Září 2019

Z jednání některých stran a hnutí

12. září 2019 v 23:25 | Jan Vondrouš |  Jiní autoři

v Pardubicích 8. září 2019

Zápis pořízený z pohledu:
Politické hnutí NE-VOLIM.CZ, U Stadionu 297, 411 56 Bohušovice nad Ohří, dne 30. 7. 2019Zápis z jednání politických stran a hnutí: ČSNS, ČSNS2005, NÁR.SOC., NE-VOLIM.CZ
dne 8. 9. 2019 v restauraci La Rocket, Pardubice


Přítomní: Fabián, Janko, Klimeš, Klusáček, Král, Krátký, Vondrouš, Žampach
Omluveni: Prokeš, Holub
Vyhotovila: Kaucká

Bod 1) body politického programu při možné spolupráci: k jednotlivým bodům programu tj. doprava, zahraniční politika a ekonomika (přijetí eura) se vyjádřily postupně všechny politické subjekty s tím, že v rámci krajských a senátních voleb v roce 2019 nebude celostátní program vytvářet problém v přípravě spolupráce, nebo´t se jedná o volby regionální, byť mohou mít celostátní téma, jako např. zdravotnictví.

Bod 2) jednotlivé politické subjekty budou mít samostatně patronaci pod jednotlivými kraji a to tak že prioritně: se stanovuje Pardubický kraj pod vedením a přípravou hnutí NE-VOLIM.CZ, Ústecký kraj - pod vedením a přípravou hnutí NE-VOLIM.CZ, Olomoucký kraj - pod patronací a přípravou strany ČSNS, Středočeský kraj - pod patronací a přípravou strany NÁR.SOC. - ostatní budou průběžně doplňovány na základě komunikace předsedů. Senátní obvody přicházející v úvahu: Louny - Jan Vondrouš, Děčín - pod vedením hnutí NE-VOLIM.CZ, Jižní Čechy - Strakonice - Zbyněk Holub - pod patronací a vedením NSK1897 a NAR.SOC.

Bod 3) řešení sestavování kandidátek a případného názvu nové koalice či samostatné kandidátky budou záležet na organizační situaci vyplývající ze situace.

Bod 4) Všechny strany hnutí se dohodly na spolupráci v rámci sociálních sítích - na vzájemné propagaci a podpoře.

Bod 5) dojde k obnovení spolupráce na základě Dohody o spolupráci národně socialistických stran z roku 2015.

Bod 6) stanovuje se termín dalšího jednání na 4.10. 2019 v Praze, Legerova ulice 22, od 10:00 za účasti předsedů stran a hnutí včetně NS1897 + vždy alespoň 1


V Pardubicích dne 8.9.2019

Za správnost:

Jan Vondrouš v.r.
Výtah ze zápisu:

Dne 8.9.2019 se uskutečnilo první společné jednání stran: ČSNS, ČSNS2005, NÁR.SOC. a politického hnutí NE-VOLIM.CZ a zástupcem zapsaného spolku NSK1897 s cílem koordinovat spolupráci a přípravu krajských a senátních voleb v roce 2020 a zároveň vyjádřit možnost a vůli vedoucí ke sjednocení všech národně sociálních proudů v ČR. Všichni zástupci se jednomyslně shodli, že neexistují osobní rozpory, které by ohrožovaly toto sjednocení a zároveň se dohodli, že celostátní programová témata, která jsou odlišná, budou postupně jednak diskutována mezi vrcholnými představiteli a zároveň s členskou základnou jednotlivých stran a hnutí. V rámci koordinace voleb do Vyšších územně správních celků a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky, byli stanoveni jednotliví garanti, kteří jsou již nyní známi, tj.: Pardubický kraj pod vedením a přípravou hnutí NE-VOLIM.CZ, Ústecký kraj - pod vedením a přípravou hnutí NE-VOLIM.CZ, Olomoucký kraj - pod patronací a přípravou strany ČSNS, Středočeský kraj - pod patronací a přípravou strany NÁR.SOC. - ostatní budou průběžně doplňovány na základě komunikace předsedů. Senátní obvody přicházející v úvahu: Louny - Jan Vondrouš, Děčín - pod vedením hnutí NE-VOLIM.CZ, Jižní Čechy - Strakonice - Zbyněk Holub - pod patronací a vedením NSK1897 a NAR.SOC.
Zároveň byl stanoven termín dalšího jednání na 4.10.2019 od 10:00, Legerova ulice č. 22 v Praze.

Vzpomínka na Melantrich

11. září 2019 v 23:03 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři
Kolik existuje nakladatelství Melantrich?

V roce 1924 se tiskové družstvo Melantrich přeměnilo na akciovou společnost a začalo raketové růst. Dotáhlo to mezi největší a nejvýznamnější předúnorové nakladatelské domy. Bohužel Vítězný únor zabrzdil jeho růst. Po znárodnění zůstaly pouhé trosky a bylo závislé na vůli či nevůli komunistů. Když začalo pomalé tání v šedesátých letech, tehdejší Československá strana socialistická (ČSS) v roce 1964 založila vydavatelství Svobodné slovo, které v bouřlivém šedesátém osmém přejmenovala na Melantrich vydavatelství ČSS. Když přišel Listopad s nepochopitelných důvodů se Melantrich nepřihlásil k Melantrichu založeném v roce 1924, ale naopak v roce 1991 vytvořili akciovou společnost Melantrich do kterého přešel veškerý majetek a zaměstnanci Melantrichu založeného v roce 1964. Možná že i mezi vámi jsou někteří jedinci kteří mají akcii tohoto Melantrichu. Ale jak bylo obvyklé v této straně, Melantrich 64 nikdo nezrušil, takže si nadále žije svým životem. Je stále vedené v obchodním rejstříku, který nadále bombarduje nefungující ČSS. Bombardoval dokud žil Jiřího Brože (zem. 1998) jako náměstka ředitele a bombardoval i Milana Horského dokud žil (zem. 2015) jak ředitele. Naposled kontaktovali Melantrich na adrese Václavské nám. 38. A jak se zdá tento Melantrich díky byrokracii přežije všechny. Jenom je záhadou proč v roce 2012 dostal tento Melantrich IČO, které je shodné s IČO ČSNS.
Pak máme druhý, který vznikl z Melantrichu 1964. Ředitelé a členové představenstva se měnili jak na běžícím pásu. Ale nic nepomohlo, a tento Melantrich 91 šel do konkurzu a likvidace. Jako posledními zástupci strany byli Tampír a Gruber. Aspoň tak se strana domnívala. Ale ejhle, tito pánové nikdy nebyli zapsáni do obchodního rejstříku a tak nenesli žádné následky za svou činnost či spíše nečinnost, protože Tampír pochopil, že peníze může vydělat jiný Melantrich. Ten co byl založen v roce 1924 o čemž rozhodl v roce 1998(!) Ústavní soud. Takže zanechal Melantrich 91 svému osudu a soustředil se na třetí Melantrich a to na Melantrich 24. Rozhodnutí ústavního soudu a jiných soudů ztopil a vyndal z archivu. Zůstala po něm jen první stránka v šanonu, na kterém bylo napsáno co má šanon obsahovat. Tento šanon a další šanony archivu si hověly v místnosti v Bubenské a čekaly, že se do nich někdo podívá. Jenomže pánové, zvláště místopředseda pro ekonomiku Karel Janko, měli jiné starosti. Chtěli spasit republiku a proto šli do voleb s nevolitelnou, extrémní Národní stranou. A strana, která mohla získat nazpět majetek Melantrichu šla do konkurzu. A archiv pokrytý prachem nečinnosti byl vyhozen ven. Když ho odváželi do bývalého kravína u Přelouče byla na něm vrstva deseticentimetrového sněhu. Tampír si musel nadšením mnout ruce a Melantrich 24, vlajková loď strany, skončil v cizích rukách.

Mnoho národně sociálních stran

9. září 2019 v 10:13 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři
Je možná součinnost, či nedej Bože sjednocení? Nebo naopak zmrtvýchvstání?


Přečetl jsem si zde několik článku na uvedené téma. K svému údivu jsem zjistil, že se nám počet tzv. národně sociálních stran nějak rozkvetl; a to i přesto, že máme velké sucho.
Vždy jsem se naivně domníval, že historie je jenom jedna, a tím pádem je i jedna historická strana. Začínám zjišťovat, že jsem se velmi mýlil. Máme tady ČSNS 2005, která vznikla z touhy některých, kteří nabyli pocit, že dostali jako Jiří Paroubek shůry být politiky-zachránci a proto musí být nadále v politice činný. Mysleli, že ochrání a zachrání republiku, aniž by zachránili stranu. Nakonec většina odešla a nechala bývalého komunistu, a ekonomického odborníka, který by vše zdanil minimálně padesáti procenty, Karla Janka, jako předsedu nikoho. Pak se najednou objevil Jiří Paroubek, kterého už dávno nikdo nechtěl a on to ve své zpupnosti stále nechce pochopit. V roce 2011 si založil stranu Národní socialisté -Levice 21. století se zkr. Nár:soc. Po čase si to rozmysleli a změnil zkratku na LEV 21. Možná, že jim to mělo dodat pocit síly nebo možná si mysleli, že jsou králové zvířat v džungli politických stran. A aby tento pocit zesílili, změnili si název strany na Lev21-Národní socialisté, zkratka Lev 21. Jenomže zjistili, že jsou pouhé šedé myši, tak opět změnili název a to na Národní socialisté - Lev 21 a zkr. Nár. soc. A ani tato už čtvrtá změna, během několika let, jim štěstí nepřinesla. Stále se motali kolem nuly. Takže je napadlo opelichaného Lva 21 vyhodit a nechat si pouze Národní socialisté. Zcizili (spíš by lépe znělo -ukradli) historii strany i znak a do voleb šli s kandidátkou, kde byli i bývalý komunisté, a přitom se nestyděli ohánět se Miladou Horákovou a dalšími národními socialisty, kteří byli touto zločineckou organizací popraveni nebo pronásledováni.
K mému údivu se objevila další strana, Vondroušova NE-VOLÍM. Někdy před dvěma lety jsem se dostal na univerzitu v Ústí nad Labem na přednášku pro studenty politologie, kde hovořil odborník na historii ČSNS, Jiří Kocián. Jako další hovořil Jan Vondrouě, který si sebou přivedl jednoho kovboje. Aspoň takový jsem měl první dojem, když jsem v první řadě viděl postaršího pána v kovbojském klobouku. Ale jaké bylo mé překvapení, když dotyčný vstal, otočil se začala mluvit. Bylo to JUDr. Alexandr Klimeš registrováný pod číslem 16357 a krycími jmény Tajemník a Karel. Studenti, včetně krásné Vietnamky, nestačili koulet očima co jim tam začal z historie ČSNS vyprávět. Nadšeně hovořil o dalším agentovi StB Bohuslavovi Kučerovi, který prý napsal převratnou knihu, která má vyjít padesát let po jeho smrti (naštěstí se toho nedožiji), která má převratným způsobem změnit pohled na naší poválečnou historii. Asi pro tento velkolepý úspěch se dotyčný estébák umístil na krásném šestém místě kandidátky asi už v šesté Vodroušově straně.
Už jenom čekám, kdy se ozve ČSSD, protože i v ní je velký národní socialista - Bohdan Babinec. Pravda pletl si českobudějovického Jiřího Drtinu s Prokopem Drtinou a znal nejspíš jen Horákovou, Beneše, Klofáče a možná Zenkla . Za to jeho děda - komunista, prý stál za vznikem republiky.
Až se všichni dohodnou a sjednotí, tak prý začne velké zmrtvýchvstání. Jenomže je tady velký problém, že jsou zde jiní a ty mají úplně jiný názor a odmítají, aby se do strany vrátili ti, kteří svou neschopností a hloupostí zapříčinili tento stav.
Jediné co mohu slíbit, že uděláme všechno proto, aby zmrtvýchvstání strany proběhlo - ale bohužel bez vás. Věřte mi. Máme na to čas, a když se do něčeho zakousnu, tak to nepustím.

Vylučovací dopis

8. září 2019 v 9:38 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři


Ing. Michal Klusáček
Chomutovská 1035/5
161 00 Praha 6


Věc: Vyloučení z ČSNS

Z pověření ÚR ze dne 31. srpna 2019 Vám oznamuji, že na základě neustálého porušování stanov, poškození dobrého jména ČSNS, podvodného jednání podle bodu 2.3. platných stanov jste byl vyloučen ze strany.

Zároveň Vás žádám, aby jste do třiceti dnů od přebrání tohoto dopisu předal neplatné razítko a potřebné podklady k převzetí všech domén. Tj. www.narodnisocialiste.cz; www.csns1897.cz ; www.csns.cz a www.ceskastrananarodnesocialni.cz . Pokud toto neučiníte, budeme nuceni celou záležitost řešit právně s náležitými dopady pro vaši osobu. Chci Vás upozornit, že strana je majitelem ochranné známky číslo 316065 (viz příloha) a dále ochranné známky číslo 438536 (viz příloha).


Vladislav Svoboda
Předseda ČSNS


Tak jak to vlastně je?

6. září 2019 v 11:12 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři

Podvodník, lhář, nemorální člověk Michal Klusáček

Jsou určité typy lidí, kteří jsou schopní udělat cokoliv, aby dosáhli svých cílů; protože mají pocit, že jsou vyvolení. Jedním z nich je Michal Klusáček, který se rozhodl, že spasí Českou republiku, tím že svou stranu přivede do Strakovy akademie.
Nejdřív si založil svou "vlasteneckou" stranu, kterou "prý" Ministerstvo vnitra odmítlo registrovat (proč asi?). Ale najednou se jako mana z nebe objevil volební klip jemu neznámé strany, a ke všemu národní. Nelenil a iniciativně se přihlásil. Bohužel, zde jsem udělal jednu velkou chybu. Přestože jsem ihned od počátku měl o něm silnou pochybnost, svolil jsem po jeho naléhání, že ho představím předsedovi, kterého si velmi rychle omotal kolem prstu. Vědom si hrozící skutečnosti, že se Klusáček stane předsedou jsem se, přes váhání, rozhodl proti němu kandidovat.
35. sjezd začal velmi kuriózně. Neexistovala žádná prezentační listina. Pouze slečna Marková (už dávno není členem) odškrtávala z nějakého seznamu jména. Když sjezd začal, nestačil jsem se divit, kolik má strana nových členů(?) jejichž tváře a jména mi nic neříkali. Později jsem se z krajských organizací dověděl, že někteří nejsou ani členové strany. Diky tomuto podvodu se Klusáček stal předsedou. Jenomže ejhle. Ústředním rada mu nebyla nakloněna a on nemohl prosadit své nesmyslné plány (přípěvky až 10 000 Kč).

Musím přiznat, že zapracoval velmi úspěšně. Z J. Rovného, kterého jsem několikrát varoval, vylákal naše internetové stránky a se svými příznivci (Marková, Vaněk, Doskočil) přestal docházet na Ústřední radu. Vše vyvrcholilo nezákonným 36. sjezdem, na kterém se sešlo deset lidí. O většině z nich jsem nikdy v životě neslyšel.
Jak se zdá těmto členům nevadilo, že Michal Klusáček se stal jejich Vůdcem, který svolává sjezd; jmenuje a odvolává svého místopředsedu a má ve čtyřčlenném předsednictvu dva hlasy. Takže i kdyby dva členové byli proti, Vůdce se prosadí svou.
Bohužel tím, že se prošvihly dva dny na podání žaloby, mohl Klusáček v klidu řídit svou stranu. A jako Vůdce ji vedl po svém. Jako rusofil, studující v Rusku, stýkající se s ruskou komunitou (ne nadarmo byla první stranická adresa poštovní schránka ruského občana), se nejspíš zhlédl ve Stalinových praktikách..
Jenomže původní členové odcházeli. Z původního Předsednictva postupně odešli ze strany Pavel Host Gallischek, Karel Doskočil a Eliška Marková. I Kontrolní a revizní komise není úplná. Ze tří členů ze strany odešel Jakub Vaněk a další člen Radovan Vilím žije v Lipsku..
Vůdce svolal na 1. října 2015 37. sjezd. Po odešlých členech bylo do Předsednictva zvoleni Anna Grabowská, Petr Ježek a Antonín Krátký. Do Kontrolní a revizní komise byl přesunut Karel Doskočil. Členy zůstali Radovan Vilím a Miroslav Brázdil.
Další sjezd s číslem 38. svolal Vůdce na 27. ledna 2018. Z Předsednictva odešel na post pokladníka A. Krátký a místo něho nastoupil M: Ševčík, který jak se zdá už také není členem strany. Kontrolní a revizní komise doznala také změny. Vedle Miroslav Brázdila se objevil Pavel Podmanický (nedávno zemřel) a nějaký Timur Alipčenkov (že by Timur a jeho parta?)
A nyní, proč čtenáře otravuji těmito jmény. Vůdce přesvědčen o své velikosti, slastném pocitu, že se mu podařilo konečně "stabilizovat" svou stranu; jaksi zapomněl, že sjezdy se změnami statutárních orgánů, musí jeho závěry podat na Ministerstvu vnitra. Jediné co na ministerstvo od 36. sjezdu podal je změna adresy. Nyní "jeho strana" sídlí v sídle českého Svazu bojovníků za svobodu pod vedením Jaroslav Vodičky. Doufám, že si o tom uděláte vlastní obrázek.
Co z toho plyne? Že všechna rozhodnutí tzv. Předsednictva nemají minimálně od 1. října 2015 právní účinek.

Vladislav Svoboda
Předseda ČSNS