Září 2016

Otazník nad vhodnou volbou Dne české státnosti

28. září 2016 v 19:48 | Ivan Fenz |  Jiní autoři

Každý důvod je dobrý k vyhlášení státního svátku 28.9.

Svatováclavská legenda opatrně pomíjí, že pokřtění Bořivoje (874-878) na Velké Moravě podle slovanského ritu předcházelo o několik desetiletí Václavovo náboženské vzepětí ( nar. 908-10). Václav podléhal latinskému ritu vnášenému německými mnichy a kněžími, které hojně podporoval z otcova shromážděného pokladu. Sám měl cíl, stát se mnichem a odejít do Říma. Jeho jednání popuzovalo matku Drahomíru i bratra Boleslava, kteří byli proti zasahování cizích kněží do správy českého knížectví. Václav se jim zdál změkčilý a ve vleku latinských kněží. Václav měl asi 21 let, když se zavázal udržovat mír s německým Jindřichem = panovníkem, kterému "dobrovolně" poskytoval roční dar stříbra a volů. To byl poslední podnět pro Boleslava, aby jednal a vymanil knížectví z tohoto dobrovolného vazalství. Přesvědčoval bratra a když nedosáhl ničeho, dohodl jeho vraždu při jitřní pobožnosti. Napadl Václava s mečem, ale byl odražen a Václav běžel do asylu kostelíka Kosmy a Damiána. Kostelní klerik byl ale ovlivněn a dveře byly zavřeny. U dveří byl Václav vrahy dostižen a zabit. Nastal rychlý přesun do Prahy a tam vraždění všech, kdož by mohli Boleslavovi bránit. Latinští kněží se rozprchli, aby později spisovali různě zabarvené legendy o mučedníku Václavovi. Katolická církev převzala legendu, aby ji v době baroka překryla legendou o Janu Nepomuckém. Ten je dnes pozapomenut a svatováclavská legenda posloužila jako důvod ke státnímu svátku. Jinak se zdá, že Václav nebyl vhodný panovník pro svoji dobu. Hodil se svým postojem i hitlerovcům ke zřízení protektorátního vyznamenání = Svatováclavské orlice pro české lidi, kteří významně spolupracovali s okupační mocí Německé Říše v letech 1940 - 1945. Považuji 28.9. za nevhodný den pro státní svátek. Nikoli pro klouzavý den v týdnu podle kalendáře, ale podle historického významu. Sv. Václav dobrovolně uznal moc německého císaře skutkem = placením "daně". Od toho se odvozuje "státnost" církví až do dnešních dnů. Je to dobrovolné nasazení chomoutu ( podobně jako v r. 1948) a oslavování takového činu lidmi ( církví a poddanými ) jež z toho měli prospěch. Považovat za vznik státnosti poddání se cizí moci a navíc to slavit, je jednou z vad českého národa. Dnes kdy kat. církev skutečně ovlivňuje menšinu, je to dokonce protismyslné. Navíc, povšimli si lidé, jak flanďáci utrácejí? Za hadry, pozlátko, sezvou kdekoho aniž si lidé uvědomují, že to vše musí ze zákona platit, ať chtějí nechtějí! Přímo za podvod považuji "paladium země české", které "vyoral" neznámo kdy, neznámý rolník, na neznámém poli.

Volební lákadla

27. září 2016 v 14:18 | Vladislav Svoboda na blogu iDnes |  Jiní autoři

Další volební trumf z dílny ČSSD

27. 09. 2016 11:14:55
Tak jsem se dozvěděl, že bezdětní by měli na důchody odvádět víc než rodiče! Další návrh aktivitou sršící soudružky Marksové (či spíše Marxové). S ohledem na parlamentní volby v roce 2017, nás určitě čeká celá řada jejich nápadů.
"Lidem, kteří děti nemají, zbývá více peněz. A ty co děti mají a vychovávají budoucí plátce důchodů, to finančně nesou na svých bedrech," vysvětluje svůj návrh Marksová.
Lidem s dvěma dětmi chce ministryně snížit sociální pojištění o jedno a půl procenta. Rodiny s více dětmi by si polepšily ještě více. Naopak bezdětným by odvody o procento vzrostly.
Rodina s dvěma dětmi, kde mají rodiče průměrný plat, by ušetřila přes osm stovek měsíčně. Bezdětný člověk by o dvě stě sedmdesát korun přišel. A státní rozpočet by přišel o další 4 miliardy. Škoda, třeba by se právě hodily na důchody.
To, že jsme si před zákonem rovni a jedná se o diskriminaci bezdětných, ČSSD nezajímá. Slyší pouze na slova: "Hlasy! Hlasy!"
Nebo se snad paní ministryně domnívá, že tím donutí páry, které nechtějí mít děti a raději si užívají, že s radostí nějaké počnou? Proč by chtěli mít najednou děti? Vždyť jsou si vědomi, že je nepotřebují, protože když se dostanou do potíží, přiběhne stát (ČSSD) a pomůže jim. Nemusí se spoléhat na děti, které by jim v jejich kariéře či stylu života pouze překážely.
Marksová, aniž si to uvědomuje, diskriminuje a ponižuje ženy, které nemohou mít z různých důvodů děti, a prožívají těžké trauma. Léčení neplodnosti je stojí sta tisíce korun. Podstupují někdy až neuvěřitelné procedury a operace, aby se nakonec dozvěděly, že přes velkou snahu, lékařská věda nedokáže, aby si splnily svůj sen - stát se matkou. Výsledkem jejich snahy je, že ji často opustí partner, dlouholeté deprese a pocit zbytečnosti A nyní přichází stát, který je potrestá podruhé.Nemáš dítě! Budeš za to platit!Jejich pocity bych nechtěl zažít.
Ale zajímavá ji i druhá část jejich "návrhu", na kterou ani nepomysleli. Tím, že bezdětní budou platit víc, měli by mít větší důchod (pokud se ho dožijí). Zatímco rodiče s dětmi budou mít menší důchod. Zdá se, že stát se spoléhá na to, že zbytek dorovnají "hodné" děti.

Můj komentář k diskusi o studentských a krajských volbách

25. září 2016 v 15:59 | Michal Klusáček |  Jiní autoři

O čem vypovídají studentské volby?

O tom, že mezi studenty středních škol má naše koalice průměrnou podporu 7,53 % hlasů, největší podporu má v Plzeňském kraji (10,55 %) a nejnižší v Královéhradeckém kraji (5,03 %). O ničem jiném tyto volby nanečisto vypovídat nemohou. Z našich stránek je možné vysledovat, že v průběhu voleb se celoplošně významně zvýšila jejich návštěvnost. Z toho můžeme usuzovat, že někteří studenti si naše stránky, program a názory zjišťovali. To je celé.
Co krajské volby ČSNS přináší?
Především publicitu, kterou strana potřebuje. Zkratka naší koalice v oficiálních číselnících je ČSNSRozČSNS5DSZ, výsledky průzkumů ČT jsou nadějné, výsledky studentských voleb jsou vynikající a pro všechny média překvapující. To vše je důležité pro to, aby zájemci o národně sociální politiku věděli, že ČSNS jako strana, funguje. Politická strana žije pouze tehdy, pokud se účastní voleb.
Je to vůbec poprvé, kdy se v krajských volbách ČSNS objevuje ve všech krajích. Ani v roce 2000 tomu tak nebylo, když jsme nekandidovali ve dvou krajích. V roce 2012 jsem prosazoval, abychom postavili ve všech krajích aspoň symbolické kandidátky, ale nepodařilo se to. Kromě jiného také kvůli bojkotu Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, jejichž lídrové odmítli sestavit kandidátky. V případě Plzeňského kraje se nakonec ukázalo, že to bylo kvůli dohodě Václava Kupky s Vítem Bártou, který měl v plánu ČSNS skrze něj a jeho kamaráda ovládnout. Václav Kupka následně v parlamentních volbách kandidoval jako bezpartijní na kandidátce VV za Vítem Bártou (odkaz). V případě ostatních krajů byla jejich neúčast zapříčiněná spíše pohodlností a pasivitou jejich lídrů a členů.
Tedy ČSNS účastí v těchto volbách získává bezplatnou publicitu, kontakty na stejně smýšlející kandidáty a sympatizanty. Ukazujeme, že jsme schopni se těchto technicky náročných voleb zúčastnit nikoliv jen do počtu. Jak je vidět z průzkumů pro ČT i z výsledků studentských voleb, uskupení, kterého se ČSNS velmi aktivně účastní, je volitelné a oslovuje i mladé lidi.
Co se nepodařilo?
Nepodařilo se vyřešit rozkol mezi bývalým a současným vedením ČSNS. Návrhy na schůzku, diskusi nebo vysvětlení svých postojů byly ze strany bývalého vedení vždy s urážkami odmítány. Místo konstruktivního přístupu se bývalé vedení neuměle pouštělo do soudních sporů, které nikdy nevyhrálo a ani vyhrát nemůže. Osobně považuji tento stav za nemilý pro ČSNS, rozhodně však ne fatální. Ztrátový je především pro samo bývalé vedení ČSNS. Utrácejí síly a peníze špatným nekonstruktivním směrem.
Současnou ČSNS to příliš nepoškozuje, ovšem je jasné, že ani neposiluje. Bez těchto sporů by byla ČSNS např. osobou Jaroslava Rovného posílena. On však diskusi nebo jakékoliv řešení (kromě soudního) odmítá. Nabídku, kterou jsem osobně u Mgr. Petra Hanniga prosadil, aby byl na pozici lídra kandidátky v Karlovarském kraji za naší koalici NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI, po telefonu odmítl. Odmítl tím vlastně možnost stát se krajským zastupitelem a ovlivňovat věci ve směru národně sociálního smýšlení. Tímto odmítnutím nadřadil svůj osobní spor a výklad vnitrostranických událostí nad národně sociální myšlenku a politiku. Nedokázal oddělit vnitrostranickou rozepři a ČSNS jako stranu. Taková nedorozumění a nevůle se dohodnout však stranu neposiluje. Pro nynější ČSNS to však nebude smrtelné. Pouze pro ČSNS v Karlovarském kraji je to špatně, protože Jaroslav Rovný by jako lídr kandidátky na výsledku přidal 1000 až 2000 hlasů, které získal před 6 lety v senátorských volbách. Jestli tyto hlasy budou chybět či nikoliv se dovíme za 2 týdny.
Zdar a hezký víkend!
Ing. Michal Klusáček

předseda ČSNS

Volební hesla nestačí

23. září 2016 v 19:58 | Vladislav Svoboda na blogu iDnes

Máme krajské či parlamentní volby?

22. 09. 2016 14:00:15
Náhodou jsem v televizi zahlédl upoutávku na krajské volby. Hovořil v ní kandidát za Národní demokracii. Nehovořil co by strana udělala pro občany kraje, ani jak by řešila problémy kraje. Jediným jeho tématem byla migrace.
Hovořil o národní domobraně, policii, armádě. Jak kdyby kraje měly vlastní národní domobranu, policii či armádu. Nějak opomněl, že tyto instrumenty spadají pod vládu a ne pod kraje. Zvláště týkající se tzv. národní domobrany, která jak se zdá, je snem této strany. Pokud si vzpomínám tak byly i jiné strany které si vytvořily své ozbrojené složky. Jedna se jmenovala NSDAP, která měla své jednotky SA. Druhou byla KSČ, která měla pro změnu Lidové milice (LM). Nemusím snad upřesňovat jakou roli sehrály v historii. Hovořil i o nutnosti vychovávat k vlastenectví. Jak už neřekl. Ani já nevím jak se dá vychovávat k vlastenectví. Domnívám se, že k vlastenectví vede buď rodina a nebo člověk k ní dojde sám, když vidí vzory nebo činy, které v něm vzbuzují národní hrdost. Skákat jako pomatený a řvát: "Nic než národ", nemá s vlastenectvím co do činění. To spíše s nacionalismem. A ten je zrovna tak nebezpečný, jako islámští radikálové.
Národní demokracie není jediná, která si plete krajské volby s parlamentními. Stačí si projít kandidující strany a koalice a nestačíte se divit. Nejvíc v této směti všech možných a nemnožných koalicích vyniká Dělnická strana sociální spravedlnosti. Jedna jejich koalice má název Ne imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU. Druhá koalice má název NE migrantům, PROTI nepřizpůsobivým, PRO pořádek (Jaký?) a třetí Imigranty a Islám v ČR nechceme. Pak máme koalice s názvem Ne ilegální imigraci - Peníze raději pro naše lidi. Když k tomu přidáme Okamurovu stranu a Blok proti islamizaci, člověk by nabyl pocit, že republika praská ve švech pod náporem migrantů, přitom neznám člověka který by nějakého migranta u nás zahlédl. Ale budiž, někomu se může tento problém jevit jako zásadní. Ale určitě se nedá řešit v krajských volbách. Pro strany či hnutí která jsou programově vyprahlá to může být vhodná obezlička jak oslovit některé frustrované voliče, kteří si nevidějí dál než na vlastní nos. Zároveň je to důkaz, že politika u nás má bohužel klesající úroveň. A to je největší varování letošních, ale i příštích voleb, ať parlamentních tak i prezidentských. Zdá se, že se jako bumerang vrací jedno heslo z doby normalizace: "Nejsou lidi."

O čem vypovídají studentské volby?

23. září 2016 v 19:47 | Michal Klusáček |  Jiní autoři

Dvě třetí místa

Ve studentských volbách, které se konaly 20. a 21. 9. 2016, naše koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI obsadila v Plzeňském kraji a na Vysočině 3 místo. V deseti krajích jsme byli v první pětce volených subjektů. Ve všech krajích jsme dostali nad 5 %, nejvíce potom v Plzeňském kraji 10,55 % a nejméně pak v Královéhradeckém kraji 5, 03 %. Celkové výsledky jsou zde.

Studenti volili nejčastěji piráty. Ve Zlíně bodoval Okamura, na Karlovarsku PRO Zdraví a sport

včera
Studenti středních škol si vyzkoušeli volit v projektu Studentské volby, který od roku 2010 pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. Letos se jich zúčastnilo přes 31 tisíc studentů z 254 škol ze všech krajů. Nejčastěji u nich zvítězila Česká pirátská strana, úspěch měly také ANO a TOP 09. Ve Zlíně zvítězila Svoboda a přímá demokracie + Tomio Okamura (SPD). Zhruba do prvních pěti míst se skoro ve všech krajích umístila strana Ne nelegální migraci - peníze raději pro naše lidi.
Praha - Volby nanečisto si letos vyzkoušelo více než 31 tisíc studentůstředních škol. V rámci projektu Studentské volby, pořádaného organizací Člověk v tísni, mohli studenti starší 15 let z přihlášených středních škol dát svůj hlas některé ze stran kandidujících v jejich kraji.
Výsledky Studentských voleb byly podobné jako v předchozích letech. Nejvíce studentů volilo tradičně Českou pirátskou stranu, zvítězila asi u 4623 studentů, poté TOP 09 s 4139 hlasy a třetí se umístilo ANO, které volilo 3612 středoškoláků. Není však možné stanovit přesný součet hlasů, protože strany v jednotlivých krajích kandidují také v rámci různých koalic s dalšími uskupeními.
V pražských školách první příčku obsadila TOP 09, kterou volilo 23,7 procenta studentů, druzí skončili piráti, třetí místo pak připadlo hnutí ANO. To bodovalo naopak v Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém kraji. Ve Zlínském kraji zvítězila u studentů Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.
Středoškoláky ale zaujala i regionální uskupení. V Karlovarském kraji například uspělo nejvíce hnutí PRO Zdraví a Sport.
reklama
Překvapující však bylo studenty poměrně často volené uskupení NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI. V pětici nejvolenějších stran se umístilo v deseti ze čtrnácti krajů.
"Je zřejmé, že strach a nejistota, které v souvislosti s migrační krizí prostupují naší společností, názorová polarizace a nenávistné projevy ovlivňují i názory a postoje mladých lidí a projevily se i v jejich hlasování ve Studentských volbách," říká k výsledkům ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota, který projekt Studentských voleb před šesti lety inicioval.
Ve studentských volbách oproti těm reálným získala poměrně velký počet hlasů již poněkolikáté Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS).
"Politiky, médii ani širokou veřejností by výsledky Studentských voleb neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci," dodal Strachota.
Projektu se zúčastnilo 254 škol napříč kraji. Vůbec nejvyšší studentskou účast zatím Člověk v tísni zaznamenal v roce 2012, kdy si zkusilo volby 441 škol. I tehdy u nich v krajských volbách zvítězili piráti, druhá byla TOP 09, třetí již zmiňovaná DSSS. O rok později si středoškoláci zkusili volby parlamentní, které vyhrála TOP 09. Ve volbách prezidentských pak vybrali umělce Vladimíra Franze.
Volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby reálné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, kde žáci zaškrtli preferovanou stranu. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování.
Víc než třetina škol také pořádala před samotnými volbami workshopy spojené s filmovou projekcí, na kterých se učitelé se studenty věnovali tématu voleb také prostřednictvím připravených didaktických materiálů.
autoři: Markéta Hronová, Martina Heroldová

Ukazuje ČT vybrané tváře?

20. září 2016 v 23:31 | Petr Hannig |  Jiní autoři

Krajské volby a jejich manipulace ČT

Petr Hannig předseda Strany zdravého rozumu
Vážení přátelé, jak je vidět, zase nám ČT televize předkládá ty, které systém určil k tomu, aby byli zvoleni. 13 x bude masírovat diváky + ještě den před volbami superdebatou s kandidáty z parlamentních stran (prapodivné, když se jedná o krajské a ne parlamentní volby). Naštěstí jsou ty debaty tak nudné, že to každý vypne, ovšem lidé si myslí, že kandidují pouze ty subjekty, které jsou v debatách, což je zavádějící.

Proto mi dovolte, abych vás upozornil na to, že koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI, volební číslo 67, kandiduje ve všech krajích s víceméně plnými nebo téměř plnými kandidátními listinami. Je pouze 6 subjektů, které kandidují se stejným názvem ve všech krajích.
Webové stránky koalice jsou www.ne-ilegalni-imigraci.cz, když kliknete na číslo koalice 67, tak se vám objeví celá kandidátní listina.

Nebo si můžete nalistovat oficiální web statistického úřadu www.volby.cz, červené zastupitelstva krajů, podle pořadového čísla a pak nalistovat 67. Je to komplikované, důkladně pro voliče skryté, aby lidé zase zmateně volili ty samé strany či hnutí.

Prosím, přepošlete tento mail svým přátelům, ať ČT uděláme čáru přes rozpočet.
Samozřejmě vy, kteří jste členy, či fandy už určité strany, či hnutí, které koresponduje i s mými názory, vy už víte koho budete volit, ne-li jste přímo kandidáty. Děkuji Vám za podporu. Petr Hannig hlavní koordinátor čtyřkoalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI

A ještě něco:

Pokud někdo bydlí v senátním volebním obvodě 19, což je Praha 11, 15 Hostivař a Horní Měcholupy, 22 Uhříněves, Pitkovice, Hájek, Kolovraty, Křeslice, Dolní Měcholupy, Královice a Nedvězí. Tak posílám program:

Proč by měl být Mgr. Petr Hannig (volební číslo 4) zvolen senátorem za tento volební obvod?
- Je za ním vidět celoživotní úspěšná profesní kariéra MIMO POLITIKU.
- Nebyl ani bývalým ministrem či primátorem, starostou, poslancem, radním.
- Zná problémy seniorů a bude zastáncem jejich oprávněných zájmů. Jak v zásadních věcech (vyšší důchody). Tak ve věcech na první pohled
podružných: Chce navrhnout aby v prostředcích hromadné dopravy byl povinně umístěn nápis "uvolněte místo starším lidem a těhotným ženám".
- Chce prosadit zákonnou ochranu lidí v předdůchodovém věku, aby jim nemohl být bezdůvodně rozvazován pracovní poměr.
- Bude prosazovat urychlené dokončení pražského dálničního okruhu, aby se ulehčilo dopravě v tomto senátním obvodě.
- Žije zde a zná radosti a strasti obyvatel jihovýchodního okraje velkoměsta.
- Ví, že "uprchlická" vlna by mohla naše sídliště změnit v oblasti hrůzy, tak, jak to známe z některých evropských velkoměst. Jako předseda strany bude vyvíjet iniciativu, aby ČR nepřijímala žádné "uprchlíky" z rizikových oblastí. Praha musí zůstat bezpečná i na svém jihovýchodním okraji.
Ve dnech 7. a 8. října volte Mgr. Petra Hanniga č.4.
Volte změnu. www.stranazdravehorozumu.cz, www.hannig.blog.idnes.cz www.ne-ilegalni-imigraci.cz

Některé z bodů, které bude Mgr. Petr Hannig prosazovat v Senátu:
- Zrušení zákona o nepřiměřené obraně. Ten teď nahrává spíše zločincům nežli obětem. NÁVRH: Každý kdo někoho napadne musí počítat s jakoukoliv obranou napadeného, včetně té nejkrajnější. Naši lidé musí mít možnost se účinně bránit proti možným teroristickým útokům. Proti mačetě třeba legálně drženou střelnou zbraní.
- Z našich sociálních a zdravotních systémů nesmějí čerpat prostředky ti, kteří do nich nevložili ani korunu a navíc představují bezpečnostní hrozbu. Tyto prostředky jsou primárně určeny pro zlepšování životní našich občanů, pro mladé rodiny s dětmi, na léčbu těžce nemocných pacientů, zvláště dětí.
- Jako předseda strany nebude muset poslouchat příkazy šéfů stran a hnutí, kteří zase poslouchají příkazy z EU.
- Lidé by měli mít možnost se svobodně vyjadřovat a nazývat věci pravými jmény.
- NE modrým zónám, protože vytahují další peníze z kapes obyvatel a navíc nikdo nezaparkuje jinde, než ve čtvrti, kde bydlí. Vybudováním příměstské železniční dopravy typu S Bahn se záchytnými parkovišti v místech odkud lidé jezdí do práce, se vyřeší svízelná situace s parkováním a modré zóny se v celé Praze budou moci zrušit.
Ve dnech 7. a 8. října a ve druhém kole 14. a 15. října volte Mgr. Petra Hanniga č.4.

Za Stranu zdravého rozumu kandiduje ve volebním obvodě 37 Jičín, Nymburk Ing. Jiří Fiala.
Jeho program na www.stranazdravehorozumu.cz Senát. Je to velký kritik současné soudní praxe.

Je snadné něco funkční rušit, ale obtížné něco smysluplého vytvořit

19. září 2016 v 15:16 | Vladislav Svoboda na blogu iDnes |  Jiní autoři

KSČM žádá referendum o vystoupení z NATO

19. 09. 2016 11:37:50
Komunisté předložili ve Sněmovně návrh ústavního zákona o referendum o vystoupení Česka ze Severoatlantické aliance. Podle komunistů NATO vyvolává vojenské napětí v Evropě.
Nevzpomínám si čím NATO vyvolává vojenské napětí v Evropě? Možná se komunisté domnívají, že předem nahlášené přejezdy vojenských kolon.na cvičení, kterých se často zúčastňují i naši vojáci, vyvolávají napětí v jejich řadách? Ale já si velmi dobře vzpomínám na jiná vojenská cvičení, jiného vojenského uskupení - Varšavské smlouvy, které vyvolávalo nejenom vojenské napětí v Evropě, ale přímo ohrožovalo mír v Evropě. 30. května 1968 do Československa vstupují první sovětské jednotky, které se mají zúčastnit vojenského cvičení Šumava, které probíhalo ve dnech 20. - 30. června 1968. Zúčastní se ho 17 tisíc vojáků zemí Varšavské smlouvy a 6 tisíc československých vojáků. Dalších 40 tisíc vojáků se cvičení zúčastní na území sousedních států. A až 2. srpna, neradi, a pod veřejným tlakem, se sovětské jednotky z našeho území stahují.
Ve dnech 23.7 - 10.8. 1968 probíhají v západních oblastech Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Lotyšska největší týlové vojenské cvičení v dějinách sovětských ozbrojených sil. Do armády byly povolány tisíce záložáků.
15.8. 1968 byly v NDR na jihu země uzavřeny prostory soustředění vojsk. Jednotkám byly vydány nedotknutelné dávky potravin.
Sovětský okupační tank
21.8. přešly vojska pěti "spřátelených" armádVaršavské smlouvyhranice suverénního Československa a okupovaly ho.
A ať namáhám svou paměť sebevíce, nevzpomínám si, že by KSČ navrhovala referendum na vystoupení z tohoto agresivního vojenského paktu. Naopak, bez souhlasu obyvatel této země, tato "strana" bez studu odsouhlasila, a poté 16. října 1968 podepsalaSmlouvu o dočasném pobytu Sovětských vojsk v ČSSR. A nebýt Listopadu 1989, tak by 130 000 sovětských okupačních vojáků stále sídlilo v naší zemi. A ani tehdy, v jednom z nejhorších období našich dějin, nenašli soudruzi tu odvahu zeptat se občanů, zda-li s jejích rozhodnutí souhlasí.
Dnes, kdy jim demokracie, dovoluje hlásat své "zvrácené" ideje, hovoří o referendu. Nedávno jsem napsal blog Komunisté neznají slovo stud. Nezbývá mi, než k tomu dodat ještě - jejich drzost překračuje hranice slušnosti.
Zdá se, že by se skutečně mělo začít přemýšlet o referendu - a to na zrušení komunistické strany.
Autor: Vladislav Svoboda| pondělí 19.9.2016 11:37

Všeobecné výhrady k EU je třeba analyzovat

18. září 2016 v 19:03 | Ivan Fenz |  Jiní autoři

Ke konzolidalici poměrů má směřovat politické úsilí a nikoli pseudoproblémy

Všeobecné výhrady k EU je třeba analyzovat. Příkladem je evropská politika vůči migrantům. Z pozice EU je proklamativní, z pozice členských zemí je závazná fyzicky. Kdo stavěl slavobrány "villkomen" má osobní odpovědnost za lidi, které bez dokladů do země vpustil. Jiná je odpovědnost pobřežních států EU, které vázány námořním právem loví "trosečníky". Nastává otázka, kdo to má platit? Platí ty státy na jejich území se migranti ocitnou. Nikdo předběžně nezkoumá, zda jde o oprávněné žadatele o politický asyl k jehož poskytnutí váže členské státy dohoda EU nebo o jiné lidi s jinými cíli. Jde o množství lidí a finanční výdaje nemohou být pravidelnou součástí rozpočtů dotčených států. Naopak kryjí se vydanými dluhopisy. Ty zase odkupuje Evropská Centrální Banka a ta je také vydavatelem eur. Je to způsob inflace a nepřímo jde nebo v budoucnu půjde o plíživou devalvaci eura. Už se dávno propíchlo, že jak americký dolar tak i euro bez inflace, není udržitelné. Jenže co dělají ve státě, který euro nepoužívá? V České republice se uložilo České Národní Bance, aby cílila inflaci s ohledem na ceny pro spotřebitele. Kdo jí to uložil? Nýmandi řídící stát. V prvé linii i lidé závislí na vývozu, aby si opticky zlepšili uvnitř státu finanční bilanci. Dovozcům se naopak pozice zhoršila a nakonec se přenesla na koncového spotřebitele, tomu já říkám, zlodějská pravicová politika. Ať je u vesla Jenda nebo Tonda, v tomto jsou za jedno. Prezident sice mluví ( a to stále jinak ), že by mělo být přijato euro, ale sám ve vládě se tomu vyhnul. Jeho kůň Rusnok - guvernér ČNB teď připouští, že se s pevným kurzem k Euru někdy rozloučíme. Ovšem kdy a co nás to ještě bude stát, neřekne nikdo. Inflace eura v ČR zastíraná umělým kurzem přenáší na celou ČR, přiměřeně rozsahu používáni eura, inflaci vznikající financováním migrantů. Kdyby bylo tržní postavení koruny obnoveno už dnes, by byl kurz kolem 20kč:1euru. Stávající kurzová levota ukazuje na neodpovědnost, jak státní správy, tak vývozců, kteří vzniklé břemeno věší na dovozce a spotřebitele. Uznání kurzu 20 : 1 by možná vyloučilo tahanice o zvyšování mezd, platů a důchodů. Ke konzolidalici poměrů má směřovat politické úsilí a nikoli k pseudoproblémům, vyznačujících se pokřikem o vystoupení z EU. Naši neumětelové ničí společenské potřeby, nikoli EU.
Ivan Fenz, místopředseda ČSNS 2005

Společně proti Polsku

15. září 2016 v 13:57 | Vladislav Svoboda na blogu iDnes |  Jiní autoři

Sovětský imperialismus - Napadení Polska Sovětským svazem

15. 09. 2016 11:27:13
1. září 1939 napadlo Německo Polsko. Tímto dnem začala nejhroznější válka v dějinách - II. světová válka. 1. září 1939 dal Molotov Němcům souhlas k použití rozhlasové stanice v Minsku jako maják pro německé letectvo
a přístav Murmansk jako tranzit pro německé zboží a opravu německých ponorek a válečných lodí. V následujícím telegramu německému velvyslanci v Moskvě oznamuje Ribbentrop, že německá vojska budou muset postupovat "..i dále proti oněm polským vojenským silám, nalézající se v té době na polském území, jež náleží do ruské zájmové oblasti, a proto zjistěte, zda Sovětský svaz nepovažuje za žádoucí, aby se ruské síly ve vhodnou dobu vydaly na pochod proti polským silám v ruské zájmové sféry a aby i ony ze své strany obsadily ta území..."
Molotov následujícího dne odpověděl: "Souhlasíme s vámi, že ve vhodný čas bude pro nás naprosto nezbytné, abychom podnikli konkrétní akci. Jsme však toho názoru že tento čas dosud nenastal. Je možné, že se mýlíme, ale zdá se nám, že bychom mohli nadměrným spěchem poškodit naši věc a utužit jednotu mezi našimi protivníky."
V polovině září se polská armáda snažila posílit obranu Varšavy a vytvořit obranou linii na řekách Visla a San. Jejich šance byli minimální. Netušili, že o výsledku války je rozhodnuto. Ne na západě, ale na východě.
Desátého září řekl Molotov německému velvyslanci: "Přes tři milionů mužů bylo už mobilizováno."
Sedmnáctého září píše v telegramu německý velvyslanec: "Stalin mne přijal ve 2 hodiny v noci za přítomnosti Molotova a Vorošilova, že překročí sovětské hranice v 6 hodin ráno na celé linii od Polocku do Kamence - Podolska. V zájmu zamezení incidentů Stalin naléhavě požaduje, abychom zajistili, že německá letadla ode dneška nebudou létat východně od linie Bialystok, Brest Litevsky, Lvov. Sovětská letadla začnou dnes bombardovat oblast východně od Lvova. Slíbil jsem, že učiníme vše, co bude v mých silách, abych zpravil německé vzdušné síly, avšak žádal jsem, vzhledem ke krátkosti času, aby se sovětská letadla dnes příliš nepřibližovala výše zmíněné linii. Sovětská komise dorazí do Bialystoku buď zítra, nebo nejpozději pozítří. Stalin mi přečetl nótu, která má být ještě dnes v noci doručena polskému velvyslanci a která má být během dne předána všem zastupitelským úřadům a poté zveřejněna. Nóta obsahuje sovětské akce. Návrh, který mně byl přečten, obsahoval tři pro nás nepřijatelné body. Nyní zdá se být pro nás vyhovující. Stalin prohlásil, že o vydání Německo - sovětského komuniké nelze vůbec uvažovat dříve než za dva či tři dny..."
V pět hodin ráno 17.9. 1939 šance Poláků definitivně skončila. Přes polské hranice vyráží dvě skupiny armád. Ze severu útočí Běloruský front vedený M.P. Kovaljovem a z jihu Ukrajinský front Semjonem Timošenkem (později velel útoku na Finsko).
Pod obrovským tlakem dvou armád, jedné ze západu a druhé z východu, vydal maršálek Edward Rydz-Šmigly v Kutach 17. září v 22:30 rozkaz: "Sověti vtrhli do země. Nařizuji všeobecný ústup nejkratší cestou do Rumunska a Maďarska. Nezačínat boj se Sověty, s výjimkou, když zaútočí sami nebo se pokusí naše jednotky odzbrojit. Posádky, které by měly být Sověty zadrženy, ať s nimi zahájí vyjednávání s cílem, aby je nechali odejít do Rumunska nebo Maďarska."
Ten samý den 17. září ve svém projevu Molotov zdůvodnil přepadené Polska takto: " V Polsku se vytvořila situace, která umožňuje jakýkoliv vývoj a ten se může změnit v ohrožení pro Sovětský svaz. Do současné doby byl Sovětský svaz neutrální, avšak v současné době již nemůže v této politice pokračovat. Sovětský svaz nemůže nadále nečinně přihlížet osudu bratří na Ukrajině a v Bělorusku, kteří již dříve byli pokládáni za národy zbavené práv a nyní ponechané svému osudu. Sovětská vláda se rozhodla podat jim bratrskou pomoc. (nepřipomíná vám to něco?!)
Německé jednotky se měly zastavit na linii Skole-Lvov-Vladimír-Volyň-Bialystok. 19. září sovětská vojska obsadila Vladimír - Volyň a postoupila na okraj Lvova, před níž stála už od 12. září německá 14. armáda. Moskva se obávala, že Němci chtějí obsadit Lvov, jak vysvítá z telegramu německého velvyslance.
"Molotov mě dnes oznámil, že nyní dozrál čas, aby společně s německou vládou určila definitivní uspořádání polského území. V této souvislosti Molotov naznačil, že původní tendence, k níž Sovětská vláda a osobně Stalin inklinovali, aby se povolila existence zbývajícího Polska, ustoupila nyní tendenci rozdělit Polsko podél linie Pisa, Narev, Visla, San. Sovětská vláda si přeje ihned zahájit rozhovory v této otázce, a to v Moskvě, neboť rozhovory musí ze Sovětské strany vést osobnosti v nejvyšším postavení, které nemohou opustit Sovětský svaz. Žádám telegraficky instrukce."
Hitler se tak vzdal svého záměru zřídit malý polský stát s 12 až 16 miliony obyvatel mezi Německem v hranicích 1914 a východní linií Grozno - Pzemysl..
20. a 21. září 1939 se v Moskvě konala jednání, kterého se za sovětskou stranu zúčastnili Vorošilov a Šapošnikov, za německou Kostring, Krebs a Aschenbrenner. Byla uzavřena dohoda mezi wehrmachtem a Rudou armádou o vzájemné pomoci, kdy by při přesunu wehrmachtu na dohodnutou linii došlo k napadení polskými jednotkami, měla je Rudá armáda "likvidovat".
22. září se v Brest-Litevsku konala vojenská přehlídka wehrmachtu a Rudé armády v souvislosti s předáním města wehrmachtu Rudé armádě. Jednalo se o přehlídku bratří ve zbrani.
V telegramu z 25.9. německý velvyslanec sděluje: Stalin a Molotov mne požádali, abych se dostavil dnes ve 20 hodin do Kremlu. Stalin prohlásil toto: při konečném řešení polské otázky je nutno vyloučit vše, co by v budoucnu mohlo vyvolat třenice mezi Německem a Sovětským svazem. Vzhledem k tomu považuji za chybné, aby byl ponechán nezávislým zbytek polského státu. Navrhuji následující: Z území východně od demarkační čáry by k našemu podílu připadla celá provincie lublinská a část varšavské provincie až k řece Bugu. Naproti tomu bychom se my vzdali svého nároku na Litvu. Stalin označil tento návrh za předmět příštího jednání s říšským ministrem zahraničích věcí a dodal, že, bude-li souhlasit, podnikne Sovětský svaz okamžité kroky k řešení problému baltských států ve shodě s protokolem z 23. srpna a očekává v této věci velkorysou podporu německé vlády. Stalin vysloveně uvedl Estonsko, Lotyšsko a Litvu, ale nezmínil se o Finsku.
V Brześciu nad Bugem se konají jednání představitelů Gestapa a NKVD o společném postupu proti konspirativním akcím za nezávislost. Byly předány informace o osobách nepřátelsky zaměřených proti oběma vládám.
Obránci Varšavy kapitulovali a 28. září vstoupila německá armáda do rozvalin města. A ten samý den byla v Moskvě podepsána Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství, korigující dřívější ustanovení smlouvy z 23.8. 1939, v které najdeme Prohlášení vlády Německé říše a vlády SSSR: Poté co vláda Německé říše a SSSR dnes podepsanou smlouvou definitivně vyřešily problémy, které vznikly zhroucením polského státu a vytvořily tak pevný základ pro trvalý mír ve východní Evropě, vyjadřují vzájemně své přesvědčení, že by sloužilo skutečným zájmům všech národů, kdyby skončil válečný stav existující v současnosti mezi Německem na jedné straně a Anglií a Francií na straně druhé. (což znamenalo uznání okupace Rakouska, Čech a Polska!) Obě vlády proto společně zaměří své úsilí, případně ve spojení s ostatními mírovými silami, k co nejrychlejšímu splnění tohoto cíle. Jelikož však úsilí obou vlád vyzní naprázdno, bude to důkazem, že Anglie a Francie jsou odpovědny za pokračující válku, budou vlády Německa a SSSR vzájemně konzultovat o nutných opatřeních.
Molotov a RibbentropMolotov a Ribbentrop
V tajném dodatečném protokolu se uvádí: Podepsaní zplnomocněnci vyhlašují u příležitosti uzavření Německo - sovětské smlouvy o hranicích a přátelství svou shodu v následující věci: obě strany nebudou na svých územích tolerovat žádnou polskou agitaci směřující proti území druhé strany. Potlačí v zárodku takovou agitaci na svých územích a budou se vzájemně informovat o vhodných opatřeních v tomto směru.
Na základě této smlouvy došlo k čtvrtému dělení Polska mezi sebe. Hranice SSSR se posunuly o 250 až 300 kilometrů na západ a SSSR anektovala 190 000 km 2 s 12 miliony obyvatel. Během let 1939 - 1940 proběhly čtyři velké deportace během níž bylo deportováno 1 milión obyvatel do do vnitrozemí SSSR. Deportace probíhaly na základě směrnice "Provádění deportací antisovětských živlů".
Polští zajatci jdou do SSSRPolští zajatci jdou do SSSR
Chování obou agresorů připomínalo temný středověk. Vrcholem ze sovětské strany byla poprava dvaadvaceti tisíc důstojníků a polské inteligenci v Katyni, které se po celou dobu svého impéria snažili svalit na Němce.
Dalším důsledkem smlouvy, o kterém komunisté taktně mlčí bylo, že komunisté na celém světě byli vyzváni k neúčasti v protifašistickém odboji. Tento rozkaz Kominterny byl zrušen až po napadnutí SSSR v červnu 1941.
Autor: Vladislav Svoboda | čtvrtek 15.9.2016 11:27 |