Duben 2016

K historii Svátku práce

30. dubna 2016 v 22:20 | Ivan Fenz s použitím Wikipedie |  Jiní autoři

Jaký bude jeho další osud?

Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů a anarchistů celodenní stávka vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami, při kterém přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní palby. 4. května zemřelo několik lidí při demonstraci na Haymarket Square kvůli výbuchu bomby, za což byli obviněni a následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k smrti anarchisté August Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg. První čtyři jmenovaní byli popraveni 11. listopadu 1887, Louis Lingg spáchal sebevraždu již den předtím.[1] Poprvé se Svátek práce celostátně (USA) slavil 1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva roky starých událostí. O rok později (tedy 1889) přijala II. internacionála na návrh francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální svátek práce. Postupně se k oslavě tohoto svátku přidávaly další politické proudy. V předválečném Československu to byly národně socialistické odbory - Česká obec dělnická a Česká obec zaměstnanecká.

Bude česko - čínský protektorát?

21. dubna 2016 v 22:19 | Ivan Fenz |  Jiní autoři

Svoboda projevu při návštěvě čínského prezidenta

Dne 21.4. v 11hod. na TV24 si mohl každý vyposlechnout ze Sněmovny, jak vypadá svoboda občanského projevu při návštěvě čínského prezidenta. Zřejmě si tento idol Hradního Nájemníka vyžaduje poklonkování nejlépe od přivezených postbolševických Číňanů i s jejich vlajkami a mávátky. Grupy těchto lidí vedené svými veliteli se zde chovali jako v čínsko-českém protektorátu. Zabírali neurvale místa, mávali čínskými i českými vlajkami a nakonec se rvali a mlátili české lidi. To vše jen proto, že čeští lidé si DOMA dovolili vyvěsit nebo přinést vlajky obsazeného TIbetu. Pořádkovou policii z buhví jakých důvodů toto dění nechávalo klidnou. Když už zasáhla, tak jen proti českým občanům, snad aby je "chránila" před agresivními Číňany. Když pominu absurditu, že česká policie je netečná vůči omezování českých občanů v jejich zemi, zbývá otázka, komu to slouží a jakým způsobem. Prezident, jehož ústavní pověření je vymezeno citátem," Prezident není v výkonu své funkce odpovědný" si zřejmě objednal u gumových policejních velitelů zvláštní zacházení. Dokonce až tak zvláštní, že jim "velel" jakýsi major z hradní ochranky či dokonce kancléř Mynář. Vyštafírování Evropské ulice vyvěšením vlajkoslávy na kandelábry, byl ten příznačný "rudý hadr", kterým prezident Sjednotitel vyprovokoval protesty, proti prezidentskému vytváření "česko-čínského protektorátu". Co chtěl, to i docílil. Rozeštval lidi a nepřímo donutil i sociální demokracii, aby s ním souhlasila ( zamítnutím zvláštní schůze ve Sněmovně svolané k projednání zmíněných excesů ) s budoucím libovolným jednáním s Čínou. Zřejmě i v budoucnu, zde už pravidelně budou čínští estébáci mávat vlajkami, či mlátit žerděmi nesouhlasící lidi. Všeho do času. Zatím se daří Hradnímu Nájemníkovi jeho kazisvětská činnost.
Ivan Fenz, místopř. ČSNS 2005

Strana má hájit své bývalé členy

17. dubna 2016 v 15:34 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři

Koho má ČSNS podporovat?!

Nedávno na tomto blogu byl zveřejněno jednou z odnoží, která se "hrdě" hlásí k historickému odkazu ČSNS, Stanovisko k organizované kampani proti prezidentu republiky, z kterého si dovoluji citovat: Představitelé těchto skupiny (nejspíš se jedná o revizionistické skupiny) popírají samotné demokratické principy na kterých Česká republika stojí. Nevím čím "tyto skupiny" popírají demokratické principy České republiky, ale vím kdo skutečné popírá demokratický princip České republiky - její sám "nejvyšší představitel" prezident republiky Miloš Zeman. Kromě toho diskuze týkající se Miloše Zeman jasně ukazuje, proč ČSNS skončila tak jak skončila: Neschopností obhájit svou historii a především svých historických osobnosti.
Vynechám-li Únor a zradu jejich některých členů, kteří přeběhli a vrazili kudlu do zad převážné většině jejich členů, tak to začalo ihned po Listopadu. Nejenom, že jsem nenašli odvahu se vrátit k svému historickému jménu, ale březnový sjezd v roce 1990 jasně ukázal národněfrontovské myšlení převážné části funkcionářů strany, kteří si ohlídali kdo bude delegátem na tom historickém sjezdu, který předurčil budoucí katastrofu strany. Vytleskávání a vyvolávání zrádce a agenta StB Bohuslava Kučery na tribunu sjezdu, byla urážka všech národních socialistů, kteří museli emigrovat, skončili v komunistických žalářích a nebo na jeho poravištích.
I další kroky, jako bylo přejmenování strany na nesmyslný název LSNS, musel příznivce strany, který stranu volili v předúnorové době, totálně znechutit. Když k tomu připočteme nekontrolované tunelování strany a Melantrichu, výsledek byl (i přes návrat k původnímu jménu) předvídatelný - krach.
Ale nastala horší věc - ztráta historické paměti. Místo, aby strana hájila své členy, poslance, tak se přidává na stranu lhářů. Místo, aby hájila našeho bývalého poslance Ferdinanda Peroutku (sedící vpravo), snaží se hájit pomluvače a lháře. Je to o to horší, že se jedná o prezidenta republiky, který svou lež a pomluvu, řekl na mezinárodním fóru. A přesto, že i soud konstatoval, že lhal, odmítá se jeho rozhodnutí podrobit. Můžeme použít výše uvedená slova ze stanoviska NS-Lev21:: Prezident republiky popírá samotné demokratické principy na kterých Česká republika stojí. K tomu je nutné říci, že jeden z těch, které tyto principy budoval byl sám Miloš Zeman. A tím s pomocí Václava Klause, dalšího našeho prezidenta, napomohl je takto vybudovat. Vymahatelnost práva v české republice je prachmizerná.
Ten kdo netrpí historickou ztrátou pamětí si určitě vzpomene, že strana byla vytunelovaná především v letech 1998 až 2002. V době Zemanovy vlády, takže těch více jak třicet trestních oznámení, které členové strany podali, skončila v koši. Toto nám zanechal pan prezident.

Nedá mi aby se ještě nevrátil k našemu bývalému poslanci Ferdinandovi Peroutkovi, který má hrob vedle Milady Horákové na Vyšehradě.
Ferdinand Peroutka byl členem takzvaných pátečníků. Pátečnici byla skupina kulturních a politických osobností, která se od roku 1925 scházela ve vile Karla Čapka. Jejími členy byli významné osobnosti tehdejší doby: Karel a Josef Čapkové, T.G. Masaryk, Edvard Beneš, Josef Kopta, Ferdinand Peroutka, Josef Šusta, František Langer, Eduard Bass, Karel Poláček, Vladislav Vančura, Václav Rabas, Arne Laurin, Jan Blahoslav Kozák (poslanec za ČSNS), Jan Masaryk, Karel Kraus, Josef Kodíček, Josef Macek, František Kupka, Ladislav Prokop Procházka, Vilém Mathesus.
Pokud si pořádně prohlédneme tyto jména, dojdeme k názoru že největší politický vliv tam měla ČSNS.

Zároveň si dovoluji říci, že členem této skupiny by se nikdy nestal Miloš Zeman. Hulváty a lháře tam netrpěli.
Miloš Zeman se spíše obklopuje jinými typy lidí - Šloufy, Nejedlými a podobně. Vrcholem je jedna zajímavá fotografie. K svému třetímu výročí pozval na Hrad své ctitele a obdivovatele. Jednoho z nich Petra Cvalína, člena okresního výboru KSČM v Domažlicích a člena krajského výboru KSČM Plzeňského kraje si posadil vedle sebe. Pravděpodobně proto, že tato strana je základem demokratických principů České republiky.
Když uvážím že pan Klusáček zrušil více jak stoleté oslovování Sestro a bratře, na oslovování paní a pánové; a vidím či spíše čtu různé názory, které jsou diametrálně odlišné s odkazem našich historických členů; a přihlédnu k tomu jak umí chránit jejich památku, nezbývá mě než si říci: Má smysl stranu za této situace držet při životě. Nebude lepší, s ohledem na její historické členy a činy, uložit ji do historie, aby nebyla její historie úplně pošpiněna? Protože takto by jsem k ní a jejím členům potvrdili, že ještě v nás zůstal kousek respektu a úcty. Protože mě, jako národního socialistu, psaní některých "národních socialistů" dost vadí!


Na závěr si přece jenom neodpustím jeden dovětek. Nedávno na ČT 2 běžel dokument Československé LSD, v němž Jiřina Šiklová vyprávěla o párty které se zúčastnil i Miloš Zeman. Konstatovala, že to byl jediný člověk na kterého LSD nepůsobilo.

Jistá podobnost s osudem ČSNS

10. dubna 2016 v 18:59 | Z Bulletinu Jana Šinágla |  Jiní autoři

Konec nejstarší politické strany v Čechách (a taky na Moravě)

  • Vytisknout
  • E-mail
CSSD podiumTak u nás se tradičně podílí na vládě - tu vládu vede, tu vede ve vládě hospodaření s veřejnými prostředky - zkrátka je ve vládnutí na Českém území trvale zabetonována. Schválně, jestli uhodnete, o které straně je řeč. Teď, jako blesk z čistého nebe, je tu mravní posudek na tuto stranu, že si nechala asi desetimilionový dluh docela lajdácky přerůst na 337 milionový. Lajdácky, či velkopansky.
Jak se na to máme dívat?
Může se strana, takto hospodařící s vlastním majetkem, ucházet o hospodaření s majetkem všeho lidu? Tedy ucházet se může, dobré mravy a hospodářské dovednosti nejsou podmínkou pro účast ve volbách. Proto jsme tam, kde jsme. Ale má kromě odvahy i naději na úspěch ve volbách? S takovým vysvědčením o svých schopnostech a morálním profilu, když se ještě míní handrkovat se soudy o svůj nesporný dluh? Když asi 15 let místo zaplacení dělala mrtvého brouka?
Nejde jen o mravní problém a nulovou důvěryhodnost
Pokud půjde ta strana do voleb, a stane se parlamentní stranou, bude ve střetu zájmů. Svěří někdo správu svého majetku dlužníkovi?
Ta strana vymýšlí zákony, jak odstavit od členství ve vládě Andreje Babiše, protože by, eventuálně, mohl svého postavení člena vlády a poslance zneužít pro své firmy. Ten člověk ale tvoří hodnoty, zaměstnává lidi, je silně zapojený do dobročinnosti, ve vládě pracuje zdarma. Jaké je tedy u něj riziko, že si nějak pomůže? Riziko je samozřejmě zástupný problém. On je prostě právě těm, co tak křičí, nebezpečný. Hrozí totiž, že udělá ve státě pořádek.
A jaké riziko zneužití střetu zájmů je u strany financované státem, která nahospodařila stamilionový dluh a musí si půjčit i na volební kampaň? Už teď předvádí, jak se nervózně boří do mravního bahna, když po takovém fiasku se ještě dovolává svých "práv" u soudu.
Co od ní může volič očekávat? Něco snad: Pokračování starých pořádků.

9. 4. 2016 Vrbík, Zlín

Miloš Zeman se stal prezidentem nás občanů

10. dubna 2016 v 18:51 | Z ÚR NS LEV21 |  Jiní autoři

Stanovisko k organizované kampani proti prezidentu republiky

Přidáno 5.4.2016 21:22
Prezident republiky je jedním ze symbolů naší státnosti. V roce 2013 byl zvolen třetím prezidentem České republiky Miloš Zeman. Stalo se tak, v první historicky přímé volbě, občany této země. Prezident tím získal vysoký mandát od občanů ČR. Je potěšující, že prezident Miloš Zeman dnes požívá vysoké a stále stoupající důvěry občanů, která dnes dle průzkumů dosahuje 62 %. Prezident Miloš Zeman se nestal prezidentem jen pro ty vyvolené, ale stal se prezidentem nás občanů.

Přes tyto skutečnosti však jsme svědky stále agresivnějších a organizovanějších útoků na nejvyššího představitele našeho státu. Za těmito útoky, které pohrdají právy nás občanů, musíme vidět ty, kteří se stále nesmířili se svoji porážkou v prezidentských volbách 2013, či později i se svou porážkou ve volbách parlamentních. Představitelé těchto skupin popírají samotné demokratické principy, na kterých Česká republika stojí. Tyto skupiny hledají všemožné záminky k verbálním útokům, které dokonce vedou až k fyzickým útokům na prezidenta republiky. Tyto útoky se opakovaly zcela nedávno u příležitosti návštěvy prezidenta ČLR. Během této návštěvy docházelo i ke zneuctění symbolů našeho státu. Cíleně však útoky směřovaly proti prezidentovi ČR. To vše se děje za vydatné mediální podpory mnohých medií. Dokonce je k této nedůstojné činnosti zneužívána česká veřejnoprávní televize, která tím neplní svou úlohu být zcela objektivním a nezávislým zdrojem informací.

Jako Národní socialisté, ale zejména jako občané této země, jsme znepokojeni těmito organizovanými nátlakovými akcemi, které směřují k tomu, aby vyvolaly vážnou vnitropolitickou krizi, která může vést až k rozkolu v naší společnosti.

Odmítáme snahy o manipulaci s námi občany. Odmítáme snahy o nové výklady historie. Nezapomínáme na odvahu a statečnost našich předků, kteří bojovali za naši svobodu spíše pod prapory českých zemanů, než pod prapory knížecími. Nestydíme se, že jsme národ slovanský, či národ husitský, nezapomínáme, že jsme po staletí o svá národní práva museli bojovat.

V této vážné době se hlásíme se ke svému prezidentovi, který je jedním z nás občanů.
Pane prezidente, jsme s Vámi.


Ústřední rada
NS- LEV21
V Praze 2. dubna 2016

Bude ČSSD ubývat členstvo?

7. dubna 2016 v 21:14 | Ivan Fenz |  Aktuality

Téma i pro Karla Janka

Vznikla možnost převzetí pravicovějších členů ČSSD, kterým bude nepříjemné platit vyšší příspěvky na dluhy vzniklé z pitomosti Zemana a spol. Bylo by vhodné veřejně připomenout, že ČSNS 2005 má kořeny v přísně pravicovém a nemarxistickém směřování sociálních demokratů od svého počátku a nabízí tuto možnost všem dosavadním sociálním demokratům (konec konců i pan předs. Sobotka pochází z národně socialistických poměrů v obci Telnice na Brněnsku, jakož i pan Zaorálek z národně frontovní soc. strany). Strany se v minulosti vždy v cílech podporovaly a jejich členstvo se tříbilo podle situací.

Jak s běženci

3. dubna 2016 v 19:28 | Ivan Fenz |  Jiní autoři

O pomoci a vděčnosti

Úřední sdělení. 25 iráckých křesťanů ze skupiny v Okrouhlíku u Jihlavy se rozhodlo požádat o pasy a odejít z České republiky. Ministr vnitra pozastavil program "přesídlování" migrantů. Je to vizitka neschopnosti úředníků vyjednat řádnou a závaznou smlouvu, která nedělitelně provází poskytnutý asyl. Přistěhovalci dostali podporu ve formě dopravy, ubytování, jazykového kurzu a nástin možné budoucnosti. To vše mělo být předmětem závazné smlouvy. Při vyjednávání mělo být jednoznačně objasněno, co asylanté očekávají a co získají. Je jisté, že po opuštění domova mají představu, že buď v ČR přečkají nějakou dobu nebo si zde vybudují nový domov. Jednu jistotu ze smlouvy by měli mít, tj. na dopravu do místa, odkud byli dopraveni na náklady ČR. Pokud mají dnes výhrady a další požadavky mohou se legálně informovat. Jsou v bezpečných podmínkách, nárok na zpětnou přepravu zatím ( v tamních oblastech bezpečno není ) nemají. Ostatní dodatečně zformulované nároky mohou uplatňovat, ale individuálně a za své peníze. Asyl není žádná trvalá zaopatřovna, ale naopak jde o jednorázovou pomoc. Požadovat ( jak se ozývá ) nějakou vděčnost od migrantů je zpozdilé. Asyl je mezi slušnými lidmi povinnost, vděčnost je výsledkem rozumného jednání, které lze těžko očekávat od lidí ve stresu a bez budoucnosti. Musí být propuštěni s papírama, kam je srdce táhne. Jak vybočí, musí být zatčeni a vyhoštěni bez dalších cirátů ( tak se jednalo s utečenci před komunisty v Bavorsku a celé tehdejší západní Evropě).