Duben 2019

Víra a politika z pohledu vsetínského starosty

27. dubna 2019 v 22:41 | Jaroslav Skopal s využitím Proglasu |  Vlastní příspěvky

Hovořil starosta města Vsetína Jiří Růžička

Obrázek byl i z iDnes, ale program Blogu jej nevzal. Níže uváděnou relaci jsem si se zájmem vyslechl. Jiří Růžička dostal návrh od Jiřího Čunka, aby po jeho zvolení za hejtmana Zlínského kraje kandidoval na starostu města Vsetína. Dlouho prý o tom uvažoval. Poradil se hlavně s manželkou, protože pozitivní rodinné zázemí považuje za rozhodující faktor. Je věřícím křesťanem a nebojí se přiznat, že ke svým rozhodnutím dochází i po hlubokém zahloubání se. Je to součást víry. Kdo věří, tak dochází i k přesvědčení, že mu ten Nejvyšší pomáhá jeho kroky usměrňovat.
Je mu dnes čtyřicet let, měl firmu - společnost, jejíž náplní bylo zajišťování toho nejnutnějšího pro bezdomovce nebo tak nějak. Byla úspěšná, mluvilo se o ní pozitivně. I on za sebe našel vhodného nástupce.
Víra se s politikou nevylučují, ale snahy některých pošpinit jej nepravdivými výroky zažívá.
Tento článek vznikl spontánně, sám jsem se o starostování Mgr. Ing. Růžičky vlastně dozvěděl až dnes ráno.

Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR)

Datum a čas vysílání: 27. 4. 2019, 08:00
Autor: Petr Húšť
Interpret: Jiří Růžička
Cyklus: Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR)
Název pořadu: Víra a politika
Mají se křesťané angažovat v politice? Pokud ano, na jakých hodnotách by měli stavět? Může se politický systém nějak prolínat s Božím královstvím nebo jsou to věci nepropojitelné? O víře a politice si bude povídat Petr Húšť se starostou města Vsetín s Jiřím Růžičkou. Poslouchejte pořad Na sobotní frekvenci Proglasu v sobotu 27. dubna v 8 hodin ráno.

"Máme radost z pohybu"

26. dubna 2019 v 15:17 | Miroslav Rozkošný |  Aktuality

Sokolští senioři soutěžili v Kroměříži

Seniorské soutěže jsou oblíbené také mezi členy České obce sokolské. Už delší dobu se jim věnují členové Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Naposled se v těchto nenáročných a zábavných disciplínách utkali 24. dubna v Kroměříži se členy tamní sokolské jednoty.
V pěti disciplínách - lyžařský slalom, hodu míčkem na cíl a dalšch se utkala dvě družstva Kroměříže a dvě družstva z Přerova. O první dvě místa se dělilo družstvo mužů z Přerova s družstvem A Kroměříže, třetí skončil Kroměříž B a čtvrté ženy z Přerova, kterým se tentokrát výjimečně nedařilo. Konečné pořadí soutěžících však nebylo důležité, důležitější bylo zúčastnit se, jak řekla hned na úvod ses. Jitka Burianová z domácí pořádající jednoty. Neméně důležité bylo velice vydařené posezení při kávě, vínku a dobrotách, které na závěr setkání připravily kroměřížské sokolky. Účastníci z Přerova při něm ocenili vzhled rekonstruované kroměřížské sokolovny a nápaditost s jakým vtipem pořadatelé soutěžní disciplíny vymysleli. Nechyběl ani zpěv a vlastní básnická tvorba kroměřížských a přerovských sokolů. Významná je také dohoda, že obě sokolské jednoty budou v těchto soutěžích pokračovat a ještě letos vzájemnou spolupráci rozšíří o utkání seniorů ve stolním tenisu.

Velikoční pozdrav

17. dubna 2019 v 21:10 | Přemysl Votava |  Aktuality

Krásné a požehnané Velikonoce

Vám všem. Radujme se, veselme se. Ve zdraví a v pohodě svátky užívejme.
Na fotogafiích je český Banát. Naši krajané....
S pozdravem P.V.

Dopis lékaře GŘ Jaromíru Soukupovi

7. dubna 2019 v 19:36 | Bohdan Babinec |  Jiní autoři

Návrh koncepce na zajištění stabilního důchodového systému

Jak je nám známo, průběžný důchodový systém je nestabilní, závislý na těchto faktorech: nezaměstnanost, ekonomická krize, počet lidí v produktivním věku, počet důchodců starobních, invalidních, sirotčích. Z těchto důvodů vzniká nestabilita důchodů a pro nápravu je třeba vytvořit rezervní důchodový fond ve státním rozpočtu, který by tyto - logické - výkyvy vyrovnával. Při současném systému, v případě ekonomické krize a poklesu porodnosti, je toto velmi těžce zajistitelné.
Proto navrhujeme koncepci důchodového systému, který je stabilní, nepodléhá výše uvedeným faktorům a zajišťuje, že každá generace vydělává na svůj důchod sama a nečeká na zajištění svého důchodu od generace nastupující.
Jak to provést? Stát zřídí banku důchodového pojištění do které každý pracující, zaměstnavatel, právnická a fyzická osoba povinně odvede příslušné procento z hrubé mzdy na osobní účet konkrétní osoby v produktivním věku. Pracující i zaměstnavatel toto budou dělat po celý činný věk zaměstnance, do šedesáti let jeho věku a po dožití této věkové hranice mu banka tento vklad vyplatí v celé výši plus 0,5% úrok. V případě úmrtí pojištěnce do 60ti let se jím uložené částka i ta odvedená zaměstnavatelem, odvede do rezervního fondu pojištění pro důchody (sirotčí, invalidní, starobní), při umrtví ve věku nad 60 let se tyto prostředky dědí. Pracuje li pojištěný nad 60 let, na jeho osobní účet se povinně odvádí jak pracujícím, zaměstnavatelem OSVČ a právnickou osobou polovina z předchozího povinného pojištění a druhá polovina (2,25% zaměstnavatelem a 4,5% zaměstnancem) na rezervní fond důchodového pojištění starobního, invalidního a sirotčího. Tímto systémem se nemění životní úroveň pojištěnce, protože v 60ti letech jak např. uklizečka tak prezident získají částku, kterou na důchodové zabezpečení po dobu své pracovní činnosti odvedli jak oni, tak jejich zaměstnavatel. Po dovršení 65ti let dostává každý (od onoho prezidenta až po uklízečku) stejný starobní důchod ve výši minimální mzdy dané doby z kterého odvádí zdravotní a sociální pojištění.
V případě osobního majetku nad 100 milionů Kč se starobní důchod nevyplácí.
Do rezervního fondu důchodového systému pro důchody starobní, invalidní a sirotčí se odvádí paušální důchodová daň z každého robota, který odvádí práci za zaměstnance ve výši hrubé mzdy na jím zastávané pozici.
Banka důchodového pojištění je pod dohledem státu a za své hospodaření je odpovědna Parlamentu a vládě. Tyto instituce mohou každoročně zajišťovat auditorské kontroly. Provoz této banky probíhá za stejných podmínek jako u SBČS.
Samozřejmě že přechod od průběžného důchodového systému do navrhovaného důchodového systému vyžaduje přechodné období, kdy se ze státního rozpočtu vyrovnává možný deficit vzniklý při vyplácení důchodů důchodcům stávajícím s tím, že se vypočítá, jaká výše důchodu jim měla být přiznána v šedesáti letech a porovná s jimi již vyčerpanou částkou a nadále jim bude přiznán důchod ve výši aktuální minimální mzdy. To znamená, že přechod od systému nynějšího, průběžného na systém navrhovaný by netrval dlouho a byl lehce zvládnutelný.
Tímto způsobem zajištění bude důchodový systém stabilní, nebude podléhat demografickým a ekonomickým výkyvům a každý pojištěnec si navíc může založit komerční důchodové připojištění, které je od momentu založení dědičné a pojištěnec či jeho dědicové je mohou kdykoliv vybrat či zrušit.
Vážený pane generální řediteli, poslední dobou se ve svých pořadech - debatách s hosty - zmiňujete o nutnosti změny důchodového systému. Sám jste řekl, že při současném systému drtivá většina lidí v důchodovém věku ani zdaleka nevyčerpá jimi odvedenou částku na sociální zabezpečení.
Tento navrhovaný systém je stabilní, velmi transparentní a stát se nebude vychvalovat jak valorizací penzí důchodce odměňuje ovšem o kolik peněz penzisty připravuje o tom taktně mlčí.
Když jsem již cca před dvaceti lety tuto důchodovou koncepci nabízel poslancům tehdy vládnoucích stran tak mi takřka všichni řekli, že tento systém je skvělý avšak bohužel v něm nelze podvádět takže je v PS neprosaditelný.
Takřka stejný důchodový systém existuje již zhruba 100 let v Austrálii. Ptal jsem se australanů na jejich zkušenost s tímto systémem, řekli mi, že jsou spokojeni neboť je stát nemůže okrádat, zpět prostě dostanou to co si odvedli - naspořili.
Proto Vás žádám, zda byste se ve svých pořadech mohl o tomto systému zmínit, případně o něm diskutovat s odborníky a poskytnout nám pomoc při jeho realizaci.
MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Příběh Vladimíra Hučína

7. dubna 2019 v 19:18 | Martin Vadas |  Jiní autoři

Hana Pachtová: Výslech Vladimíra Hučína

Spisovatelka Hana Pachtová navštívila 20. února 2019 Vladimíra Hučína v jeho kanceláři v továrně Kazeto v Přerově za účelem předběžného výslechu účastníka třetího odboje a válečného veterána.
Martin Vadas vše zaznamenal.
Ukázka byla předvedena na setkání občanů v Klubu FAMU Smetanovo nábřeží 2 v Praze 1 - večer 3. dubna 2019.
A tady je video celé: