Prosinec 2015

Úžasné možnosti sociálních sítí

30. prosince 2015 v 17:47 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

Můžete vytvářet kluby přátel s kýmkoliv a též pojmenovávat své nepřátele

Při své dnešní návštěvě facebooku jsem se dostal k novému klubu přátel, z něhož uvádím dvě vystřižené ukázky.


Položil jsem si otázku, co se mi přitom asociuje, tedy vybavuje. Napadlo mě
  • sexuální revoluce
  • konzumní společnost
  • tato země není pro všechny
  • a odtud Jaké jsou hodnoty současné společnosti?

Pěkná filmová ukázka, jak se Evropa učila před tisící léty v medicíně

27. prosince 2015 v 20:21 | Jaroslav Skopal s použitím vnějších zdrojů |  Aktuality

Avicenna v podání německého filmu Ranhojič dle Gordonova stejnojmenného románu

Německý film s mnoha anglickými i jinými herci přinesla včera večer ČT2. Film je z roku 2013 a měl jsem pocit, jako by byl natočen pro dnešní dobu, která je plná střetu názorů na současnou velkou migraci hlavně z islámských blízkovýchodních států.
O významu Avicenny pro medicínu a různé vědy jsem slyšel poprvé v osmdesátých letech, kdy jsem se zúčastnil zájezdu Čedoku po hlavních městech středoasijských sovětských republik. Místní byli na něho náležitě hrdi. Včerejší film názorným způsobem ukázal jeho jednu životní etapu zasazenou do historie přebírání poznatků od Avicenny britským románovým hrdinou Robertem Jeremym Colem.
Je to pěkný nadčasový příběh o přebírání know-how vzniklého v islámské a judaistické kultuře do evropské ostrovní země, která se rozvíjela podle svých tehdejších pravidel. Pro lepší přiblížení :

Anotace knihy Ranhojič

Rozsáhlý román se odehrává v 11. století. Líčí bouřlivý příběh nadaného léčitele, který bojoval s nemocemi v primitivních podmínkách středověké Anglie a Persie a poznal nádheru zlatého věku arabské a židovské civilizace. Robert Jeremy Cole má zázračný dar: dokáže vycítit blízkost smrti. Je předurčen, aby léčil lidi. Vydá se do Persie, za nejslavnějším lékařem doby Ibn Sínou (Avicennou), a předstírá židovský původ, aby mohl studovat na věhlasné akademii. Když se ožení s křesťankou, vzbudí ve svém okolí nejprve pohoršení, ale nakonec si najde cestu k srdci sousedů. Podaří se mu uskutečnit, co si vždy přál: stane se lékařem, sbírá zkušenosti jako vojenský doktor, získá si pověst výborného chirurga.

Obsah filmu

  • Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole (na obrázku jeho představitel Tom Payne) má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá právě jeden z potulných ranhojičů a během společných cest se z Roba stává jeho učedník. Touha po poznání a touha dozvědět se o lidském těle a jeho léčení co nejvíc žene nakonec Roba z malé anglické vesnice přes Konstantinopol až do dálné Persie. Snaží se nastoupit do lékařské školy slavného učence Aviceny a musí proto zatajit své křesťanství. Znovu a znovu riskuje mladý Rob Cole téměř vše, jen aby svou touhu po poznání uhasil a stal se skutečným léčitelem.(Bontonfilm CZ)

K programu NS-LEV 21

26. prosince 2015 v 18:08 | Vladislav Svoboda

Ne stabilita, ale chaos

Tak jsem si přečetl program, který prý nabízí NS-Lev. Slibuje nám zářné zítřky, kdy bude všechno zadarmo - a všechno pokud možno státní. Zdá se, že hodně opisovali z programu komunistické strany a DSSS. Nebudu se rozepisovat o všech jednotlivých bodech "jejich" zářného programu. Vypíchnu pouze jeden bod. Bod týkající se voleb, který kdyby byl přijat a dokonce prosazen do ústavy, by způsobil dlouhodobou nestabilitu státu.

Takže bychom nejdříve volili většinovým systémem, takže by se nám v parlamentu objevilo značné množství nezávislých tváří, ač by někteří v rámci šetření byli zaštítěni některou politickou stranou. Takto by se nám tam objevili i různí podnikatelé typu Valenty.
Druhou půlku bychom volili většinovým systém, přičemž by se klauzule vstupu do parlamentu snížila na 1,5%, což je asi hranice, kterou autoři programu doufají (naivně) překročit .

Podle posledních volebních výsledků parlamentních voleb, by se do parlamentu o počtu 143 dostalo nejméně jedenáct stran. Když si připočteme některé nezávislé, neřízené střely, které by se dostaly do parlamentu pomocí většinového sytému; a kteří by hájili pouze své osobní zájmy (viz Valenta), rád bych věděl, kdo by byl schopen vytvořit stabilní vládu, a jak by chtěl vymýtit nastalou korupční situaci.


Děkuji za odpověď.

K Placákově srovnávací studii totalitních ideologií

25. prosince 2015 v 14:30 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

je název knihy Petra Placáka, která vyšla v nakladatelství Paseka již koncem září 2015. Najdete na ni poměrně dost reklamy na internetu a také v tisku jí bylo věnováno několik článků. Nakonec jsem té reklamě podlehl a knihu si objednal s tím, že si ji po přečtení ponechám nebo ji věnuji svému vnukovi. Po jejím zevrubném pročtení si myslím, že jsem chybu neudělal.
Kniha má dvě části, zhruba stejně rozsáhlé. I. část byla pro mne málo čtivá. Podívejte se (v galerii) na názvy jejích kapitol, které vypovídají o jejích tématech. Navíc, je tam tolik vysvětlujících poznámek pod čarou, že tvoří téměř polovinu četby. Autorovi šlo zřejmě o jedno, prokázat na základě odborné historické, filozofické a politické evropské literatury, jak jsou si blízké obsahy termínů nacionalismus, socialismus, fašismus, nacismus a komunismus.
Druhá část je již čtivější, protože se zaměřuje na Československo, zejména na tzv. třetí republiku v období 1945 - 1948. Je rovněž plná odkazů, z nichž však zejména ty, které si vybírají zdokumentované myšlenky a projevy Klementa Gottwalda, Václava Kopeckého, Rudolfa Slánského i dalších komunistů usvědčují jejich autory, že Petr Placák si nevymýšlí. Ze sborníku o Norimberském procesu (Orbis 1953) např. cituje ze závěrečné řeči hlavního žalobce za SSSR R. A. Ruděnka na adresu obžalovaných nacistických pohlavárů: "A jestliže tito imperialisté a reakcionáři se halili v pláštík nacionalistů a socialistů, činili tak výlučně proto, aby národ klamali." Petr Placák to suše komentuje: "Komunista Ruděnko bral národní socialismus v ochranu před reakcí, která jej chtěla zneužít".
Z knihy, zejména její druhé části, by bylo možno hodně vybírat a citovat. Např. v kapitole Národní zrada je uvedeno, že komunisté třídní boj přes jeho sociální háv přiodívají koženým kabátem nacionalismu, neboť začínají argumentovat i národní zradou. O dvě stránky dále pak dovozuje, že skutečnými zrádci pro komunisty byli sociální demokraté, kteří zradili věc revoluce a dělnickou třídu.
Dále uvádím jen heslovitě, která dílčí témata mě stála za zaznamenání. O co šlo komunistům v květnu 1945 (str. 100), událost z 28. září 1938, kdy NKVD v Žitomíru postřílela 77 tamních Čechů, prý pro špionáž, že cvičili v Sokole (s. 112 -113), citace z Vladimíra Outraty, exilového komunisty za války v Moskvě, o úplné likvidaci zrádců a kolaborantů (s.115), v souvislosti s poválečnou národní očistou byla buržoasie dopředu vinna, proletariát dopředu vyviněn (s.118), jednoduchá rovnice pro poválečnou nacionálněsociální revoluci: kapitál = fašismus, fašismus = němectví (s.120), kategorie kolaborace představuje pro komunisty všechny faktické i potenciální nepřátele (s.145).
Z Dějin KSČ je na s. 146 - 147 dosud nerado citované: "Hlavním a nejdůležitějším výsledkem druhé světové války nebyla pro komunisty porážka nacistického režimu, ale právě vytvoření lidovědemokratických států ve východní Evropě, což umožnila předcházející nacistická revoluce." Zajímavá návaznost revolucí, pro kterou si Stalin mohl spokojeně kroutit knír.
V kapitole věnované režimu Národní fronty, formálně deklarované 2. dubna 1945 a vznikající předtím pod taktovkou komunistů a patronací Moskvy, není autorem nijak šetřen prezident Edvard Beneš. Tak např. uvádí na s. 151 - 152, že prezident mohl stanout v čele odporu proti poválečnému nástupu komunistů a na obranu meziválečné demokracie. Byl však poznamenaný Mnichovem a v zajetí své politiky, která vyvrcholila iniciováním československo - sovětské dohody o poválečné spolupráci. Ke kontinuitě s masarykovskou republikou se už raději moc nehlásil. K tomu na jistou obranu prezidenta Beneš dodávám, že tehdejší realita či ovzduší se přece jen mohly lišit od historických záznamů, zvlášť když jsou tvořeny později a jejich autoři ne vždy byli v centru dění.
Potvrzují mi to i vzpomínky např. Přerovana Jiřího Rosmuse na vyprávění jeho otce Karla Rosmuse, komunisty, který se již v nacistickém koncentráku připravoval na poválečnou obnovu s tím, že vše je již promyšleno, naplánováno a hlavně rozhodnuto. Tím jsou míněny spojenecké dohody z Teheránu, Jalty a později potvrzené i v Postupimi. V Moskvě působící exilové vedení KSČ bylo o řádný krok vpředu v přípravě nejen režimu Národní fronty. Ale i komunisté ve věznicích předem věděli, jaké úkoly je čekají.
Jakýmsi myšlenkovým shrnutím obsahu knihy může být jeden dlouhý odstavec z autorova úvodu knihy, který uvádím v naskenované podobě.
Kniha by neměla chybět v knihovničce těch, kteří s jejími tématy pracují i dnes v jiných situacích a za jiným účelem. Také jsem si přitom vzpomenul na citát z Čapkových Hovorů s TGM: "Každá revize víry bolí, ale bez této bolesti by nebylo vývoje."

Několik neskenovaných stran knihy jsem zařadil pro zvědavější čtenáře do galerie.

Pozdrav z Rožmitálu pod Třemšínem

23. prosince 2015 v 19:15 | Markovi |  Jiní autoři

PF 2016


Zdravice z královského města Olomouce

23. prosince 2015 v 18:53 | František Červený |  Jiní autoři
*15 Fedrfechtýři,historická, badatelská a divadelní společnost v Přerově 21*

"HRAD Šlagnburg" - cechovní síň pernštejnského korbele
_______________________________________

Královské město Olomouc-prosinec AD 2015
Konvikt,kaple Božího těla-Adventní koncert ATENEO

Požehnané vánoce a pokoj lidem dobré vůle- pozdrav z dávné historie

/i lidem o vánocích pracujícím, bez domova, anebo lidem, kteří nemají to štěstí být mezi svými u rodinného stolu/

Ctihodný pane arcibiskupe Jene a biskupe Josefe, vážený pane purkmistře, vážení a milí poutníci životem, Moravané, Čechové a Slováci, i vážení zahraniční hosté,

"vracím se z dlouhých cest a bádání po bájném Velkomoravském hradství a jako sudička z Královského města MORAVA přijímám pozvánku na adventní koncert ATENEO v konviktu i na brzkou oslavu narození Ježíška, syna Božího, který je zde mezi námi na naší milované Moravě z celého srdce vítán.

V tomto duchu, ku cti Svaté rodiny, blahoslavené Panny Marie a Josefa, pěstouna syna Božího - Ježíše Krista, v přátelství s ctihodným pánem Jindřichem Zdíkem, přináším královskému městu Olomouc… a vám všem na tomto místě pozdravy až z hluboké historie, z jednoho nejstaršího místa - významného obchodního, kulturního a společenského centra Staré Moravy, staroslavného města Přerova.

Současně s tím zdravím i mé věrné rytíře templáře, strážce Jantarové stezky a dalších obchodních cest Moravy, jako vrchní vojenský správce Olomouckého údělu, ustanovený Břetislavem I., zvaným český Achilles.


S pozdravy a úctou rytíř Z m y l * , castellanus de Preroue,
hejtman Velkého Hradce - Markrabě Moravský---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*František Josef Červený, Eq.FM., H Club Moravia, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc-City, CZ; e-mail: ig.info@centrum.cz

Přáníčko 2016

23. prosince 2015 v 18:40 | Jaroslav Král |  Jiní autoři

Mašinka Jarda

Přátelé!

Přeji Vám krásné svátky vánoční a mnoho zdraví, spokojenosti a slunce v duši v novém roce 2016!
Jaroslav Král


Programový manifest, dokončení

23. prosince 2015 v 18:32 | Jaroslav Král |  Jiní autoři

Vlast - práce - rodina!

Uplatňování sociálního principu
A - Děti a mladá generace
· V trendu zvyšování porodnosti je třeba rychleji pokračovat s cílem dosáhnout postupně 2 - 2,1 dítěte na jeden pár, což umožní nejen přirozenou reprodukci českého národa, ale také bezproblémovou stabilizaci a dlouhodobou udržitelnost průběžného důchodového systému. Podporujeme jednoznačně všechna propopulační opatření a opatření na podporu rodin s dětmi, zejména formou daňového a důchodového zvýhodnění
· Požadujeme zahájit s orgány EU jednání o obdobné výjimce, jakou má Velká Británie, která by umožnila zavést nulovou sazbu DPH na dětské pleny, výživu, obuv, oblečení a školní potřeby. Mít děti však nemůže být pouze otázkou ekonomického zvýhodnění, ale má být také otázkou morálky, potěšení a společenské prestiže. Děti by měly být naší národní pýchou a pokladem.
· Zásadně odmítáme školné na všech veřejných středních a vysokých školách, a to v jakékoli, i skryté formě (tzv. zápisné), jakož i všechny další ekonomické a sociální bariéry, které by omezovaly rovný přístup ke vzdělání. Požadujeme odstranit sociální diskriminaci dětí ve školách (školní obědy, pomůcky, školy v přírodě aj).
B - Střední generace a specifické skupiny
· Vládu žádáme o vypracování koncepční analýzy ukazující, kde by bylo možné rodiče s dětmi dále zvýhodnit, a to včetně zvýhodnění odvodů na důchodové pojištění a společného zdanění manželů, resp. životních partnerů, pokud spolu prokazatelně vychovávají děti.
· V návaznosti na tradice husitského hnutí a národně socialistického ženského hnutí požadujeme rovnoprávnost a rovnocennost žen v přístupu k práci a odměně za práci a v celém veřejném a společenském životě. Současně však odmítáme tzv. ženské kvóty jako byrokratické opatření a genderový fetišismus.
· Podporujeme všechna sociální a daňová opatření ve prospěch zdravotně postižených občanů, která by umožnila jejich důstojné zapojení do života, včetně znovuzavedení daňového zvýhodnění pro tzv. chráněné dílny, zrušeného za vlády ODS. Požadujeme zavedení minimálního invalidního důchodu pro zdravotně postižené, kteří nemohou ani částečně pracovat (invalidita 3. stupně), a to v takové dostatečné výši, která vyloučí nebo omezí souběžné vyplácení sociálních příspěvků a dávek a tím zjednoduší jejich administraci.
· Požadujeme účinnější postup státu a obcí vůči hazardním hrám, drogám, lichvě, bezdomovectví, sociálnímu vyloučení, zneužívání exekucí a s nimi spojenými sociálně patologickými jevy.
C - Senioři
· Základem důchodového systému musí zůstat průběžný důchodový pilíř. Průměrný starobní důchod nesmí klesnout pod 40 % průměrné "čisté" mzdy či platu ve veřejné a soukromé sféře, podle růstu ekonomiky jej chceme během 10 let postupně zvednout nejméně na 45 % (průměrný růst 0,5 % ročně). Zákonem budiž zavedena pohyblivá věková hranice pro odchod do starobního důchodu na úrovni 75 % průměrného věku dožití občanů v době jejich odchodu do důchodu (jedna čtvrtina života dospívání a příprava na povolání, dvě čtvrtiny produktivní věk s odvody na důchod, jedna čtvrtina věku na důstojné dožití).
· Požadujeme, aby při výpočtu starobního důchodu byla péče o děti do začátku jejich školní docházky (rodiče na rodičovské dovolené, ženy v domácnosti) posuzována jako stejný výdělek druhého rodiče ve stejné době (stejný zápočet do tzv. vyměřovacího základu).
· Požadujeme zavedení minimálního starobního důchodu, a to v takové dostatečné výši, která vyloučí nebo omezí souběžné vyplácení sociálních příspěvků a dávek a tím zjednoduší jejich administraci.
Uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje
A - Základy ekonomiky
· Stát si musí udržet 100 % vlastnictví páteřní dopravní a energetické infrastruktury a rozhodující podíl a vliv ve strategicky významných podnicích. Odmítáme jakoukoli další privatizaci státního majetku s výjimkou majetku prokazatelně nepotřebného k plnění funkcí státu.
· V zájmu potravinové bezpečnosti je třeba, aby podpora státu výrobě domácích potravin a péči o krajinu dosáhla úrovně obvyklé ve vyspělých zemích, jako je Německo a Rakousko. Jelikož se také voda stává stále více strategickou surovinou a v tomto smyslu i otázkou národní bezpečnosti, požadujeme zahájit celonárodní diskusi o potřebě znárodnění výroby a distribuce pitné vody za náhradu a její další poskytování na neziskovém principu.
· Nejlevnější a nejefektivnější zdroj energie představují její úspory a co nejrychlejší přechod k obnovitelným zdrojům. Jejich rozumná podpora však nesmí vyústit v tunelování státního rozpočtu, jako tomu bylo a stále ještě je v případě solární energie.
· Stát musí vytvářet méně byrokratické, přehlednější a vstřícnější prostředí pro rozvoj především malého a středního podnikání s cílem dosáhnout situace obdobné, jako je v Německu a Rakousku.
B - Rozpočtová politika
· Za situace, kdy 315 mld. Kč ročně odchází do zahraničí ve formě dividend, požadujeme zavedení druhé sazby daně z příjmu právnických osob pro bankovnictví a další vybrané sektory, obdobně jako je tomu v Maďarsku a na Slovensku. Její přiměřenou výši by měla určit komparativní analýza a její výnos by měl být prokazatelně a výlučně použit nejprve na snižování rozpočtového schodku a později na snižování čistého zadlužení státu, neboť snižování míry zadlužení je otázkou národní bezpečnosti a nezávislosti.
· Požadujeme zrušení tzv. superhrubé mzdy, která nemá obdobu v žádné vyspělé zemi, jako ideologického reliktu předchozích pravicových vlád.
· Požadujeme znovuzavedení progresivního zdanění příjmů fyzických osob formou druhé sazby daně ve výši 25 - 30 % pro roční zdanitelné příjmy nad 1 mil. Kč.
· Požadujeme zdanění příjmů plynoucích z poskytování sexuálních služeb, kde na daních a pojistném státu ročně utíká několik desítek miliard Kč.
· Požadujeme zásadní revizi nespravedlivých církevních restitucí a jejich korekci dodatečným vyměřením daně z příjmů právnických osob z takto nabytého nemovitého a movitého majetku a finančních náhrad za nevydaný majetek. Základem pro výpočet zdanění musí být stejná cena půdy a dalšího majetku, jako tomu bylo u zemědělských restitucí.
· Požadujeme zákonem zavést každoroční valorizaci příspěvku na zdravotní pojištění za státní pojištěnce (důchodci, děti aj.), a to ve stejné výši jako je tomu u valorizace důchodů (výše inflace + jedna třetina růstu mezd).
· Požadujeme urychlení procesu slučování zdravotních pojišťoven do jedné veřejnoprávní pojišťovny, které by přineslo nemalou úsporu provozních nákladů. Zásadně odmítáme jakékoli individuální platby ve zdravotnictví, které by omezovaly rovný přístup ke zdravotní péči.
C - Regionální politika
· Požadujeme koncepční regionální a komunální ekonomickou, sociální a environmentální politiku, podporu hospodářsky zaostávajících mikroregionů a lokalit se sociálním vyloučením.
· Požadujeme podporu státu při obnovení komunální bytové výstavby, družstevní bytové výstavby a výstavby sociálních bytů, jakož i ochranu nájemníků podle západoevropského standardu.
· Požadujeme zlepšení veřejné dopravy v regionech, podporu regionální výroby a regionálních farmářských trhů, rozvoje řemesel, místních lidových tradic a kultury, turismu a služeb.

Tento Programový manifest byl schválen delegáty Programové konference politické strany Národní socialisté - LEV21 dne 28. listopadu 2015.

Programový manifest

23. prosince 2015 v 18:26 | Jaroslav Král |  Jiní autoři

Vlast - práce - rodina!

Vážení předsedové sesterských stran,

1. na Programové konferenci naší strany 28.listopadu 2015 byl schválen nový střednědobý program Národních socialistů-LEV21, který Vám v příloze zasílám;

2. program byl zpracován na základě našich i Vašich programových dokumentů z webových stránek (s výjimkou ČSS, u nichž jsem tyto dokumenty neměl k dispozici) a upřesněn na základě vnitrostranické diskuse a připomínek Michala Klusáčka. Použil jsem v něm i nápad bratra Zbyňka Holuba z Jihočeského kraje ČSNS s barevným označení tří principů podle naší trikolóry, za což mu ještě jednou děkuji, ostatně řekl jsem to také veřejně na Programové konferenci. I když z formálního hlediska jde o program jedné ze 4 stran, jsem přesvědčen, že nejméně z 90 % se s ním můžete ztotožnit a se tedy stává jednou z cest pro další vzájemné sbližování s cílem dosáhnout perspektivní integrace všech našich roztříštěných stran a skupinek. Budu proto rád, když tento program rozešlete na vědomí také Vašim členům.

3. Pro úplnost dodávám, že přímo na konferenci jsme odhlasovali 2 zásadní změny. Šlo o vypuštění postulátu zřízení samostatného Ministerstva sportu, tělovýchovy a turistiky a změnu názvu programu. Místo původně navrhovaného historického hesla "Rovnost národů a rovnost v národě!" jsme odhlasovali zřejmě poněkud modernější název "Vlast - práce - rodina!"

S bratrským pozdravem!

Jaroslav Král
místopředseda Národních socialistů - LEV21

Programový manifest národních socialistů 2015 - 2020
I. Ideové principy našeho programu
T. G. Masaryk kdysi napsal, že státy se udržují těmi idejemi, na jejichž základě vznikly. Podle nás to analogicky platí i o politických stranách. Národně socialistická strana vznikla v roce 1897 z touhy českých dělníků a středních vrstev po vlastním českém státě, v němž by byla uplatňována sociální spravedlnost. V tomto smyslu navazujeme na odkaz a úsilí našich předchůdců, Václava Jaroslava Klofáče, Edvarda Beneše, Petra Zenkla, Milady Horákové a mnoha dalších. Jejich hlavním heslem byla "Rovnost národů a rovnost v národě!", jako organické spojení dvou ideových principů, národního a sociálního.
Vlastní stát jsme si museli vydobýt v boji proti Rakousko-Uhersku a udržet jej v boji proti hitlerovskému Německu. Ani dnes však náš zápas o bytí a udržení národního státu ve světě, v němž vládnou nadnárodní korporace a kapitálové trhy, nekončí, je jen méně zjevný, o to však možná obtížnější.
Stejně důležitý jako princip národní je i princip sociální. T. G. Masaryk také napsal, že česká otázka je již od dob husitského hnutí v podstatě otázkou sociální s důrazem na sociální rovnost. Národní socialisté ji však nikdy nechápali jako faktickou a absolutní rovnost, o níž víme, že ani není možná, ale především jako rovnost šancí a výchozích podmínek, za nichž si můžeme vlastním přičiněním a úsilím vydobýt lepší společenské postavení.
Naši předchůdci proto nikdy nechápali socialismus jako nějaký společenský systém, tím méně státní, ale jako živé politické hnutí za národní a sociální emancipaci nižších a středních vrstev českého národa. Vždy byli stranou nemarxistickou, v některých ohledech i protimarxistickou, neboť marxismus, jestliže zvítězí, postátňuje a dusí přirozenou lidskou aktivitu, iniciativu a samosprávu. Přeceňuje také význam ekonomiky neboli "základny" a podceňuje význam duchovních faktorů rozvoje společnosti neboli "nadstavby", jichž my si naopak velmi vážíme jakožto nezastupitelných národotvorných prvků. Tedy humanismu, morálky, vzdělanosti, kultury, umění, činnosti národních církví, celé řady osvětových a vzdělávacích spolků apod. Přeceňování ekonomické základny se bohužel nezměnilo ani po listopadu 1989. Situace se naopak dále zhoršila. Ekonomickou základnu dnes ztělesňují peníze, které všechno ovládají a jimž se všichni podřizují. Teze o tom, že peníze jsou až na prvním místě, je vlastně pokračováním marxismu v jeho nové, vulgarizované podobě.
Jako současní stoupenci národního socialismu v plném rozsahu navazujeme na ideový odkaz a politické úsilí našich předchůdců. K základním ideovým principům našeho programu, jimiž jsou princip národní a princip sociální, v současné době přidáváme také třetí princip trvale udržitelného rozvoje, který vyjadřuje naši odpovědnost za budoucí rozvoj naší vlasti. Všechny tyto ideové principy národního socialismu se vzájemně podmiňují a doplňují, mají stejný význam, jako k sobě symbolicky patří barvy na naší trikolóře.
Ideový princip národní - modrý princip
Národní princip vyjadřuje naši vůli prosazovat a hájit vždy a všude národní zájmy. Jako důsledně vlastenecká strana požadujeme rovnoprávnost českého národa s ostatními národy, a to jak v rámci EU, tak i mezinárodního společenství. Odmítáme však jakýkoli nacionalismus, který upřednostňuje zájmy určitého národa před národy jinými. Národ přitom nechápeme v úzce etnickém smyslu, ale pojímáme jej jako politický národ, který představují Češi, Moravané, Slezané, jakož i všichni občané České republiky, kteří se ztotožňují s jejími, ve volbách demokraticky formulovanými zájmy.
Ideový princip sociální - červený princip
Sociální princip je s principem národním velmi úzce propojen a jde s ním ruku v ruce. Již T. G. Masaryk řekl, že česká otázka je především otázkou sociální. V dnešní době jde o to uhájit sociální stát a sektor veřejných služeb před pokusy pravice jej maximálně osekat a oslabit. Sociální stát musí plnit roli garanta kvalitního a důstojného života všech řádných občanů. Přístup ke vzdělání a zdravotní péči nesmí být jakkoli podmiňován majetkovými a příjmovými poměry jedince.
Ideový princip trvale udržitelného rozvoje - bílý princip
Princip trvale udržitelného rozvoje vyjadřuje naši odpovědnost za budoucí dlouhodobý rozvoj naší vlasti. V souladu s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tento princip chápeme jako komplexní a vyvážený rozvoj, založený na třech pilířích dlouhodobé udržitelnosti: hospodářském, sociálním a životního prostředí. Zjednodušeně řečeno, jde o prosazování sociálně-tržní ekonomiky s ekologickými aspekty.
II.Uplatňování ideových principů
Uplatňování národního principu
A - Národní život
· Základem národního života je rodina, která má být založena na péči o děti a potřebné členy, vzájemné úctě, spolupráci a mezigenerační solidaritě. Rodina je také základním a přirozeným prostředím pro výchovu k vlastenectví, sociálnímu cítění, morálce, zodpovědnosti, pracovitosti a celoživotnímu vzdělávání. Tedy k hodnotám, jimiž se náš národ může prosadit ve světové soutěži národů.
· Nejen král Karel IV. jako zakladatel pražské univerzity, její rektor Mistr Jan Hus, biskup Jednoty bratrské Jan Ámos Komenský, představitelé národního obrození a prezident T. G. Masaryk, ale i mnozí další pochopili nezastupitelný význam vzdělání pro rozvoj a uplatnění českého národa. Proto nás mrzí současné výsledky řady vzdělávacích analýz, zkušebních testů, maturitních zkoušek aj., které prokazují dlouhodobý pokles vzdělanosti mladé generace. Tyto trendy je třeba všemi způsoby zvrátit a z otázky vzdělanosti učinit ústřední společenské téma. Zvláštní pozornost je třeba věnovat finanční gramotnosti a technickým oborům.
· Požadujeme, aby v hodinách dějepisu a občanské nauky byly děti vedeny k vlastenectví a hrdosti na svoji obec, město a stát, v němž se narodily. Ústředním společenským tématem se také musí stát otázky humanismu a morálky, vyzdvihování příkladů morální integrity Mistra Jana Husa, Jana Ámose Komenského, T. G. Masaryka, Milady Horákové, Jana Palacha a celé řady dalších následovníků.
· Sport se po roce 1989 vydal na komerční cestu za pasivního přihlížení státu, kdy některé sportovní aktivity jsou pro sociálně slabší vrstvy nebo dokonce pro většinu společnosti finančně nedostupné. Následkem je celkový pokles fyzické zdatnosti mládeže, umocněný zrušením povinné základní vojenské služby. Utužení národního charakteru a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva vyžaduje návrat k tradicím české tělovýchovy v duchu sokolského hesla "Ve zdravém těle zdravý duch!" V tomto smyslu podporujeme především všechny formy masového sportu, tělovýchovy a turistiky. Částečnou cestou k nápravě je zavedení alespoň tří povinných hodin tělesné výchovy týdně ve všech základních a středních školách.
B - Národní stát a instituce
· Politickou formou organizace národa je jeho stát a instituce. Za základní formu v tomto smyslu považujeme zastupitelskou demokracii a samosprávu obcí, měst a krajů doplněnou o prvky demokracie přímé. V tomto smyslu podporujeme přijetí zákona o obecném referendu.
· Jelikož v unitárním státě, jímž je ČR, nemá druhá komora parlamentu smysl, protože nevyjadřuje územní zastoupení členských států federace, navrhujeme místo dosavadního Senátu a Poslanecké sněmovny vytvořit nově jednokomorový Parlament ČR, v němž by podle vzoru německého Spolkového sněmu byla
- jedna polovina, tj. 81 poslanců volena tak jako dosud v jednomandátových volebních obvodech podle většinového principu dvoukolovým způsobem (Senát by byl jako samostatná komora zrušen tím, že by se stal součástí jednokomorového Parlamentu),
- druhá polovina, tj. 82 poslanců volena v jednom celostátním volebním obvodě podle principu poměrného zastoupení s tím, že uzavírací klauzule by byla snížena z 5 na 1,5 %,
- to by umožnilo kombinovat výhody a nevýhody většinového a poměrného systému, zrychlit a zefektivnit legislativní proces, a to za situace, kdy kontrolu jeho ústavnosti tak jako tak vykonává Ústavní soud,
- v důsledku zrušení jedné komory a snížení celkového počtu zákonodárců z 281 na 163 by navíc došlo k razantní úspoře státního rozpočtu, lichý počet poslanců by současně vylučoval možný politický pat při sestavování vlády aj.
Vytvoření jednokomorového Parlamentu ČR znamená zásadní změny Ústavy ČR.
· Navrhujeme zahájit celonárodní diskusi o zásadní revizi Ústavy ČR, konkrétně o těchto změnách:
- vložit do preambule ústavy formulaci o tom, že ČR je ideově založena na křesťanské kultuře, tradicích a morálce židovsko-křesťanského Desatera, při současné důsledné odluce církví od státu,
- vytvořit jednokomorový Parlament ČR,
- zpřesnit kompetence a pravomoci přímo voleného prezidenta,
- posílit prvky přímé demokracie
- zakázat nasazení Armády ČR na všech zahraničních vojenských misích, s výjimkou mírových misí s mandátem Rady bezpečnosti OSN.
C - Národ v současném světě
· Základem EU musí zůstat národní státy, tj. "Evropa vlastí", jak ji prosazoval prezident Charles de Gaulle. Jsme zásadně proti jakémukoli dalšímu přesunu kompetencí a pravomocí z orgánů ČR na orgány EU.
· Po naprostém kolapsu migrační politiky EU požadujeme zahájit celonárodní i celoevropskou debatu o nutnosti revize nebo zrušení Lisabonské smlouvy s cílem omezit nadměrný vliv Německa a velkých států a navrátit zpět původní kompetence a pravomoci členským státům.
· Vyzýváme vládu ČR, aby neustupovala v otázce nepřípustnosti dočasných i trvalých kvót na běžence. Pokud budou i přesto diktátem Bruselu prosazeny, požadujeme, aby kvóta pro ČR byla naplněna výlučně válečnými uprchlíky z Ukrajiny, popřípadě křesťany ze Sýrie. Každý suverénní stát má právo si sám určit, koho na své území dobrovolně přijme.
· Požadujeme do dokumentů primárního práva EU vložit formulaci o tom, že EU je ideově založena na křesťanské kultuře, tradicích a morálce židovsko-křesťanského Desatera. Požadujeme, aby takovou deklaraci přijal také Evropský parlament.
· Jelikož radikální sunnitský islám nepochybně představuje stejně jako komunismus a fašismus hnutí směřující k potlačení lidských práv a občanských svobod, požadujeme v celé EU uzavřít všechny mešity, které jsou středisky wahábistického a saláfistického pojetí islámu, odejmout těmto komunitám státní podporu a příspěvky a zakázat po vzoru Rakouska jejich financování ze zahraničí. Bezpečnostní služby musí být výrazně posíleny, aby mohly včas odhalovat aktivity džihádistů a islámských teroristů i jejich ideové podhoubí.
· Zahraniční politika ČR musí být založena na vyváženém a rovnoprávném přístupu ke všem státům a národům v souladu s Chartou OSN.
· Plnění našich spojeneckých závazků v NATO považujeme za zcela dostačující, a proto odmítáme jakékoli úvahy a snahy o vybudování vojenské základny NATO na našem území.
· Požadujeme změnu Ústavy ČR, která zakáže nasazení Armády ČR na všech zahraničních vojenských misích, s výjimkou mírových misí s mandátem Rady bezpečnosti OSN.
· Zásadně odmítáme uzavření Transatlantické smlouvy o obchodním a investičním partnerství (TTIP) s USA, která by v EU snížila standardy ochrany spotřebitele na úroveň amerických, umožnila dovoz geneticky modifikovaných potravin, zvýšila nezaměstnanost a umožnila nadnárodním korporacím vést arbitráže proti ČR a národním státům.
Pokračování v dalším článku!

Krásné Vánoce lidem dobré vůle

23. prosince 2015 v 17:58 | Z webu Úřadu vlády ČR |  Aktuality
23. 12. 2015 11:15

Komentář premiéra k útoku na twitterový účet

Pokud můj twitter napadají neonacisté, pak to beru jako důkaz toho, že svoji práci dělám dobře. Přeji krásné Vánoce všem lidem dobré vůle, kteří odmítají šíření nenávisti, preferují lidskost a podporují demokracii.
Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR