Říjen 2016

Vzkaz místopředsedovi ČSNS 2005 Ivanu Fenzovi

31. října 2016 v 16:36 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři

Sto lidí na Václavském náměstí

Když jsem v sobotu večer otevřel Mladou frontu a nalistoval jsem stranu 17, která je pražskou přílohou novin, začetl jsem se do článku: Zeman na Hradě a Vítkově. Červené trenky v ulicích. A v prvním sloupku dole jsem narazil na tento text:

Už to chvíli vypadalo, že se na téma migrace v ulicích vůbec mluvit nebude, ale odpoledne se na Václavském náměstí sešlo asi sto lidí, které tam svolal Karel Janko, předseda krajně pravicové České strany národně socialistické 2005. Řečníci mluvili o nebezpečí plynoucím z přijímání migrantů, provolávali hesla jako "Nic než národ!" či !Braňte prezidenta!" a požadovali demisi vlády. Organizátory protestní akce na Staroměstském náměstí, která se odehrávala později večer označovali za fašisty. Řada přihlížejících držela v rukou zelené karty, které zdvihala při každé zmínce o prezidentovi Zemanovi.
Jak jsem měl možnost si všimnout, tak máte podobný názor týkající se Miloše Zemana jako já. Proto se ptám: Je ČSNS 2005 krajně pravicová strana? Souhlasíte s výroky a činností strany jichž jste místopředseda? Pokud ne, co chcete činit? Nenastala doba vyloučit Karla Janka, nebo odejít a případně, a to by bylo, nejlepší, zrušit stranu? A co myslíte, že by tomu řekli naši předchůdci, kteří skutečně bojovali proti Rakousku Uhersku, proti nacismu a komunismu a kteří patřili mezi ochránce demokracie v tomto státě?

Na závěr použiji jeden výrok M. Zemana: Karel Janko je póvl a hnůj!

S pozdravem


Fašista Vladislav Svoboda

Nad prezidentovým projevem 28. října 2016

28. října 2016 v 23:15 | Jaroslav Skopal

Za dané situace vhodně volená slova

Vladislavský sál Pražského radu se podařilo zaplnit náhradními hosty. Prezidentův projev jsem sledoval. Výběr vyznamenaných představoval známé osobnosti, mezi nimi i ty již nežijící, a též ty méně známé ze současného života, které však pan prezident znal. Pražský arcibiskup Dominik Duka je znám svým dobrým vztahem k Miloši Zemanovi a tak se mohl stát důvodem i k ocenění některých hodnot, které křesťanské církve pro lidi i pro stát mohou znamenat. Ocenění bývalého eurokomisaře Güntera Verheugena se stalo příležitostí obrátit pozornost ke kořenům Evropské unie, představujícím období našeho vstupu do ní. S jistou zvědavostí jsem čekal, která obnovitelka - činovnice Sokola se objeví jako představitelka tohoto hnutí, o němž jsem prezidenta dosud neslyšel tak pozitivně hovořit. Že by našel zalíbení v současné starostce Haně Moučkové? Ukázalo se, že tou osobou, která se pocty dočkala, byla někdejší sportovní gymnastka a trenérka Věra Růžičková.
Je škoda pro samotného prezidenta, že se nedokázal oprostit od čínského vlivu a tak ministra Daniela Hermana spolupotrestal i s jeho synovcem Jiřím Bradym za setkání s dalajlámou za jeho nedávného pobytu v Praze. Ve svém projevu se u tohoto stále živého případu vyhnul komentáři a to bylo v dané chvíli asi to nejlepší, co mohl udělat.
Zdá se, že česká společnost se při prosazování činských požadavků na naši podporu činské tuzemské a zahraniční politiky dále a současně i zřetelněji rozděluje a oponenti Zemanovy politiky si znovu rádi připomínají někdejší odlišné postoje a hodnoty již zemřelého prezidenta Václava Havla.
Připojený spodní obrázek je ze vzpomínkové návštěvy dvou českých křesťanských osobností Dominika Duky a Daniela Hermana v koncentračním táboře Mauthausen dne 24. října 2012.

Spekulace proč

28. října 2016 v 19:51 | Ivan Fenz

u sebetředných intelektuálů

Čím obohatí ČR prezident Zeman, když bez důkazu osočil 40let zemřelého Ferdinanda Peroutku? Ferdinand Peroutka, musil uprchnout z republiky v r. 1948 po komunistickém získání moci ve státě. Poučení, které mu udělili nacisté, uvězněním v koncentračním táboře Dachau, Buchenwald a nakonec na Pankráci bylo varovné. Ani jako poslanec československé strany národně socialistické nebyl funkcí ochráněn proti bolševické zvůli. Náhlá a dodnes řádně nevysvětlená smrt Jana Masaryka tehdy varovala. To jsou všeobecně známá fakta. Jako přesvědčený demokrat odmítal FP teroristické tendence nacistů i komunistů, za což se tito mstili vězněním i vraždami. Žádného rozumného člověka nenapadá, proč po 40letech od úmrtí napadl prezident Zeman památku FP, dodnes nedoloženě. Zřejmě si voliči v přímé volbě prezidenta nepřečetli čl. 54 Ústavy odst. 3. "prezident není z výkonu své funkce odpovědný", a nikoho nenapadlo, že se najde kutil na prezidentské židli, který se bez důkazu chce vypořádat s dávno zemřelým žurnalistou. Vzniká otázka, proč to Zeman dělá? Když dehonestovali Peroutku nacisté vědělo se proč, když komunisté, vědělo se to také. Když prez. Zeman, neví se to dnes ani po soudních tahanicích. Lze jen spekulovat. Zřejmě prezidentovi překáží zvídaví novináři a asi jim chce ukázat, že se umí utkat i s dávno mrtvým člověkem. Jenže po FP zůstalo dílo s hluboce demokratickými kořeny, což se u prezidenta Zemana hledá těžko. Jeho povaha nevybočuje z narcistního sebevzhlížení jeho nedávného předchůdce, kterého neuměle kopíruje. Oba, Klaus i Zeman rezonují svým založením ( sebestřední intelektuálové v politice ) se značnou částí občanů. Je to část, líná myslet i něco dělat, čekající na spásu ( od krále, vůdce, prezidenta ), no jmenovat se to může jakkoli, ale princip je stejný. Je to račí pochod proti Masarykové snaze "odrakouštit se", tzn. stát na svých názorech a nečekat na spásu ani od státu a tím méně od katolické církve. Proto byl vybrán jako symbol dávno mrtvý žurnalista, aby se jeho dehonestací oživovala mrtvola překonaných společenských vztahů do podoby "já pán, ty kmán". Dosud nezapomenutá opoziční smlouva z dílny politiků, Zemana a Klause, to dnes pěkně osvětluje. A kdyby i něco v záměru nevyšlo, pak zbývá ještě amnestie. Je jen otázka, zda si ji v případě soudu o omluvu Peroutkově vnučce Kaslové, prostřednictvím ohebného Ovčáčka, neodpovědný prezident neudělí ( Ústava to nezmiňuje, ani nezakazuje ).
Ivan Fenz, místopř. ČSNS 2005

Národní socialisté k výročí Československé republiky

28. října 2016 v 19:37 | Jaroslav Král |  Aktuality

Květy k pomníku druhého prezidenta

Dne 26.října 2016 u příležitosti výročí vzniku Československé republiky položila delegace KR Praha strany Národní socialisté - LEV21 květiny k pomníku prezidenta Edvarda Beneše na Loretánském náměstí v Praze. Národní socialisté si při této příležitosti připomněli význam a úlohu E.Beneše při vzniku ČSR, dále jeho působení jako místopředsedy nár.soc. strany i jeho politický odkaz dnešku.

Na fotografii jsou zleva doprava bratři: předseda Právní a rozhodčí komise Petr Topinka, místopředseda strany Jaroslav Král, člen předsednictva ÚR Přemysl Votava a předseda KR Praha Jiří Pondělíček.

Československo neselhalo

27. října 2016 v 14:35 | Ivan Fenz |  Aktuality
V roce 1938 bylo připraveno k boji a mobilizace proběhla ukázkově a spontánně

28. října si připomínáme vznik Československé republiky v roce 1918.

Kromě běžných projevů politiků uslyšíme jistě, jako každý rok, i řadu nesmyslů. Nepochybně nás zase různí, rádoby intelektuálové, budou přesvědčovat o tom, že nepatřičně slavíme vznik státu, který už neexistuje a s nimž dnes vlastně nemáme nic společného. Že to byl stát, který selhal, že jsme se o něj nijak nezasloužili a byl nám jen darován velmocemi a že to byl jen nepřirozený slepenec, který utlačoval národnostní menšiny. Zkrátka, že jsme měli zůstat u Rakouska, které mělo přístup k moři a bylo velmocí, na kterou by si nikdo nedovolil. Ani Hitler, ani Stalin. Nevíme, jestli tito lidé ve škole tak často chyběli, nebo jsou tak dobře kýmsi placeni, ale přehlížejí, že ČR se jasně deklaruje jako nástupce Československé republiky a jen málokdo oslavuje na Nový rok rozpad federace. 1. leden totiž většina našich spoluobčanů chápe opravdu jen jako Nový rok a jinak není co oslavovat. Republika tedy existuje a hlásíme se k ní zcela přirozeně a kontinuálně. Československo rozhodně neselhalo. V roce 1938 bylo připraveno k boji a mobilizace proběhla ukázkově a spontánně. Ani spuštění železné opony nebylo vinou naší země ale hry dvou velmocí, které si pohrály i s řadou jiných zemí, mnohdy větších a lidnatějších.V takovém případě by se za svá selhání muselo kát mnohem více států a to s velmocemi v čele. Není bez významu, že se v případě Československa jednalo o hospodářsky a kulturně vyspělou zemi a to i později, v rámci sovětské sféry vlivu. Republika také rozhodně nebyla nějakým dárkem od velmocí. Byla výsledkem dlouhodobého státoprávního hnutí, které vyvrcholilo úsilím T.G. Masaryka a jeho spolupracovníků v zahraničí i v řadách domácího odboje a především obětavý boj československých legionářů u Arrasu, Doss Alta, Zborova a dalších bojištích První světové války. I v prvních letech své existence musela Československá republika obhájit své hranice zbraněmi proti agresi Maďarska a Polska a proti iredentistickému hnutí v česko-německém pohraničí. O útlaku menšin nemůže být už vůbec řeč, protože republika práva národnostních menšin plně respektovala a mohla být mnoha zemím v této oblasti vzorem. Představovat si Rakousko - Uhersko jako jakousi záruku českých národních zájmů a českého bytí je už vůbec dokonalou hloupostí. Ne nadarmo bylo nazýváno "žalářem národů" a jakou by bylo zárukou proti agresívním choutkám diktátorů dostatečně dokládají výprasky, které rakouští generálové opakovaně dostávali v celé řadě válečných konfliktů . A tyto porážky stály i mnoho českých životů, v cizích zájmech. Připomínáme si 28. Říjen, s vědomím, že máme co slavit, že toto datum má mimořádný význam a patří k nejvýznamnějším okamžikům v dějinách naší země, za které se nemusíme stydět. Naopak. Byli jsme, jsme a budeme, na své dějiny hrdí. Za ČSNS 2005 Ivan Fenz

Miloš Zeman stále v centru kritické pozornosti

27. října 2016 v 14:25 | Vladimír Hučín v Parlamentních listech |  Aktuality

Disident a bývalý zpravodajec Hučín odhaluje, co v tajných službách zjistil o Miloši Zemanovi. Tragikomická figura, všichni se děsí, jakou ostudu zase vyvede

26. 10. 2016 17:40
ROZHOVOR "Ekonomika našeho státu je důležitá, ale ne za cenu přimhuřování očí před porušováním principů základních lidských práv a svobod," konstatuje jeden z mála účastníků třetího odboje u nás a bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín. Ten naprosto nesouhlasí s tím, aby nám některá z mocností mohla diktovat, s kým se můžeme stýkat a s kým nikoli. "Čína i tím, že vyjadřuje nesouhlas s kontakty s dalajlámou, jen prokazuje, že je ve své podstatě totalitním státem. Servilita některých politiků pak snižuje naši suverenitu a je samozřejmě čínskou stranou dobře monitorována a zpravodajsky využívána," doplňuje ještě odbojář Hučín.
Disident a bývalý zpravodajec Hučín odhaluje, co v tajných službách zjistil o Miloši Zemanovi. Tragikomická figura, všichni se děsí, jakou ostudu zase vyvede
Foto: Archiv VH
Popisek: Vladimír Hučín
Jak vůbec vnímáte celý spor o ocenění pro Jiřího Bradyho, kdy jeho synovec Daniel Herman tvrdí, že Řád TGM strýci nebude udělen kvůli jeho postoji k dalajlámovi, přičemž prezident Zeman tento důvod odmítá. Co říci ke sporu o tom, zda se raději setkávat s dalajlámou, nebo raději dát přednost ekonomickým vztahům s Čínou? Anebo se domníváte, že by se tento rozpor dal vyřešit tak, že by dalajláma byl přijímán jen zástupci nestátních organizací, například akademiky či duchovními?
Jen na úvod musím říct, že již před lety jako důstojník BIS jsem získával ve druhé polovině devadesátých let velmi negativní zkušenosti s tehdejším premiérem Milošem Zemanem, který pro své politické cíle neváhal používat bezpečnostní složky. Já jsem s těmito jeho aktivitami nesouhlasil a na pracovišti v BIS jsem to tehdy komentoval například výroky: "To jsme nemuseli rušit StB." Šlo třeba o případ nejznámější české kadeřnice Markéty Regecové (státní úředníci na Markétu Regecovou tvrdě tlačili, aby prodala svůj pozemek státu pro vybudování obří pobočky firmy Philips, nakonec ale na tom Regecová vydělala mnohamilionové částky), kde se Miloš Zeman se svými lidmi výrazně angažoval.
To bylo podle mého názoru z jeho strany velké zneužití pravomocí veřejného činitele a za to, a nejen za to, by měl být jednou pohnán k soudu. Výsledkem mého tehdejšího nesouhlasu s postoji Miloše Zemana bylo moje následné zatčení, vazební vyšetřování a téměř čtyři roky tajného souzení. Ale k věci! Já vnímám osobu dalajlámy jako významnou morální autoritu v oblasti lidských práv. Ekonomika našeho státu je důležitá, ale ne za cenu přimhuřování očí před porušováním principů základních lidských práv a svobod. Čína i tím, že vyjadřuje nesouhlas s kontakty s dalajlámou, prokazuje, že je ve své podstatě totalitní stát. Servilita Miloše Zemana a jeho kompliců je varující. Tato servilita, která snižuje naši suverenitu, je samozřejmě čínskou stranou dobře monitorována a zpravodajsky využívána.
Schvalujete nyní krok například Mariana Jurečky, Petra Gazdíka a dalších, kteří odmítají přijít na státní oslavu 28. října a místo toho hodlají uspořádat vlastní akci na Staroměstském náměstí? Chápete to jako vyjádření jejich názoru, nebo to spěje k nebezpečnému rozdělení jednotlivých skupin společnosti?
Ministr zemědělství Marian Jurečka a další mne příjemně překvapili, když se rozhodli, že uspořádají vlastní akci k uctění státního svátku dne 28. října. Myslím, že už jim dochází, že Miloš Zeman je tragikomická figura našich novodobých dějin a že se politici děsí, jakou další ostudu zase vyvede.
Pokud se skutečně ukáže, že celý incident se odehrál tak, jak tvrdí ministr kultury, jaký by to mohlo mít dopad na popularitu prezidenta a případně na jeho úspěch v nastávajících volbách? Domníváte se, že určitá část veřejnosti mu stejně odpustí, anebo jeho podpora klesne?
Již nyní je zřejmé, že Miloš Zeman a jeho "squadra" napáchali další ostudu. Já nepochybuji o svědectví ministra kultury Hermana ve věci Jiřího Bradyho. Je nutné počítat s tím, že Zeman má a bude mít podporu nejrůznějších zastánců starých pořádků - exponentů bývalého komunistického režimu, ale také umělců typu Ringo Čecha a podobných lidí, které již dříve vyznamenal. Na pana Bradyho mne trochu mrzí, že při jeho zkušenostech a rozhledu byl vůbec ochoten převzít státní vyznamenání z rukou takové osoby, jako je Miloš Zeman. Měl si vzít příklad ze zpěváka Vladimíra Mišíka.

Psali jsme:


Důchodci, sociálně slabší, lidé na venkově, lidé považující se za vlastence, občané pochybující o Evropské unii, ti patří mezi voliče prezidenta. Co by měl udělat někdo, aby je oslovil a nabídl jim případně místo Zemana, Okamury a dalších podobně smýšlejících něco jiného? Může je získat zpět pro "evropské" myšlenky premiér Sobotka se svojí ČSSD? Nebo si je spíše získá Andrej Babiš? Anebo na venkově úspěšní křesťanští demokraté a hnutí Starostů?
Již řadu let se spolu s dalšími snažím na základě konkrétních informací veřejně prokazovat, že Miloš Zeman byl velmi špatnou volbou. Já osobně bych byl rád, aby se nápravy ujali křesťanští demokraté s hnutím Starostů a třeba i s TOP 09 s tou částí ODS, která se jednou provždy rozešla s Václavem Klausem. Miloš Zeman je nebezpečí a je nutné tomu čelit. Samozřejmě takový bývalý nomenklaturní kádr KSČ - Andrej Babiš - cítí příležitost, a navíc daná situace mu pomáhá před veřejností ještě více zamlžit svoji temnou minulost.
Na druhé straně jsou zde lidé mladší, žijící spíše ve městech, vzdělanější, milující Václava Havla, otevření vůči EU i imigrantům. K nim se řadí i poměrně velký počet akademiků. Ti nejenže nemají rádi Zemana, ale ústy některých svých mluvčích mají problém s tou první skupinou. Co dělají špatně, že "lid" není schopen pochopit jejich postoje? Jak se dívat na mediální vystoupení osobností jako Halík, Horáček, Šiklová, Kroupa či Kocáb?
S odstupem času je nutné vzhlížet k odkazu Václava Havla spíše pozitivně. Já osobně mu ale vytýkám, že i jeho zásluhou tady máme Miloše Zemana a Andreje Babiše. Je přirozené, že lidé se vzděláním zákonitě musejí poznat, že zemitý Miloš Zeman není dobrým reprezentantem ČR. Každá z těch jmenovaných osobností, které zmiňujete, by byla určitě lepším prezidentem než Miloš Zeman.
V jaké atmosféře a v jakém stavu naše země spěje k letošnímu 28. říjnu? Dějí se v poslední době věci, které ji mohou ohrozit, nebo které naopak slibují posun směrem k lepšímu? V jakém stavu se naše politika nachází před blížícími se nejdůležitějšími parlamentními volbami?
Je jen dobře, že se na těchto tristních událostech ukazuje, kdo je vlastně Miloš Zeman. Je nutné doufat, že to občané pochopí. To platí především pro ty, kteří nechodí k volbám, neboť se mylně domnívají, že se to všechno nějak vyřeší.
Petr Pithart ve svém nedávném projevu zmínil, že se mu nelíbí naše "obracení se k Východu". Mluvil o příslušnosti k Západu jakožto o "náročném úkolu", ze kterého se chceme vyvléct tím, že se račím krokem suneme k Východu, v jehož marasmu umíme žít. Je to podle vás správný náhled bývalého premiéra?
Také Petr Pithart jako bývalý komunistický kádr a posléze chartista pozdě prozřel. On byl již dříve informován o nekalých aktivitách takových osob, jako je Miloš Zeman, ale nijak ho to nevzrušovalo. Nyní vidí, kam to až zachází, a tak reaguje. Ovšem pozdě. I díky takovým, jako je Petr Pithart, se nám do vedoucích pozic ve státní správě, a nejen tam, dostali lidé, u kterých bylo od počátku zřejmé, že nám budou škodit.

EET je od samého počátku vysoce kontroverzní záležitostí

26. října 2016 v 12:18 | Markéta Šichtařová v PL a na blogu idnes |  Aktuality

Markéta Šichtařová: Komu poslouží EET?

21. 10. 2016 16:40
Pamatujete si na velkolepé zavedení důchodové reformy? Že je dneska už pasé o důchodové reformě hovořit, protože druhý pilíř byl zrušen?
Markéta Šichtařová: Komu poslouží EET?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ekonomka Markéta Šichtařová
Jistě, byl zrušen, také si nikdy nezískal oblibu, a co hlavně: nikdy ani neměl být zaveden, jelikož se v čase ukázal být slepou vývojovou větví, která budoucím důchodcům žádný přínos ve většině případů většinou nepřinesla. Že tedy jde už o uzavřenou záležitost?
Ale kdeže. Nepovedená důchodová reforma budiž nám úžasnou laboratoří, jak to obvykle v České republice chodí s politickými projekty, nad nimiž nepanuje celopolitická shoda... Budiž nám zrušený druhý důchodový pilíř ukázkou, jaký osud pravděpodobně stihne elektronickou evidenci tržeb (EET).
EET je od samého počátku vysoce kontroverzní záležitostí. A to v mnoha aspektech.
Začátek kontroverze je už v tom, že EET se stala předvolebním tahákem hnutí ANO. Ponechme stranou samotnou užitečnost tohoto nápadu - problém byl v tom, že šlo od počátku o nápad jednoho politického uskupení, pod který se ostatní strany nepodepisovaly. Tak jako kdysi rovná daň či právě 2. pilíř. Neboli EET byla od počátku protlačována přes odpor a hojné obstrukce dalších stran. A srozuměny s tímto nápadem příliš nebyly ani další vládní strany. To vedlo k tomu, že 100 % veřejnosti se horko těžko přesvědčovalo o užitečnosti tohoto opatření, které mělo podporu jen jediného politického uskupení, které získalo ve volbách jen necelých 19 % hlasů.
Ve prospěch EET příliš nesvědčilo ani to, že šlo o nápad okopírovaný z Chorvatska. Těžko se nadchnout pro opatření, které není doma v žádné rozvinuté zemi, ale platí jen poměrně krátce v zemi s výrazně nižším HDP na hlavu, než má Česká republika. Celkem logicky se tak můžeme ptát, zda příště se půjdeme hospodářskou politiku učit do Somálska či Eritrey.
Kontroverze nekončí ani tehdy, když se na EET podíváme z filozofického úhlu pohledu. EET je vlastně preventivní represí. V pozadí EET stojí schovaná myšlenka, že živnostníci jsou vesměs zloději toužící okrást stát, a tuto potenciální zlodějinu je třeba preventivně potírat a kontrolovat. Neboli ten, kdo podporuje EET, v podstatě vychází z myšlenky, že nebýt zlodějů mezi podnikateli, vybralo by se na daních víc, nakopnul by se hospodářský růst a všichni bychom se měli lépe. Podnikatelé jsou vlastně mlčky považováni za jakési parazity ve společnosti.
To je ovšem myšlenka, se kterou se nemohu ztotožnit. Můj pohled na věc je přesně opačný: Živnostníci jsou decimováni až příliš vysokými daněmi, až příliš velkým stresem, obyčejně si ani nemohou dopřát ten "luxus" vzít si několik dní zdravotní neschopenky. Tito extrémně vytížení, stresovaní a současně státem finančně tlačení lidé přitom dávají práci ostatním. Na rozdíl od státních zaměstnanců a v menší míře i na rozdíl od zaměstnanců v privátní sféře nenatahují ruce ke státu, využívají minimálně sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti, důchodů; naopak dávají práci sami sobě i svému okolí. A prokázali tím, že začali podnikat, notný kus odvahy. Takových lidí by si měl stát vážit a naopak jim daňově co nejvíc ulevovat. Ne na ně hledět jako na potenciální lumpy.
A pak jsou tu vedle roviny filozofické či etické ještě otázky ryze praktické. Především EET nabízí byznys řádově za 1,5 miliardy korun, o který by se mohli poprat dodavatelé pokladen, softwaru i tiskáren. Těchto 1,5 miliardy je ziskem pro jednu úzce omezenou skupinu firem; zuby si na něj brousí například Kellnerova PPF nebo finanční skupina J&T. Stejná částka je ale naopak dodatečným nákladem, dodatečným zdaněním, pro živnostníky, kteří tyto peníze musí vydat na své technické vybavení spojené s EET. Nechť si každý sám zodpoví na otázku, zda je takové přerozdělení peněz od malých živnostníků k velkým finančním skupinám jedním zákonem etické.
Přitom zvýšení finančních nákladů pro podnikatele je jen jednou stranou mince. Pak tu máme ještě značné náklady organizační a časové. V první vlně by se EET měla od 1. prosince vztahovat asi na 50 tisíc podnikatelů v hotelnictví a restauratérství. Ale o tom, že se podnikatelům do organizačních problémů spojených s registrací ani trochu nechce, svědčí prostý fakt, že zatím (počátek října) vydala Finanční správa autentizační údaje k elektronické evidenci tržeb jen zhruba 4600 podnikatelům...
A začíná se vynořovat i další velmi problematická otázka. Ministerstvo financí tvrdí, že EET nejde obejít. To však není jisté. Rojí se pokoutné reklamy nabízející software, který prý část příjmů z pokladny jednoduše vymaže. A některé účtenky zase v režimu offline údajně přečísluje. Pokuta za instalaci takového nelegálního software hrozí až ve výši 50 tisíc Kč - ale ruku na srdce: Nebude dost těch, kterým se vyplatí to risknout? Ministerstvo podle všeho nemá pravdu, když tvrdí, že takový software není možný; někteří daňoví experti tvrdí, že se s takovými funkčními softwary již skutečně setkali. Takže nejen, že EET z podnikatelů preventivně dělá lumpy; tato vysoká míra represe skutečně podnikatele potlačí do krajnosti a ilegality. Protože kde jsou příležitosti, tam černé chování prostě existuje. Neboli čím vyšší represe, tím vyšší míra skutečných podvodů touto represí vyvolaných. Takhle si sotva můžeme představit kultivaci podnikatelského prostředí, spíš naopak je efekt přesně opačný a pro podnikatelské prostředí ničivý.
Mám-li si tedy tipnout, jaký osud nakonec EET potká, předpokládám, že jen co hnutí ANO přestane být dominantní politickou silou, bude EET zrušena. Stálo to ale za ty náklady a nervy?
Psáno pro blog.idnes.cz

K Hermanově projevu

26. října 2016 v 12:09 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři

Těžké osudy českých žen provaných za Němce

Děkuji za odkaz na Hermanův projev. Plně se s ním ztotožňuji. Doufám, že se zde objeví i odkaz na projev Jiřího Paroubka. Bohužel nikde nebyly zveřejněný osudy českých žen, které si vzali Němce. Povětšinou jejich manželé, ať chtěli či nechtěli, museli narukovat. Většina z nich se stala na konci války vdovami. Některé měly i tu smůlu, že museli narukovat i jejich synové. Po válce musely, přestože byly Češky, nosit bílé pásky. Čěši, kteří obsadili byty po odsunutých Němcích, na ně plivali a házeli kamení. Někteří z nich ani neuměli pořádně česky. Omluvy se nikdy nedočkaly.

Ústava a Listina základních práv a svobod

23. října 2016 v 22:26 | převzato z Deníku.cz |  Aktuality

jsou stále základními normami i pro postoje ústavních činitelů

Výzva: Prohlášení k Číně je svévolný politický krok, žádáme schůzi Sněmovny

Praha - Občanská iniciativa Kroměřížská výzva požaduje mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu kvůli prohlášení ústavních činitelů o oficiální politice vůči Číně vydaném po setkání některých politiků s dalajlamou. Podle iniciativy je prohlášení svévolný zahraničně politický krok, který odporuje preambuli Ústavy České republiky. Vrcholní představitelé orgánů státní moci podepsali prohlášení bez pověření těchto orgánů, upozorňují signatáři Kroměřížské výzvy.
dnes 17:00 20
SDÍLEJ:
Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin
Otevřený dopis, v němž požadují vyšetření postupu ústavních činitelů během návštěvy dalajlámy, odeslali předsedům všech poslaneckých klubů obou komor Parlamentu ČR. Redakce má dopis k dispozici.
"Vyzýváme poslance a senátory, aby uvedené ústavní činitele pohnali k odpovědnosti a dali jim jasně najevo, že se mají chovat jako představitelé suverénního demokratického státu, založeného na respektu k lidským právům, a že mají postupovat v souladu s ústavně zakotvenou orientací zahraniční politiky na spolupráci s evropskými a světovými demokraciemi," stojí v dopise.

Důkladné vyšetření

Zákonodárce Kroměřížská výzva zároveň žádá, aby iniciovali důkladné vyšetření veřejně proneseného podezření, že příklon ČR k politickým zájmům Číny je údajně motivován snahou opatřit finanční zdroje některým politickým subjektům a ústavním činitelům pro blížící se parlamentní a prezidentské volby.
Prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí, podepsali prezident Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). Vydali ho v úterý večer poté, co se ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) sešel s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Prohlášení vyvolalo značnou pozornost i kritiku.
Hlavní cíl iniciativy Kroměřížská výzva je vyvolat a vést celospolečenskou veřejnou debatu o úřadu prezidenta a hodnotách, které by měl ztělesňovat. "Chceme jen slušného prezidenta, který bude skutečně oddán hodnotám zakotveným v ," uvedl signatář výzvy Jan Kalvoda.
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/kromerizska-vyzva-prohlaseni-k-cine-je-svevolny-politicky-krok-20161023.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Omluva všemu čínskému lidu

21. října 2016 v 17:16 | Jindřich Šidlo na Seznamu/Zprávy |  Aktuality
Reklama

Prohlášení a jeho signatáři zaujali i český lid


14:40

Po historickém dopise čtyř nejvyšších ústavních představitelů se k omluvám připojujeme i my, prostí obyvatelé České lidové republiky.

Seznam Zprávy • Pátek 21. října. Svátek má Brigita.

Padl rekord. Za sklo ještě v Česku nikdo tolik v dražbě nezaplatil

Padl rekord. Za sklo ještě v Česku nikdo tolik v dražbě nezaplatil

Za jeden a půl milionu korun si koupil soukromník z Česka skleněnou plastiku v aukci. Dílo je červené, váží sto…
Jindřich Šídlo se vydal před budovu čínské ambasády, aby zde přednesl omluvu jménem lidu.

Článek

Vážený pane prezidente Si Ťin-pchingu,
vážená paní velvyslankyně Čínské lidové republiky v Praze,
vážený pane Tvrdíku,
slova nemohou vyjádřit naši lítost nad incidentem, který se v minulých dnech odehrál v Praze, kdy se dva ministři demokraticky zvolené vlády svobodné a suverénní země bez dovolení Ústředního výboru Komunistické strany Číny sešli s jakýmsi turistou v oranžovém prostěradle.
Naše země Vám chce i nadále ukazovat svou mile krtečkovskou tvář. Oceňujeme proto moudré stanovisko nejvyšších stranických a státních představitelů Zemana, Štěcha, Hamáčka a Sobotky, kteří Vás, doufejme, dokázali přesvědčit, že žádný předklon není tak hluboký, abychom jej nedokázali provést a zopakovat, kdykoliv o to velvyslankyně Čínské lidové republiky požádá na schůzce s poradcem prezidenta Hynkem Kmoníčkem a klidně i kdykoliv jindy.

Dalajlama v Praze

V žádném případě to nepovažujeme za zasahování do vnitřních záležitostí České republiky, neboť víme, že právě Vaše země je na takové zasahování velmi citlivá. Dobří přátelé si ale přece mohou říkat i méně příjemné věci - a ujištujeme Vás, že my Vám rozhodně nic nepříjemného říkat nechceme.
České zákony bohužel neumožňují oba členy vlády okamžitě popravit, jak by se to stalo ve Vaší krásné zemi. Stejně tak můžeme jen obtížně vyhovět přání čínské ambasády v Česku, podle níž by bylo alespoň vhodné oba ministry vyloučit z komunistické strany. Bohužel pánové Herman a Bělobrádek nejsou členy komunistické strany, ale strany lidové, protože v Česku jsou zatím povoleny i další politické strany, které mezi s sebou zápolí o mandát občanů ve svobodných volbách.
Tyto deformace, stejně jako ono nešťastné setkání s tzv. dalajlamou, jsou pozůstatkem dědictví temných časů Václava Havla, s nímž se naše země nadále potýká. Ujišťujeme Vás však, že naši nejvyšší straničtí a státní představitelé dělají vše proto, aby byl tzv. Havlův odkaz co nejrychleji zlikvidován. A na základě vlastních zkušeností jistě uznáte, že jsme na této cestě - i s Vaší pomocí - ušli nemalý kus vpřed.

Prohlášení ústavních činitelů k Číně

Již jarní návštěva Vašeho prezidenta v Praze naznačila, že stabilizace společnosti po čínském vzoru, jak o ní hovořil prezident Zeman před dvěma lety na návštěvě Vaší země, významně pokročila. Jakkoliv české bezpečnostní složky ještě nedosahují kvalit těch Vašich, museli jste být i Vy potěšeni viditelným zlepšením, které se projevilo ve všudypřítomné drobné šikaně domácího obyvatelstva, pocitem bezpečí a beztrestnosti, kterému se těšily bojůvky Vašich vždy srdečně vítaných turistů operující po celé Praze či třeba preventivním akcím, díky nimž se podařilo předejít - například na pražské FAMU - nežádoucím projevům svobody vyjadřování a mávání prapory neautorizovanými Vaším zastupitelským úřadem.
Věříme, že se příště již nebude opakovat ono nenávistné shromáždění na Hradčanském náměstí, kterému se tentokrát i přes veškerou snahu kancléře Mynáře nepovedlo zabránit. Zcela chápeme Vaše znechucení a velmi pečlivě zvážíme i možnosti vypořádat se s provokatéry po vzoru Náměstí nebeského klidu, pokud se Armádě České republiky podaří zprovoznit alespoň několik svých tanků.
Velmi dobře si uvědomujeme, jak moc je naše zem té Vaší zavázána. Bez Vaší pomoci bychom byli o mnoho chudší - materiálně i duchovně. Jen díky Vašim investicím například vznikl pořad, v němž manželka kancléře prezidentské kanceláře může svobodně vyzpovídat mluvčího prezidentské kanceláře.
Jen díky pomoci a solidaritě všeho čínského lidu mohla Slavia Praha koupit za víc než 30 milionů korun fenomenálního útočníka Gina van Kessela a po pěti zápasech ho posadit na tribunu, což si mohou dovolit opravdu jen velké kluby.
Nejsou to sice ještě ony stovky miliard korun investic, které byly slavnostně oznámeny letos na jaře, my ale stále věříme, že až nám odpustíte tuto ošklivou skvrnu na našich zářivých vztazích, dokážete nám slíbit ještě mnohem, mnohem více.
V nekonečné úctě a s pozdravem velkého předsedy Maa "Revoluce není žádná večerní party"
Lid České republiky