Srpen 2019

Před setkáním ČSNS v Pardubicích

24. srpna 2019 v 18:53 | Michal Klusáček, Jaroslav Král, Jan Vondrouš |  Aktuality

Je možná součinnost či sjednocení?

Vážení předsedové,

dovolte mi, abych Vás pozval na neděli 8. září 2019 do Pardubic, kde si připomeneme 192. výročí vynálezu ruchadla bratranců Veverkových a 136 let od odhalení jejich pomníku a dále budeme jednat o návrhu NSK 1897, z.s..

Sraz bude v 11:30 před nádražím, následně půjdem okolo pomníku TGM k pomníku bratranců Veverkových, kde si připomeneme význam technického pokroku pro rozvoj národa.

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7605716&y=50.0367452&z=15&rc=9jqSBxXgLm5CDg5CgjvgQi&rs=base&rs=base&rs=base&ri=1839467&ri=1933411&ri=1864561&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D

Po zastavení se u pomníku půjdeme na oběd do restaurace U lva, kde budeme jednat o naší společné budoucnosti.

https://www.ulva.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-649297

Toto setkání je zamýšleno jako sraz všech aktivních členů a příznivců národně sociálních skupin a stran.

Tímto Vás žádám, abyste tuto pozvánku postoupili všem svým členům.

Těším se na osobní setkání a také na to, že se opět posuneme ve sjednocování všech nár-soc proudů v jednu stranu.

Zdar!

Ing. Michal Klusáček
předseda ČSNS

_______________________________________________________________________________________

Vážení bratři,
1. Michalu Klusáčkovi děkuji za pozvání a iniciativu;
2. tímto potvrzuji svou účast;
3. pozvání pošlu všem členům našeho předsednictva, i když nemohu zaručit, kdo se nakonec zúčastní;
4. navrhuji, abychom cestou položili u pomníku T.G.M. kytici (kytici přivezu).
S bratrským pozdravem!
Jaroslav Král
______________________________________________________________________________________________________
Došlo 20. 8. 2019:

Vážené dámy a pánové, milé sestry a bratři,
přílohou a níže zasílám malé zamyšlení ohledně spojování. Nyní je na téma, kdo a co by měl do onoho spojení přinést. Nechápejte jej prosím, jako výsměch, nebo záporně laděné sdělení. Zcela jistě neznám a nemohl jsem zmínit veškerá pozitiva, která kdo může přinést. Tím směrem také koncentrujte prosím odpovědi a případná zamyšlení, tedy ještě zopakuju, kdo a co může přinést do budoucnosti, aby myšlenka nár-soc nezanikla. To je mottem.

S přáním dobré noci...

Jan Vondrouš

NE-VOLIM.CZ
plitické hnutí
se sídlem U Stadionu 297
41156 Bohušovice nad Ohří
www.ne-volim.cz

Kdo a proč je nár-soc?
Dámy a pánové, sestry a bratři,
za pár chvil si připomeneme události, které měly pro Československý stát neblahé důsledky v podobě pobytu sovětských vojsk na déle než dvacet let a utužení komunistického jha v podobě zvané normalizace. A přesto i v této době, nebo možná především v této době i myšlenky národně - sociální nezmizely z povrchu zemského. Československá strana socialistická "pokud to šlo" nabírala členy a svým způsobem vzdorovala byť v rámci Národní fronty. Exilová ČSNS se scházela pravidelně po dlouhé dvě desetiletí, ab y následně předala své zahraniční zkušenosti z politiky, hospodářství a podobně - tady doma. Bohužel však potenciál byl promarněn.
I přesto však i dnes jsou snahy o ono spojení: národní a sociální. Na základě předešlé diskuze si dovolím spíše historicky odůvodnit, nebo zapřemýšlet nad situací a okolnostmi, kdy jednotlivé strany hlásící se dnes k odkazu ČSNS, vedoucí k těmto snahám a to včetně načrtnutí budoucího vývoje - bez spojení. A pak shrnout, co vlastně mohou přinést do onoho spojení. Tak tedy:
ČSNS
Politická strana, která je zakotvená a snad tu a tam nabírá i členy především ze stran lidí spojených s ČSNS v dobách, kdy jí vedl JUDr. Jan Šula. Předsedou je Ing. Michal Klusáček, který vedl několik sporů i soudních s předešlým vedením a staršími členy a dodnes tato záležitost je velmi vyostřená a pro ostatní pozorovatele - prakticky nepochopitelná. Nicméně tato politická strana má jeden velký hendikep - je v konkurzu. I po proběhnutí konkurzu však strana zůstane v dluzích a tak je vysoce pravděpodobné, že se stane to, co se na přelomu milenia přihodilo Republikánům Miroslava Sládka. Strana dostane výr ok auditora s "výhradou" nebo´t nebude schopna poplatit zbylé miliony dluhů a Vláda ČR navrhne její zrušení. Domnělé představy Jaroslava Rovného, že strana bude platit postupně dluhy dál a umořovat je, když jsou v řádech desítek milionů, je naprosto nereálná a Nejvyšší soud na ni prostě jen těžko přistoupí. Navíc je strana obtěžkána ještě jedním společenským hříchem - stále motající se extrémní pravicí, která po ni pošilhává. Začalo to společnou kandidátkou s N8rodní stranou v roce 2004, pokračovalo to barvením křížů a končí spoluprací s různými radikály. Co je ale důležité, ČSNS má sekretariát v Praze& hellip;. To je premisa významná.
ČSNS 2005
Politická strana Česká strana národně socialistická byla dobrým tahem, jak pokračovat v činnosti v době konkurzu. Bohužel se však projevila roztříštěnost jednotlivých proudů a "mocichtivost" - takže odklon od původní ČSNS byl zahájen již na ustavujícím sjezdu. Dnes je členská základna prakticky nulová, předsedou je Ing. Karel Janko a ve věku 73 let asi není již reprezentativním lídrem, který by byl schopen vést stranu do parlamentních voleb. Navíc svým jednáním spíše ono národně-socialistické (v tomto případě) vidění také posunuje směrem k extrémní pravici. Ot& aacute;zkou zůstává plnění záležitostí z hlediska novelizace Zákona o politických stranách a hnutích. Každopádně strana jako taková je mrtvá.
Národní socialisté - bez lva
Lev 21, Lev 21 - nár-soc, Národní socialisté - Lev21, a podobně, zkrátka strana, která na svém každém sjezdu mění název, vznikla z popudu Ing. Jiřího Paroubka, který se cítil zneuctěný u sociálních demokratů. A tak procitl a v roce 2012 se z něho stal národní socialista. Ještě před rozhodnutím, že se stane předsedou, dojde však k události téměř neuvěřitelné. Do ČSNS2005, která má tvořit páteř nových národních socialistů, přijde "Ústecká klika" sociální demokracie a prakticky stranu ovládne. Jen nepohodlný JUDr. Jiří Vyvadil, který se zasnil a zavzpomínal na doby kdy b yl předsedou ve snaze tyto doby oprášit, byl za tuto "zpupnost" odejit. Jiří Paroubek však neuspěl ve volbách v roce 2012. Neuspěl ani v roce 2014 a tak zkrátka odešel. Odešel i jeho následovník Petr Michek a po něm i Petr Benda, který ještě ve snaze "urvi, co se dá" spojil národní socialisty s profanovaným Tomášem Vandasem. Opět otření se o extrémní pravici. Dnes strana skomírá, a byť se snaží o spolupráci se zbytky SPOZ, prakticky reálné šance mizí s přibývajícím věkem. Svědčí o tom i věkový průměr kandidátní listiny do EP. Šance na vzkříšení, pramalé.
NE-VOLIM.CZ
Nové politické hnutí, které mělo možnost se zúčastnit již dvakrát politického klání. V tom prvním - senátních volbách na Litoměřicku, byl dosažen výsledek nadmíru dobrý. Uvážíme-li, že hnutí vzniklo v červenci, v srpnu se podala kandidátka a byly necelé dva měsíce na kampaň, pak zisk cca. 1500 hlasů v porovnání např. s Jiřím Paroubkem, který na Ostravsku získal 1700 (o cca 300 hlasů víc) s milionovou kampaní, pak to lze označit za dobrý start. Bohužel volby do Evropského parlamentu přišly příliš brzy po těch podzimních. I přesto hnutí kandidátku postavilo a celorepublikově získalo 2221 hlasů. Stále ještě je to start, byť ten výsledek již je nutné podrobovat určité kritice. I přesto je to z politických stran hlásících se k nár-soc nejlepší výsledek. Hendikepem tohoto hnutí je, že teprve připravuje organizační strukturu, nemá obsazené všechny kraje a mladí, byť levicově orientovaní členové nejsou pevně ukotvení. I k tomu by však měl pomoci nově vznikající politický institut.
ČSS
Česká strana socialistická, která se neúčastní voleb, nebo jen proklamativně a prakticky má cca dva až tři členy. Těžko se s ní komunikuje a z hlediska politologického vlastně ani neplní charakter politické strany nebo hnutí. Přesto je registrována a hlásí se k nár-soc orientaci. Není tedy možné ji vynechat. Byt patrně také zanikne spolu s předsedou, jako tomu bude u ČSNS 2005 v čele s Ing. Jankem.
NSK 1897
Zapsaný spolek, který jako jediný není politickým hnutím ani stranou. Nepodléhá tedy zákonu o politických stranách a hnutích a spíše udržuje charakter výzvědného člena napříč všemi stranami a hnutími. Jeho předseda je zároveň členem Nár-Soc, další člen například strany ČSNS2005. Spolek vznikl jako snaha sdružovat lidi, kteří byli vypuzeni Ing. Michalem Klusáčkem z ČSNS a z valné části také nepřijati do LEV 21 díky Bc. Jaroslavu Andresovi. Přesto mají mnoho ideálů a snů. Najde se tu a tam i nový člen.
Co tedy lze z těchto skupin vzít?
To je hlavní otázka pokud by se měl někdo slučovat, nebo dávat dohromady. ČSNS má historickou a právní kontinuitu, která ovšem padne s ukončením konkurzu. Jediné co tedy je pozitivní, je stabilní členská základna a organizační schopnosti především v podobě předsedy Ing. Michala Klusáčka. ČSNS2005 nemůže nabídnout téměř nic. Nicméně v případě dohody by asi o ona měla svěsit prapor. Národní socialisté v čele s JUDr. Jaroslavem Králem mají dobrou organizaci, skomírající členskou základnu, ale významné osobnosti, které by bylo dobré podpořit a sjednotit. NE-VOLIM.CZ může nabídnout partu zapálených mladých lidí. Co nabídnout nemůže, je organizovanost v jednotlivých krajích. ČSS podobně jako ČSNS2005, nemůže nabídnout nic snad jen osobnost samotného předsedy by mohla přinést aktivního člověka na Olomoucku. Národně-sociální klub 1897 zase mmůže nabídnout nad stranickost a aktivity, které se vymykají nad rámec zákona o politických stranách a hnutích. I to je velkým přínosem pro budování politického subjektu. Cílem tedy bylo vyhodnotit určité premisy jednotlivých uskupení hlásících se k nár-soc myšlenkám. Zda se tyto premisy společně zhodnotí, je ve hvězdách. Nad tím se musí zamyslet každá skupina zvlášť.
S pozdravem
Bc. Jan Vondrouš
______________________________________________________________________________________________________

Ilustrační obrázek z roku 1947: