Před setkáním ČSNS v Pardubicích

24. srpna 2019 v 18:53 | Michal Klusáček, Jaroslav Král, Jan Vondrouš |  Aktuality

Je možná součinnost či sjednocení?

Vážení předsedové,

dovolte mi, abych Vás pozval na neděli 8. září 2019 do Pardubic, kde si připomeneme 192. výročí vynálezu ruchadla bratranců Veverkových a 136 let od odhalení jejich pomníku a dále budeme jednat o návrhu NSK 1897, z.s..

Sraz bude v 11:30 před nádražím, následně půjdem okolo pomníku TGM k pomníku bratranců Veverkových, kde si připomeneme význam technického pokroku pro rozvoj národa.

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7605716&y=50.0367452&z=15&rc=9jqSBxXgLm5CDg5CgjvgQi&rs=base&rs=base&rs=base&ri=1839467&ri=1933411&ri=1864561&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D

Po zastavení se u pomníku půjdeme na oběd do restaurace U lva, kde budeme jednat o naší společné budoucnosti.

https://www.ulva.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-649297

Toto setkání je zamýšleno jako sraz všech aktivních členů a příznivců národně sociálních skupin a stran.

Tímto Vás žádám, abyste tuto pozvánku postoupili všem svým členům.

Těším se na osobní setkání a také na to, že se opět posuneme ve sjednocování všech nár-soc proudů v jednu stranu.

Zdar!

Ing. Michal Klusáček
předseda ČSNS

_______________________________________________________________________________________

Vážení bratři,
1. Michalu Klusáčkovi děkuji za pozvání a iniciativu;
2. tímto potvrzuji svou účast;
3. pozvání pošlu všem členům našeho předsednictva, i když nemohu zaručit, kdo se nakonec zúčastní;
4. navrhuji, abychom cestou položili u pomníku T.G.M. kytici (kytici přivezu).
S bratrským pozdravem!
Jaroslav Král
______________________________________________________________________________________________________
Došlo 20. 8. 2019:

Vážené dámy a pánové, milé sestry a bratři,
přílohou a níže zasílám malé zamyšlení ohledně spojování. Nyní je na téma, kdo a co by měl do onoho spojení přinést. Nechápejte jej prosím, jako výsměch, nebo záporně laděné sdělení. Zcela jistě neznám a nemohl jsem zmínit veškerá pozitiva, která kdo může přinést. Tím směrem také koncentrujte prosím odpovědi a případná zamyšlení, tedy ještě zopakuju, kdo a co může přinést do budoucnosti, aby myšlenka nár-soc nezanikla. To je mottem.

S přáním dobré noci...

Jan Vondrouš

NE-VOLIM.CZ
plitické hnutí
se sídlem U Stadionu 297
41156 Bohušovice nad Ohří
www.ne-volim.cz

Kdo a proč je nár-soc?
Dámy a pánové, sestry a bratři,
za pár chvil si připomeneme události, které měly pro Československý stát neblahé důsledky v podobě pobytu sovětských vojsk na déle než dvacet let a utužení komunistického jha v podobě zvané normalizace. A přesto i v této době, nebo možná především v této době i myšlenky národně - sociální nezmizely z povrchu zemského. Československá strana socialistická "pokud to šlo" nabírala členy a svým způsobem vzdorovala byť v rámci Národní fronty. Exilová ČSNS se scházela pravidelně po dlouhé dvě desetiletí, ab y následně předala své zahraniční zkušenosti z politiky, hospodářství a podobně - tady doma. Bohužel však potenciál byl promarněn.
I přesto však i dnes jsou snahy o ono spojení: národní a sociální. Na základě předešlé diskuze si dovolím spíše historicky odůvodnit, nebo zapřemýšlet nad situací a okolnostmi, kdy jednotlivé strany hlásící se dnes k odkazu ČSNS, vedoucí k těmto snahám a to včetně načrtnutí budoucího vývoje - bez spojení. A pak shrnout, co vlastně mohou přinést do onoho spojení. Tak tedy:
ČSNS
Politická strana, která je zakotvená a snad tu a tam nabírá i členy především ze stran lidí spojených s ČSNS v dobách, kdy jí vedl JUDr. Jan Šula. Předsedou je Ing. Michal Klusáček, který vedl několik sporů i soudních s předešlým vedením a staršími členy a dodnes tato záležitost je velmi vyostřená a pro ostatní pozorovatele - prakticky nepochopitelná. Nicméně tato politická strana má jeden velký hendikep - je v konkurzu. I po proběhnutí konkurzu však strana zůstane v dluzích a tak je vysoce pravděpodobné, že se stane to, co se na přelomu milenia přihodilo Republikánům Miroslava Sládka. Strana dostane výr ok auditora s "výhradou" nebo´t nebude schopna poplatit zbylé miliony dluhů a Vláda ČR navrhne její zrušení. Domnělé představy Jaroslava Rovného, že strana bude platit postupně dluhy dál a umořovat je, když jsou v řádech desítek milionů, je naprosto nereálná a Nejvyšší soud na ni prostě jen těžko přistoupí. Navíc je strana obtěžkána ještě jedním společenským hříchem - stále motající se extrémní pravicí, která po ni pošilhává. Začalo to společnou kandidátkou s N8rodní stranou v roce 2004, pokračovalo to barvením křížů a končí spoluprací s různými radikály. Co je ale důležité, ČSNS má sekretariát v Praze& hellip;. To je premisa významná.
ČSNS 2005
Politická strana Česká strana národně socialistická byla dobrým tahem, jak pokračovat v činnosti v době konkurzu. Bohužel se však projevila roztříštěnost jednotlivých proudů a "mocichtivost" - takže odklon od původní ČSNS byl zahájen již na ustavujícím sjezdu. Dnes je členská základna prakticky nulová, předsedou je Ing. Karel Janko a ve věku 73 let asi není již reprezentativním lídrem, který by byl schopen vést stranu do parlamentních voleb. Navíc svým jednáním spíše ono národně-socialistické (v tomto případě) vidění také posunuje směrem k extrémní pravici. Ot& aacute;zkou zůstává plnění záležitostí z hlediska novelizace Zákona o politických stranách a hnutích. Každopádně strana jako taková je mrtvá.
Národní socialisté - bez lva
Lev 21, Lev 21 - nár-soc, Národní socialisté - Lev21, a podobně, zkrátka strana, která na svém každém sjezdu mění název, vznikla z popudu Ing. Jiřího Paroubka, který se cítil zneuctěný u sociálních demokratů. A tak procitl a v roce 2012 se z něho stal národní socialista. Ještě před rozhodnutím, že se stane předsedou, dojde však k události téměř neuvěřitelné. Do ČSNS2005, která má tvořit páteř nových národních socialistů, přijde "Ústecká klika" sociální demokracie a prakticky stranu ovládne. Jen nepohodlný JUDr. Jiří Vyvadil, který se zasnil a zavzpomínal na doby kdy b yl předsedou ve snaze tyto doby oprášit, byl za tuto "zpupnost" odejit. Jiří Paroubek však neuspěl ve volbách v roce 2012. Neuspěl ani v roce 2014 a tak zkrátka odešel. Odešel i jeho následovník Petr Michek a po něm i Petr Benda, který ještě ve snaze "urvi, co se dá" spojil národní socialisty s profanovaným Tomášem Vandasem. Opět otření se o extrémní pravici. Dnes strana skomírá, a byť se snaží o spolupráci se zbytky SPOZ, prakticky reálné šance mizí s přibývajícím věkem. Svědčí o tom i věkový průměr kandidátní listiny do EP. Šance na vzkříšení, pramalé.
NE-VOLIM.CZ
Nové politické hnutí, které mělo možnost se zúčastnit již dvakrát politického klání. V tom prvním - senátních volbách na Litoměřicku, byl dosažen výsledek nadmíru dobrý. Uvážíme-li, že hnutí vzniklo v červenci, v srpnu se podala kandidátka a byly necelé dva měsíce na kampaň, pak zisk cca. 1500 hlasů v porovnání např. s Jiřím Paroubkem, který na Ostravsku získal 1700 (o cca 300 hlasů víc) s milionovou kampaní, pak to lze označit za dobrý start. Bohužel volby do Evropského parlamentu přišly příliš brzy po těch podzimních. I přesto hnutí kandidátku postavilo a celorepublikově získalo 2221 hlasů. Stále ještě je to start, byť ten výsledek již je nutné podrobovat určité kritice. I přesto je to z politických stran hlásících se k nár-soc nejlepší výsledek. Hendikepem tohoto hnutí je, že teprve připravuje organizační strukturu, nemá obsazené všechny kraje a mladí, byť levicově orientovaní členové nejsou pevně ukotvení. I k tomu by však měl pomoci nově vznikající politický institut.
ČSS
Česká strana socialistická, která se neúčastní voleb, nebo jen proklamativně a prakticky má cca dva až tři členy. Těžko se s ní komunikuje a z hlediska politologického vlastně ani neplní charakter politické strany nebo hnutí. Přesto je registrována a hlásí se k nár-soc orientaci. Není tedy možné ji vynechat. Byt patrně také zanikne spolu s předsedou, jako tomu bude u ČSNS 2005 v čele s Ing. Jankem.
NSK 1897
Zapsaný spolek, který jako jediný není politickým hnutím ani stranou. Nepodléhá tedy zákonu o politických stranách a hnutích a spíše udržuje charakter výzvědného člena napříč všemi stranami a hnutími. Jeho předseda je zároveň členem Nár-Soc, další člen například strany ČSNS2005. Spolek vznikl jako snaha sdružovat lidi, kteří byli vypuzeni Ing. Michalem Klusáčkem z ČSNS a z valné části také nepřijati do LEV 21 díky Bc. Jaroslavu Andresovi. Přesto mají mnoho ideálů a snů. Najde se tu a tam i nový člen.
Co tedy lze z těchto skupin vzít?
To je hlavní otázka pokud by se měl někdo slučovat, nebo dávat dohromady. ČSNS má historickou a právní kontinuitu, která ovšem padne s ukončením konkurzu. Jediné co tedy je pozitivní, je stabilní členská základna a organizační schopnosti především v podobě předsedy Ing. Michala Klusáčka. ČSNS2005 nemůže nabídnout téměř nic. Nicméně v případě dohody by asi o ona měla svěsit prapor. Národní socialisté v čele s JUDr. Jaroslavem Králem mají dobrou organizaci, skomírající členskou základnu, ale významné osobnosti, které by bylo dobré podpořit a sjednotit. NE-VOLIM.CZ může nabídnout partu zapálených mladých lidí. Co nabídnout nemůže, je organizovanost v jednotlivých krajích. ČSS podobně jako ČSNS2005, nemůže nabídnout nic snad jen osobnost samotného předsedy by mohla přinést aktivního člověka na Olomoucku. Národně-sociální klub 1897 zase mmůže nabídnout nad stranickost a aktivity, které se vymykají nad rámec zákona o politických stranách a hnutích. I to je velkým přínosem pro budování politického subjektu. Cílem tedy bylo vyhodnotit určité premisy jednotlivých uskupení hlásících se k nár-soc myšlenkám. Zda se tyto premisy společně zhodnotí, je ve hvězdách. Nad tím se musí zamyslet každá skupina zvlášť.
S pozdravem
Bc. Jan Vondrouš
______________________________________________________________________________________________________

Ilustrační obrázek z roku 1947:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ivan Fenz Ivan Fenz | 25. srpna 2019 v 20:14 | Reagovat

Co znamená pojem národně socialistický cíl?
Pro mne je to omezení všestranné socializace individua na národní rámec. Je otázkou zda je to ještě nosný cíl. Obecně sice platí, napřed si udělejme pořádek mezi sebou ( tedy ideový ) a pak oslovme voliče. Za třicet let od národní fronty se nic pořádného v tomto směru neudálo! Proč? Nebyla zvládnuta ani příprava zmíněného cíle pro budoucnost, nebyla ani komunikace mezi členy, žádný stranický plátek ani nevznikl. Zase proč? Ekonomická podstata se prodrbala, myšlenky a návrhy zůstaly v prvobytné formě a dnes ve zmatení pojmů se už nic nevytvoří, ani nevzkřísí. Na paroubkovských lžích, na sebestřednosti jednotlivců, nelze nic řádného postavit.

2 Skřivánek Skřivánek | 25. srpna 2019 v 23:15 | Reagovat

[1]:Odpověď na otázku:
1.národní - v době globalizace téměř neslušné slovo. Musíme být aspoň evropští a pak jen občanští. Národní jsou jen divadlo a rezervace.
2. socialistický - v současnosti je to podle hlavního proudu naprostý nesmysl.
Když ta trocha lidí, kteří s tím chtějí snad něco udělat, je rozdrobena na skoro deset partiček a stačí být trochu (nebo i víc) proti sobě, pak tomu rozumím. Nepůjde s tím dělat nic. :-(

3 David David | 26. srpna 2019 v 13:14 | Reagovat

[2]: S pojmem národ celkem šikovně operuje ODS. Výsledkem je poměrně efektivní eurorealistická politika, které je kompromisem mezi eurohujerstvím a mezi euroskepticismem, úplným odmítáním EU. A jak ukazují předvolební preference, ono to funguje. ODS je ovšem strana pravicová. Je zde ale prostor pro stranu, která by realizovala obdobnou politiku, ale s důrazem na sociální témata atd. Ale je nesmyslné, aby ta strana prosazovala nějaký socialismus, když socialismus coby politický systém se v praxi neosvědčil - a sám pojem socialismus je díky tomu zdiskreditován

4 David David | 26. srpna 2019 v 13:23 | Reagovat

Klíčovou otázkou je otázka programová - to, co by ta strana měla prosazovat. Trochu se toho dotkl J. Vondrouš.
Je třeba si uvědomit, že historická ČSNS byla stranou středovou. Sice středolevou, ale především středovou - a to v době první republiky a v letech 45-48. A podle toho vypadaly výsledky, ta strana měla svých slušných 8-10%. Chce-li někdo dosahovat podobných výsledků, měl by jít podobnou cestou. a minimálně se vyvarovat starých chyb. Každopádně pokud strana, která se hlásí k M. Horákové, má ve svém programu vystoupení z EU a NATO, pokud se v tak zásadních bodech shoduje s KSČ(M), pak je to absurdum - a není divu, že takovou stranu voliči odmítají. Takovou politiku přitom razí dnešní ČSNS, ČSNS, resp. K. Janko, ale i NSK 1897. Chce to prostě aspoň trochu sebereflexe

5 Ivan Fenz Ivan Fenz | 26. srpna 2019 v 16:33 | Reagovat

Je vhodné, vrátit se k Benešovu národnímu socialismu. On si z toho pojmu utahoval už Ferd. Peroutka, že hlavní téma tehdejšího socialismu, tj. společenské vlastnictví výrobních prostředků strana mlčením obchází. Lze ale přijmout "socialismus", jako soubor socializačních opatření v rámci národa.
Přece dosažitelnost bezplatného vzdělání, bezplatného lékařského ošetření, důchodové zajištění pro každého, osobní bezpečnost a rovnost před zákonem a další státem poskytované služby mají charakter sociální a nutně tak utváří národní socialismus českého typu. Byl objasněn Benešem, vložením do názvu strany "národní". Je to vize i dnes. Musí se na ní pracovat odpovědně, důmyslně  a doma. Podněty dává EU Evropskou sociální chartou, společnou obrannou politikou, společnou finanční politikou přes ECB a mnoha dalšími podněty. Historie ČSNS je sice jistým způsobem zatížena účastí na odsunu Němců, ale nebyla původcem a tím méně ochranou vrahů, jakým je pohrobek po KSČ dnešní KSČM. Chce to jen vyprovokoval souznění jisté části voličů s českou individualizovanou formou socialismu.
Blíží se totiž doba globalizační automatizace, která změní výdělečné možnosti nedostatečně flexibilních lidí. Bude možná nutné jít (místo zvyšování důchodů a státními soc. službami) i cestou izraelských kibuců = dohodnutým uspokojováním potřeb, což je už nad výše zmíněným individuálním českým socialismem.
Tady platí, že kdo je připraven toho situace nezdeptá. Otevřít toto téma vhodně pro samosprávy, místo dotovaných "domovů důchodců" by stálo za debatu pro potřebu a jistotu  rostoucího počtu důchodců (a hned by byli voliči). :-D

6 David David | 27. srpna 2019 v 13:07 | Reagovat

[5]: No, představa, že staří a již méně zdatní důchodci si založí kibuc a budou si své potřeby zabezpečovat sami, je opravdu mimo. Strana zdůrazňující sociálno by měla klást důraz na zabezpečení důstojnosti stáří státem

7 nar.soc. nar.soc. | 27. srpna 2019 v 15:19 | Reagovat

[6]:

Před 14 lety jsem se staral o potřeby 80letého pol. vězně (12let v Jáchymově, Kartouzích, Leopoldově a buhví kde). Skončil v zámku Sokolnice, kde je "domov důchodců". Tehdy v r. 2005 se chlubil Škromach, že je tam náklad na jedno místo 12500.- měsíčně (zámecký pokoj 6 x 7m s ž bydlícími). Důchodci a chovanci platili  50% z důchodu nebo z přiznaného příspěvku. Za zbylé peníze si nechávali přinášet pivo, cukroví, salámy a pašovat vodku a další nepovolené věci.
Pokud by existoval samosprávný kibuc, nebyli by tam opilí a otylí, ale pouze potřební za své s nutným příspěvkem obce na pracovní místa pro místní zaměstnanost.
Další případ z r. 2012, dřívější sousedku jsem navštívil s kupní smlouvou na sousední pozemek v soukromém  penzionu. 3 staré ženy ležící v pokoji 3,5x4m s jednou židlí a stolečkem, vlezlý pach moči. Měsíčně za 18000.- hrazeno celým důchodem+doplácení od obou vnuček.  Jiné příspěvky pro penzion od státu žádné, pracovní síly přetížené, nasupené a neochotné. Přitom ta paní má dům tříbytový nejméně za 6mil. a mohla by na něj mít zpětnou hypotéku, bydlet doma se stálou obsluhou (vnučky ji ukecaly aby mohly dům zpeněžit). Její rozhodovací schopnost s osobní tísní zanikla. I toto jsou témata pro jednotné řešení, které stát nezajistí!!! :-D

8 Skřivánek Skřivánek | 27. srpna 2019 v 21:58 | Reagovat

[7]:nár.soc:3 staré ženy ležící v pokoji 3,5x4m s jednou židlí a stolečkem, vlezlý pach moči. Měsíčně za 18000.- hrazeno celým důchodem+doplácení od obou vnuček.  Jiné příspěvky pro penzion od státu žádné, pracovní síly přetížené, nasupené a neochotné.
Já:A bylo vám to jedno. Vybrán byl špatný soukromník. Za stejně špatné vnučky by měl platit kdo? Myslíte, že tím by se měla zabývat nár. soc. strana? Vy jste chtěl koupit ten pozemek? Jaksi nerozumím o čem píšete.
Paní za 6 milionů mohla žít jako v bavlnce 20 let.

9 nar.soc. nar.soc. | 28. srpna 2019 v 9:50 | Reagovat

[8]:
Dovysvětlení (neobratného sdělení).

Paní byla majitelka pozemku s nímž sousedím a chtěl jsem ho odkoupit, proto jsem ji vyhledal a dověděl se ledacos. Nakonec jsme se shodli na ceně 50000.-, když jsem viděl tu bídu, nemohl jsem smlouvat.

Důchodci budou za chvíli činit 25% obyvatel a jistou pomoc od státu potřebují, mám dojem, že je to i téma pro politické strany. Všichni důchodci by měli mít od státu (obce) nejen deklarovaný, ale skutečný a splnitelný sociální přístup na stejné úrovni (rozdíly jsem uvedl).

Pokud by existoval kibuc, měl by právní subjektivitu i na hospodaření s majetkem členů ( s jejich výslovným souhlasem) a chytrákům by se omezila působnost. Staří lidé podobnou pomoc zhusta potřebují.

10 David David | 28. srpna 2019 v 13:25 | Reagovat

[9]: Nejsem expert na danou problematiku. Ale kladu si otázku, v čem by byl přínos toho kibucu oproti současným domům důchodců. Ti důchodci by byli závislí na svých důchodech, placených ze státního rozpočtu. Nijak se proto neřeší problém deficitu důchodového účtu. Dané zařízení by muselo mít zaměstnance, kteří by museli být placeni z veřejných zdrojů ( důchody účastníků by na to zjevně nestačily, stačí si je srovnat s průměrným platem v ČR). Takže by de facto nešlo o kibuc. A kde je přínos oproti stávajícímu systému? Ostatně, je možná příznačné, že nikde na světě takový systém nikdo nepoužívá. Proč asi?
Stejně tak důležitý mi připadá vztah daného systému vůči ČSNS. Jde totiž zjevně o složitý konstrukt, těžko vysvětlitelný občanům. A typickou chybou ČSNS v minulosti bylo právě to, že přicházela s různými podobnými nápady (a nedokázala je vysvětlit) místo jasného, srozumitelného smysluplného programu. Takže bych doporučoval se takovýchto převratných nápadů vyvarovat.

11 Ivan Fenz Ivan Fenz | 28. srpna 2019 v 17:53 | Reagovat

[10]:

Nedopatřením jsem použil nick "nar.soc. pod č. 7 a 9.
Budování DPS, LDN, DD a jiných zařízení čerpá ze sociálních peněz hodně, ale nikoli pro všechny. Mám s manželkou 79let, bydlím ve svém a platím vše bez úlevy. Jiní propili svoje možnosti, skučí nad nájemným a nakonec skončí v obecním DPS. Je v tom nějaká spravedlnost? Jistěže by šlo založit družstvo (kibuc je družstvo svého druhu ), které by na venkově mohlo sloužit, jak důchodcům, tak i mladým k získání bydlení a zaměstnání. Když má obec prostřednictvím státu peníze na DPS, jistě by by měla i na podporu kibucu. Důležité podle mne je samosprávné uspořádání, kde si účastnící rozhodují o sobe sami a nikoli přes úřednickou zvůli. Jistě uznáte, že zdejší bytová či spořitelní družstva jsou už názvem propíchnutá a proto nadhazuji slovo kibuc. :-D

12 Skřivánek Skřivánek | 28. srpna 2019 v 22:00 | Reagovat

[11]: Snad nemyslíte cigány? Ti moc nepijí. Jste zřejmě rasista.

13 David David | 29. srpna 2019 v 13:58 | Reagovat

[11]: Samozřejmě, někdo se v důchodu má lépe, někdo hůře. někdo má vlastní bydlení, jiný ne. Ale - řešil by to kibuc? Ne. Naopak, aby ten kibuc fungoval, museli by ti bohatší důchodci platit provoz mnohem více, než ti chudí. Už vidím, jak ti movitější důchodci nadšeně dotují sociálně slabší

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama