Říjen 2019

O podvodech 2

11. října 2019 v 14:46 | Vladislav Svoboda |  Jiní autoři
Podvod?!

Náhodou jsem natrefil na profil Jana Vondrouše na Wikipedii a zjistil jsem, že je se jedná o levicového zeleného politika - národního socialistu, který prošel několika stranami, z toho dvě založil. Jak se zdá, stačí dostat ve volbách sto hlasů a už si tvoří profil na Wikipedii. Poté jsem narazil na jeho facebookový profil. A na něm jsem si dočetl:
Svoboda na černo s pěticí lidi zfalšoval sjezd a odnesl to na Ministerstvo vnitra a oni ho klidně zaregistrovali jako předsedu ČSNS …Podvod jako víno…a jak v tom ten slavný úřad zabránil?...ticho
Myslím, že se trochu či spíše hodně spletl. Protože to by musel mé jméno změnit za jméno Klusáček, který, ani ne po tříletém členství ve straně, se spojil s lidmi, kteří byli členy rok až dva a přesně tak, jak to pan Vodrouš popisuje udělal. I já si tehdy říkal: Jak je možné, že mu v tom slavný úřad nezabránil.
Ke všemu to totiž nebyl jeho první podvod. Ten se stal už v listopadu 2012, kdy byl Klusáček zvolen předsedou hlasy lidí, kteří nebyli členové strany. To byl taky důvod proč zmizela prapodivná prezentační listina, do které se nikdo nepodepisoval, ale pouze slečna Marková, která už také není nějaký čas členkou strany, si odškrtávala jména.
Chápu že tím, že byla strana převedena do původního právního stavu, některé lidi frustruje. Zvláště ty, kteří snili svůj sen o velké straně, v níž budou patřit ke špičce; a které budu ve volbách válcovat soupeře. Je to sen, který tuto stranu pronásleduje od roku 1990. Proto taky dopadla jak dopadla.

O podvodech 1

11. října 2019 v 14:24 | Jan Vondrouš

Podvodný mimořádný sjezd ČSNS z června 2019?


Vážení a milí přátelé,

dovolte mi, abych se ještě jednou obrátil dopisem na vaši výzvu ze 14. června tohoto roku. Činím tak na základě dvou událostí, které následovaly. Tou první je pozvání na 17.10.2019 k vám do Českých Budějovic, kam zcela jistě rád přijedu a kam jsem dostal pozvánku od bratra Holuba. Tou druhou událostí je zjištění situace, která proběhla v rámci ČSNS, tedy: že 15. června 2019 proběhl podvodný mimořádný sjezd ČSNS.

A nyní mi dovolte jedinou otázku, a to, zda vám vaše jednání nepřipadá schizofrenní? Jen pro lepší vysvětlení situace a otázky samotné, toto rozvedu. Dne 14. června pan Jaromír Ronge podepisuje výzvu Jihočeské krajské organizace, aby - cituji: se konečně daly všechny proudy dohromady, aby se uspořádala setkání vybraných zástupců všech skupin, aby se vytvořil slučovací sjezd, aby připravil program strany, aby byly zvoleny ústřední orgány strany, atd. atd. A ejhle, ten samotný Jaromír Ronge hned 15. června stejného roku - DEN POTÉ jede na utajený podvodný sjezd, kde se nechá zvolit do Ústřední rady…A jako perličku hned další podvodně svolaná Ústřední rada bez jakéhokoliv mandátu vylučuje Michala Klusáčka z ČSNS?!. Proč ve své výzvě vážení Jihočeši zvýrazňujete větu dne 14. června cituji doslovně: (Jak to vnímá občan a volič, to nemusím zdůrazňovat!!!) Nepohodlní a/či názorově odlišní se vylučují, jak se stranickému vedení libí, a rádoby "ti praví vlastenci…Tak pan Ronge navrhuje "slučme se," aby ani ne 12 hodin nato vylučoval?!
Vaši výzvu z 14. června tohoto roku jsem já, stejně jako vedení i celá stranická základna politického hnutí NE-VOLIM.CZ chápal, jako první krok ke skutečnému sjednocení všech proudů nár-soc. To, že jsme poskytli kandidátku do EP 2019 nejrůznějším lidem z těchto proudů a že jsme začali brát vaši výzvu vážně nechť je důkazem. Jak ale máme chápat vaše podvodné jednání? A zamysleli jste se vlastně nad tím, k čemu takové jednání povede? Tak jen ve stručnosti: Michal Klusáček zcela jistě již věc řeší nejen občansky právně, ale i trestně právně a zcela jistě tento podvod vyhraje. Slovutný předseda Vladislav Svoboda ani kdokoliv jiný nedá dohromady audit za rok 2019, protože minimálně půlka účetnictví účty atd. jsou v rukou právoplatného vedení tedy Michala Klusáčka. Pan Svoboda tedy neudělá ani audit atd. A dále: všichni právoplatní členové ČSNS, kteří se neměli šanci dostat na sjezd, protože nebyli pozváni, se zcela jistě obrátí na soud a na mandátovou komisi onoho podvodného sjezdu s tím, že budou požadovat zneplatnění, možná i škodu díky tomu způsobenou atd. bude zase kolečko soudních sporů, které už jednou Svoboda prohrál.
Takže: jaké spojení, když tu budeme mít zase minimálně dva - tři roky soudních sporů, tahanic, trestních oznámení, vyšetřování Policí ČR kdo na sjezdu byl, nebyl, kdo je na listině zapsán podvodem atd. atd.


Dovolím si tedy osobní otázku, na kterou žádám i odpověď pane Ronge: Proč, jak zdůrazňujete, navrhujete dne 14. června v zájmu ustavení skutečně kvalitní politické strany opatření, když je druhý den porušujete? Jak chcete být politik, když nedokážete dodržet slovo ani 24 hodin?

A nyní mi dovolte, abych Vám pane Ronge sdělil, proč přijímám pozvání na onoho 17.10. Jednoduše proto, že jsme Vaši výzvu přijali. Sešli jsme se v srpnu, v říjnu a asi se budeme scházet dál. Prostě jsme se dohodli, že se dohodneme. Bohužel se všechny proudy spojí a zase tady bude jeden, v čele s panem Svobodou, který bude muset mít něco extra… Dohodli jsme se proto, že o tom je politika. I přes názorové rozdíly, programové a osobní. A proto se i do Českých Budějovic těším. Jediné na co jsme zvědav a další důvod proč tam jedu je, abych viděl, jak do očí řeknete bratru Holubovi, že to od Vás nebyl podraz. Ne vůči všem těm, kteří Vaši výzvu uchopili, ne vůči těm, kteří nyní plánují krajské volby, zamýšlejí se nad senátními volbami, upravují a dávají dohromady průsečíky z hlediska programových věcí, těm už jste dostatečně ukázal, že jimi pohrdáte. Ale jemu přímo do očí…

S pozdravem


Bc. Jan Vondrouš
předseda hnutí NE-VOLIM.CZ