Leden 2019

Ježíš z Nošovic celý Táta

30. ledna 2019 v 12:03 | Jaroslav Skopal |  Vlastní příspěvky
K Parabibli Alexandra Fleka

Tato zajímavá kniha vyšla někdy v roce 2018 a mně se dostala do rukou v lednu 2019. Prodalo se jí několik desítek tisíc výtisků a zájem o ni stále pokračuje.

Autor nás provádí životem Ježíše, který jakoby se odehrával v současné moderní době na území České republiky. Vybírá si z jednotlivých evangelií některé krátké části z Ježíšova života od narození až po jeho smrt a vzkříšení, aby v nich postihl jeho učení, se kterým jako syn Josefa a Marie, ale počatý z Ducha svatého, přišel mezi lidi. Není popisován jen příběh jeho života, ale i jeho argumentace, k níž s oblibou pro lepší názornost využíval podobenství. Uvádím několik míst k demonstrování, jak je Ježíš parafrázován.

V úvodní kapitolce, Svatý průšvih, Josef ve snu krátce před svatbou vyřešil problém, zda si Marii vezme, i když věděl, že dítě nemá být jeho. Anděl mu vysvětlil, že nejde o průšvih, ale o Boží plán, a že chlapečka Ježíše má zapsat na matrice jako Ježíš, česky Záchranář, neboť jedno dávné proroctví praví: "On nás zachrání před našimi průšvihy."

Hned v další části je Ježíšův příběh zařazen i místně. Vyvolala to vyhláška ministerstva financí, aby v celé zemi proběhla registrace daňových poplatníků. Té se musel podrobit i Josef Tesař, neboť vedl skromnou živnost v Nošovicích na Slezsku. Pocházel však z Berouna kousek od Prahy a právě tam to na Marii přišlo.

Na jiném místě, kde už dospělý Ježíš káže, autor zasadil kázání na hoře do parku. Uvádí se, že nepomine lidská touha po lepším světě. A to, co o něm Ježíši řekli dříve všichni proroci a mudrci, se naplní. Učedníkům tehdy řekl, že jsou solí země, zde je však použit výraz "koření světa". Přicházející zájemce o své učení označil za VIP hosty. Na úvod ve svých lekcích jim nevysvětloval, jak dojdou k blahoslavenství, ale přímo provolával např. "Ať žijí ti, kdo přinášejí smíření - sám Bůh je na ně hrdý!"

Dál už jen heslovitě podle stran, popřípadě i názvů.

Jak se chovat k nepřátelům, popisuje na str. 69 pod názvem Nikdo není cizí. V nebezpečných vztazích neříkat odvěké Pomsta je sladká!, ale např. pochválit nevděčnou osobu slovy, jak jí to dnes sluší. Jinak budeme proti zlu bojovat dalším zlem.

Na str. 93 pod názvem "Láďo, pojď ven!" je popsán známý příběh vzkříšení již mrtvého a pochovaného Lazara - Ládi z Benešova.

Strana 97 přináší krátký příběh nepopulárního hlavního výběrčího daní a boháče Zachea pod názvem Exekutor Zdeněk. Situován je do Kladna.

Ježíšův vzestup mu přinášel i nepřátele a v několika kapitolkách je to zachyceno v oddíle s nadpisem Konfrontace. Ta začíná na str. 105 podnadpisem "Ježíš na Hrad!" Musíte si přečíst. Místo do Jeruzaléma je vše zasazeno do Prahy.
Obrázek ze začátku července 2018. Autorem je Miroslav Rozkošný.

Ježíšovu konci je věnován předposlední oddíl knihy nazvaný Pašije. Role prokurátora Piláta je v knize a v pražském prostředí zastoupena premiérem Pilátem. Ježíš je vylíčen jako ten, kdo chce být novým prezidentem. A proč Pilát Ježíše vydal, to si též musíte přečíst. K Ježíšově popravě došlo na Pankráci. Přivedli ještě dva vězně odsouzené za protistátní činnost. Místo ukřižování byla smrt vykonána provazem.

Závěrečný oddíl má název Finále. Ježíšův hrob je po skončení svátků shledán prázdným. Postupně dochází k několika jeho zjevením. Jedno z nich je situováno do Úval, nedaleko od Prahy. Vzkříšený a zjevující Ježíš přitom pronáší: "Spasitel neměl dobýt svět, ale odnést všechnu jeho bolest." Poslední kapitolka Finále má název "Tady jsem!" a parafrázuje výjimečně část novozákonní knihy Skutky 2:1-21. Ježíšovi následovníci a následovnice se sedm týdnů po Velikonocích setkávají na tajném místě v Praze. Došlo k úderu hromu a přilétl blesk. Přítomní začali mluvit jako nikdy dřív. Turisté a cizinci byli překvapeni. Slyšeli ty Čechy mluvit jejich vlastní řečí o ohromných Božích věcech. Byli tam i imigranti z Iráku a Sýrie. Začala se naplňovat slova proroků. Jakýsi prolog ke křesťanství, chce se mi dodat.

Kniha má ještě zajímavý Apendix. Plný nadpis díla zní: Parabible Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic.
Jejích 190 stran je spojeno a vlepeno do obálky lepenkového charakteru a má tak podobu moderního ekologického výrobku. Dvoubarevná grafická úprava přispívá k originalitě díla. Každá kapitolka obsahuje vždy na levé straně řecký text parafrázovaného novozákonního originálu z některého evangelia plus český text úryvku z Bible, překladu 21. století, který byl dokončen za vedení Alexandra Fleka před deseti lety. Na sousední pravé straně je parafráze textu z levé strany, která zasazením děje do současnosti představuje nové autorovo dílo.

Zatímco pravá strana je i přes drobné, avšak sytě černé písmo, čitelná, ta levá strana tištěná oranžovou barvou a s minimální velikostí písma byla pro mne téměř nečitelná. Pomáhal jsem si silným světlem nebo i lupou. Rozhodující je však obsah.

Zasmějte se!

30. ledna 2019 v 11:32 | zaslal Jaroslav Král

Chvála Bohu, že se rodí další dobří kreslíři karikatur - Miroslav Kemel, nástupce Renčína

Další obrázky naleznete v Galerii.


Jedná se o byznys projekt jednoho člověka

22. ledna 2019 v 14:03 | Bohdan Babinec

Proč reptáš a kam chceš kráčet národe?

Vážení čtenáři. V poslední době jste si možná všimli, jak nám média sdělují, že narůstají preference Pirátů, ODS a SPD. Mne však zaráží krátká paměť národa. Co dokázala ODS za dobu svého vládnutí, kdy z našeho státu byly vyvedeny biliony korun a při privatizaci byl rozkraden majetek státu (a její milovaný prezident udělil amnestii pro velké množství podvodníků a tunelářů). Jak mohou zajistit pokrok a kladný vývoj státu Piráti (sám ten název ve mně evokuje asociaci s vrahy, podvodníky a zloději) byť i mezi nimi je dost mladých, prakticky nezkušených ale technicky vyspělých jedinců. A populistické SPD? Co může státu přinést ono? Nezdá se vám, že bychom měli trošku víc přemýšlet nad tím, koho budeme volit. Nadáváme oprávněně na ANO a ČSSD? Který z premiérů za uplynulých třicet let udělal pro prosperitu našeho státu tolik co Babiš? Chápu, že ono hnutí ANO prakticky neexistuje, že se jedná o byznys projekt jednoho člověka, ale vím, že jelikož má Babiš máslo na hlavě, tak musí poslouchat ČSSD a realizovat tak myšlenky programu této strany a zajišťovat různá pozitiva pro národ. Např. zvýšení minimální mzdy, zvýšení důchodů, zvýšení platů učit
elů a policistů, důchodcům starším 85 let měsíční příspěvek 1000 Kč, návrh na zrušení
karenční doby a další.
Dva roky po sobě již máme vyrovnaný státní rozpočet a existuje předpoklad, že vyrovnaný bude i nadále a zřejmě i v přebytku. A toho bylo docíleno především dobrou prací ministrů jmenovaných ČSSD - díky Janě Maláčové, Hamáčkovi, Petříčkovi a ostatním.
Milý národe, zamysli se nad tím koho si v příštích volbách vybereš. Jak v nadcházejících volbách do Europarlamentu, tak ve všech volbách příštích.
MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Hroby a památníky, 28. část

12. ledna 2019 v 18:28 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři

Emanuel Šlechta a Anna Šlechtová

V Kutné Hoře u zdi hřbitova pustne hrob, v kterém je pohřben první poúnorový předseda
Československé strany socialistické Emanuel Šlechta se svou manželkou. Není nikdo, kdo by se o hrob postaral, protože jediný syn E. Šlechty z prvního manželství leží v tomto hrobě o několik let déle. Počátkem padesátých let zavinil srážku dvou kluzáků, při které oba piloti zemřeli. Díky příteli z Buchenwaldu, ministrovi obrany A. Čepičkovi se tento skandál podařil ututlat. Ale poté co se E. Šlechta začal sbližovat s představiteli nekomunistický stran v jiných lidově demokratických státech a snažil se stranu vymanit z přílišné závislosti na komunistické straně, přišel úder přes jeho druhou ženu Annu Šlechtovou, rozenou Frohlichovou , která se v roce 1937 vzdala "izraelské víry"; jedinou mecenáškou malířů v době socialismu, která se domnívala, že Melantrich je nadále soukromá firma patřící ČSS. Psala sobě a některým jiným členům vedení odměny, na které dle KSČ neměla nárok. Komunisté ji to spočítali na 159 000,- . Situace vhodná, aby komunisté začali na stranu vyvíjet tlak na odstranění E. Šlechty z vedení strany. Všichni z vedení si najednou začali zuřivě sypat popel na hlavu. Ale dva členové vedení si zachovali chladnou hlavu - A. Neumann a B. Kučera, kteří této situace využili k ovládnutí strany.

Manželé Šlechtovy spáchali 17. března 1960 společnou sebevraždu, i když odborník na historii strany J. Kocián má o sebevraždě silné pochybnosti a domnívá se, že šlo spíš o vraždu.

E. Šlechta je čestným občanem Kutné Hory. Zastupitelstvo města se už delší dobu pře o tom jestli Emanuela Šlechtu nezbavit četného občanství.


Kolorované foto Emanuela Šlechty je převzato z Wikipedie, vlastník Cassius Chaerea