |  Jiní autoři

Vlastimil Podracký

Vlastimil Podracký
Obhajuji konzervativní hodnoty, píši o nebezpečných jevech současné společnosti. Vyjadřuji se k aktuálním událostem.
Vlastimil Podracký je spisovatel a publicista. Vydal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Příležitostně publikuje články.
Převzato po předchozí nabídce autora z bigbloger-lidovky

Konec pravolevé politiky, zvítězily koblihy

dnes 11:35
Už hodně dlouho je v praxi neuskutečnitelná
opravdová pravicová politika. Většina vlád se nakonec nikdy nemohla vyhranit
čistě pravicově a naštěstí ani levicově. Skutečnost je totiž taková, že
realizace opravdových pravicových myšlenek by znamenala takové změny, které by
země neunesla. Příkladem může být zavedení tržní ekonomiky do zdravotnictví
nebo silné omezení sociálních podpor. Pokus o snížení platů ve zdravotnictví a omezování
státní správy skončil fiaskem. Proto též ani proklamované snížení daní a poplatků
nikdy nemohla myslet žádná vláda vážně. Protože nic nového smysluplného není,
vítězí zatím kuřata, párky a koblihy.
Je jasné, že teprve kuřata a párky připomněly omezeně zvoleným starým parlamentním stranám prostý národní humanismus, tedy, že je zapotřebí spolupracovat na obecném blahu nikoliv jen křečovitým prosazováním ideologií, ale spoluprací na základě zdravého rozumu. Je sice lepší nahradit nefunkční ideologie koblížky, ale ideál konzumu samozřejmě nemůže být konečným cílem.
Konec socialismu
Demokratický socialismus byl založen na přerozdělování prostředků od bohatých k chudým a vůbec využití daní bohatých pro obecné blaho. Taková praxe ovšem vyžadovala jisté podmínky: Jednak ti bohatí museli být dosažitelní, tedy jejich zisky musely být zachytitelné a spočítatelné. Musel tedy existovat silný stát, který byl schopen tyto operace provést i proti vůli bohatých, kteří se zcela přirozeně bránili. Proto také uskutečnění sociálních cílů mohlo být tam, kde byl silný stát zděděn po předchozích starých liberálních vládách a byl uzavřený, tedy s hranicemi, cly, vlastní měnou a s úřednictvem této vládě loajálním.
Už Thatcherová musela zasáhnout do expanze socialismu v zájmu státu, protože rozbujelé sociální služby a věčné stávkování státních zaměstnanců vymáhajících si vyšší platy a výhody, a vůbec nefunkčnost státních podniků, nebylo už možno platit z daní soukromých podniků. To předznamenalo situaci, že stále více navyšovat přerozdělování k chudším má svoje meze, ale zároveň vzniklo poznání, že státní podniky nefungují a cesta znárodňování je slepou uličkou.
Nicméně mezitím se rozšířila globalizace natolik, že výrobní podniky odešly z vyspělých států do rozvojových, vznikla nezaměstnanost vysoce se projevující teprve po čase, když zaměstnání ve službách už bylo saturováno. Ale ještě problematičtější je, že zisky z globálního obchodu a služeb jsou státem těžko zachytitelné a tím nezdanitelné. Socialisté tedy nemají základnu, ze které by svoje přerozdělování vykonávali. Protože se nechtějí vzdát svých ambicí, ždímají střední třídu, která je dosažitelná, nadbíhají mezinárodním korporacím výhodami, aby je získali investovat ve státě a zaměstnat lidi, a zadlužují stát.
Zároveň se zdravotnické služby rozrostly co do kvality i kvantity několikanásobně, obyvatelstvo zestárlo a mnoho z pracujících je v důchodě, přičemž mladých je stále méně. Výdaje státu rostou mnohem rychleji než příjmy: podotýkám, že v době krize je to obzvláště viditelné. Nemyslím si, že snad krize nějak skončí, pokud ano, vzrostou náklady na celou sociální sféru tak, že o nějakém vzrůstu blahobytu nemůže být řeči.
Rád uvidím, co udělají sociální demokraté se svými předvolebními sliby: snižování DPH, odstranění poplatků ve zdravotnictví a vůbec s celým rozdáváním, když ani nedovedli vysvětlit, kde na to vše vezmou. Majetková přiznání, daně bohatším a registrační pokladny to nevytrhnou, to ví každé malé dítě. Naštěstí se mohou vymlouvat na svoje koaliční partnery. Jinak nás čeká obrovské zadlužení a postupný státní krach.
Občané si zřejmě uvědomují realitu více, než se předpokládalo, proto dali hlasy straně, která se profilovala jako podnikatelská, slibující zaměstnanost a příjmy z práce.
Antropologicky zhoubné jsou rovnostářské teorie a jejich částečně realizované segmenty. Člověk mající zajištěny prostředky k obživě se obvykle nesnaží, nechce pracovat a nechce ani děti posílat do školy, protože to nepovažuje za smysluplné, vždyť přece dostanou podporu bez práce! Humanitářsky založená společnost zažívá rozrůstající se zhoubné podhoubí relativní bídy, která je ovšem způsobena neochotou přizpůsobit se systému. Nedostatek vhodné práce pro tyto lidi to umocňuje. Zde se setkává zhoubné podhoubí modernity: liberalismus a socialismus si podávají ruce.
Konec liberalismu
Důsledný klasický liberalismus, jak jej definoval Václav Kalus (ale nikdy neuskutečnil), vypadá docela dobře na papíře i v historickém příběhu. Je ovšem otázka, jak jej zařadit do doby hlubokého humanismu, kdy má každý právo na bezplatné zdravotnické ošetření, kdy má právo na sociální podporu apod. Vracet se do devatenáctého století, kdy žádné zabezpečení nebylo, nelze, proto lze realizovat pouze politickou základní vizi.
I když má liberalismus řešení, nelze je realizovat z humanitárních důvodů, protože se nepodařilo zajistit vysoký materiální pokrok takový, aby byly sociální záležitosti nepatrným problémem, zároveň se vzrůstající degradací obyvatelstva (zvyšující se nemocností a vymíráním) a odchodem průmyslu do rozvojových zemí je v nedohlednu takový pokrok, aby byl v jeho rámci liberalismus považován za humanitně přípustný režim. Kompromisy liberálních vlád to dokládají.
Antropologicky je liberalismus nepřijatelný neustálým růstem materiální spotřeby, podporované cílenou nekvalitou výrobků, aby se rychleji obnovovaly, a tím plýtvání zdroji. Hromadění odpadků, tenčící se energetické zdroje, znečištění prostředí a likvidace přírody sice ještě nenarazily na limity, ale barbarské chování k přírodě a k budoucnosti lidstva se určitě vymstí. Liberalismus vyčerpává i lidské biologické rezervy: pomáhá v rozkladu rodin, v odloučení lidí a spěje k životu osamocených jednotlivců. Zaměstnavatelé zaměstnávají lidi mladé, flexibilní, bez rodin, oddané své práci a připravené k disposici kdykoliv a kdekoliv na světě. Ti nevyžadují vysoké platy, protože nemají velkou spotřebu. Tím je nasazena nízká hladina platů a vyžadovaný způsob chování pro všechny, tedy i pro otce rodin. Mladí rodinu odkládají a tím vlastně omezují nebo ji nezaloží. Liberalismus v tom ovšem jen sekunduje celé ideové soustavě modernity, která hlásá individualismus, nezávislost žen a svobodu jakéhokoliv jednání, byť už by se blížilo svévoli a jednání v nesouladu se zájmy společnosti. Tato situace je samozřejmě z důvodů biologického přežití neudržitelná, nicméně se dotýká všech idejí modernity, liberalismus a socialismus nevyjímaje.
Závěr:
Neschopnost obou hlavních ideových systémů modernity čelit oběma segmentům krize: krizi globalizační: otevřeným hranicím, odchodu výroby do jiných států a úniku zisků, a krizi civilizační: vymírání obyvatelstva, zhoršování zdravotního stavu a devastaci přírody, vede k vyloučení obou směrů z politiky a nahrazení smaženými kuřaty. Koblížková strana řešení také nemá, ale alespoň nemá ambice setrvávat v zastaralých schématech, což může vést k volnějšímu zamyšlení.
Musí přijít něco zcela nového, které nebude jen kombinací starých nefunkčních idejí (nazývané někdy třetí cesta). To nové mohu jenom naznačit podle mého názoru jako konzervativní (viz moji knihu Návrat k domovu). Je to ovšem velice obtížné, ale snadné cesty neexistují.

K debatě KAN o volbách

28. října 2013 v 18:24 | z e-mailů Vlastimila Podrackého

Názory spisovatele Vlastimila Podrackého

Poraženectví vůbec nepřipadá v úvahu. Vítězství vůbec nebylo reálné a to ani v sebemenším náznaku.
Strany zahleděné do sebe a řešící svoje problémy, nikoliv problémy světa okolo sebe, nemohou zvítězit ani náhodou. Komunismu je zapotřebí položit alternativu, opravdovou a takovou řešící problémy lidí, ne jen vzpomínky a vyhraňování se. Opravdový antikomunismus může být jen něco, co je porazí nikoliv na poli řečnění a odsuzování, ale na poli reálných perspektivních alternativ jiného než komunistického života.
Zdraví Vlastík Podracký

Vážení, stále se snažíme mluvit o pravici. Ale je nutno se zamyslet nad tím, zda tu je vůbec nějaká pravice. Je tu něco, co se samo nazývá pravicí.
Dále je nutno si položit otázku, zda dnes vůbec někdo chce pravici. Co vlastně by měla pravice dělat? To totiž řádně nikdo neví. Minulá vláda určitě to myslela docela dobře, chtěla nezadlužovat stát a dělat pravicovou politiku. Ale ono to asi nejde. Když někdo bude slibovat, že sníží daně v zadluženém státě, je asi hlupák nebo populista. Dá se dělat vůbec autentická pravicová politika do důsledků? Podle mne nelze.
Opravdová pravicová politika by musela být konzervativní, nikoliv liberální. Zároveň by musela zasáhnout velmi silně do stávajícího systému. K tomu nikdo nemá odvahu a mám dojem, že by nám to EU nedovolila.
Proto lidé volili kobližky.
Zdraví Vlastík

Vážení. Nejenom, že termín pravice a levice je už zastaralý, ale žádná z těchto ideologií nemá řešení. Ono totiž nemá řešení žádná stará ideologie. Návrat ke křesťanským hodnotám by musel být oproštěn od starých klišé. Toto oproštění, lépe řečeno nové proroctví, zatím nikdo neudělal a to ani Benedikt. Jeho knihu znám. Je to fantastická vize stejně jaké všechny ostatní. Když čtete Halíka, uvědomíte si, jak je ve skutečnosti bezradný.
Nakonec tito křesťanští vizionáři se zaměří jen na výchovu jednotlivců. Komplexní řešení společenských problémů nemají. To, co je straší nejvíce je obrovský nárůst populace v zaostalých zemích, na který nemají řešení, obrovské znečištění životního prostředí, na které nemá křesťanství žádný recept. Vymírání obyvatelstva ve vyspělých zemích sice může být řešeno křesťanskou rodinou, jenže křesťanství není biologická teorie, takže sice manželství budou, ale to neznamená, že budou děti v reprodukčním množství. Tím křesťanství nezavrhuji, jsem křesťan. Vidím věci reálně.
Zdraví Podracký

Vážení. Ještě k mému předchozímu mailu. Zfalšované dějiny má každý národ, bez národních mýtů se žádný národ neobejde.
Evropa nemá společnou identitu, proto je to cíl zase jen zástupný, protože jiné cíle se vytratily. Všichni na Evropu spoléhají, ale nedovedu si ji představit jako superstrát. Pokud by vznikl, dějiny osvobozování národů se budou opakovat.
Vracet se k čemukoliv z minulosti je velmi problematické. Jak ke křesťanství tak k národovectví.
O to je situace bezradnější.
Zdraví Podracký

Klub angažovaných nestraníků se svými příznivci hodnotí volby

28. října 2013 v 17:57 | na podnět Jaroslava Bezděka |  Aktuality

Názory se různí a tříbí. Podobných diskusí probíhá řada.

Sled příspěvků má začátek na konci

Pane Navara, váš bod č. 3 mě povzbudil, že nejsem sám, kdo takto Babiše jako vítěze voleb bere. S vitězem se musí jednat vždy opatrně. Babiš, podle mého hledání na PC nemá stabilní program, takže ho volili lidé z leva i z prava. To bude asi mela, až tyto dvě skupiny zjistí, že to některé nevyhovuje. My se můžeme jen modlit, aby jeho uskupení podpořilo státotvorné zákony s omezením Zemana a jeho inklinaci k Rusku. - Asi se máme ještě na co "těšit " J. Bezděk

Od: David Navara
Datum: 28. 10. 2013
Předmět: Re: Kam jsme v demokracii došli za 24 let

Dobrý den,
> Milý pane, nestrašte Svobodnými s jejich adorací Benešovým dekretům, tudy cesta vůbec nevede.
> Cesta vede do Evropy ne do našich zfalšovaných dějin.
Ad Benešovy dekrety:
Proč české pravici (Top 9, KDU-ČSL?) vadí Benešovy dekrety? Není přeci pravice národovectví/patriotismus? Nechce snad bavorská pravice CSU připojit "zpět" Bohmer Wald a více? A české pravici poválečné připojení "zpět" vadí...
Každý stát/národ si retušuje své dějiny. Ale Češi se tak zasekli se svou pravdou, že nárok na retušování nemají. Dobře. Který z těch dekretů falšuje dějiny? Nebo co v našich dějinách se Vám zdá jako opravdu falešné?
Ad Evropa:
Copak je rok 1989? Co z Evropy Vám doma ještě chybí? Francouzští džihádisté, britští homosexuálové, němečtí zoofilové? Španělská 26% nezaměstnanost? Či už zbylo jen průměrné HDP na hlavu? A za to chcete sklánět hlavu?
Ad Babiš (chronologicky):
1. Slovák zbavil Čechy národní ostudy - nejvlivnější noviny 18-let v německých rukou - např. opakující se vysmívání 28. říjnu v LN
2. miliardář přebral KSČSSD tolik voličů, že jim znemožnil jistojistou vládu a nás uchránil skutečné deprese
3. vše visí na něm, jak napsal ing. Bezděk, a na tom, jestli na něj staří soudruzi "něco mají" a použijí, nebo nemají a/nebo nepoužijí
=> možná by zasloužil trochu pomoc
Na zdraví Československu! :-)
David Navara
PS: volič ODS 2002,6,10,13
From: dratvova eva
To: Machač Jiří
Sent: Monday, October 28, 2013 11:58 AM
Milý pane, nestrašte Svobodnými s jejich adorací Benešovým dekretům, tudy cesta vůbec nevede. Cesta vede do Evropy ne do našich zfalšovaných dějin. Prof.Halíka jsem nečetla a díky panu Podrackému už vím proč : Je bezradný! Ale židovsko- křesťanská tradice není mrtvá, to my jsme odumřeli. Naopak je plná Naděje a cesty dopředu. Třeba stavět "dům na skále" ne na podkopaném podloží. Mezi námi? Kdo se nakonec Babišovi postavil? Jen Vladimír z Přerova. Je sice extrémně statečný a Hrdina, ale SÁM.:-(((((
e.

Od: Machač Jiří
Datum: 28. 10. 2013
Předmět: Re: Kam jsme v demokracii došli za 24 let
Vážení,
naše sebegeniálnější názory na výsledku voleb nic nezmění. ANO jako faktický vítěz voleb má problém "co s tím". Souhlasím, že jedinou variantou je vláda CSSD +ANO+KDU, ale pokud ANO nevybojuje post předsedy vlády, tak žádnou jinou vládu nepodpoří a to bude znamenat další předčasné volby - ANO na ně má. Andrej Babiš mnohokrát prohlásil, že stát se dá řídit jako podnik, ale zapomněl dodat, že ten podnik musí řídit schopný manažer. Hašek, ani Sobotka na rozdíl od Babiše manažery nejsou. Nedovedu si představit a zřejmě ani pan Babiš, že by měl být "podřízený" Haškovi, nebo Sobotkovi i kdyby byl ministrem financí. Nemůže ani spoléhat na přízeň prezidenta - naopak, musel by počítat s tím, že mu vládou nic neprojde a když, tak mu to zabije sněmovna,popř. senát. Prodlení v ustavení sněmovny a vlády sice dá prostor "pravici postavit se na nohy", ale kdo vlastně tu pravici reprezentuje ? ODS a TOP ? Tyto strany od svých pravicových programů ustoupily hned při prvních problémech vyvolaných krizí. Je to o lidech a jejich schopnosti neuhýbat. Uhnuli jednou, uhnou zase a tak by bylo pro příznivce pravice prospěšné podívat se i po jiných stranách a lidech s pravicovým programem - třeba Svobodných, ... ale to je vize do budoucnosti.
Jirka Machač
From: Josef Bilek
Sent: Sunday, October 27, 2013 6:52 PM
Martine, s Tvym hodnocenim vysledku voleb souhlasim, ale se zaverem vubec. Premierka Nemcova atd. je zcela v risi pohadek. Jedina logicka moznost, i kdyz se mi vubec nelibi, je vlada CSSD+ANO+KDU. Pokud se nedohodnou, v kvetnu nas cekaji dalsi predcasne volby. To by znamenalo vladu Rusnokovi vlady do te doby, a uplne volebni vysileni vsech stran i volicu, aniz je kde psano, ze vysledek by byl lepsi, nez nyni. Takze opravdu bude asi lepsi mit nyni vyse naznacenou vladu. Nebude to vylozene levicova vlada, komuniste ostrouhaji, ANO dostane prilezitost se znemoznit, a pravice bude mit dostatek casu postavit se opet na nohy.


2013/10/27 Martin Rejman
Milý pane Bezděku,

Vašeho názoru si vážím. Vím, že teď naštvu plno adresátů Vašeho mailu, ale dělám tak proto, že výsledek voleb není vůbec tak špatný, jaký byl značnou částí pravicové veřejnosti očekáván.
Tedy:
1) KSČSSD nemohou utvořit ani menšinovou vládu, natoř ústavní většinu v PS;
2) Nevalný výsledek SPOZ je jasná facka Zemanovi. Bude se sice dále snažit míchat karty, ale esa už nemá v rukávu, pokud se ostatní zachovají rozumně, a "jeho" lidé jsou k smíchu.
3) Hlava vzhůru odchází z voleb s hlavou sklopenou a Klaus už nemá šanci vrátit se do politiky.
4) KSČM může ostrouhat,
pokud:
5) TOP 09 si přestane hrát na hegemona pravice - je to falešná karta, protože sám její předseda v nedávném rozhovoru pro I DNES řekl, že nejsou pravicovou stranou. To řekl drsnou pravdu , ovšem nic nového, jen to bylo poprvé veřejně;
6) ODS se bude muset konečně očistit a začít se chovat skutečně pravicově;
7) Paní Němcová a pan Schwarzenberg snad konečně pochopí, že skutečným a jediným vítězem voleb je ANO pana Babiše a svými zbytečnými výroky jej nebudou hnát do náruče levice, ale naopak s ním vytvořit jakous takous pravicovou vládu - pak totiž pan Bělobrádek, který ve skutečnosti netouží po ničem víc, než být se svou KDU ČSL ve vládě, je bude muset podpořit a vládní většina bude jasná;
8) Ostrouhají Zeman, Klaus, Sobotka, Filip i Okamura a může vzniknout vláda sice koaliční, tedy nesnadná, ale efektivní a na celé volební období.

A teď trochu z říše pohádek, ač i ty se někdy stanou skutečnými:

Premiérka Němcová, min. financí Babiš, min. zahraničí Schwarzenberg, školství Fiala, něco pro Bělobrádka, nic pro Kubu, Kalouska...

Takže, dámy a pánové, kamenujte mne.
Přátelsky,
Martin Rejman


Datum: 27. 10. 2013
Předmět: Kam jsme v demokracii došli za 24 let
Vážení přátelé, i vážení , co mě neznáte.

Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, po včerejších volbách je jasné, že osud naší země visí opět na vlásku tvořeném 19 % volebním ziskem hnutí ANO. Na něm bude bohužel nyní záviset mnoho rozhodnutí, zda-li se odebéřem opět do sféry země zla Ruska, nebo zůstaneme " hej Slované ", ale se západní kulturou. Je proto vhodné, než společnost ustojí tuto krizi, chovat se velmi obezřetně a nedráždit hada holou nohou. Tolik můj názor k předčasným volbám 2013 - Jaroslav Bezděk

České století na ČT1 slibuje být dobrým vhledem do historie

27. října 2013 v 22:05 | Jaroslav Skopal |  Aktuality

Zfilmovaná historie, když se vydaří, je nejefektivnější dějepis


Se zájmem jsem dnes ve 20:00 sledoval prvý díl cyklu nazvaný Veliké bourání. Byl věnován osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, především času před jeho odjezdem do exilu po již započaté první světové válce v roce 1914 a pak jednání s některými činiteli novinářské a politické obce v zahraničí, kde se jednalo o budoucnosti Čechů a Slovaků po skončení první světové války.
Martin Huba, slovenský herec, svou roli TGM zvládl. Pěkné byly i výkony Igora Bareše či Miroslava Donutila. Témata dalších dílů budou věnována zlomovým okamžikům našic dějin jako Mnichovu 1938 nebo atentátu na Heydricha. Stojí zato sledovat televizní program na ČT1 a nic nepropásnout.
Zařazení 1. dílu bylo příjemným osvěžením po volebním maratonu a pěkným vstupem do vzpomínek na 95 let od vzniku Československa.

Volby 2013 skončily

26. října 2013 v 20:55 | Jaroslav Skopal |  Aktuality

pro LEV 21 - Národní socialisty hůř než se čekalo

Nejvíc hlasů obdržela ČSSD, ale vítězství je to hubené a srovnatelné s výsledkem ČSSD Jiřího Paroubka v květnu 2010. Bohuslava Sobotku výsledek zamrzel, ale zůstal klidný. Patrně v povědomí tušil, že na hřišti je víc hráčů, kteří ČSSD uberou hlasy. A to se i stalo.

Volby probíhaly odlišně, míněno za poněkud odlišných podmínek, pro 1. ligu politických stran a pro druhou polovinu stran, která by mohla být označena jako oblastní přebor. LEV 21 - NS skončil v závěru tabulky. Nenašel podporu u zbylých stran s národně sociálním obsahem a názvem. Pokračovatelské strany národních socialistů se ve svých současných dějinách tak dlouho štěpily, až se počet jejich členů vejde do jednoho autobusu. Po LVU 21 zůstává jakási struktura zahrnující kraje, ale po dosaženém výsledku bude téměř nemožné ji dál prohloubit. Tak, jak se mění svět, mění se v Česku povědomí o politických stranách. Na volebních výsledcích je vidět, kdo zabodoval a má předpoklady pokračovat. Programy lze schovat do šuplíku a snad se někdy později bude hodit je vytáhnout a oprášit. I česká fotbalová reprezentace se musela smířit s tím, že k postupu na mistorvství světa v Brazílii neměla dost schopností a sil.

Stop mediokracii a kategorizaci stran ve volební kampani

24. října 2013 v 21:13 | Převzato z Novinek.cz |  Jiní autořiKongresové centrum
FOTO: Petr Janiš, Právo
Dnes 19:20
Na akci dohlíží 40 policistů. Happening je poklidný, protestující členové Pirátské strany se fotí s přicházejícími účastníky debaty, například s Andrejem Babišem. Demonstranti drží transparenty s nápisy "Stop mediokracii" a "Nás neumlčí". Členové volebního bloku Hlavu vzhůru mají ústa přelepena páskou s logem České televize.
"Předvolební superdebata je vyvrcholením série krajských speciálů. Potkají se v ní proto předsedové či volební lídři těch uskupení, která se v nich objevila více než jedenkrát," uvedl ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal.

ČT prý porušuje ústavu

Podle volebního bloku Hlavu vzhůru Česká televize porušuje Ústavu. Blok si již formou dopisu stěžoval u generálního ředitele ČT Petra Dvořáka na diskriminační přístup veřejnoprávních medií k některým politickým stranám. Zástupci Pirátské strany považují nepozvání do debaty za účelové.
"Česká televize si vymyslela pravidla, podle kterých vybrala super kandidáty super stran do dnešní super předvolební debaty. Můžeme se divit, můžeme nad výběrem pochybovat, ale taky se ke Kongresovému centru můžeme přijít dnes podívat. Debata bude probíhat i před budovou," napsal na facebooku předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kritéria byla dána předem
Česká televize završí své předvolební vysílání v pražském Kongresovém centru superdebatou devíti předsedů či lídrů politických uskupení. Pozváni byli Bohuslav Sobotka (ČSSD), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Miroslava Němcová (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Zdeněk Žák (SPOZ), Tomio Okamura (Úsvit), Andrej Babiš (ANO), Vojtěch Filip (KSČM) a Ondřej Liška (SZ).

Podle ČT je kritériem výběru opakovaná účast v předchozích 14 předvolebních debatách ČT. Předvolební superdebatu moderuje Václav Moravec.

Komentář:
Stejným způsobem, tj. výběrem podle "předvolebních průzkumů" postupoval i denní tisk. Tak např. Deník z 24.10.2013 má volební přílohu "volby", kde se prezentují lídři devíti volebních stran. Tedy ne rovné šance všem, ale kategorizace. V médiích se často uplatňují pro publikování kritéria jako čtivost a poslechovost. Pro tyto volby byla uplatněna rovněž.
Z toho lze s nadsázkou předpovědět, že do volebního zákona bude zavedeno pravidlo, že před volbami budou organizovány v médiích průzkumy volitelnosti stran, ze kterých se určí např. deset nejsilnějších, které postoupí do řádných voleb. Vedlejší efekt: Ušetří se na tisku kandidátek. A negativní - prostor pro korupčení. JS

Budou malé strany pokračovat i po volbách?

22. října 2013 v 20:50 | Jaroslav Skopal, Vojtěch Krybus |  Aktuality

Co čeká LEV 21 - Národní socialisty?

V letošních předčasných volbách do Sněmovny bylo o malých stranách málo slyšet. Současně došlo k jakési samovolné kategorizaci na politické strany, které podle předvolebních průzkumů by měly projít sítem 5% získaných hlasů a na ty ostatní. Pozornost byla věnována i těm, které se pětiprocentnímu kritériu blížily.

Zaujalo mne, že bez ohledu na málo optimistické prognózy se v "LEV 21 - Národních socialistech" našel mladý člověk, který je odhodlán pokračovat v politice i po těchto volbách. Je jím soukromý zemědělec z Kojetína pan Vojtěch Kdybys. Kandidoval v Olomouckém kraji jako trojka. Dal jsem mu několik zvědavých otázek a on mi na ně odpověděl.

Jste soukromý zemědělec a hospodaříte jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Co Vás k této volbě přivedlo a jak v kostce Vaše činnost vypadá?

V zemědělství jsem vyrůstal od mládí a proto má volba nebyla složitá. Provozuji soukromou zemědělskou farmu v Kojetíně, kde se zabývám pěstováním pšenice, řepky a cukrové řepy, okrajově v návaznosti na údržbu luk se věnuji i chovu skotu.

Co Vás přivedlo se angažovat v politice a to navíc v malé politické straně?

V politice jsem se rozhodl angažovat, protože jsem si uvědomil, že tato země je jediná, kterou máme a její budoucnost je ohrožena. Strana LEV 21 - Národní socialisté je strana s hlubokou minulostí a já bych chtěl, aby byla moderní levicovou alternativou v naší společnosti. Levicí, která nežije na dluh, ale z poctivé práce. Levicí, která vrátí vážnost dělníkům, zemědělcům a všem pracujícím lidem, tvořícím skutečné hodnoty.

Jaké hlavní myšlenky či požadavky k fungování našeho státu byste chtěl prosazovat?

Snižování byrokracie, obnovení hospodářského růstu, odstranění korupce a hájení národních zájmů. Nepřipustit prolomení dekretů prezidenta Beneše.

Věříte, že strana, v níž se angažujete, má šanci svůj a svým způsobem i Váš program postupně prosadit?

Věřím v to, že máme možnost tyto myšlenky prosadit, ale pouze v případě, že se lidé probudí z dosavadní apatie a začnou se aktivně hlásit o svá práva. Dnes jsme spíše svědky toho, že společnost je frustrovaná a apatická a to vyhovuje těm, kteří této zemi škodí.

Něco od Vás na závěr?

Připomínejme si hrdinů minulosti, aby nám dali sílu k boji za budoucnost.

S Vojtěchem Krybusem z Kojetína rozmlouval Jaroslav Skopal

Z odpovědí V. Krybuse mj. vyplynulo, že jako mladému členovi mu zřejmě nejsou příliš známy detaily názorových půtek mezi staršími členy a iniciátory vzniku LEV 21 - NS.
Přesto ono pokračování i po méně příznivém výsledku u této strany bude záležet i na vedení strany, což ještě v jakémsi dodatku vyjádřil slovy "uvidíme jakým směrem po volbách nastaví kormidlo v Praze."

Protest proti pojetí státu jako firmy

19. října 2013 v 17:27 | Vladimír Pelc na webu Vaše věc |  Jiní autoři

Kriticky o programech stran

Stát jako firma?

obrazek
19.10.2013 09:08
Jedna z politických stran, kandidující v mimořádných parlamentních volbách (říjen 2013), přesvědčuje na svých billboardech voliče, že stát lze řídit jako komerční firmu. Mezi firmou a společností však jsou podstatné rozdíly. Ve vztazích a jejich důsledcích.
V komerční firmě (od Nového roku podle nového občanského zákoníku v korporaci) je základem fungování následující vztah mezi řídícími a řízenými: Pokud řízený (zaměstnanec) nesouhlasí z libovolných důvodů s činností řídícího (majitele firmy) - odchází jinam. Odchází vždy zaměstnanec, nikoli zaměstnavatel.
V demokratické společnosti ale nemůže být vztah mezi politiky a občany jako mezi řídícími a řízenými v obchodní firmě, není možné, aby existovali "řídící" (vláda, sněmovna, obecně výkonní politici) a "řízení" (občané); při nesouhlasu občanů se zvolenými výkonnými politiky by přece v demokratické společnosti měli odejít z funkcí politici; občané neodcházejí.
Pokud by však stát byl řízen jako obchodní firma, museli by, při nesouhlasu občanů s činy výkonných politiků,odcházet občané; pak by ovšem platila ironická poznámka Bertolda Brechta z června třiapadesátého roku (v čase berlínského povstání) na tehdejší východoněmeckou vládu: "Vláda zklamala - lid musí odejít." To však není demokracie.
Společnost jako komerční firmu, jako korporaci, řídit nelze. Leda že bychom my, občané, pro jistotu odešli.
Na podobné téma též http://www.vasevec.cz/blogy/odpadak

vladimir-pelc
daňový specialista, více na http://pelc.webnode.cz/
Klíčová slova: volby 2013