Jsme v době adventní

7. prosince 2018 v 16:44 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky

Má nám Bible co říci?

Štědrovečerní večeře, dárky a jejich chystání, stromeček, setkání s příbuzenstvem a všechny ty přípravné práce s tím spojené, to jsou nejčastější znaky vánočních svátků této doby. Navzdory této zmodernizované tradici jsem se pokusil jít ke kořenům Vánoc. Tak např. 25.prosinec jako den narození Páně měl být dohodnut (stanoven konvencí) až o několik století později než se Ježíš Kristus narodil. V Novém Zákoně datum narození nenajdeme, pouze okolnosi (i přírodního charakteru), za nichž Ježíš přišel na svět.
Dnes by nás snad měl zajímat i původní obsah křesťanských Vánoc nebo ještě lépe, s čím Ježíš k lidem přišel. O tom je svědectví dost, přinejmenším jsou popsána ve čtyřech evangeliích Nového Zákona, který tvoří druhou kratší část Bible. O tomto létě jsem začal se souběžnou opakovací četbou kapitol jak Starého, tak i Nového Zákona. Pokusím se čtenářům, kteří mají s takovým tématem trpělivost, uvést zde přepis svého shrnutí obsahu prvého Evangelia podle Matouše.

Evangelium podle Matouše

Je prvou knihou Nového zákona. Začíná Mesiášovým rodokmenem počínaje Abrahamem a končícím slovy a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Když se Marie zasnoubila s Josefem, byla již těhotná z Ducha svatého. Josef byl Hospodinovým andělem na to upozorněn s tím, aby si ji nebál vzít. Josef uposlechl. Je to podle mého soudu jeden ze stavebních kamenů křesťanské víry.
Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů Krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. Přišli se mu poklonit, král Herodes se to dozvěděl a tajně je požádal, až dítě najdou, ať mu to přijdou sdělit. Mudrci dítě našli i s matkou, poklonili se a předali své dary. Ve snu dostali od Boha pokyn, nevracet se k Herodovi. Uposlechli. I Josef dostal ve snu pokyn od Boha, měl zachránit Marii i dítě útěkem do Egypta. Oklamaný Herodes dal povraždit v Betlémě a okolí všechny chlapce mladší dvou let. Josef s rodinou se vrátili až po Herodově smrti a usadili se v Nazaretu v Galilejském kraji. To je příběh zachování Ježíše při životě při prvé velké hrozbě.

Začátek Ježíšovy mise v Galileji je spojen s jeho návštěvou u Jana Křtitele, který začal kázat v judské poušti. Vyzýval přitom své posluchače k pokání, což souviselo s očekáváním brzkého příchodu Ježíše. Ježíš za Janem k Jordánu skutečně dorazil a dal se jím pokřtít i když Jan zprvu namítal, že mu něco takového nepřísluší.
Ježíšova mise v Galileji pokračovala a je spojena s učením v synagogách, kázáním evangelia o Království, uzdravováním nemocných. Šly za ním velké zástupy nejen z Galileje. Své učedníky učil, kdo z lidí je hoden blahoslavenství. Měli to být ti, kteří byli chudí a trpěli na duchu i hmotně a přitom sami byli schopni milosrdenství. Pátá kapitola to specifikuje v devíti verších. Dnešními slovy dalo by se označit i za sociální program pod Božím dohledem. Přitom dodával, že nepřišel zrušit Zákon, ale naplnit jej. Desátá kapitola uvádí jména jeho dvanácti apoštolů - učedníků.
Ježíš mluvíval a učil i v podobenstvích. Např. v podobenství rozsévači, u něhož záleží, kam jeho zrno dopadne. Jeho výklad pak uzavřel: "Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu, někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou. "
Závěr Ježíšova života je popsán v kapitolách 26 až 28, kterou pak Evangelium podle Matouše končí. Popsán je průběh posledního pomazání dva dny před Velikonocemi během stolování u Šimona Malomocného v Betanii, kdy Ježíš o ženě, která mu polila tělo mastí, řekl, že ho připravila na pohřeb. Pak o prvním dnu Svátku nekvašených chlebů učedníci dohodli na Ježíšovo přání místo, kde se má uskutečnit velikonoční večeře s Hodem Beránka. Při ní pak padla Ježíšova slova, že jeden z Dvanácti (tedy z jeho spolustolovníků) ho zradí a Jidáš se dovtípil, že jsou mířena na něho. Zrada se pak v místě Getsemane ještě v noci naplnila a Ježíš pak byl po příchodu tlupy ozbrojenců a Jidášově identifikujícím polibku zatčen.
Ježíš se tak záhy dostal před Veleradu s veleknězem Kaifášem, kteří hledali cestu, jak ho odsoudit k smrti. Na tom se i ráno usnesli. Spoutaného ho odvedli a vydali římskému prokurátoru Pilátovi. Ten nebyl nakloněn vydat Ježíše na smrt, ale na konec tak po tlaku vrchních kněží, starších a jimi navedeného davu tak učinil. Byl připraven a odveden k ukřižování na místě Golgota. Jeho mrtvé tělo Pilát svolil vydat Josefovi z Arimatie, který je zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel.
Následuje popis Ježíšova zmrtvýchvstání, provázený zemětřesením při sestoupení Hospodinova anděla. Ti, co byli nejblíže, zjistili, že hrob je prázdný. Jedenácti učedníkům, kteří odešli do Galileje na horu, určenou Ježíšem, se tam Ježíš ukázal a vyslechli tam jeho výzvu, aby pokračovali a získávali učedníky ze všech národů.
Podle Tomáše Halíka je centrem víry zvěst o velikonočním Ježíšově vzkříšení.
10. srpna 2018
Komentář k obrázkům:
Prvý (autorův) obrázek z léta 2003 je z tureckého města Sanli Urfa, kde nějakou dobu žil Abraham, od něhož je uváděn rodokmen Mesiáše a též rodokmeny Židů v jejich různých větvích. V levé části obrázku je vchod do Abrahamovy jeskyně.
Druhý obrázek představuje Chrám narození Páně v Betlémě postavený nad místem, kde se Ježíš Kristus narodil. Zdroj:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ivan Fenz Ivan Fenz | 8. prosince 2018 v 16:51 | Reagovat

Bible je kompilát z židovských, egyptských a mezopotamských pramenů. Zpracovaná a do pseudoargumentů oděná historka o narození a působení židovského povstalce, je k Bibli přidána jako "nový zákon". Na rozdíl od zdejšího Dubčeka, který kapituloval před kremelskými gaunery, Žid Jošua setrval na odporu proti židovské Veleradě. Ta se s ním nechtěla zaplést krvavým trestáním a práskla ho římskému místodržícímu. Pro klid v Jeruzalémě nechal Pilát zatčeného povstalce, pro náboženský spor ( kterému ani nerozuměl ) ukřižovat. Nápodobně postupovali Husák a Biľakem, aby "měli klid na práci".
Jak vidno, víra, náboženství i bible vede fanatiky k násilí, vraždám a válkám. Žádná kniha nenadělala v lidských dějinách více zla, než "bible svatá´= písmo svaté" sestavená bůhví jak a kým, pro potřebu "svaté církve katolické". V bibli najde každý, co zrovna potřebuje zargumentovat. Proto bylo církví katolickou ještě před 100 lety zakázáno číst laikům a navíc ztíženo uvedením "katolické bible" jen v latině. ;-)

2 Zilvar Zilvar | 9. prosince 2018 v 19:00 | Reagovat

[1]:Autorův příspěvek se mně, nevěřícímu, líbí. Ale váš komentář, pane Fenzi, ne. Bible je zajímavé čtení, a mně se líp líbí starý zákon. Násilí, vraždy a války dělají i lidé co bibli nikdy nečetli.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama